Dnešní datum: 06. 07. 2020     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání Prezidia KCHK 1/15
Vydáno dne 09. 03. 2015 (1921 přečtení)

Uvnitř článku najdete zápis z jednání P KCHK v Pardubicích 21.2.2015Zápis z jednání prezídia KCHK ČR 1927, Pardubice, 21.2. 2015                   1/2015

Přítomni:         Škubal, Struska, Vidrna, Ing. Arch. Kaprálková, Dostálová, Glänznerová, Suchá

RK Ing. Kotalová

Omluveni:       Zemanová

 

Program:        1. kontrola zápisu 4/20414

                       2. hospodaření

                       3. výcvik

                       4. ÚPCH MK

                       5. ÚPCH SK

                       6. ÚPCH VK

                       7. různé

 

 1. Kontrola zápisu 4/2014

 

bod 2b - splněno

bod 2c - splněno

bod 2f - splněno

bod 3g - splněno

bod 3h - splněno

bod 7c - splněno

bod v7h - splněno

bod 7ch - splněno

bod 7i - splněno

bod 7k - splněno

 

 1. Hospodaření

 

 1. Bylo jednáno o rozdělení dotace ČMKU z Evropské výstavy - členům klubu, kteří se přihlásili ekonomce klubu a doložili požadované potvrzení bude vyplacena částka na uvedený účet tak jak je uvedeno v zápisu 4/2014. Celkem bude vyplaceno 61.000,- Kč.                                                                                                              - zajistí pí. Dostálová
 2. Klub bude poskytovat na všechny tři CAC výstavy poháry pro BOB v částce do 5.000,- Kč, a to zakoupením a zasláním pořadateli na uvedenou adresu

                                                         - zajistí pí. Dostálová, Suchá

 1. Byl předložen rozpočet na rok 2015, hlasováno 7 pro, 0 proti
 2. Revizní komise předložila výsledek revize hospodaření za rok 2014 s konstatováním, že účetnictví je vedeno přehledně a průkazným způsobem v souladu se Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. Předání finanční statistiky na pobočky

                                                                                                              - zajistí p. Škubal

 1. Doposud nebylo dodáno vyúčtování dotace na MČR kníračů ZKO Císařský, dotace pro klub byla krácena o poskytnutou částku, pořadatel MČR bude požádán výzvou o vrácení částky 20.000,- Kč, následně toto bude vymáháno jinou zákonnou cestou  

                                                                                                                        - zajistí p. Škubal

 1. Jihomoravská pobočka požádala o poskytnutí částky 200,- Kč na člena z příspěvku ČMKU. O tomto bylo hlasováno 0 pro, 7 proti. Finanční prostředky z ČMKU budou použity do budoucna viz bod 2b.

 

 1. Tisk členských známek na rok 2015 do 16.3. 2015                                   - zajistí p. Škubal

Distribuci na pobočky dle zaslaného seznamu

                                                           - zajistí do 31.3. 2015 pí. Zemanová

Pro další roky bude upraven termín placení členských příspěvků v souladu s OZ, pobočky budou informovány

 

 1. Výcvik

 

 1. Pořadatelem  byla ohlášena změna termínu pro pořádání MČR kníračů stopařů z důvodu duplicity s jiným závodem pro malá plemena, závod se bude konat  v podzimním termínu, další info na www
 2. V prosinci 2014 proběhlo školení kladečů 1. třídy, absolvoval p. Vidrna, Škubal, pí. Pencáková a Kučerová, zapsání v seznamu ČKS                                         - zajistí p. Škubal
 3. Na žádost pořadatele byla zrušena bonitace kníračů v Brně
 4. Bonitace VK  proběhne 1.5. 2015 v Horní Bříze -  pořadatel Západočeská pobočka, 7.6. 2015 v Ostravě - pořadatel Beskydská pobočka a 27.6. 2015 v Praze, pořadatel Podbrdská pobočka, bude osloven zájemce o bonitaci VK v podzimním termínu
 5. Jihomoravská pobočka požádala o pořádání MČR kníračů 2016

 

 1. ÚPCH MK

 

Bez připomínek k jednání

 

 1. ÚPCH SK

 

Bez připomínek k jednání

 

 1. ÚPCH VK

 

 1. MVDr. Decker nedodává výsledky RTG, urgovat vyhotovení za rok 2014 a dalšího

                                                                                                                           - zajistí p. Škubal

 1. Pro výkonnostní chov dle podmínek řádu bude vyhotoveno 2x razítko, které bude předáno ÚPCH VK a ČKS k registraci v PP                                                  -  zajistí p. Škubal
 2. Na návrh pí. Glänznerové budou zpracované podmínky pro udělování titulu Klubový šampión práce                                                                  - zajistí pí. Glänznerová, p. Vidrna
 3. Odvolání Veroniky Fialové proti výsledku a postupu bonitace psa VK P+S Bosman z Grodu Ksiazat  Pomorskich - předloženy doklady: veterinární potvrzení váhy psa z následujícího období, přední strana PP s uvedením majitele Věra Fialová, bonitační karta s výsledkem 10/1IRSY/3 a odstoupil

 

Klub požaduje zaslání i druhé strany PP s uvedením registrace na nového majitele a dalších podkladů dle požadavku                                                                                 

                                                                                                                           - zajistí p. Škubal

 

 1. Sekce VK se koná 14.3. 2015 v Pardubicích, bude jednáno o návrzích na změny v bonitačním řádu, výsledek bude doporučen delegátům Konference 2015 k hlasování, zveřejnění                                                 - zajistí pí. Zemanová

 Různé

 

 1. Aktualizovat seznam krycích psů z důvodu stáří jedinců - na podnět Jihomoravské pobočky.

ÚPCH nemůže bez oznámení majitele krycího psa jako takového vyřadit, neboť není informace o jeho aktivitěi. Je nutno, aby majitel krycího psa informoval ÚPCH a následně byla provedena změna v databázi

                                                                                                     - zajistí ÚPCH, administrátoři

 1. Prezídium klubu opětovně upozorňuje na dodržování termínů k nahlašování akcí a dalšího, důsledky z nedodržení ponese ta která pobočka. Aktuální je termín nahlášení členské základny  do 15.3. 2015

                                                                                           - zodpovídají předsedové poboček

 1. V průběhu prvního pololetí budou pobočky informovány o postupu při registraci dle nového Občanského zákoníku

 

 

Termín příštího jednání prezídia :   30.5. 2015, Praha

 

Zapsala: Ing. Arch. Kaprálková

 

 

 

 

  ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )