Dnešní datum: 25. 01. 2021     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání P KCHK 2.6. 2012
Vydáno dne 06. 08. 2012 (2650 přečtení)Zápis z jenání P KCHK 2

Přítomni: Škubal, Ing. Ander, Dostálová, Suchá, Zemanová, Zaoralová, Glänznerová,

                Ing. Kaprálková, Vidrna

Revizní komise: Ing. Kotalová

Host: pí. Běhalová

 

1. Kontrola zápisu 28.1.2012

 

2.c – bod trvá

2.f – splněno

2.g – splněno

3.a – splněno

3.d – splněno

7.a – bod trvá

7.g – splněno

7.ch – bod trvá

7.i – bod trvá

7.k – splněno

 

2. Hospodaření

 

            a)  stáhnutí čísla účtu KCHK z www.kchk.cz z důvodu platby členských příspěvků a jiného 

                 z řad členů poboček na tento                                         - zajistí pí. Zemanová, pí. Suchá

 

            b)  pobočka Praha nedodala datumy narození členské základny v souladu se Zákonem na

                 ochranu osobních dat, bude dodáno do konce 6/12 nebo dále řešeno

                                                                                                                          - zajistí pí. Zemanová

                 doplacení dlužného posudečného a cestovních výdajů Ing. Anderovi za testování srsti

                 na KV v Mladé Boleslavi 2011 dle platné směrnice                               - zajistí p.Škubal

 

            c)  průkazky novým členů budou zasílány dle oznámení jednotlivých poboček v daných  

                 termínech                                                                - zajistí pí. Zemanová, pí. Dostálová

 

d)      zaslána záloha 6.000,- Kč ZPČ pobočce na MČR stopařů, bude použito na pozdější termín závodu (podzim 2012)

                

3. Výcvik

 

a)      zrušeno MR stopařů z důvodů požadavku ČKS na proškolené kladeče stop

-         navýšení na 300,- Kč za stopu

-         přítomnost vedoucího stop den předem (náklady na ubytování atd.)

-         závod proběhne v náhradním termínu na podzim

                                                                                                         - zajistí p. Škubal

 

b)      www. stránky MS ISPU ve výkonu - tránky je nutno aktualizovat a rozšířit, po obdržení přístupových hesel bude vedením pověřen webmaster pořadatele

                                                                                                         - zajistí p. Škubal

 

 

c)      financování MS ISPU

-         od sponzora z Rakouska bylo na účet KCHK poukázáno 49.726,- Kč

-         30.000,- Kč dotace ČKS

-         10.000,- Kč od drobných sponzorů

-         40.000,- Kč od KCHK ČR 1927 z prostředků na výcvik

-         startovné 35,- Euro x počet závodníků

-         inzerce

                                                                                                         - zajistí p. Škubal

 

d)      MČR ve výkonu kníračů

-         stadion a terény zajištěny

-         oznámení na Krajskou veterinární správu a magistrát bylo podáno

 

e)      změna čísla účtu MR - 2662610237/0100 - VS zůstává

 

4. ÚPCH MK

 

a)   prodloužení chovnosti feny pí. Běhalové za dodržení daných podmínek

      - hlasováno 9 pro, 0 proti

 

b)   pí. Fajkusová byla jmenována zástupcem ÚPCH na bonitaci ve Frýdlantě n. Ostravicí

     16.6. 2012 - uchovnění feny MK čstř. z černých rodičů Flower Rezlark ,č. zápisu

     CMKU/KM/7908/10 majitel pí. Smičinová - povoleno zařazení do chovu na 3. vrhy ve 

     spojení se psem, který má min. 3 generace v PP barvu černostříbřitou

                 - hlasováno 9 pro, 0 proti

 

5. ÚPCH SK

 

- bez připomínek

 

6. ÚPCH VK

 

a)      prodloužení chovnost VK p+s sl. Fialové Fellon Věčný rival - chovnost se prodlužuje

do platnosti krycího listu

      - hlasováno 9 pro, 0 proti

 

b)      3.5. 2012 byla nakryta fena Savali Infinity Power ch.st.“od Devíti vrb“ pí. Kateřiny Boháčové

-          dodnes nebyl zaslána kopie krycího listu ÚPCH

-          ÚPCH se o proběhlém krytí dozvěděla náhodně

-          jedná se o porušení zápisního řádu odstavec 7. bod 2.

-          chovatelka bude požádána o vysvětlení na dalším jednání Prezidia KCHK a   

            bude vyzvána o doložení dokladu o zaslání kopie KL

-          bude vznesen dotaz příslušnému OPCH ohledně krytí (pí. Fajkusová)

                                                                     - zajistí pí. Zemanová, pí. Glänznerová

 

c)      dne 26.2. 2012 byla sl. Sobotkovou předána fena VKČ Evropa Rovelis narozená 5.3. 2011 pí. Radovesnické - fena byla březí, štěňata se narodila 23.3.2012

                   - jedná se o porušení Zákona na ochranu zvířat, fena byla nakryta v 10ti měsících věku

                  - KCHK předá případ na příslušnou Krajskou veterinární správu k prošetření

 

d)      Ing. Radovesnický složil se psem Sashimi Absolut Expert zkoušku BH ve stáří 12 měsíců a 1 týden, je zde rozpor mezi ZŘ a Zákonem na ochranu zvířat

- minimální věková hranice pro složení zkoušky je 15 měsíců

- pes narozen 1.5.2010, zkouška složena 7.5.2011

- KCHK vznese stížnost na ČKS

                                                                                                         - zajistí p. Škubal

 

e)      pozvat na příští jednání Prezidia KCHK chovatelku z Ústecké pobočky k vysvětlení údajné produkce štěňat bez PP                                     - zajistí pí. Zemanová, p. Škubal

 

 

7. Různé

 

a)      www. KCHK.cz je servis pouze pro členy KCHK ČR 1927

-          inzerce štěňat, chovatelských stanic je možná pouze pro členy KCHK ČR 1927

-          inzerce krycích psů v majetku nečlenů bude zpoplatněna částkou 600,- Kč/rok

-          upozornění na webových stránkách o odmazání inzerce a změnu v inzerci krycích psů                                                                                 - zajistí pí. Suchá

 

b)      bylo předáno razítko pro evidenci členů, průkazky a známky  jednatelce KCHK ČR 1927 pí. Zemanové

 

c)      zhotovení nových razítek KCHK ČR 1927 s platným názvem dle Stanov a nových razítek pro ÚPCH                                                         - zajistí pí. Zemanová, p. Škubal

 

d)      byly podány návrhy na ocenění k 20 výročí existence ČMKU - nominování jsou za

dlouhodobý přínos v chovu psů MVDr. Daniel Stanko a MUDr. Viktor Beneš in memoriam

 

e)      vyžádání faktury za platbu členských příspěvků do ISPU

                                                                                             - zajistí pí. Dostálová, p. Škubal

 

f)        24.8. 2012 proběhne zasedání ISPU v Estonském Tallinu - za KCHK ČR 1927 se zúčastní prezident p. Škubal – část nákladů hradí ISPU, další delegát

 

g)       Ing. Kaprálková zaslala návrhy na nové diplomy titulů Šampión KCHK ČR 1927, Veterán a  Junior šampión                                                              - tisk zajistí p. Škubal

 

h)      uveřejnit na webových stránkách Směrnici na testování srsti včetně seznamu testérů

                                                                                                       - zajistí p. Škubal, pí. Zemanová

 

            ch)   2.6. 2012 byla předána kyselina na testování srsti pí. Suché. pí. Lisové a Ing. 

                   Anderovi, Ing. Olejníčková bude kontaktována                                - zajistí Ing. Ander

 

i)        vydat směrnice na pořádání klubových výstav s jasnými instrukcemi na zadávání titulů na jednotlivých výstavách a vytvořit vzorové propozice, důsledná kontrola propozic před uveřejněním na internetu                                      - zajistí pí. Suchá, pí. Zemanová

 

j)        do 10.7. 2012 nahlásit termíny akcí na rok 2013 jednateli KCHK ČR 1927

 

 

k)      zažádat MVDr.Deckera o aktualizaci výsledků DKK za rok 2012 a o nutnost provádět důslednou kontrolu zapisování výsledků DKK do PP                          - zajistí p. Škubal

 

l)        zakoupení čteček ÚPCH a jednotlivým pobočkám (na základě objednávky) na r. 2013,

                  provést výběrové řízení                                                                       - zajistí Ing. Ander

 

m)    Olomoucká pobočka zažádala o pořadatelství Klubové výstavy při Evropské výstavě 2014 v Brně

-          klubová výstava by měla proběhnout v pátek 24.10. 2014

-          oslovit ostatní chovatelské kluby o spolupořádání

                                                                                - zajistí pí. Suchá, pí. Zemanová

 

         

 

Příští jednání Prezidia KCHK ČR 1927 proběhne 15.9. 2012 v 10:00 v Praze

 

 

                                                                                                          Zapsala Martina Zemanová

 

 

  

 

 

 

     

 

 ( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )