Dnešní datum: 21. 06. 2024     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Jak na to?
Dokumenty k vrhu
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté
Statistiky z Plemenné knihy

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce 2024
MR KNÍRAČU STOPAŘŮ 2024
Podmínky nominace na MS ISPU 2024

Přehled vykonaných zkoušek
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři
Coursing ČR

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zpráva o chovu MK p+s za rok 2004
Vydáno dne 07. 12. 2004 (4363 přečtení)Zpráva o chovu malých kníračů p+s za rok 2003

Zpráva o chovu malých kníračů pepř a sůl za rok 2004

Miroslava Suchá, ÚPCH knírač malý pepř a sůl

 

            V minulém roce bylo zapsáno 54 vrhů, / o 9 vrhů méně než vloni/,což představuje 208 jedinců, 104 psů a 104 fen po 31 plemenících /vloni 26 plemeníků tedy o 5 více/ a 54 různých fenách. Průměrně se na vrh narodila 4 štěňata.. Dva plemeníci byli ještě stále zapůjčeni na časově omezenou dobu /  Ch.  Empire´s Weekend Warior - Canada / působil v chovu  i v roce 2002 a 2003/, z Dánska Ch. Gillegaard Quadratic/ působil v roce 2003, letos stihnul 1 vrh a v lednu  byl vrácen./ Dále se uskutečnila 4 zahraniční krytí a to v ch.st. Rezlark psem Titan Porteno Feeling´s / 7 štěňat/,v.ch.s. Astronaut psem Juliuksen Levi Straus /4/, Knížete Sternenhocha psem Deansgate Tom Bowler/5/ a v ch.st. Malý Kavalír psem Little Budha v. Erbhof./4/ Po 4 vrzích mělo 5 plemeníků Golf z Agova dvora, Victory Flash Moldau North, Deep Space Astronaut. Yeager Chuck Astronaut a Bernard Shaw Knížete Sternenhocha.3 vrhy : Ringo Star Drofa, Yankee Doodle Moldau North a Empire´s Weekend Warior, 2 vrhy Frank Zappa z Marzemu, ostaní psi po 1 vrhu.Vrhy se odchovaly ve 40 chovatelských stanicích, pouze 3 x „A“ vrh, nejvíce vrhů měla stanice z Kopce Vítkova – 4 vrhy,3 vrhy -Astronaut a Moldau North, 7 chovatelských stanic po 2 vrzích a  30stanic po jednom vrhu.

            Vyhodnocení výše zmíněných vrhů  z kontrol vrhů jednotlivých poradců se týká   pouze 43 kontrol z 54. Uhynulo nebo bylo utraceno  před zápisem 19 štěňa / 24 štěňat v roce 2003./ Dále byl proveden 1 porod císařským řezem. 8 x se vyskytla pupeční kýla  Vady skusů nebyly zaznamenány ani jednou.1 x chybějící řezák, 1x velký nestandardní bílý znak na hrudi a předních končetinách, 8x přípustné bílé znaky, 1x kryptorchismus, u pěti jedinců paspárky na zadních končetinách.

 

Importy za rok 2004 byly zapsány 4: 1 pes a 3 feny, Mátraszépe Nutcracker /Maďarsko/– již působí v chovu, fena Solimans SnowQueen z Dánska, fena De los Grisones Lola – Flores ze Španělska a z Polska fena Mengo Celebration Felicia.

 

Knírač malý pepř a sůl – svody dorostu

                        Svodů dorostu se zúčastnilo 89 jedinců /81v roce 2003/  38 psů a 51 fen. tj. o 8 více  než vloni a o 23 jedinců méně než v roce 2002, po23 otcích . Nejvíce potomků bylo Yes Yes Astronaut 12, Empireš Wewkend Warior 10,Yankee Doodle Moldau North 8,Yeager Chuck Astronaut 8, Voyager v.d. Havenstad 6, Unicum Ezüst Gránit 6.       

           

            Z vážných vad, které se projevily při svodu dorostu je zejména 1x předkus./ Yankee Doodle Moldau North x Catherine z Kopce Vítkova /

Chybějící zuby 12 x z těchto spojení:

Kolombo z Kopce Vítkova x Agina od Zbraslavského zámku chybí 2xM3, P2 LD

Egon Garbo x Bobina z Ilkanu

Empire´s Weekend Warior x Cecille z Marzemu 1x P1LD

Fabien Drofa x Lady Pimpinelle Drofa – P1 /úraz/

Frank Zappa z Marzemu x Tara z Kopce Vítkova 2x P1D,P2LD

Frank Zappa z Marzemu x Catty Drobeček 1x P1LD

Frank Zapa z Marzemu x Agina od Zbraslavského zámku – P1LD se prořezává

Chubby Astronaut x Sissi Astronaut P1LN

Voyager v.d. Havenstad x Diana z Větrova –P1,P2

Yankee Doodle Moldau North x Katuschka Drofa M3P – úraz

Yes Yes Astronaut x Bari z Kraje Vltavínů 2xM3, P1LD

Na svodu byl zjištěn velký bílý znak o velikosti 5x1 cm na hrudi.

Výška v typu  7 se objevila  14x, stejný počet jako vloni. typ 3 – 2x.

