Dnešní datum: 21. 07. 2019     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání | PŘIHLÁŠENÍ  
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce KCHK 2019
Podmínky nominace na MS
MR kníračů ve výkonu 2019
Klubový šampion práce
Články, výsledky
Složené zkoušky MK, SK

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Návrh změn normativů pro konferenci KCHK podzim 2007.
Vydáno dne 23. 05. 2007 (3343 přečtení)ZMĚNY A DODATKY K BONITACI A POSUZOVÁNÍ ZÁKLADNÍ BONITACE U VELKÉHO KNÍRAČE

Návrhy změn normativů pro konferenci KCHK podzim 2007

 

Dne 1.11. 2006 zpracovala Veronika Staniová, Hana Jindřichová, ve spolupráci s ÚPCH  H. Glanznerovou

Dne 4. 11. 2006 doplnila, upravila a schválila chovatelské sekce VK

Dne 1.5.2007 upravila chovatelská sekce VK a výcviková sekce.

 

Bonitační komise:

d.) hlavní výcvikář KCHK, nebo jím stanovený zástupce, pouze u bonitace VK

 

-figurant min. I třídy,dle seznamu ČKS a MSKS

 

ZÁKLADNÍ BONITACE PRO VELKÉ KNÍRAČE

Hodnocení povahových vlastností trvá po CELOU dobu konání bonitace!

Má dvě části – 1) zkouška povahy (nezměněno) – provádí se vždy jako první

                          2) ochrana psovoda

 Pokud pes projeví bázlivost nebo nadměrnou agresivitu v 1.části hodnocení není už ke zkoušce „ochrana psovoda“ připuštěn a má možnost odstoupit. Po zkoušce povahy OZNÁMÍ rozhodčí pro povahu spolu s  výcvikářem  majiteli psa svoje hodnocení povahového projevu psa, ke kterému bude později PŘIHLÍŽENO.

 

Prováděcí ustanovení ke zkoušce povahy:

Výstroj psa: hladký stahovací obojek, obranářský obojek, vodítko

 

-          Psovod dojde se psem na vodítku či na volno až na vzdálenost 5 kroků od figuranta (označený - výchozí bod), zde psa odpoutá z vodítka a drží jej jen za obojek

-          Dále původní verze zákl. bonitace – ze vzdálenosti asi 5 kroků  vydráždí figurant  psa a na pokyn rozhodčího podnikne na psa útok. V okamžiku útoku figuranta, vypouští psovod psa. Na útok figuranta odpovídá pes provedením zákroku. Figurant psa neudeří, jen naznačuje údery .

-          Po vypuštění psa, zůstává psovod stát na místě, může psa slovně povzbuzovat. Na pokyn rozhodčího, figurant ukončuje boj.

-          (intenzita útoku a celkové provedení plně odpovídá cviku „ochrana psovoda“ ve zkoušce ZM dle NZŘ z roku 2005, článek 44, body 5-7).

-           Po zastavení figuranta dává rozhodčí psovodovi pokyn pro pouštění, pokud pes nepouští, nemá to vliv na hodnocení povahových vlastností.   V případě, že pes na povel nebo sám pustil, JE NUTNÉ, aby se OD FIGURANTA NEVZDÁLIL VÍCE JAK 5 KROKŮ !!!

-          Psovod jde ke psu až na pokyn rozhodčího.

-          Rozhodčí pro výkon společně s výcvikářem by měli zkráceně obeznámit psovoda o hodnocení předvedeného výkonu!

 

Návrh změn hodnocení (pro všechny rázy)

 Hodnotí se     : celkový projev psa po celou dobu konání bonitace. U VK ještě odvaha a schopnost bránit psovoda. Při rozdílném projevu při první a druhé části hodnocení povahy nebo při pochybnostech je třeba brát v úvahu vyzrálost jedince – jeho stáří.

U VK se nehodnotí  technika zákusu, pouštění, hlasový projev psa

 

Bázlivé, agresivní a zcela flegmatické chování má za následek návrh na vyřazení z chovu.                      .

 

1-     BÁZLIVÝ, PLACHÝ ( vyřazen pro povahu)

Při posuzování  problémový, bojí se kontaktu s jinými lidmi,téměř neposouditelný, bojí se střelby.    

U VK -  pes nekouše, jen štěká, couvá před figurantem (za psovoda), není schopen (ho) bránit psovoda, nedostává se do prostoru mezi psovoda a figuranta, bojí se, neprovede zákus  (OPOUŠTÍ PROSTOR 5  KROKŮ OD FIGURANTA) .                                                       

 

3-       NERVOZNÍ,  NÁZNAK BÁZLIVOSTI, DRÁŽDIVÝ

Při posuzování je nervózní z kontaktu s jinými lidmi, nedůvěřivý, náznak bázlivosti

U VK - pes je drážditelný, má snahu bránit psovoda, vyráží do prostoru mezi psovodem a figurantem, štěká, uhýbá před náznaky úderu, napadá i mimo ochranný rukáv nebo provede ( pokusí se) alespoň o 1 zákus do rukávu.

NEOPUSTÍ PROSTOR 5 KROKŮ OD FIGURANTA při trvání boje..

 

4-       NÁZNAK AGRESIVITY, TĚŽKO OVLADATELNÝ

Při posuzování velmi dominantní, náznak agresivity, ale ještě zvladatelný

U VK - pes je (lehce drážditelný až) předrážděný, (tvrdě a aktivně provádí zákus do rukávu, v zákusu setrvá po celou dobu boje) následně je těžce ovladatelný a zklidnitelný, avšak zvládnutelný. (NEOPOUŠTÍ PROSTOR)

 

5-       VYROVNANÝ, SEBEVĚDOMÝ (žádaná povaha)

Přátelská vyrovnaná povaha, naprosto sebevědomý projev po celou dobu hodnocení !

U VK - lehce drážditelný,ihned provádí zákus, který je pevný a přesvědčivý, aktivní při spolupráci s figurantem. Pokud se pes utrhne z důvodu špatného uchopení rukávu, musí zákus okamžitě energicky obnovit. (NEOPOUŠTÍ PROSTOR)

 

6-       DŮVĚŘIVÝ, DOSTATEČNĚ SEBEVĚDOMÝ

Při posuzování přátelský, důvěřivý, dostatečně sebevědomý,

U VK - pes je drážditelný, provádí zákus ne zcela pevný, v průběhu boje padá z rukávu, avšak ihned zákus obnovuje, nemá reakce na nápřahy, je dobře ovladatelný. (NEOPOUŠTÍ PROSTOR )

 

7-       NÁZNAKY FLEGMATIČNOSTI

Při posuzování klidný, přátelský, oslabená pozornost, bez náznaků bázlivosti!

U VK - pes je velmi slabě drážditelný, přesto má snahu bránit psovoda, (pokusí se) provede alespoň  1 zákus do rukávu, nesetrvá na něm v průběhu boje, bez náznaků bázlivosti. (NEOPOUŠTÍ PROSTOR 5 KROKŮ OD FIGURANTA.)

 

9-    ZCELA FLEGMATICKÝ ( vyřazen pro povahu)

zcela flegmatický, nebojí se, nereaguje na podněty

U VK - pes nemá zájem o figuranta, není vůbec drážditelný, chová se zcela klidně, neaktivně,není schopen provést zákus ani psovoda bránit.  OPOUŠTÍ PROSTOR 5 KROKŮ OD FIGURANTA .

 

(Blokací se rozumí aktivní kontaktování figuranta náskoky bez projevu bázlivosti, pes se nenechá vytlačit.)

 

Práce figuranta a vybavení:

-měkký ochranný rukáv, ochranný oděv, měkký obušek

-v době, kdy psovod vychází z výchozího bodu do bodu vypouštění psa, stojí figurant v klidu.

       Práce figuranta plně odpovídá požadavkům na provedení cviku „ochrana psovoda“ dle zkoušky ZM v NZŘ   

       z roku 2005, článek 44, body 5-7.

 

Druh chovu – výkonnostní

1)       Podmínky pro zařazení do výkonnostního chovu upravit:

-          výstava pes i fena – výborný i velmi dobrý

-          DKK   pes i fena – maximálně 1/1

-          Zkoušky v páru – jeden všestrannou zkoušku prvního stupně ( ZVV1, IPO1, VPG1 i ZPU2)

                             Druhý všestrannou zkoušku třetího stupně  ( ZVV3, IPO3, VPG 3)

-          bonitace pes i fena – splnění výkonnostní bonitace

-          při krytí zahraničním plemeníkem může být výkonnostní bonitace nahrazena všetrannou zkouškou třetího stupně. (nebo splněním „Körung“ (výběrová bonitace v SRN)) Pokud plemeník nemá splněnu všestrannou zkoušku třetího stupně musí ji mít krytá fena. Pes pak musí mít „Körung“ (výběrová bonitace v SRN) a všestrannou zkoušku prvního stupně.

 

Úprava podmínek zařazení VK do chovu

-    Pro zařazení do chovu může mít VK RTG DKK max. 2/2 (tzn. dkk se stupněm 3 bude vyřazující!)

 

Úprava podmínek při krytí zahraničním plemeníkem

1)       Při zahraničním krytí musí plemeník splňovat následující podmínky:

-          výstavní ocenění ve třídách dospělých (mezitř., oteřená, pracovní, šampionů) výborný nebo velmi dobrý

-          vyhodnocení RTG DKK max. stupně 2/2

-          VKČ - pokud plemeník nemá žádnou zkoušku, musí mít fena všestrannou zk.1.stupně

-          Všechny podmínky musí být splněny bez ohledu na podmínky chovnosti v zemi majitele krycího psa !

 

Zrušení časového odstupu

-          zrušit časový odstup umožňující opakování bonitace – opakovat bonitaci bude možné (ihned) na následující bonitaci, počet možných pokusů opakování zůstane stejný!

 

Podmínky chovu kontrolovaného VK černý ( netýká se p+s)– změnit na

-      každý z rodičů musí mít alespoň 1 jakoukoli zkoušku z nichž minimálně jedna musí být všestrannou zkouškou prvního stupně dle NZŘ, IPO či VPG nebo i ZPU2.      CH.SEKCE PREFERUJE TENTO NÁVRH !!!

 

-          (každý z rodičů musí mít alespoň 1 jakoukoli zkoušku)

 

Změna organizace předsednictva

-       ch. sekce navrhuje, aby členy předsednictva byly jen předsedové jednotlivých chovatelských sekcí (nikoli všichni ÚPCH)

 

VYSVĚTLIVKY :

(AAAAAAaaa)  = vypuštěno z textu

Aaaaa  AAAAAA = nově vloženo( Autor: -hg- | Informační e-mailVytisknout článek )