Dnešní datum: 30. 05. 2024     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Jak na to?
Dokumenty k vrhu
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté
Statistiky z Plemenné knihy

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce 2024
MR KNÍRAČU STOPAŘŮ 2024
Podmínky nominace na MS ISPU 2024

Přehled vykonaných zkoušek
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři
Coursing ČR

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis ze schůzky výcvikářů 2022, Praha
Vydáno dne 28. 06. 2022 (948 přečtení)Přední Kopanina, při MR kníračů, od 19h

 

Schůzky se zúčastnili zástupci poboček KCHK: Podbrdská, Praha, Praha Východ, Západočeská, Jihočeská, Beskydská, Olomoucká, Východočeská, Ústecká, Liberecká, Jihomoravská, a účastníci MR ,které zajímá dění v klubu KCHK a věci spojené s výcvikem

 

Všechny přivítala Veronika Staniová – hlavní výcvikář KCHK, a předseda KCHK Pavel Soukop

 

 • Navázali jsme na loňské setkání při MR kníračů v Ostravě z něhož vzešla reprezentace na MS. Pozváni byli všichni reprezentanti, kteří splnili podmínky KCHK. Z vlastního rozhodnutí se někteří vzdali reprezentace za KCHK a reprezentovali spolek ČKVK, nebo tento rok nechtěli závodit
 • MS Německo 2021 – zhodnocení akce, zejména úspěchu v IGP FH a umístění na 3 místě v družstvech, poděkovaní za reprezentaci, vyzdvižení nových reprezentačních dresů od Gappay , Alms Brno a podílení se sponzorů k podpoře závodníků. Taktéž upozornění, že dělení reprezentace vlastními členy KCHK není ideální, dochází tak ke snížení reprezentantů, v podstatě české týmy se stávají soupeři. V závěru Mistrovství převzal předseda KCHK vlajku ISPU. Děkujeme za navýšení odměn od KCHK a jejich vyplacení závodníkům a TL
 • MR agility kníračů – Studenec u Trutnova, VČ pobočka, pod vedením Radky Novákové. Otevření 3 kategorií, zajištění cen a pohárů, vyúčtování akce splněna
 • MS 2022 – od podzimu intenzivně zajišťujeme pořádání MS, spolupracujeme s MÚ ve Vratimově (u Ostravy), se sponzory, máme aktivní český web, komunikace s D Keck, překlady Silvie Kany, musíme respektovat podněty z ISPU, návrhy rozhodčích, podklady, které se zveřejňují, návrhy figurantů a kladečů. Děkujeme pobočkám KCHK , které se zapojily do podpory MS, český web administrativně zajišťuje Helena Glanznerová. Doporučujeme jej sledovat s aktuálními informacemi. Pro reprezentaci KCHK se vynasnažíme udělat maximální servis, který koresponduje s našimi možnostmi, podmínkami ISPU, ale i podnětů, které mohou vzejít od závodníků. Dresy zajištěny. Byli bychom rádi, a sestavíme pozice, na kterých bychom se mohli společně podílet a v čem by nám členové a zkušení výcvikáři mohli pomoci . Věříme, že v tak velkém klubu jako je KCHK je spousta zkušených lidí a můžeme tak doplnit tým organizátorů, protože zejména i od členů vzešel tak obrovský zájem a podnět, abychom se nevzdávali pořádání MS. P. Rohlenová navrhovala, v tabulce zpracovat pozice a rozeslat na pobočky a členové se tak mohou sami hlásit a rozhodnout.
 • 2022
 • Soustředění Ostravice – květen 2022. KCHK přispělo 2000,-Kč na podporu akce. Zastoupeny všechny varianty. 2 figuranti – R Parolek,A Hudeček, lektoři pro poslušnosti a stopy K Zwillingová, V Staniová, Táňa Štefková a MK – M Slívová
 • MR Praha , Přední Kopanina – jsme v průběhu MR. Včera, tj pátek proběhlo MR stopařů, náročné terény, vysoké teploty okolo 30st. Jediný závodník splnil bodový limit a stal se Mistrem KCHK stopařů – Erika Zelinková s MK, zelená karta na MS ISPU 2022. Velmi hezky zorganizovaná akce, hladký průběh, kvalitní figuranti, snaživý pořadatelský tým. Aktivně spolupracovali se zástupcem KCHK, stále informace na webu i FB MR. Jediná dosavadní komplikace bylo střídavé extrémní počasí - vysoké teploty přes 30st a nebo velmi silný, intenzívní déšť. Zajištění velmi kvalitních cen.
 • Reprezentace , tým, za KCHK ČR  - schůzka reprezentace proběhne v neděli po ukončení kategorie IGP 3. Budou přizváni všichni přítomni závodníci z IGP 3 i FH.
 • MR agility kníračů bude v říjnu opět ve Studenci u Trutnova, VČ pobočka. Některé pobočky se podílejí na odměnách pro soutěžící, například, když jim z výstavy zůstanou ceny, kokardy, poháry. Kontaktní osoba Radka Nováková
 • Máme rok a půl před volbami KCHK, je možné se připravit na podněty, změny, které je potřeba zpracovat a podat přes pobočky.
 • Bonitace VK – komplexně je většina bonitovaných zvířat zařazena do chovu, klesl, ale počet výkonnostních bonitací i ohodnocení ve známkách -ideál- 5. U základních bonitacích se zvyšuje počet povah 6, a stane se i cca 1x za rok - povaha 4

 

DISKUZE:

Diskuze ohledně konkrétnějších informací k MS, připomenuto, že nám záleží, abychom mezi členy KCHK udrželi reprezentaci a nedocházelo k dělení, nejaktivnější byla s hlavním výcvikářem a předsedou Podbrdská pobočka, zastoupená její předsedkyní P Rohlenovou.

Otázky byly i k dění v Předsednictvu KCHK, Pavel Soukop vysvětlil, jaké jsou vize podpory reprezentace i  do budoucna, k vyšší podpoře a motivaci pro závodníky, úprava podmínek na tzv CZ 1-3 u stopařů a 1-5 u IGP.

VČ pob A Zítková – u kateg SK- ZZO 1 – znovu zvýšit překážku na 1m. diskuzí zjištěno, že nebyl přítomen žádný zástupce SK, z praxe vychází, že když byla překážka 1m, našli se oponenti, že překážka je vysoká, když se snížila, tak zase, že je zbytečné se zúčastnit, ale ani jedna verze neprokázala zvýšení či snížení počtu účasti SK. Navrženo - rozeslat  mailem pobočkám mail, aby se členové zapojili s názorem a výcvikáři mohli vyhodnotit jejich názory.

VČ pobočka – žádost pro P KCHK, aby došlo k opětovnému zasílání od jednatele KCHK zápisy z P KCHK a kvartálnímu a zejména k ročnímu přehledu hospodaření KCHK. Několikrát pobočky na toto upozornili, došlo tak jen k malým, občasným nápravám a pak už k žádným informacím nedochází. Nejen členové a funkcionáře z výcviku a poboček, zajímá přehled a stav ekonomiky v KCHK.

VČ pob vznáší dotaz, zda všichni členové P viděli rozdělení odměn za WS 2021, a proč není možné, alespoň k rukám předsedů tento přehled zaslat.  Výcvikář potvrdil , že měl tentýž dotaz a požadavek jako člen P KCHK, nebylo jí však vyhověno. Přehled dostal i předseda KCHK v papírové formě, až na jednání P KCHK. Zástupci ostatních poboček apelovali na předsedu, aby dodržoval a lpěl na spolupráci všech členů P KCHK a respektování podnětů a požadavků jak jeho, tak členů P, a zástupců poboček.

Podbrdská pob P Rohlenová - žádá zpětně o zaslání ročního přehledu hospodaření KCHK a to za rok 2020, 2021.

 • Podán návrh, aby se P KCHK pokusilo změnit zapisovatele zápisů z jednání P KCHK, pokud jsou stále komplikace s včasným zveřejněním zápisu, či detailního doplnění informací a záležitostí a podnětů, které předsednictvo projednává.
 • E Zelinková – pro MK – zachovat v MR i Spec. závodě kníračů všechny kategorie pro MK
 • Přítomná sl J Vaculíková se zmínila o komplikaci, kterou prvotně řešila s ekonomkou KCHK, kde poukázala z jejího pohledu, na ne zcela příjemné a adekvátní jednání jako zástupce P KCHK.  V Staniová odpověděla, že záležitost je v bodech jednání P KCHK a pokud P KCHK neví o podrobnostech komplikací, které tíží členy, je nejlepší používat mail prezidia KCHK a sdělit je.
 • P Rohlenová – požádala, o mailové informace pro členy Podbrd pobočky s informacemi konkrétnější pro reprezentanty MS.  Reakce z VČ pobočky: Zítková, Malinská : ujasnily, že všichni zájemci o reprezentaci KCHK ČR na MS ISPU, by měli být soutěžícími na této akci, tj MR kníračů 2022, ze které bude následující den sestavena reprezentace KCHK a těm hlavní výcvikář, team leader bude poskytovat konkrétní informace, jakožto svému reprezentačnímu a závodnímu teamu.

 

 

 

Schůzka byla ukončena cca v 21h, přítomno zhruba 30 členů z KCHK

 

Zpracovala dne 27.června Veronika Staniová

Hlavní výcvikář KCHK ČR( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )