Dnešní datum: 30. 05. 2024     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Jak na to?
Dokumenty k vrhu
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté
Statistiky z Plemenné knihy

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce 2024
MR KNÍRAČU STOPAŘŮ 2024
Podmínky nominace na MS ISPU 2024

Přehled vykonaných zkoušek
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři
Coursing ČR

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis ze schůze ISPU Alsfeld, Německo, dne 30.06.2022
Vydáno dne 21. 07. 2022 (1284 přečtení)

Zápis z červnové schůze členů ISPU v českém jazyceSetkání delegátů ISPU – Alsfeld, Německo, dne 30.06.2022, začátek 11:00 hodin

  1. Uvítání delegátů a zahájení. Zápisem byla pověřena Anja Kopp. Zápis bude zaslán jednotlivým delegátům e-mailem.

1.1. Zjištění, zda je schůze usnášeníschopná. Přítomno 14 delegátů + 4 plné moci navíc, celkem tedy 18 hlasů. Prostá většina 10 hlasů, dvoutřetinová většina – 12 hlasů.

1.2. Představení přítomných členských zemí ISPU a jejich delegátů: představili jsme KCHK s 623 členy, která zastřešuje jak chov a výstavy tak sport. Zmínili jsme právě chystané Mistrovství republiky, kterého se kromě velkých kníračů zúčastnili i střední a malí knírači. Pozvali jsme na Mistrovství světa ISPU ve Vratimově.

1.3. Přijímání nových členů – nebyla podána žádná nová žádost o přijetí do ISPU

2. Schválení programu jednání

2.1. Volba finančních auditorů – navržena Jana Krouman a Birgit Bischoff – KCHK se zdrželo hlasování - schváleno

3. Schválení zápisu ze shromáždění delegátů ISPU 2018 v Polsku – schváleno

4. Výroční zprávy představenstva + diskuze

      Téma finance: dříve existovaly dva účty: privátní účet a účet PSK. Tyto byly zrušeny a byl zřízen jeden nový transparentní účet ISPU u Skatbank.

Počet členů ISPU: 10 000. Placení příspěvků: je třeba, aby členové ISPU posílali počet členů k 31.12.daného roku. ISPU pak vypočte částku příspěvků na další rok a vystaví fakturu. (Za své členy platí jen řádní členové, ne mimořádní).

KCHK zaplatilo za svých 623 členů za rok 2022 v Alsfeldu v hotovosti.

Téma chovatelství a výstavy: často problém, že vítězem výstavy se nestávají psi, kteří zcela odpovídají standardu. Návrh na vytvoření seznamu ISPU-rozhodčích, kteří by byli dostatečně edukováni a zváni na vrcholné akce. To nebylo shledáno správným, protože by vznikla skupina rozhodčích první a druhé třídy, což není správné. Návrh, aby se šlo cestou edukace všech rozhodčích. Shoda na tom, že by se měly pořádat setkání chovatelů, rozhodčích. Měly by rovněž pokračovat webináře.

Téma sport: Mistrovství světa ISPU ve Vratimově v přípravě.

5. Zpráva auditorů

6. Uvolnění předsednictva z funkce

7. Volba nového předsednictva

7.1. Volba člena předsednictva pro daně a finance – návrh: Anja Kopp (DE) - schváleno

7.2. Volba člena předsednictva pro chov – návrh: Csaba Pettkó (HU) - schváleno

7.3. Volba člena předsednictva pro výstavy – návrh: Anna Pakulska (PL) - schváleno

7.4. Volba člena předsednictva pro sport – návrh: Dietmar Keck (AT) – schváleno, Dietmar Keck upozornil, že za dva roky se již o tuto funkci nebude ucházet

7.5. Volba člena předsednictva pro administrativu – návrh: Susanne Borst (DE) - schváleno

7.6. Volba viceprezidenta z okruhu zvolených členů předsednictva – návrh: Csaba Pettkó (HU) - schváleno

8. Návrhy

1. Blokování členství Ruska v ISPU kvůli válce na Ukrajině. Text návrhu pozměněn. Jedná se o blokaci pro všechny akce ISPU až do ukončení války. Schváleno.

2. Rozdělení Evropy na regiony pro výstavy. Schváleno.

3. Výstavy mohou být pořádány také venku. Schváleno.

4. Certifikace + jak získat titul ISPU: mělo by být umístěno na stránky ISPU. Schváleno.

5. Kalendář pořádaných akcí: mělo by být umístěno na stránky ISPU. Každá země nahlásí všechny velké národní výstavy a mistrovství.

6. Obedience jako kategorie MS: ponecháno k projednání na předsednictvu. Nelze uspořádat spolu s Mistrovstvím světa. Je to příliš velká akce.

8.1. Návrhy na změny stanov – žádné

8.2. Další návrhy – žádné.

9. Přidělení akcí:

ISPU výstavy: 2023 Dánsko, 2024 Itálie, 2025 Finsko, 2026 ISPU výstava + konference Česká republika

ISPU mistrovství světa: 2022 Česká republika, 2023 Rakousko, 2024 Itálie, 2025/2026 Švýcarsko/Maďarsko

 

Veronika Staniová

Zapsala:  Mgr Silvie Kany( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )