Dnešní datum: 10. 07. 2020     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání P KCHK
Vydáno dne 14. 11. 2013 (2036 přečtení)

Uvnitř článku najdete zápis z jednání Prezidia KCHK ze dne 5.10.2013

Jednání Prezidia KCHK 5

Jednání Prezidia KCHK 5.10.2013 – Praha

 

Přítomni: Škubal, Ander, Zemanová, Vidrna, Zaoralová, Glänznerová, Kaprálková, Suchá

Omluveni: Dostálová

Revizní komise: Ing.Kotalová

 

 

1. Hospodaření

 

    a) jsou k dispozici ještě dvě čtečky – doporučujeme ponechat k dispozici KCHK

              

     b) dodatečné schválení rozhočtu KCHK na rok 2013

         hlasováni: 8 pro 0 proti – rozpočet byl schválen

 

     c) dotace 5.000,- od prezidia na výstavy – platí pouze pro Klubovou výstavu se zadáváním

         titulu „Klubový vítěz“ - peníze budou proplaceny na základě doložené faktury za

         poháry/ceny

 

     d) cestovní náhrady – budou propláceny pouze schválené cestovní náhrady, pokud bude cesta

                                        urgentní, k tomu aby byla proplacena náhrada, je potřeba ji schválit

                                        prezidiem KCHK(via mail)

  

     e) zbylé poháry za ICH a klubové CH – oslovíme členy, kteří si poháry nevyzvedly, nebudeme

                                                                     posílat poštou za klubové prostředky .

 

     f) zrušení kartiček ČKŠ, ISPU cert. - od roku 2014 budou tyto kartičky zrušeny, pro žádost o

         šampionáty budou stačit pouze posudky. Od r.2014 bude tedy nutné přepracovat posudky, kde

         budou vypsány tituly a bude se řešit formou zaškrtávání. Účelem zrušení kartiček je úspora

         klubových finančních prostředků

         hlasováno: 7 pro 0 proti 1 zdržel

           

    g) návrh na zvýšení členských příspěvků – hlasováno: 0 pro 8 proti

 

    ch)  problém s výměnou startovného v EUR – dořešit s ekonomkou pí Dostálovou

                                                                                                           - zajistí p. Vidrna, pí. Dostálová

 

 2. Výcvik

   

    a) reprezentace 2013 – reprezentace byla schválena ve složení: Rohlena David, Rohlenová Petra,

                                          Musilová Hana, Zítková Andrea, Kadlecová Jarmila,  Tala Jan, Sobotková

                                          Jaroslava, Pavlištová Klára, Zwilingová Kateřina. Pavlík Jiří

 

    b) zhodnocení MR ve výkonu kníračů ve Zbraslavi

-        připomínka pí. Suché ohledně cen pro MK, které nebyly srovnatelné s cenami pro VK

 

     c) výzva na pobočky ohledně kladečů stop – přihlásilo se 12 osob, dále bude jednáno s ČKS 

        ohledně jejich proškolení                                                                                   - zajistí p.Škubal

 

    d) MČR stopařů 2.11.2013 – ZKO Šternberk

-        zajištěni kladeči i terény na stopy

-        3.11. následuje bonitace VK

 

    e) MS FCI Roudnice nad Labem – výborná propagace plemene, VK z Německa 5. a 14. místo.

 

    f) Plán výcvikových akcí na rok 2014 – žádná pobočka se nepřihlásila o pořadatelství, bude nutné

        oslovit jednotlivé pobočky                                                                                 - zajistí p.Vidrna

 

3. ÚPCH

 

    Ceník krycích listů a kontrol vrhu s platností od 1.11. 2013

 

     -  vystavení KL člen KCHK ČR 1927 - 100,-Kč,  nečlen 300,-

     -  expresní příplatek je 100%

     -  kontrola vrhu člen KCHK ČR 1927 - 50,- Kč za štěně, nečlen 150,- Kč

     -  cestovné dle aktuálního sazebníku ČKS

 

     MK – bez připomínek

  

     SK – bez připomínek

 

     VK

a)      - byla provedena kontrola vrhu u sl. .Fialové - již po třetí zjištěna váha štěňat VK v 7 

        týdnech v rozmezí 3,5 - 4kg, štěňata nejsou ve správné výživové kondici, těsně před 

        kontrolou vždy nakrmena, doloženo zápisem s podpisem ÚPCH a majitelky

          - kontaktovat soudního znalce v oboru kynologie p. Beníška na vypracování posudku na

            adekvátní váhu štěňat VK v 7 týdnech                                              - zajistí pí. Glänznerová 

            vyhotovený posudek bude uhrazen z prostředků KCHK

 

b)      Vzhledem k opakujícím se pokusům o obejití řádů KCHK ČR 1927 prezídium přijalo po konzultaci

      dle Stanov Klubu chovatelů kníračů České republiky 1927 článek 9 bod 1 a 7 následující opatření:

Zápisní řád Klubu chovatelů kníračů České republiky, článek 6, bod 6.2 písmeno h) :

 

Jedinec, který se zúčastnil bonitace KCHK ČR 1927 a nebyl zařazen do chovu a byl prodán,

zapůjčen nebo jakkoliv poskytnut do zahraničí, kde splňuje podmínky chovnosti, musí v případě

působení v chovu v ČR znovu absolvovat bonitaci a splňovat podmínky Zápisního a Bonitačního

řádu KCHK ČR 1927.

 

Opatření platí na všechny vystavené krycí listy dnem schválení Prezídiem KCHK ČR 1927 

a to od 5. října 2013

 

      c) výsledek RTG v PP feny Kianga v. Horren byl opraven z HD A na HD C na 

          základě potvrzení z německého PSK a dle sdělení ČKS byl zapsán do PP, rovněž tak narozená

          štěňata mají toto uvedeno v PP

 

4. Různé

 

      a)  na www zřídit odkaz na ceník KCHK (vystavení KL, členské příspěvky, kontroly vrhu...)

                                                                                                   - zajistí pí. Zemanová

 

b)      testování srsti - Ing. Ander, Ing. Olejníčková, pí. Suchá, pí Valentová ze ZPČ

      pobočky zatím nebyla proškolena

 

      c)  ÚPCH byly opětovně upozorněny na dodání zpráv

 

      d) do konce roku 2013 vydat zpravodaj Knírač speciál                                    - zajistí Ing.Ander

 

      e) žádost pí. Jendřejčíkové o doporučení na aspirování na rozhodčího z exterieru:

Po projednání prezidium žádost neakceptuje - na základě žádosti pí. Jendřejčíková nesplňuje

všechny podmínky dle Řádu ČMKU pro jmenování rozhodčích, platného od 1.1.2013

 

      f) plán chovatelských akcí na rok 2014

- plán byl dodán do 15.8.2013 na ČMKU

- ČMKU schvaluje tyto hlavní výstavy:

Klubová (se zadáváním Klubový vítěz) – 21.6.2014, Pardubice

Speciální (se zadávání Vítěze Spec.výstavy) – 17.5.2014, Brno

Speciální (bez zadávání Vítěze Sp.Výstavy) – 13.9.2014, Chrastava

-        kalendář akcí KCHK bude uveřejněn na webových stránkách – zajistí Zemanová

     

      g) příští jednání P KCHK ČR 1927 - neděle 15.12.2013

- 15.2. 2014 - školení poradců, setkání rozhodčích pro knírače v Pardubicích

                              - 15.2. 2014 - schůze rozšířeného prezidia v Pardubicích

                                 pozvánky budou odeslány v lednu 2014

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                              zapsala Martina Zemanová

 ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )