NOVINKY ORGANIZACE ROZHODČÍ/FIGURANTI AREÁL STOPY UBYTOVÁNÍ KATEGORIE PŘIHLÁŠKA/PROPOZICE PROGRAM ZÁVODNÍCI VÝSLEDKY
NOVINKY

 

TRÉNINK na mistrovství republiky kníračů

proběhne v Zátaví u Písku - ranč ESADERA (místo konání mistrovství)
v sobotu 19. srpna 2018
 
PROGRAM:
od 10:00      trénink poslušnosti
od 15:00     trénink obran  (figurovat přijede Josef Neužil)
 
informace: Lída Želiborová - tel. 777 188 854, e-mail: z.Ludmila@seznam.cz
 • STARTOVNÉ - upřesnění a příklady ZDE
  1 pes 600,- Kč (pro všechny disciplíny mistrovství i speciálního závodu)
  1 závodník se 2 psy ve speciálním závodu - 400,- Kč/pes (tj. celkem 800,- Kč)
  1 pes ve 2 kategoriích ve speciálním závodu - 400,- Kč/disciplína (tj. celkem 800,- Kč) .
 • ZMĚNA FIGURANTA! Místo Jaroslava Vyhnala byl nominován VOJTĚCH FILIP

 • na akci bude stánek firmy ŠČUČKA . Protože se jedná i mezi kníračkáři o velmi oblíbenou značku oblečení, upozorňujeme včas na přítomnost firmy a tedy možnost osobně si vyzvednout objednané zboží a ušetřit tak poštovné
 • uzávěrka přihlášek byla stanovena na 3.8.2018 , toto datum je definitivní!

(více... )

Startovné na MR 2018 - příklady

vzhledem k dotazům na pořadatele na výši startovného v různých kombinacích přihlášených závodů, počtu psů, počtu kategorií a pod., předkládáme možné případy, které by mohly nastat.

(více... )

Sponzoři
(více... )

Rozhodčí/Figuranti
 
Rozhodčí:
 • Renata Machová
 • Mgr. Dana Havlová
 • Jaromír Hlaváč - hlavní rozhodčí

 

Figuranti:
 • Vojtěch Filip
 • Ing. Josef Neužil
(více... )

Program

Pátek    31.8.2018     

           trénink
           prezence, veterinární přejímka (v rámci přejímky proběhne kontrola tetovacích čísel/čipů),
20:00   slavnostní zahájení, losování – povinná účast závodníků

 

Sobota  1. 9.   

7:00    zahájení posuzování disciplín

 

Neděle  2. 9.  

7:00    zahájení posuzování disciplín
          vyhlášení výsledků, slavnostní ukončení mistrovství

 

Harmonogram bude vyvěšen na místě spolu s výsledkovou tabulí.
O časových změnách budou účastníci včas informování.

 

Prezence – Při prezenci psovod nahlásí, jestli bude chtít zapsat zkoušku. Při účasti ve více kategoriích se může zapsat jen jedna kategorie jako složená zkouška.    
Účastník obdrží katalog a časový harmonogram, u kterého si pořadatel vyhrazuje právo provádět změny na základě okolností, které vzniknou v průběhu akce.

 

Doklady předkládané při prezenci a veterinární přejímce:

 • Členský průkaz KCHK se známkou na rok 2018, zahraniční účastníci musí být členy ISPU.
 • Průkaz původu (psi bez průkazů původu nebudou připuštěni k závodu).
 • Očkovací průkaz s vyznačením platným očkováním proti vzteklině
 • Výkonnostní knížku.
 • Psovod je povinen se zúčastnit prezence MČR a SZ, a veterinární přejímky.
 • Psovod je povinen účastnit se slavnostního zahájení a losování startovních čísel.
 • Psovi bude kontrolován čip, popř. tetování
MČR a SZ se mohou účastnit háravé feny.
Háravé feny je třeba nahlásit pořadateli při veterinární přejímce.
 
 
Na MČR KCHK mohou být pořizovány fotografie a videa.
Návštěvou akce divák souhlasí s tím, že může být předmětem fotografování a záznamů s tím, že pokud si to nepřeje, může to explicitně oznámit fotografovi.
(více... )

Areál
 
Areál se nachází uprostřed lesů, čtyři kilometry od jihočeského Písku , na spojnici mezi obcemi Malé Nepodřice a Zátaví.
Odbočka v obci Malé Nepodřice ze silnice 139 Písek - Strakonice , 1,8 km značená cyklo - stezka č. 1049 Vás dovede polní cestou přímo na místo.

GPS souřadnice ranče ESADERA:    49°17´44.17" N ,  14°5´55.09" E
 
Mistrovství republiky kníračů  KCHK a Speciální závod kníračů proběhnou na dvou velkých travnatých plochách, které jsou součástí areálu.
 
(více... )

Stopy
 
terény pro pachové práce budou travnaté, v okolí města Písku.
Konkrétní lokalita bude upřesněna později.
 
Fotografie terénů budou doplněny aktuálně.
(více... )

Ubytování
 
Ubytování si závodníci mohou zajistit v chatkách přímo v kynologickém areálu
Stravování v restauraci v areálu.
 
(více... )

Organizace
 
Vedoucí kategorií malých kníračů (ZMP1, ZMP2) - Pavlína Nováková 
 
 


skupina Mistrovství ČR 2018 na facebooku

(více... )

Kategorie

MČR kníračů

Podle Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v ČR  ZMP1, ZMP2, ZM, ZZO1
Podle Zkušebního řádu pro mezinárodní zkoušky pracovních psů  IPO1,  IPO3
 
Se zápisem účasti do výkonnostní knížky
 • ZMP1 – knírač malý – bez ohledu na věk, nejvýše složená ZMP1, kategorie bude se zápisem zkoušky a zadáním pořadí, bez zadání titulu

 • ZMP2 – knírač malý – bez ohledu na věk, min. složená zkouška ZMP1, v kategorii se zadává titul Mistr republiky

 • ZZO1 – knírač střední – bez ohledu na věk a již složené zkoušky , výška překážky 60 cm, kategorie bez zápisu zkoušky , titul Nejlepší Střední knírač KCHK

 • ZM   – knírač střední – bez ohledu na věk a již složené zkoušky, v kategorii se zadává titul Mistr republiky KCHK

 • IPO1 – knírač velký – bez omezení věku, nejvýše se složenou zkouškou IPO1, minimální podmínkou je složená zkouška BH,   Titul Mistr republiky IPO1 JUNIOR získá pes s věkem do 3 let dovršených v roce 2018, minimem 70 bodů v každém oddílu a nejvyšším bodovým ohodnocením
 • IPO3 – knírač velký - se zadáním CACT– bez ohledu na věk, nejméně složená IPO2+BH, v kategorii se zadává titul Mistr republiky

Titul Mistr republiky bude zadán při splnění limitu pro splnění zkoušky (70 bodů v každém oddílu).
 
Při rovnost bodů v mistrovské kategorii rozhodují vyšší body získané v oddílu obrana (resp. speciální cviky), při rovnosti bodů pak vyšší body v oddíle poslušnosti, následně los.
 
Pořadí bude vyhlášeno pro každou kategorii zvlášť.
Kategorie bude otevřena, pokud se přihlásí nejméně tři psovodi.
Psi přihlášení do kategorií MČR nemohou startovat ve speciálním závodě.
 

Speciální závod

Podle Zkušebního řádu pro sportovní výcvik psů v ČR  ZZO1
Podle Zkušebního řádu pro mezinárodní zkoušky pracovních psů  FPr1, FPr3, SPr1, SPr3
 
Se zápisem účasti do výkonnostní knížky
 • ZZO1 – všechny velikosti – bez ohledu na věk, u VK max. složené zkoušky ZVV1, IPO1

 • FPr1  – všechny velikosti – bez ohledu na věk, min. složená zkouška BH

 • FPr3  – všechny velikosti – bez ohledu na věk, min. složená zkouška BH, FPr2

 • SPr1  – všechny velikosti – bez ohledu na věk, min. složená zkouška BH

 • SPr3  – všechny velikosti – bez ohledu na věk, min. složená zkouška BH, SPr2

 
Kategorie bude otevřena, pokud se přihlásí nejméně tři psovodi.
Ve speciálním závodě se může jeden psovod s jedním psem zúčastnit nejvýše 2 kategorií ve dvou dnech. Jeden psovod se může účastnit nejvýše se dvěma psy.

Při rovnosti bodů v závodě kategorie ZZO1 rozhoduje aport, při rovnosti bodů los.

Při rovnosti bodů ve speciálním závodě ostatních kategorií rozhoduje los.
(více... )Jihočeská pobočka KCHK

Hlavní sponzor: Firma Tekro-Český výrobce špičkového krmiva pro psy Fortify

Výcvikový materiál na MR zapůjčila firma

kategorie malých kníračů
ch. st. ASTRONAUT
Miroslava Suchá


Poháry vítězů ZMP1 a ZMP2
Pavlína Nováková


kategorie IPO1
ch. st. STANIOS
Veronika Staniová

Mediální partner mistrovství - časopis

Bc. Kristýna Zachová DoTh.
Psí masáže
doporučený terapeut a vet. fyzioterapeut


Ceny pro nejlepší výkon jednotlivých oddílů kategorií IPO3 a ZMP2
ch. st. Tarr-Winn
Alice Zelinková