Dnešní datum: 30. 05. 2024     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Jak na to?
Dokumenty k vrhu
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté
Statistiky z Plemenné knihy

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce 2024
MR KNÍRAČU STOPAŘŮ 2024
Podmínky nominace na MS ISPU 2024

Přehled vykonaných zkoušek
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři
Coursing ČR

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Školení OPCH a jednání rozšířeného předsednictva 11.3.2023
Vydáno dne 29. 03. 2023 (617 přečtení)Školení OPCH – 11.3.2023

Přítomni viz prezenční listina

 1. Uvítání UPCH M. Suchá
 2. Zpráva UPCH VK  - H.Glänznerová (viz zpráva)
 • Informace o genetických testech a vyšetřeních (najdete ve zprávě UPCH VK)
 • Když se narodí štěňata, je potřeba, aby PCH nebo chovatel napsali také tituly, hotové testy – není to povinností UPCH vyhledávat
 1. Zpráva UPCH SK – M.Kaprálková (viz zpráva)
 • Přepisování bonitačních karet do bon kódů – ¼ bylo špatně zapsáno, prosíme bonitační komise o důkladnou kontrolu
 1. Zpráva UPCH MKČ + B – A.Zaoralová (viz zpráva)
 • Apel na genetická vyšetření
 1. Zpráva UPCH MKP+S, ČSTŘ – M.Suchá (viz zpráva)
 • Klást důraz na znalost normativů KCHK a ČMKU
 • Klást důraz na zdraví kníračů, informovat se o zdravotních vyšetřeních, nespojovat jedince se stejnými vadami
 1. Školení OPCH
 • Dávat důraz na úpravu kníračů, zkušení chovatelé by měli předávat informace o střihačích
 • Noví poradci chovu - přivítání
 • Informace o potřebných dokumentech k vystavení PP:
  • Největší nešvar – krycí list – zasílat vždy ORIGINÁL
  • Všechny dokumenty zasílat naskenované, ideálně formát pdf
  • Často není dodané platné vyšetření očí – vždy k přihlášce doložit, obou rodičů
 • Bonitační karta MK/SK – kód 3 – škrtnout agresivní, do poznámky dopsat náznaky bázlivosti, pro agresivitu je kód 4
 • V nových tiskopisech již vytisknout bez slova agresivní u kódu 3
 • U VK černých – objevují se podněty, aby nemuseli VK černí kousat na bonitaci, výcvikář i ÚPCH VK nedoporučují
 • Povinné testy u MK – plemeníci otestovaní jsou, doporučení UPCH – doporučovat testování všech chovných jedinců, nikoliv povinně (obavy z zúžení krevní základny), pro požadavek povinného testování je možno dát podnět na konferenci

 

 1. Různé

-  Webové stránky – jsou zastaralé, je potřeba udělat výběrové řízení na zhotovitele webu

 1. Přednáška Genomia – genetika barev u kníračů a dědičných chorob

 

Jednání rozšířeného předsednictva KCHK 11.3.2023

Přítomni viz prezenční listina

 1. Přivítání – M.Suchá
 2. Zpráva ekonoma
 • Byl zveřejněn výkaz k 31.12.2022 na webu KCHK
 • Na mail jednatele PKCHK zaslat aktuální ekonomy poboček (jméno, email, telefon)
 • Výstavy a bonitace možno řešit přes dogoffice, pro párování plateb musí být zřízen účet u Fio banky
 • Do připomínek na konferenci k úvaze zřídit placenou funkci tajemníka/ekonoma
 • Vypracovaná směrnice s přehledem sazeb a variabilních symbolů
 • Směrnice ČMKU a ČKS jsou jiné sazby, jsou zveřejněny na jejich webových stránkách
 • Nejvyšší výdaj byl na MS ISPU ve výkonu, poskytnuta částka 150.000,-
 • Odměna úspěšným vystavovatelům na Světové výstavě Brno 47.000,-
 • Žádost o dotaci na CAC výstavy ve výši 10.000,- určená na poháry vítězům na faktuře musí být uveden hlavní klub, ne pobočka
 • Chybně zaslány odvody JM pobočky za výstavu, bude zrevidováno

 

 1. Zpráva revizní komise
 • Za rok 2022 se nikdo na RK neobrátil
 • Revize hospodaření proběhla v pořádku – viz zápis z jednání P KCHK 21.1.2023
 • Podnět revizní komisi spolku paní Krouman z 23.2.2023
  • Ekonom ano předsednictvo nedostali podnět, že by někdo chtěl nahlížet do finančních deníků
  • Každý člen má dle stanov a OZ právo nahlížet, ekonom zaslal poslední 4 roční uzávěrky
  • Dle obsahu a charakteru se nejedná o podnět revizní komisi ale přímo předsednictvu KCHK

 

 1. Zpráva výcvikáře
 • Poděkování za MS ISPU - organizátorům, reprezentaci, podporu poboček
 • Poděkování za MR ve výkonu + MR stopařů
 • Stejný pořadatel MR ve výkonu i na rok 2023 (23.-25.6. Přední Kopanina)
 • Soustředění 2022 bylo na Ostravici, hodnoceno jako podařené
 • Schůzka výcvikářů Přední Kopanina – hojná účast
 • V červnu byla účast Mgr.Kany s Veronikou Staniovou jako zástupci KCHK na konferenci ISPU – kompromisy ohledně reprezentace KCHK a ČKVK (viz zápis z jednání)
 • Vystaveny smlouvy na pořádání MR ve výkonu a MR stopařů 2023
 • MS ISPU bude v Rakousku, Korutany
 • Pokusíme se o nultý ročník MR v coursingu

 

 1. Zpráva jednatele
 • Členská základna do 15.3.2023
 • Pí Lisnerová – vyloučení z členské základny KCHK na podnět Ústecké pobočky, jmenovaná obeslána 26.1.2023, nedostavila se k obhajobě, P KCHK bude dále projednávat
 • Konference 2023 – instrukce zaslány + harmonogram zveřejněn v zápise z jednání P KCHK 21.1.2023
 • Navýšení odvodů odsouhlasené vloni – zrušeno, informace pobočkám byla zaslána, změnu může učinit jen konference
 • Plán chovatelských  akcí na r.2024 zaslat jednateli nejpozději do 31.7.2023 (15.8.2023 je termín odevzdání na ČMKU)

 

 1. UPCH – M. Suchá
 • 3 CAC výstavy, všechny zahraniční rozhodčí
 • Na pobočkách se pobavit o zdraví kníračů a testech v návaznosti na nadcházející konferenci, tlak bude do budoucna velký na zdraví a wellfare zvířat
 • Apelovat na chovatele, zda krýt, krytí si důkladně rozmyslet, začíná být problém se zájemci o štěňata
 • Problematika barev na zvážení do konference + zužující se krevní základny

 

 1. Různé
 • Žádost o projednání odpuštění trestu pí Fialové kvůli chovu VK čstř. nebo chovatelský servis – pí Hladká, Jihomoravská pobočka
  • P KCHK projedná na příštím zasedání
 • Východočeská – proč se členské příspěvky a známky dělají až v březnu, proč není koncem roku,  komplikuje to účast na zkouškách z výkonu
  • Doporučení P KCHK – návrh na změnu normativů na konferenci
 • Východočeská – návrh aby členové ČKVK nebyli ve výborech/vedení pobočných spolků
  • Doporučení P KCHK – z občanského zákoníku není možno toto nařizovat, kumulování funkcí je možno navrhnout změnou normativů na konferenci
 • Východočeská – problematika dvojí reprezentace KCHK a ČKVK a vztahy a chování,které se vnáší do reprezentace ze strany členů ČKVK
 • Východočeská – problém výcviku, nejsou prostory na agility/obedience
 • Jihomoravská pobočka – jak s kandidáty do předsednictva, dle stanov nejméně měsíc před:
  •  doporučení P KCHK: pobočky dodají kandidáty do předsednictva do 25.6.2023 spolu s návrhy na změny normativů
 • Jesenická – je fér požadovat po nečlenovi KCHK dvojnásobný poplatek za výstavu?
  •  Doporučení P KCHK -  již dříve bylo zrušeno nařízení, že titul Klubový vítěz nemůže dostat nečlen KCHK a místo toho se zavedly dvojnásobné poplatky

 

Zapsala Martina Deverová( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )