Zápis z jednání P KCHK

Autor: -mze- (zmarzemu@centrum.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 14. 11. 2013 (2025 přečtení)
Uvnitř článku najdete zápis z jednání Prezidia KCHK ze dne 5.10.2013

Jednání Prezidia KCHK 5

Jednání Prezidia KCHK 5.10.2013 – Praha

 

Přítomni: Škubal, Ander, Zemanová, Vidrna, Zaoralová, Glänznerová, Kaprálková, Suchá

Omluveni: Dostálová

Revizní komise: Ing.Kotalová

 

 

1. Hospodaření

 

    a) jsou k dispozici ještě dvě čtečky – doporučujeme ponechat k dispozici KCHK

              

     b) dodatečné schválení rozhočtu KCHK na rok 2013

         hlasováni: 8 pro 0 proti – rozpočet byl schválen

 

     c) dotace 5.000,- od prezidia na výstavy – platí pouze pro Klubovou výstavu se zadáváním

         titulu „Klubový vítěz“ - peníze budou proplaceny na základě doložené faktury za

         poháry/ceny

 

     d) cestovní náhrady – budou propláceny pouze schválené cestovní náhrady, pokud bude cesta

                                        urgentní, k tomu aby byla proplacena náhrada, je potřeba ji schválit

                                        prezidiem KCHK(via mail)

  

     e) zbylé poháry za ICH a klubové CH – oslovíme členy, kteří si poháry nevyzvedly, nebudeme

                                                                     posílat poštou za klubové prostředky .

 

     f) zrušení kartiček ČKŠ, ISPU cert. - od roku 2014 budou tyto kartičky zrušeny, pro žádost o

         šampionáty budou stačit pouze posudky. Od r.2014 bude tedy nutné přepracovat posudky, kde

         budou vypsány tituly a bude se řešit formou zaškrtávání. Účelem zrušení kartiček je úspora

         klubových finančních prostředků

         hlasováno: 7 pro 0 proti 1 zdržel

           

    g) návrh na zvýšení členských příspěvků – hlasováno: 0 pro 8 proti

 

    ch)  problém s výměnou startovného v EUR – dořešit s ekonomkou pí Dostálovou

                                                                                                           - zajistí p. Vidrna, pí. Dostálová

 

 2. Výcvik

   

    a) reprezentace 2013 – reprezentace byla schválena ve složení: Rohlena David, Rohlenová Petra,

                                          Musilová Hana, Zítková Andrea, Kadlecová Jarmila,  Tala Jan, Sobotková

                                          Jaroslava, Pavlištová Klára, Zwilingová Kateřina. Pavlík Jiří

 

    b) zhodnocení MR ve výkonu kníračů ve Zbraslavi

-        připomínka pí. Suché ohledně cen pro MK, které nebyly srovnatelné s cenami pro VK

 

     c) výzva na pobočky ohledně kladečů stop – přihlásilo se 12 osob, dále bude jednáno s ČKS 

        ohledně jejich proškolení                                                                                   - zajistí p.Škubal

 

    d) MČR stopařů 2.11.2013 – ZKO Šternberk

-        zajištěni kladeči i terény na stopy

-        3.11. následuje bonitace VK

 

    e) MS FCI Roudnice nad Labem – výborná propagace plemene, VK z Německa 5. a 14. místo.

 

    f) Plán výcvikových akcí na rok 2014 – žádná pobočka se nepřihlásila o pořadatelství, bude nutné

        oslovit jednotlivé pobočky                                                                                 - zajistí p.Vidrna

 

3. ÚPCH

 

    Ceník krycích listů a kontrol vrhu s platností od 1.11. 2013

 

     -  vystavení KL člen KCHK ČR 1927 - 100,-Kč,  nečlen 300,-

     -  expresní příplatek je 100%

     -  kontrola vrhu člen KCHK ČR 1927 - 50,- Kč za štěně, nečlen 150,- Kč

     -  cestovné dle aktuálního sazebníku ČKS

 

     MK – bez připomínek

  

     SK – bez připomínek

 

     VK

a)      - byla provedena kontrola vrhu u sl. .Fialové - již po třetí zjištěna váha štěňat VK v 7 

        týdnech v rozmezí 3,5 - 4kg, štěňata nejsou ve správné výživové kondici, těsně před 

        kontrolou vždy nakrmena, doloženo zápisem s podpisem ÚPCH a majitelky

          - kontaktovat soudního znalce v oboru kynologie p. Beníška na vypracování posudku na

            adekvátní váhu štěňat VK v 7 týdnech                                              - zajistí pí. Glänznerová 

            vyhotovený posudek bude uhrazen z prostředků KCHK

 

b)      Vzhledem k opakujícím se pokusům o obejití řádů KCHK ČR 1927 prezídium přijalo po konzultaci

      dle Stanov Klubu chovatelů kníračů České republiky 1927 článek 9 bod 1 a 7 následující opatření:

Zápisní řád Klubu chovatelů kníračů České republiky, článek 6, bod 6.2 písmeno h) :

 

Jedinec, který se zúčastnil bonitace KCHK ČR 1927 a nebyl zařazen do chovu a byl prodán,

zapůjčen nebo jakkoliv poskytnut do zahraničí, kde splňuje podmínky chovnosti, musí v případě

působení v chovu v ČR znovu absolvovat bonitaci a splňovat podmínky Zápisního a Bonitačního

řádu KCHK ČR 1927.

 

Opatření platí na všechny vystavené krycí listy dnem schválení Prezídiem KCHK ČR 1927 

a to od 5. října 2013

 

      c) výsledek RTG v PP feny Kianga v. Horren byl opraven z HD A na HD C na 

          základě potvrzení z německého PSK a dle sdělení ČKS byl zapsán do PP, rovněž tak narozená

          štěňata mají toto uvedeno v PP

 

4. Různé

 

      a)  na www zřídit odkaz na ceník KCHK (vystavení KL, členské příspěvky, kontroly vrhu...)

                                                                                                   - zajistí pí. Zemanová

 

b)      testování srsti - Ing. Ander, Ing. Olejníčková, pí. Suchá, pí Valentová ze ZPČ

      pobočky zatím nebyla proškolena

 

      c)  ÚPCH byly opětovně upozorněny na dodání zpráv

 

      d) do konce roku 2013 vydat zpravodaj Knírač speciál                                    - zajistí Ing.Ander

 

      e) žádost pí. Jendřejčíkové o doporučení na aspirování na rozhodčího z exterieru:

Po projednání prezidium žádost neakceptuje - na základě žádosti pí. Jendřejčíková nesplňuje

všechny podmínky dle Řádu ČMKU pro jmenování rozhodčích, platného od 1.1.2013

 

      f) plán chovatelských akcí na rok 2014

- plán byl dodán do 15.8.2013 na ČMKU

- ČMKU schvaluje tyto hlavní výstavy:

Klubová (se zadáváním Klubový vítěz) – 21.6.2014, Pardubice

Speciální (se zadávání Vítěze Spec.výstavy) – 17.5.2014, Brno

Speciální (bez zadávání Vítěze Sp.Výstavy) – 13.9.2014, Chrastava

-        kalendář akcí KCHK bude uveřejněn na webových stránkách – zajistí Zemanová

     

      g) příští jednání P KCHK ČR 1927 - neděle 15.12.2013

- 15.2. 2014 - školení poradců, setkání rozhodčích pro knírače v Pardubicích

                              - 15.2. 2014 - schůze rozšířeného prezidia v Pardubicích

                                 pozvánky budou odeslány v lednu 2014

 

                                                                                                                                                                    

                                                                                              zapsala Martina Zemanová