NOVINKY ORGANIZACE ROZHODČÍ/FIGURANTI AREÁL STOPY UBYTOVÁNÍ KATEGORIE PŘIHLÁŠKA/PROPOZICE PROGRAM ZÁVODNÍCI VÝSLEDKY
Sponzoři
(více... )

Rozhodčí/Figuranti
 
Rozhodčí:
 • Renata Machová
 • Mgr. Dana Havlová
 • Jaromír Hlaváč - hlavní rozhodčí

 

Figuranti:
 • Jaroslav Vyhnal
 • Bc. Josef Neužil
 • Daniel Paleček (náhradník)
(více... )

Program
 

Pátek    31.8.2018     

           trénink
           prezence, veterinární přejímka (v rámci přejímky proběhne kontrola tetovacích čísel/čipů),
20:00   slavnostní zahájení, losování – povinná účast závodníků

 

Sobota  1. 9.   

7:00    zahájení posuzování disciplín

 

Neděle  2. 9.  

7:00    zahájení posuzování disciplín
          vyhlášení výsledků, slavnostní ukončení mistrovství

 

Harmonogram bude vyvěšen na místě spolu s výsledkovou tabulí.
O časových změnách budou účastníci včas informování.

 

Prezence – Při prezenci psovod nahlásí, jestli bude chtít zapsat zkoušku. Při účasti ve více kategoriích se může zapsat jen jedna kategorie jako složená zkouška.    
Účastník obdrží katalog a časový harmonogram, u kterého si pořadatel vyhrazuje právo provádět změny na základě okolností, které vzniknou v průběhu akce.

 

Doklady předkládané při prezenci a veterinární přejímce:

 • Členský průkaz KCHK se známkou na rok 2018, zahraniční účastníci musí být členy ISPU.
 • Průkaz původu (psi bez průkazů původu nebudou připuštěni k závodu).
 • Očkovací průkaz s vyznačením platným očkováním proti vzteklině
 • Výkonnostní knížku.
 • Psovod je povinen se zúčastnit prezence MČR a SZ, a veterinární přejímky.
 • Psovod je povinen účastnit se slavnostního zahájení a losování startovních čísel.
 • Psovi bude kontrolován čip, popř. tetování
MČR a SZ se mohou účastnit háravé feny.
Háravé feny je třeba nahlásit pořadateli při veterinární přejímce.
(více... )

Areál
 
Areál se nachází uprostřed lesů, čtyři kilometry od jihočeského Písku , na spojnici mezi obcemi Malé Nepodřice a Zátaví.
Odbočka v obci Malé Nepodřice ze silnice 139 Písek - Strakonice , 1,8 km značená cyklo - stezka č. 1049 Vás dovede polní cestou přímo na místo.

GPS souřadnice ranče ESADERA:    49°17´44.17" N ,  14°5´55.09" E
 
Mistrovství republiky kníračů  KCHK a Speciální závod kníračů proběhnou na dvou velkých travnatých plochách, které jsou součástí areálu.
 
(více... )

Stopy
 
terény pro pachové práce budou travnaté, v okolí města Písku.
Konkrétní lokalita bude upřesněna později.
 
Fotografie terénů budou doplněny aktuálně.
(více... )

Ubytování
 
Ubytování si závodníci mohou zajistit v chatkách přímo v kynologickém areálu
Stravování v restauraci v areálu.
 
(více... )

Organizace
 
 
(více... )

Kategorie

MČR kníračů

Podle Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v ČR  ZMP1, ZMP2, ZM, ZZO1
Podle Zkušebního řádu pro mezinárodní zkoušky pracovních psů  IPO1,  IPO3
 
Se zápisem účasti do výkonnostní knížky
 • ZMP1 – knírač malý – bez ohledu na věk, nejvýše složená ZMP1, kategorie bude se zápisem zkoušky a zadáním pořadí, bez zadání titulu

 • ZMP2 – knírač malý – bez ohledu na věk, min. složená zkouška ZMP1, v kategorii se zadává titul Mistr republiky

 • ZZO1 – knírač střední – bez ohledu na věk a již složené zkoušky , výška překážky 60 cm, kategorie bez zápisu zkoušky a bez zadání titulu 

 • ZM   – knírač střední – bez ohledu na věk a již složené zkoušky, v kategorii se zadává titul Nejlepší střední knírač KCHK

 • IPO1 – knírač velký – psi, kteří v roce konání akce dovrší věk 3 roky, nejvýše se složenou zkouškou IPO1, minimální podmínkou je složená zkouška BH, v kategorii se zadává titul Mistr republiky

 • IPO3 – knírač velký - se zadáním CACT– bez ohledu na věk, nejméně složená IPO2+BH, v kategorii se zadává titul Mistr republiky

Kategorie bude otevřena, pokud se přihlásí nejméně tři psovodi.
 
Titul Mistr republiky bude zadán při splnění limitu pro splnění zkoušky (70 bodů v každém oddílu).
 
Při rovnost bodů v mistrovské kategorii rozhodují vyšší body získané v oddílu obrana (resp. speciální cviky), při rovnosti bodů pak vyšší body v oddíle poslušnosti, následně los.
 
 

Speciální závod (SZ) kníračů

Bez ohledu na věk a velikostní ráz.
 • ZZO1 – pro všechny velikostní rázy, u VK max. složené zkoušky ZVV1, IPO1

 • FPr1 – musí mít BH

 • FPr2 – pro zápis zkoušky musí mít BH+Fpr1

 • FPr3 – pro zápis zkoušky musí mít BH+Fpr2

 • SPr1 – musí mít BH

 • SPr3 – pro zápis zkoušky musí mít BH+Spr2

Ve speciálním závodě se může jeden psovod s jedním psem zúčastnit nejvýše 2 kategorií.
Jeden psovod se může účastnit nejvýše se dvěma psy.
 
Organizátor akce si vymezuje možnost v případě účasti velkého množství psů, po uzávěrce, po dohodě s majitelem,  psa přihlásit jen do jedné kategorie.
 
Pořadí bude vyhlášeno pro každou kategorii zvlášť.
Kategorie bude otevřena, pokud se přihlásí nejméně tři psovodi.
 
Při rovnosti bodů ve speciálním závodě kategorie ZZO1 rozhoduje aport, při rovnosti bodů los.
Při rovnosti bodů v IPO rozhodují vyšší body získané v oddílu obrana (resp. speciální cviky), při rovnosti bodů pak vyšší body v oddíle poslušnosti, následně los.
Při rovnosti bodů ve speciálním závodě ostatních kategorií rozhoduje los.
(více... )
kategorie malých kníračů
ch. st. ASTRONAUT
Miroslava Suchá


Poháry vítězů ZMP1 a ZMP2
Pavlína Nováková