Návrh změn normativů pro konferenci KCHK podzim 2007.

Autor: -hg- (radinie@post.cz), Téma: ÚPCH knírač velký
Vydáno dne 23. 05. 2007 (3342 přečtení)


ZMĚNY A DODATKY K BONITACI A POSUZOVÁNÍ ZÁKLADNÍ BONITACE U VELKÉHO KNÍRAČE

Návrhy změn normativů pro konferenci KCHK podzim 2007

 

Dne 1.11. 2006 zpracovala Veronika Staniová, Hana Jindřichová, ve spolupráci s ÚPCH  H. Glanznerovou

Dne 4. 11. 2006 doplnila, upravila a schválila chovatelské sekce VK

Dne 1.5.2007 upravila chovatelská sekce VK a výcviková sekce.

 

Bonitační komise:

d.) hlavní výcvikář KCHK, nebo jím stanovený zástupce, pouze u bonitace VK

 

-figurant min. I třídy,dle seznamu ČKS a MSKS

 

ZÁKLADNÍ BONITACE PRO VELKÉ KNÍRAČE

Hodnocení povahových vlastností trvá po CELOU dobu konání bonitace!

Má dvě části – 1) zkouška povahy (nezměněno) – provádí se vždy jako první

                          2) ochrana psovoda

 Pokud pes projeví bázlivost nebo nadměrnou agresivitu v 1.části hodnocení není už ke zkoušce „ochrana psovoda“ připuštěn a má možnost odstoupit. Po zkoušce povahy OZNÁMÍ rozhodčí pro povahu spolu s  výcvikářem  majiteli psa svoje hodnocení povahového projevu psa, ke kterému bude později PŘIHLÍŽENO.

 

Prováděcí ustanovení ke zkoušce povahy:

Výstroj psa: hladký stahovací obojek, obranářský obojek, vodítko

 

-          Psovod dojde se psem na vodítku či na volno až na vzdálenost 5 kroků od figuranta (označený - výchozí bod), zde psa odpoutá z vodítka a drží jej jen za obojek

-          Dále původní verze zákl. bonitace – ze vzdálenosti asi 5 kroků  vydráždí figurant  psa a na pokyn rozhodčího podnikne na psa útok. V okamžiku útoku figuranta, vypouští psovod psa. Na útok figuranta odpovídá pes provedením zákroku. Figurant psa neudeří, jen naznačuje údery .

-          Po vypuštění psa, zůstává psovod stát na místě, může psa slovně povzbuzovat. Na pokyn rozhodčího, figurant ukončuje boj.

-          (intenzita útoku a celkové provedení plně odpovídá cviku „ochrana psovoda“ ve zkoušce ZM dle NZŘ z roku 2005, článek 44, body 5-7).

-           Po zastavení figuranta dává rozhodčí psovodovi pokyn pro pouštění, pokud pes nepouští, nemá to vliv na hodnocení povahových vlastností.   V případě, že pes na povel nebo sám pustil, JE NUTNÉ, aby se OD FIGURANTA NEVZDÁLIL VÍCE JAK 5 KROKŮ !!!

-          Psovod jde ke psu až na pokyn rozhodčího.

-          Rozhodčí pro výkon společně s výcvikářem by měli zkráceně obeznámit psovoda o hodnocení předvedeného výkonu!

 

Návrh změn hodnocení (pro všechny rázy)

 Hodnotí se     : celkový projev psa po celou dobu konání bonitace. U VK ještě odvaha a schopnost bránit psovoda. Při rozdílném projevu při první a druhé části hodnocení povahy nebo při pochybnostech je třeba brát v úvahu vyzrálost jedince – jeho stáří.

U VK se nehodnotí  technika zákusu, pouštění, hlasový projev psa

 

Bázlivé, agresivní a zcela flegmatické chování má za následek návrh na vyřazení z chovu.                      .

 

1-     BÁZLIVÝ, PLACHÝ ( vyřazen pro povahu)

Při posuzování  problémový, bojí se kontaktu s jinými lidmi,téměř neposouditelný, bojí se střelby.    

U VK -  pes nekouše, jen štěká, couvá před figurantem (za psovoda), není schopen (ho) bránit psovoda, nedostává se do prostoru mezi psovoda a figuranta, bojí se, neprovede zákus  (OPOUŠTÍ PROSTOR 5  KROKŮ OD FIGURANTA) .                                                       

 

3-       NERVOZNÍ,  NÁZNAK BÁZLIVOSTI, DRÁŽDIVÝ

Při posuzování je nervózní z kontaktu s jinými lidmi, nedůvěřivý, náznak bázlivosti

U VK - pes je drážditelný, má snahu bránit psovoda, vyráží do prostoru mezi psovodem a figurantem, štěká, uhýbá před náznaky úderu, napadá i mimo ochranný rukáv nebo provede ( pokusí se) alespoň o 1 zákus do rukávu.

NEOPUSTÍ PROSTOR 5 KROKŮ OD FIGURANTA při trvání boje..

 

4-       NÁZNAK AGRESIVITY, TĚŽKO OVLADATELNÝ

Při posuzování velmi dominantní, náznak agresivity, ale ještě zvladatelný

U VK - pes je (lehce drážditelný až) předrážděný, (tvrdě a aktivně provádí zákus do rukávu, v zákusu setrvá po celou dobu boje) následně je těžce ovladatelný a zklidnitelný, avšak zvládnutelný. (NEOPOUŠTÍ PROSTOR)

 

5-       VYROVNANÝ, SEBEVĚDOMÝ (žádaná povaha)

Přátelská vyrovnaná povaha, naprosto sebevědomý projev po celou dobu hodnocení !

U VK - lehce drážditelný,ihned provádí zákus, který je pevný a přesvědčivý, aktivní při spolupráci s figurantem. Pokud se pes utrhne z důvodu špatného uchopení rukávu, musí zákus okamžitě energicky obnovit. (NEOPOUŠTÍ PROSTOR)

 

6-       DŮVĚŘIVÝ, DOSTATEČNĚ SEBEVĚDOMÝ

Při posuzování přátelský, důvěřivý, dostatečně sebevědomý,

U VK - pes je drážditelný, provádí zákus ne zcela pevný, v průběhu boje padá z rukávu, avšak ihned zákus obnovuje, nemá reakce na nápřahy, je dobře ovladatelný. (NEOPOUŠTÍ PROSTOR )

 

7-       NÁZNAKY FLEGMATIČNOSTI

Při posuzování klidný, přátelský, oslabená pozornost, bez náznaků bázlivosti!

U VK - pes je velmi slabě drážditelný, přesto má snahu bránit psovoda, (pokusí se) provede alespoň  1 zákus do rukávu, nesetrvá na něm v průběhu boje, bez náznaků bázlivosti. (NEOPOUŠTÍ PROSTOR 5 KROKŮ OD FIGURANTA.)

 

9-    ZCELA FLEGMATICKÝ ( vyřazen pro povahu)

zcela flegmatický, nebojí se, nereaguje na podněty

U VK - pes nemá zájem o figuranta, není vůbec drážditelný, chová se zcela klidně, neaktivně,není schopen provést zákus ani psovoda bránit.  OPOUŠTÍ PROSTOR 5 KROKŮ OD FIGURANTA .

 

(Blokací se rozumí aktivní kontaktování figuranta náskoky bez projevu bázlivosti, pes se nenechá vytlačit.)

 

Práce figuranta a vybavení:

-měkký ochranný rukáv, ochranný oděv, měkký obušek

-v době, kdy psovod vychází z výchozího bodu do bodu vypouštění psa, stojí figurant v klidu.

       Práce figuranta plně odpovídá požadavkům na provedení cviku „ochrana psovoda“ dle zkoušky ZM v NZŘ   

       z roku 2005, článek 44, body 5-7.

 

Druh chovu – výkonnostní

1)       Podmínky pro zařazení do výkonnostního chovu upravit:

-          výstava pes i fena – výborný i velmi dobrý

-          DKK   pes i fena – maximálně 1/1

-          Zkoušky v páru – jeden všestrannou zkoušku prvního stupně ( ZVV1, IPO1, VPG1 i ZPU2)

                             Druhý všestrannou zkoušku třetího stupně  ( ZVV3, IPO3, VPG 3)

-          bonitace pes i fena – splnění výkonnostní bonitace

-          při krytí zahraničním plemeníkem může být výkonnostní bonitace nahrazena všetrannou zkouškou třetího stupně. (nebo splněním „Körung“ (výběrová bonitace v SRN)) Pokud plemeník nemá splněnu všestrannou zkoušku třetího stupně musí ji mít krytá fena. Pes pak musí mít „Körung“ (výběrová bonitace v SRN) a všestrannou zkoušku prvního stupně.

 

Úprava podmínek zařazení VK do chovu

-    Pro zařazení do chovu může mít VK RTG DKK max. 2/2 (tzn. dkk se stupněm 3 bude vyřazující!)

 

Úprava podmínek při krytí zahraničním plemeníkem

1)       Při zahraničním krytí musí plemeník splňovat následující podmínky:

-          výstavní ocenění ve třídách dospělých (mezitř., oteřená, pracovní, šampionů) výborný nebo velmi dobrý

-          vyhodnocení RTG DKK max. stupně 2/2

-          VKČ - pokud plemeník nemá žádnou zkoušku, musí mít fena všestrannou zk.1.stupně

-          Všechny podmínky musí být splněny bez ohledu na podmínky chovnosti v zemi majitele krycího psa !

 

Zrušení časového odstupu

-          zrušit časový odstup umožňující opakování bonitace – opakovat bonitaci bude možné (ihned) na následující bonitaci, počet možných pokusů opakování zůstane stejný!

 

Podmínky chovu kontrolovaného VK černý ( netýká se p+s)– změnit na

-      každý z rodičů musí mít alespoň 1 jakoukoli zkoušku z nichž minimálně jedna musí být všestrannou zkouškou prvního stupně dle NZŘ, IPO či VPG nebo i ZPU2.      CH.SEKCE PREFERUJE TENTO NÁVRH !!!

 

-          (každý z rodičů musí mít alespoň 1 jakoukoli zkoušku)

 

Změna organizace předsednictva

-       ch. sekce navrhuje, aby členy předsednictva byly jen předsedové jednotlivých chovatelských sekcí (nikoli všichni ÚPCH)

 

VYSVĚTLIVKY :

(AAAAAAaaa)  = vypuštěno z textu

Aaaaa  AAAAAA = nově vloženo