NOVINKY ORGANIZACE ROZHODČÍ/FIGURANTI AREÁL STOPY UBYTOVÁNÍ KATEGORIE PŘIHLÁŠKA/PROPOZICE PROGRAM ZÁVODNÍCI VÝSLEDKY

Přihláška na MR kníračů a Speciální závod kníračů 1.-2.9.2018
se zadáním CACT
Přihláška bude přijata pouze s požadovanými přílohami
Odesláním elektronické přihlášky vyjadřuje psovod svůj souhlas s propozicemi akce a zavazuje se k jejich respektování.

Startovní poplatek 600,- Kč pro všechny disciplíny. Startovat mohou pouze členové KCHK.
Úhradu proveďte na číslo účtu 0561233349/0800, variabilní symbol číslo Vašeho mobilního telefonu, do poznámky pro příjemce Vaše příjmení - MR.


PES/FENA
Jméno psa:
Chovatelská stanice:
Plemeno:
Pohlaví:
Datum narození: ve formátu dd.mm.rrrr
Číslo zápisu:
Čip:
Tetovací číslo:
DKK:
DKL:
Bonitace:
Složené zkoušky:

Rodiče
OTEC:
Číslo zápisu:
RTG:
Bonitace:
Složené zkoušky:

MATKA:
Číslo zápisu:
RTG:
Bonitace:
Složené zkoušky:

PSOVOD:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Člen pobočky KCHK:

CHOVATEL:
Adresa:

MAJITEL: (není-li psovod)
Adresa:

Mistrovství ČR kníračů
v kategorii:
IPO1 - velký knírač Ano    Ne
IPO3 - velký knírač (se zadáním CACT) Ano    Ne
ZM - střední knírač Ano    Ne
ZZO1 - střední knírač Ano    Ne
ZMP1 - malý knírač Ano    Ne
ZMP2 - malý knírač Ano    Ne

Speciální závod kníračů
v kategorii:
ZZO1 Ano    Ne
FPr1 Ano    Ne
FPr3 Ano    Ne
SPr1 Ano    Ne
SPr3 Ano    Ne
Poznámka:

Foto psa s majitelem :
Kopie PP 1. strana :
Kopie PP 2. strana :
Potvrzení o zkouškách opravňujících start v kategorii :
Kopie členského průkazu KCHK :
Kopie dokladu o zaplacení startovného: