Zápis z jednání P KCHK 2.6. 2012

Autor: -mz- (zajickova@kostax.cz), Téma: Zápisy z předsednictva
Vydáno dne 06. 08. 2012 (2393 přečtení)


Zápis z jenání P KCHK 2

Přítomni: Škubal, Ing. Ander, Dostálová, Suchá, Zemanová, Zaoralová, Glänznerová,

                Ing. Kaprálková, Vidrna

Revizní komise: Ing. Kotalová

Host: pí. Běhalová

 

1. Kontrola zápisu 28.1.2012

 

2.c – bod trvá

2.f – splněno

2.g – splněno

3.a – splněno

3.d – splněno

7.a – bod trvá

7.g – splněno

7.ch – bod trvá

7.i – bod trvá

7.k – splněno

 

2. Hospodaření

 

            a)  stáhnutí čísla účtu KCHK z www.kchk.cz z důvodu platby členských příspěvků a jiného 

                 z řad členů poboček na tento                                         - zajistí pí. Zemanová, pí. Suchá

 

            b)  pobočka Praha nedodala datumy narození členské základny v souladu se Zákonem na

                 ochranu osobních dat, bude dodáno do konce 6/12 nebo dále řešeno

                                                                                                                          - zajistí pí. Zemanová

                 doplacení dlužného posudečného a cestovních výdajů Ing. Anderovi za testování srsti

                 na KV v Mladé Boleslavi 2011 dle platné směrnice                               - zajistí p.Škubal

 

            c)  průkazky novým členů budou zasílány dle oznámení jednotlivých poboček v daných  

                 termínech                                                                - zajistí pí. Zemanová, pí. Dostálová

 

d)      zaslána záloha 6.000,- Kč ZPČ pobočce na MČR stopařů, bude použito na pozdější termín závodu (podzim 2012)

                

3. Výcvik

 

a)      zrušeno MR stopařů z důvodů požadavku ČKS na proškolené kladeče stop

-         navýšení na 300,- Kč za stopu

-         přítomnost vedoucího stop den předem (náklady na ubytování atd.)

-         závod proběhne v náhradním termínu na podzim

                                                                                                         - zajistí p. Škubal

 

b)      www. stránky MS ISPU ve výkonu - tránky je nutno aktualizovat a rozšířit, po obdržení přístupových hesel bude vedením pověřen webmaster pořadatele

                                                                                                         - zajistí p. Škubal

 

 

c)      financování MS ISPU

-         od sponzora z Rakouska bylo na účet KCHK poukázáno 49.726,- Kč

-         30.000,- Kč dotace ČKS

-         10.000,- Kč od drobných sponzorů

-         40.000,- Kč od KCHK ČR 1927 z prostředků na výcvik

-         startovné 35,- Euro x počet závodníků

-         inzerce

                                                                                                         - zajistí p. Škubal

 

d)      MČR ve výkonu kníračů

-         stadion a terény zajištěny

-         oznámení na Krajskou veterinární správu a magistrát bylo podáno

 

e)      změna čísla účtu MR - 2662610237/0100 - VS zůstává

 

4. ÚPCH MK

 

a)   prodloužení chovnosti feny pí. Běhalové za dodržení daných podmínek

      - hlasováno 9 pro, 0 proti

 

b)   pí. Fajkusová byla jmenována zástupcem ÚPCH na bonitaci ve Frýdlantě n. Ostravicí

     16.6. 2012 - uchovnění feny MK čstř. z černých rodičů Flower Rezlark ,č. zápisu

     CMKU/KM/7908/10 majitel pí. Smičinová - povoleno zařazení do chovu na 3. vrhy ve 

     spojení se psem, který má min. 3 generace v PP barvu černostříbřitou

                 - hlasováno 9 pro, 0 proti

 

5. ÚPCH SK

 

- bez připomínek

 

6. ÚPCH VK

 

a)      prodloužení chovnost VK p+s sl. Fialové Fellon Věčný rival - chovnost se prodlužuje

do platnosti krycího listu

      - hlasováno 9 pro, 0 proti

 

b)      3.5. 2012 byla nakryta fena Savali Infinity Power ch.st.“od Devíti vrb“ pí. Kateřiny Boháčové

-          dodnes nebyl zaslána kopie krycího listu ÚPCH

-          ÚPCH se o proběhlém krytí dozvěděla náhodně

-          jedná se o porušení zápisního řádu odstavec 7. bod 2.

-          chovatelka bude požádána o vysvětlení na dalším jednání Prezidia KCHK a   

            bude vyzvána o doložení dokladu o zaslání kopie KL

-          bude vznesen dotaz příslušnému OPCH ohledně krytí (pí. Fajkusová)

                                                                     - zajistí pí. Zemanová, pí. Glänznerová

 

c)      dne 26.2. 2012 byla sl. Sobotkovou předána fena VKČ Evropa Rovelis narozená 5.3. 2011 pí. Radovesnické - fena byla březí, štěňata se narodila 23.3.2012

                   - jedná se o porušení Zákona na ochranu zvířat, fena byla nakryta v 10ti měsících věku

                  - KCHK předá případ na příslušnou Krajskou veterinární správu k prošetření

 

d)      Ing. Radovesnický složil se psem Sashimi Absolut Expert zkoušku BH ve stáří 12 měsíců a 1 týden, je zde rozpor mezi ZŘ a Zákonem na ochranu zvířat

- minimální věková hranice pro složení zkoušky je 15 měsíců

- pes narozen 1.5.2010, zkouška složena 7.5.2011

- KCHK vznese stížnost na ČKS

                                                                                                         - zajistí p. Škubal

 

e)      pozvat na příští jednání Prezidia KCHK chovatelku z Ústecké pobočky k vysvětlení údajné produkce štěňat bez PP                                     - zajistí pí. Zemanová, p. Škubal

 

 

7. Různé

 

a)      www. KCHK.cz je servis pouze pro členy KCHK ČR 1927

-          inzerce štěňat, chovatelských stanic je možná pouze pro členy KCHK ČR 1927

-          inzerce krycích psů v majetku nečlenů bude zpoplatněna částkou 600,- Kč/rok

-          upozornění na webových stránkách o odmazání inzerce a změnu v inzerci krycích psů                                                                                 - zajistí pí. Suchá

 

b)      bylo předáno razítko pro evidenci členů, průkazky a známky  jednatelce KCHK ČR 1927 pí. Zemanové

 

c)      zhotovení nových razítek KCHK ČR 1927 s platným názvem dle Stanov a nových razítek pro ÚPCH                                                         - zajistí pí. Zemanová, p. Škubal

 

d)      byly podány návrhy na ocenění k 20 výročí existence ČMKU - nominování jsou za

dlouhodobý přínos v chovu psů MVDr. Daniel Stanko a MUDr. Viktor Beneš in memoriam

 

e)      vyžádání faktury za platbu členských příspěvků do ISPU

                                                                                             - zajistí pí. Dostálová, p. Škubal

 

f)        24.8. 2012 proběhne zasedání ISPU v Estonském Tallinu - za KCHK ČR 1927 se zúčastní prezident p. Škubal – část nákladů hradí ISPU, další delegát

 

g)       Ing. Kaprálková zaslala návrhy na nové diplomy titulů Šampión KCHK ČR 1927, Veterán a  Junior šampión                                                              - tisk zajistí p. Škubal

 

h)      uveřejnit na webových stránkách Směrnici na testování srsti včetně seznamu testérů

                                                                                                       - zajistí p. Škubal, pí. Zemanová

 

            ch)   2.6. 2012 byla předána kyselina na testování srsti pí. Suché. pí. Lisové a Ing. 

                   Anderovi, Ing. Olejníčková bude kontaktována                                - zajistí Ing. Ander

 

i)        vydat směrnice na pořádání klubových výstav s jasnými instrukcemi na zadávání titulů na jednotlivých výstavách a vytvořit vzorové propozice, důsledná kontrola propozic před uveřejněním na internetu                                      - zajistí pí. Suchá, pí. Zemanová

 

j)        do 10.7. 2012 nahlásit termíny akcí na rok 2013 jednateli KCHK ČR 1927

 

 

k)      zažádat MVDr.Deckera o aktualizaci výsledků DKK za rok 2012 a o nutnost provádět důslednou kontrolu zapisování výsledků DKK do PP                          - zajistí p. Škubal

 

l)        zakoupení čteček ÚPCH a jednotlivým pobočkám (na základě objednávky) na r. 2013,

                  provést výběrové řízení                                                                       - zajistí Ing. Ander

 

m)    Olomoucká pobočka zažádala o pořadatelství Klubové výstavy při Evropské výstavě 2014 v Brně

-          klubová výstava by měla proběhnout v pátek 24.10. 2014

-          oslovit ostatní chovatelské kluby o spolupořádání

                                                                                - zajistí pí. Suchá, pí. Zemanová

 

         

 

Příští jednání Prezidia KCHK ČR 1927 proběhne 15.9. 2012 v 10:00 v Praze

 

 

                                                                                                          Zapsala Martina Zemanová