Zpráva o chovu MK p+s za rok 2004

Autor: -mze- (zmarzemu@centrum.cz), Téma: ÚPCH knírač malý pepř a sůl
Vydáno dne 07. 12. 2004 (4363 přečtení)


Zpráva o chovu malých kníračů p+s za rok 2003

Zpráva o chovu malých kníračů pepř a sůl za rok 2004

Miroslava Suchá, ÚPCH knírač malý pepř a sůl

 

            V minulém roce bylo zapsáno 54 vrhů, / o 9 vrhů méně než vloni/,což představuje 208 jedinců, 104 psů a 104 fen po 31 plemenících /vloni 26 plemeníků tedy o 5 více/ a 54 různých fenách. Průměrně se na vrh narodila 4 štěňata.. Dva plemeníci byli ještě stále zapůjčeni na časově omezenou dobu /  Ch.  Empire´s Weekend Warior - Canada / působil v chovu  i v roce 2002 a 2003/, z Dánska Ch. Gillegaard Quadratic/ působil v roce 2003, letos stihnul 1 vrh a v lednu  byl vrácen./ Dále se uskutečnila 4 zahraniční krytí a to v ch.st. Rezlark psem Titan Porteno Feeling´s / 7 štěňat/,v.ch.s. Astronaut psem Juliuksen Levi Straus /4/, Knížete Sternenhocha psem Deansgate Tom Bowler/5/ a v ch.st. Malý Kavalír psem Little Budha v. Erbhof./4/ Po 4 vrzích mělo 5 plemeníků Golf z Agova dvora, Victory Flash Moldau North, Deep Space Astronaut. Yeager Chuck Astronaut a Bernard Shaw Knížete Sternenhocha.3 vrhy : Ringo Star Drofa, Yankee Doodle Moldau North a Empire´s Weekend Warior, 2 vrhy Frank Zappa z Marzemu, ostaní psi po 1 vrhu.Vrhy se odchovaly ve 40 chovatelských stanicích, pouze 3 x „A“ vrh, nejvíce vrhů měla stanice z Kopce Vítkova – 4 vrhy,3 vrhy -Astronaut a Moldau North, 7 chovatelských stanic po 2 vrzích a  30stanic po jednom vrhu.

            Vyhodnocení výše zmíněných vrhů  z kontrol vrhů jednotlivých poradců se týká   pouze 43 kontrol z 54. Uhynulo nebo bylo utraceno  před zápisem 19 štěňa / 24 štěňat v roce 2003./ Dále byl proveden 1 porod císařským řezem. 8 x se vyskytla pupeční kýla  Vady skusů nebyly zaznamenány ani jednou.1 x chybějící řezák, 1x velký nestandardní bílý znak na hrudi a předních končetinách, 8x přípustné bílé znaky, 1x kryptorchismus, u pěti jedinců paspárky na zadních končetinách.

 

Importy za rok 2004 byly zapsány 4: 1 pes a 3 feny, Mátraszépe Nutcracker /Maďarsko/– již působí v chovu, fena Solimans SnowQueen z Dánska, fena De los Grisones Lola – Flores ze Španělska a z Polska fena Mengo Celebration Felicia.

 

Knírač malý pepř a sůl – svody dorostu

                        Svodů dorostu se zúčastnilo 89 jedinců /81v roce 2003/  38 psů a 51 fen. tj. o 8 více  než vloni a o 23 jedinců méně než v roce 2002, po23 otcích . Nejvíce potomků bylo Yes Yes Astronaut 12, Empireš Wewkend Warior 10,Yankee Doodle Moldau North 8,Yeager Chuck Astronaut 8, Voyager v.d. Havenstad 6, Unicum Ezüst Gránit 6.       

           

            Z vážných vad, které se projevily při svodu dorostu je zejména 1x předkus./ Yankee Doodle Moldau North x Catherine z Kopce Vítkova /

Chybějící zuby 12 x z těchto spojení:

Kolombo z Kopce Vítkova x Agina od Zbraslavského zámku chybí 2xM3, P2 LD

Egon Garbo x Bobina z Ilkanu

Empire´s Weekend Warior x Cecille z Marzemu 1x P1LD

Fabien Drofa x Lady Pimpinelle Drofa – P1 /úraz/

Frank Zappa z Marzemu x Tara z Kopce Vítkova 2x P1D,P2LD

Frank Zappa z Marzemu x Catty Drobeček 1x P1LD

Frank Zapa z Marzemu x Agina od Zbraslavského zámku – P1LD se prořezává

Chubby Astronaut x Sissi Astronaut P1LN

Voyager v.d. Havenstad x Diana z Větrova –P1,P2

Yankee Doodle Moldau North x Katuschka Drofa M3P – úraz

Yes Yes Astronaut x Bari z Kraje Vltavínů 2xM3, P1LD

Na svodu byl zjištěn velký bílý znak o velikosti 5x1 cm na hrudi.

Výška v typu  7 se objevila  14x, stejný počet jako vloni. typ 3 – 2x.

 

            K největším problémům našich malých pepřáků  patří vady v utváření hřbetní linie  a  začíná se objevovat strmější úhlení hrudních končetin.