 

            K největším problémům našich malých pepřáků  patří vady v utváření hřbetní linie  a  začíná se objevovat strmější úhlení hrudních končetin.

            Dále je třeba se všímat  při posuzování veškerých genetických  defektů ocasu, to znamená zálomky, háčky a obratle vychýlené mimo osu. A současně je třeba zvlášť upozornit na  chirurgické úpravy ucha / tzv. podříznuté ucho/.

 

Knírač malý pepř a sůl  – bonitace

            O bonitacích lze říci totéž, co o svodech dorostu. Tedy účast je již standartně nízká.          Bonitace se celkem zúčastnilo 70 jedinců to je o  7 více než vloni, 25psů a 45 fen po 24 plemeníkách. Nejvíce potomků bylo po Yankee Doodle Moldau North 11,Yeager Chuck Astronaut 8,Bernard Shaw Knížete Sternenhocha 7,Empire´s Weekend Warior 6 a po 5 potomků Apollo Bohemian Basic..

 

            Čistý bonitační kód 00/4A/5 mělo 5 jedinců, 00/5A/5 15 jedinců a 00/7A/5 4 jedinci a to po plemenících  Empire´s Weekend Warior  /6/, Yeager Chuck Astronaut /5/, Victory Flash Moldau North /2/, Yankee Doodle Moldau nort /3/, Top Target Emigrant /2/,

Chelines Jhonnatan Fulgencio /1x import/, Noris z Roznetu /1/, Apollo Bohemian Basic /1/,Archibald Olkar /1/ , Bob Drofa /1/, Brisko Rezlark /1/,

 

Z bonitace odstoupila 1 fena.

            O následujících vadách lze v krátkosti říci jen to, že jsou  předváděni jedinci, u kterých se předpokládá další využití v chovu, tedy jedinci, kteří se co nejvíce blíží standartu. V mnoha případech jim již byla zadána známka výborná na výstavě a proto se nelze radovat z poměrně malého počtu vad, které odhalily bonitace, protože se nejedná o reprezentativní vzorek. Znamená to v praxi, že na bonitacích jsou předvedeni nejlepší jedinci a vlastní zbytek chovu lze očekávat významně horší. Nelze tedy použít prostou statistiku pro případné teoretické vyhodnocení plemene, respektive velikostního a barevného rázu.

Chudozubost – pouze u tří jedinců.

Apollo Bohemian Basic x Judy Esso P1PD

Fabien Drofa x Caya Semerádovi lupínek P1LD

Yankee Doodle Moldau North x Katuschka x Drofa M3PD - úraz

 

Barvu oka 1  -  11 jedinců

Barvu oka  2 – 2x.

Těsný nůžkový skus - 6

Vady v utváření hřbetní linie - 16 jedinců

Vady v úhlení a postavení  hrudníkových končetin u 3 jedinců a pánevních končetin 12 jedinců. Což je průměr několika posledních let.

 

            Novým a velmi nepříjemným úkazem roku 2003 byl  zvýšený výskyt jedinců s naměřenou vyšší kohoutkovou výškou než 35 cm, tedy přerostlých zvířat. Celkový počet takto postižených jedinců bylo 17,  z toho 6 fen. Letos pouze 9 a z toho 1 fena.

 

Novým, bohužel stále nepovinným ukazatelem  pro bonitaci, je vyšetření očního pozadí. Díky tomu se podařilo zachytit psa s vrozenou dědičnou kataraktou. Je to pes Unicüm Ezüst Gránit. Na letošním svodu figuruje u 16 jedinců  a bonitaci u 6 jedinců do 3. generace předků. Žádám poradce chovu i majitelé těchto jedinců, aby nevyužívali  jeho potomky v chovu a mám na mysli jak psi tak i feny, v případě, že nemají vyšetření na oční vady.

 

Povaha

Naprostá většina malých pepřáků byla v povaze hodnocena známkou 5.

 

Obecné problémy.

            Mezi obecné problémy, které překračují rámec svodů a bonitací a projevují se již na výstavách, patří :

Tmavá podsada, která se začíná projevovat ve značné míře a následné tmavé pepření. Důrazně žádám majitele a poradce chovu, aby nespojovali tmavé jedince.

            Začaly se objevovat  na výstavách malé, krátké hlavy, vystouplé líce a vady v utváření krku. Dále se projevuje u nás málo sledovaná vada a to je tvar oka. Oko má být mandlové nikoliv kulaté.

            Další vada je v postavení a v pohybu pánevních končetin. Souběžné, prostorné chody jsou stále vidět jen zřídka.

            Současně žádám všechny poradce chovu, aby pro vzájemné zkvalitnění naší práce a následně pozvednutí plemene, mi laskavě zasílali statistiky nezabřezlých fen a úhyny štěňat z celých vrhů a aby zápisy z kontrol vrhů byly co nejpřesnější a nejpreciznější. Jen tak se lze vyvarovat v budoucnu nevhodného krevního spojení.Na závěr chci poděkovat všem, kteří se snaží udržet dobré jméno českého chovu nejen u nás,ale i v zahraničí. Apeluji na všechny chovatele, aby při výběru chovného páru, především měli na mysli zdraví našich pepřáků a zbytečně nezužovali krevní základnu.

 ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )