NOVINKY ORGANIZACE ROZHODČÍ/FIGURANTI AREÁL STOPY UBYTOVÁNÍ KATEGORIE PŘIHLÁŠKA/PROPOZICE PROGRAM ZÁVODNÍCI VÝSLEDKY

Program

Pátek    31.8.2018     

           trénink
           prezence, veterinární přejímka (v rámci přejímky proběhne kontrola tetovacích čísel/čipů),
20:00   slavnostní zahájení, losování – povinná účast závodníků

 

Sobota  1. 9.   

7:00    zahájení posuzování disciplín

 

Neděle  2. 9.  

7:00    zahájení posuzování disciplín
          vyhlášení výsledků, slavnostní ukončení mistrovství

 

Harmonogram bude vyvěšen na místě spolu s výsledkovou tabulí.
O časových změnách budou účastníci včas informování.

 

Prezence – Při prezenci psovod nahlásí, jestli bude chtít zapsat zkoušku. Při účasti ve více kategoriích se může zapsat jen jedna kategorie jako složená zkouška.    
Účastník obdrží katalog a časový harmonogram, u kterého si pořadatel vyhrazuje právo provádět změny na základě okolností, které vzniknou v průběhu akce.

 

Doklady předkládané při prezenci a veterinární přejímce:

  • Členský průkaz KCHK se známkou na rok 2018, zahraniční účastníci musí být členy ISPU.
  • Průkaz původu (psi bez průkazů původu nebudou připuštěni k závodu).
  • Očkovací průkaz s vyznačením platným očkováním proti vzteklině
  • Výkonnostní knížku.
  • Psovod je povinen se zúčastnit prezence MČR a SZ, a veterinární přejímky.
  • Psovod je povinen účastnit se slavnostního zahájení a losování startovních čísel.
  • Psovi bude kontrolován čip, popř. tetování
MČR a SZ se mohou účastnit háravé feny.
Háravé feny je třeba nahlásit pořadateli při veterinární přejímce.
 
 
Na MČR KCHK mohou být pořizovány fotografie a videa.
Návštěvou akce divák souhlasí s tím, že může být předmětem fotografování a záznamů s tím, že pokud si to nepřeje, může to explicitně oznámit fotografovi.


Jihočeská pobočka KCHK

Hlavní sponzor: Firma Tekro-Český výrobce špičkového krmiva pro psy Fortify

Výcvikový materiál na MR zapůjčila firma

kategorie malých kníračů
ch. st. ASTRONAUT
Miroslava Suchá


Poháry vítězů ZMP1 a ZMP2
Pavlína Nováková


kategorie IPO1
ch. st. STANIOS
Veronika Staniová

Mediální partner mistrovství - časopis

Bc. Kristýna Zachová DoTh.
Psí masáže
doporučený terapeut a vet. fyzioterapeut


Ceny pro nejlepší výkon jednotlivých oddílů kategorií IPO3 a ZMP2
ch. st. Tarr-Winn
Alice Zelinková