            Dále je třeba se všímat  při posuzování veškerých genetických  defektů ocasu, to znamená zálomky, háčky a obratle vychýlené mimo osu. A současně je třeba zvlášť upozornit na  chirurgické úpravy ucha / tzv. podříznuté ucho/.

 

Knírač malý pepř a sůl  – bonitace

            O bonitacích lze říci totéž, co o svodech dorostu. Tedy účast je již standartně nízká.          Bonitace se celkem zúčastnilo 70 jedinců to je o  7 více než vloni, 25psů a 45 fen po 24 plemeníkách. Nejvíce potomků bylo po Yankee Doodle Moldau North 11,Yeager Chuck Astronaut 8,Bernard Shaw Knížete Sternenhocha 7,Empire´s Weekend Warior 6 a po 5 potomků Apollo Bohemian Basic..

 

            Čistý bonitační kód 00/4A/5 mělo 5 jedinců, 00/5A/5 15 jedinců a 00/7A/5 4 jedinci a to po plemenících  Empire´s Weekend Warior  /6/, Yeager Chuck Astronaut /5/, Victory Flash Moldau North /2/, Yankee Doodle Moldau nort /3/, Top Target Emigrant /2/,

Chelines Jhonnatan Fulgencio /1x import/, Noris z Roznetu /1/, Apollo Bohemian Basic /1/,Archibald Olkar /1/ , Bob Drofa /1/, Brisko Rezlark /1/,

 

Z bonitace odstoupila 1 fena.

            O následujících vadách lze v krátkosti říci jen to, že jsou  předváděni jedinci, u kterých se předpokládá další využití v chovu, tedy jedinci, kteří se co nejvíce blíží standartu. V mnoha případech jim již byla zadána známka výborná na výstavě a proto se nelze radovat z poměrně malého počtu vad, které odhalily bonitace, protože se nejedná o reprezentativní vzorek. Znamená to v praxi, že na bonitacích jsou předvedeni nejlepší jedinci a vlastní zbytek chovu lze očekávat významně horší. Nelze tedy použít prostou statistiku pro případné teoretické vyhodnocení plemene, respektive velikostního a barevného rázu.

Chudozubost – pouze u tří jedinců.

Apollo Bohemian Basic x Judy Esso P1PD

Fabien Drofa x Caya Semerádovi lupínek P1LD

Yankee Doodle Moldau North x Katuschka x Drofa M3PD - úraz

 

Barvu oka 1  -  11 jedinců

Barvu oka  2 – 2x.

Těsný nůžkový skus - 6

Vady v utváření hřbetní linie - 16 jedinců

Vady v úhlení a postavení  hrudníkových končetin u 3 jedinců a pánevních končetin 12 jedinců. Což je průměr několika posledních let.

 

            Novým a velmi nepříjemným úkazem roku 2003 byl  zvýšený výskyt jedinců s naměřenou vyšší kohoutkovou výškou než 35 cm, tedy přerostlých zvířat. Celkový počet takto postižených jedinců bylo 17,  z toho 6 fen. Letos pouze 9 a z toho 1 fena.

 

Novým, bohužel stále nepovinným ukazatelem  pro bonitaci, je vyšetření očního pozadí. Díky tomu se podařilo zachytit psa s vrozenou dědičnou kataraktou. Je to pes Unicüm Ezüst Gránit. Na letošním svodu figuruje u 16 jedinců  a bonitaci u 6 jedinců do 3. generace předků. Žádám poradce chovu i majitelé těchto jedinců, aby nevyužívali  jeho potomky v chovu a mám na mysli jak psi tak i feny, v případě, že nemají vyšetření na oční vady.

 

Povaha

Naprostá většina malých pepřáků byla v povaze hodnocena známkou 5.

 

Obecné problémy.

            Mezi obecné problémy, které překračují rámec svodů a bonitací a projevují se již na výstavách, patří :

Tmavá podsada, která se začíná projevovat ve značné míře a následné tmavé pepření. Důrazně žádám majitele a poradce chovu, aby nespojovali tmavé jedince.

            Začaly se objevovat  na výstavách malé, krátké hlavy, vystouplé líce a vady v utváření krku. Dále se projevuje u nás málo sledovaná vada a to je tvar oka. Oko má být mandlové nikoliv kulaté.

            Další vada je v postavení a v pohybu pánevních končetin. Souběžné, prostorné chody jsou stále vidět jen zřídka.

            Současně žádám všechny poradce chovu, aby pro vzájemné zkvalitnění naší práce a následně pozvednutí plemene, mi laskavě zasílali statistiky nezabřezlých fen a úhyny štěňat z celých vrhů a aby zápisy z kontrol vrhů byly co nejpřesnější a nejpreciznější. Jen tak se lze vyvarovat v budoucnu nevhodného krevního spojení.Na závěr chci poděkovat všem, kteří se snaží udržet dobré jméno českého chovu nejen u nás,ale i v zahraničí. Apeluji na všechny chovatele, aby při výběru chovného páru, především měli na mysli zdraví našich pepřáků a zbytečně nezužovali krevní základnu.