Dnešní datum: 05. 07. 2020     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Za Viktorem Benešem
Vydáno dne 25. 10. 2011 (1949 přečtení)

Doc

Doc. MVDr. Zdeněk Procházka, DrSc

 

Dobrý člověk neumírá, neboť žije dál ve výsledcích vykonané práce a ve vzpomínkách jeho přátel.

 

 
MUDr. Beneš na společném školení poradců chovu a rozhodčích KCHK v roce 2008.
            Tento výstižný citát jsem před mnoha lety použil při psaní nekrologu za tehdejším mezinárodním rozhodčím pro posuzování exteriéru psů a ústředním poradcem chovu kníračů Jaroslavem Odvárkou. Má situace však byla naprosto jiná. On byl tehdy starý a já jej coby mladý hodnotil s úctou jako jeho vděčný žák. Starý? Ani přesně nevím, o kolik let byl vlastně starší. Vždyť on měl tehdy tolik let, kolik jich mám v současnosti já. Jenže tehdy mi jako mladému jaksi příslušelo o něm uctivě psát jako o zasloužilém a laskavém učiteli, kolegovi a příteli. Dnes je pro mne situace zcela jiná. Mám psát nekrolog sice opět na svého kolegu a přítele, jenže na mladšího. A to mně připadá jako téměř nespravedlivé. I přes pocit jakési nepříslušnosti rád vyjádřím své hodnocení práce Dr. Beneše, své vzpomínky a osobní myšlenky, projevy soustrasti především jeho pozůstalým synům, ale i všem členům Klubu chovatelů kníračů, kteří ho respektovali a současně považovali za přítele.

S MUDr. Viktorem Benešem jsem se poprvé setkal koncem šedesátých let minulého století na výroční členské schůzi tehdy celého pléna Klubu chovatelů kníračů, protože v té době ještě pro malý počet členů neexistovaly pobočky. Upoutal mne svým diskusním příspěvkem, ve kterém energicky požadoval, aby se v chovu kníračů důsledně uplatňovaly i požadavky na jejich povahu a tedy pracovní využití a odvolával se při tom na názory jeho učitelky a zakladatelky chovu velkých kníračů u nás pí Jíšové, od které měl štěně svého prvního velkého knírače. Tuto ideu prosazoval po celou dobu své kníračkářské činnosti. A takový zůstával i po celou dobu, kterou jsme spolupracovali pro Klub chovatelů kníračů a rozvoj jejich chovu u nás. Byl to prostě pro nás energický a k práci pro klub vždy ochotný Viktor.

 
Dr. Beneš jako účastník 8. Mistrovství kníračů stopařů ČR 17. 10. 2010.
Postupně v Klubu chovatelů kníračů pracoval v různých funkcích: v 60. letech jako zapisovatel, postupně jako 2. místopředseda (konec 60. let), a opakovaně pak jako předseda či místopředseda; na krátkou dobu z nouze převzal i funkci ústředního poradce chovu kníračů velkých. Vždy byl prostě ochoten pracovat tam, kde bylo v rámci klubu potřeba. Jeho vitalita přesahovala hranice činnosti KCHK. Jako mezinárodní rozhodčí pro posuzování exteriéru řady plemen psů vč. kníračů si získával respekt na mezinárodních výstavách i v  chovatelských klubech jiných plemen psů, na jejichž chovatelské akce byl často zván.

Vitalita Dr. Beneše však přesahovala i hranice kynologie. Možná není všeobecně známo, že se řadu let aktivně angažoval i ve sportovním automobilismu (a auta byla jeho trvalým koníčkem), a že byl i dlouholetým aktivním účastníkem dálkových lyžařských závodů. Tomu všemu vedle své široké praxe praktického lékaře věnoval všechen svůj volný čas.

O to překvapivější pak bylo oznámení o jeho smrti. Velkého a zaslouženého odpočinku si v rámci svého všeobecného důchodu opravdu neužil. Přesto i v jeho rámci dál pracoval se svojí mladou velkou kníračkou a jako senior se aktivně zapojoval do soutěží, pořádaných Klubem chovatelů kníračů ČR, což dokumentuje přiložená fotografie, možná že v rámci KCHK poslední.

Všichni, kdo jste Dr. Beneše znali, měli ho rádi nebo alespoň tolerovali, mu věnujte, prosím, tichou vzpomínku. Zaslouží si to a jistě by ho to při jeho skromnosti potěšilo.


(Psáno pro www.KCHK.CZ)

( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )