Dnešní datum: 05. 07. 2020     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání Předsednictva KCHK 8.12.2007
Vydáno dne 12. 01. 2008 (4138 přečtení)Zápis z jednání předsednictva KCHK 8

Zápis z jednání předsednictva KCHK 8.12.2007 – Praha

 

Přítomni: Škubal, Ing.Ander, Vidrna, Dostálová, Zemanová, Suchá,

 Ing.Arch.Kaprálková, Glänznerová

RK – Ing.Kotalová

Omluveni: Horáková

 

Program:        1. Kontrola zápisu z 20.10.07

                        2. Kontrola usnesení konference KCHK 10.11.07

                        3. Kontrola změny Stanov

                        4. Kontrola změny Zápisního řádu

                        5. Hospodaření klubu a info hospodáře KCHK

                        6. Informace z výcviku

                        7. Informace poradců chovu

                        8. Volba redaktora časopisu Knírač

                        9. Různé

 

1.Kontrola zápisu

   -  odměna ve výši 10.000,- Kč pořadatelům ISPU výstavy – úkol splněn, peníze předány

   -  zaslání dokladu o dodatečném kupírování feny Pamela z Hofjaru majitelem p.Hofmanem

       - bod trvá

   -  zaslané peníze od VAKUS na účet KCHK (21.539,50 Kč) které nejsou identifikovatelné

       zůstávají na účtu – bod trvá

 

2. Kontrola Usnesení konference

-  bod 5

    -  vyřešení stížností došlých na P KCHK ČR (nejpodzěji do 30.6.08) – bod trvá

    -  otázka kupírování ocasů – p. Karbanem telefonicky slíbeno (M.Suché a  H.Glänznerové), 

        že  ČMKU věc nebude projednávat do února 2008, do té doby musí KCHK zaujmout          

        stanovisko (nejlépe na školení rozhodčích a poradců chovu) a najít řešení otázky kupírace

        ocasů.

     -  připomínkovat výstavní řád – bez připomínek

     -  setkání rozhodčích a poradců chovu – uskuteční se v Pardubicích 17.2.08 (viz b.9 Různé)

     -  změna podpisového vzoru – zajistí p. Škubal, pí. Dostálová

     -  souhrnně vydat změněné Normativy do 28.2.08 v časopise Knírač – zpracovává se

     -  předat normativy na příslušný odbor – zajistí pí. Zemanová

     -  vydat nový adresář předsednictva KCHK – splněno

 

- bod 6

     -  navýšení odvodů členských příspěvků do KCHK ČR o 10,- (tedy na 170,-Kč), pobočky 

         jsou tímto informovány

 

3. Kontrola změny Stanov

    -  změna adresy klubu – Na Pastvičkách 97, Tišice-Chrást,  277 15

    -  změnu adresy klubu nahlásit na příslušném odboru – zajistí pí. Zemanová

    -  předsednictvo provedlo kontrolu správnosti změn Stanov tak jak byly doplněny a

       odhlasovány  na Konferenci KCHK ČR dne 10.11. 2007 v Pardubicích, revizní komise

       nemá připomínek

 

 

4. Kontrola změny Zápisního řádu

    -  na www uveřejnit změny v Zápisním řádu, v ZŘ zvýraznit především změny podmínek

       chovnosti

    -  jednotliví ÚPCH dají změny na www dle své potřeby

    -  předsednictvo provedlo kontrolu správnosti změn Zápisního řádu tak jak byly doplněny a

       odhlasovány na Konferenci KCHK ČR dne 10.11. 2007 v Pardubicích, revizní komise

       nemá  připomínek

 

5. Hospodaření klubu a informace hospodáře klubu

    -  hospodářka pí Dostálová seznámila předsednictvo s hospodařením klubu v r.2007

    -  informace:

       - změnu podpisového vzoru je možné zajistit v momentě změny Stanov,

        předání na příslušný odbor MV, změny sídla klubu a předání na příslušné odbory –

        Finanční úřad a Český statistický úřad.

       -  předělat bonitační karty  - na školení rozhodčích a PCH v Pardubicích únor 08

       -  v časopise Knírač 4/07 byl špatně uvedený termín Oblastní klubové výstavy pořádané

          Olomouckou pobočkou -  zvýraznit opravu v Knírači 1/08

                                                 -  doporučení pobočkám: před odesláním Knírače 4/07 opravit  

                                                     termín ručně v tabulce akcí na datum 31.5.2008 nebo

                                                     informovat členskou základnu

6. Informace z výcviku

    Výcvikové akce pro rok 2008 odeslány na ČKS

-         MR stopařů 26.4.2008, Horní Bříza

-         MR Agiliti 9.-10.8.2008, LVT ZKO Louny

-         MR ve výkonu 29.-31.8.2008 Ostravice u Frýdlantu

-         MS ISPU ve výkonu VK 24.-26.10.2008 Itálie, Torino

 

Podmínky pro nominaci na příští rok se nemění. Započítává se nejlepší bodový výsledek z těchto závodů:

                                      - výběrové závody na MR ČKS a MSKS podle IPO3

                                      - MR ČKS a MSKS podle IPO3

                                      - MR KCHK ve výkonu kníračů

- započítání závodu Stanios Cup v Hranicích na Moravě 17.-18.5.2008 pořádané pí.Staniovou z důvodů nesrovnalostí v podmínkách závodu (požadavek výcvikáře KCHK ČR na svazové figuranty tak jako u výše jmenovaných závodů) a tím k uznání výsledků pro započítání bodů k nominaci na MS VK se odkládá do doby doložení korespondence s jasně prokázanými požadavky. V případě nedoložení korespondence bude postupováno dle zápisu z 20.10. 2007 a bude projednáno na příští schůzi P KCHK ČR. Korespondence bude předložena předsedovi KCHK nejpozději do 31.12.2007. (hlasováno – 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel)

 

 

7. Informace poradců chovu

   M.Suchá, ÚPCH MK p+s a čstř

   -  problém štěněte s nestandardním bílým znakem.

   -  je pouze předmětem občansko-právního sporu mezi chovatelem pí.Melcrovou a majitelem 

      štěněte pí.Kociánovou. Veškeré další spory nebude P KCH ČR dále řešit.

 

   M.Kaprálková, ÚPCH KS

    -  případ nevydání PP štěňatům ch.st. Márli-Noscoow z důvodu spojení jedinců s RTG

       DKK 0/1 a 3/3 – nedodržení specifické podmínky pro zařazování kníračů do chovu, dle

        zápisu z mimořádné konference KCHK konané 8.4.2006 v Pardubicích, bod 4)a/ bude

        předsednictvem dále projednáváno – čekáme na vyjádření ČKS a  ČMKU, předseda

        KCHK se chce detailně seznámit s celou kauzou.

 

   H.Glänznerová, ÚPCH KV

    -  není kolonka v stávajících PP na zaznamenávání výkonnostního chovu

    -  dopisem požádat ČKS o zjednání nápravy – zajistí p. Škubal

 

8. Volba redaktora klubového zpravodaje časopisu Knírač

     -  předsednictvo jednohlasně zvolilo do funkce Doc.MVDr.Zdeňka Procházku

 

9. Různé

 

- převzetí materiálů od minulých členů předsednictva KCHK – probíhá

- přeregistrace klubu – zajistí pí. Zemanová

- změna sídla pobočky – zajistí pí. Zemanová

- změna předsednictva KCHK – oznámení příslušným orgánům (ČKS, ČMKU)

   zajistí pí. Zemanová

- zařídit vydání platební karty k účtu KCHK – zajistí pí. Dostálová

- změna razítka – změna na Klub chovatelů kníračů ČR, o.s. a doplnění o IČO

    razítka v počtu 4 ks(Škubal, Dostálová, Zemanová, Horáková) zajistí pí. Zemanová

- aktualizovat adresář výborů poboček – pobočky zašlou nejpozději do 29.2.2008

    aktualizovaný adresář předsednictva pobočky, předsedové poboček odpovídají za trvalou

    aktualizaci údajů

   – uveřejnění na www.kchk.cz zajistí pí. Zemanová

- aktualizovat přihlášku do KCHK dle platného Zákona na ochranu osobních dat na webových

   stránkách KCHK – zajistí p. Škubal, pí. Zemanová

- poskytování servisu KCHK nečlenům – podmínky zajistí p. Škubal, pí. Suchá

- zaslání Novoročního blahopřání sponzorům – zajistí p. Škubal

- průkazky KCHK na rok 2008:

   z důvodu urychlení a snížení nákladů - pobočky dostanou průkazky bez vyplněného jména

   člena dle počtu průkazně platících členů a jména na průkazky si pobočky vyplní samy – za 

   správnost vyplnění v pobočce zodpovídá předseda pobočky - zajistí pí.Dostálová, zároveň

    informuje ČKS a zajistí odeslání vzoru legitimace

- reakce na e-mail p.Havlana a článek p.Havlínové ohledně Konference KCHK uveřejněný na

   www.infoschnauzer.com – bylo reagováno předsedou p.Škubalem

- stížnost ing.Švorce – vyřešeno 

- stížnost p.Havlínové a p.Hofmana zaslané na ČMKU – bereme na vědomí, stížnost byla

   adresována ČKS

- akce KCHK na rok 2008 – znovu zkontrolovat a doplnit či opravit špatně uvedené termíny a

   kontakty a opravené vydat v Knírači 1/08 a na www.kchk.cz  nejpozději do 31.12.2007

- školení rozhodčích a poradců chovu v Pardubicích proběhne 17.2.08 – obeslat všechny

   rozhodčí, poradce chovu a předsednictvo – zajistí  doc.Procházka 

 - zajistit místo školení – klubovnu ZKO Pardubice-Nemošice zajistí p.Škubal

 - další schůze předsednictva proběhne 16.2.08 v Pardubicích – hotel Šenk,ubytování - zajistí p. 

    Škubal

-  setkání zástupců chovatelských klubů dne 15.12.07 se za KCHK zúčastní předseda p.Škubal

 

Příští schůze PKCHK:                         16.2.2008 – Pardubice

                                                            12.4.2008 – Praha

                                                            Další termíny budou stanoveny 12.4. 2007

 

Zapsala M.Zemanová

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                       

 ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )