Dnešní datum: 30. 05. 2024     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Jak na to?
Dokumenty k vrhu
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté
Statistiky z Plemenné knihy

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce 2024
MR KNÍRAČU STOPAŘŮ 2024
Podmínky nominace na MS ISPU 2024

Přehled vykonaných zkoušek
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři
Coursing ČR

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis ze schůzky výcvikářů a příznivců výcviku KCHK ČR 4.9. 2021
Vydáno dne 13. 09. 2021 (1354 přečtení)Zahájení schůzky – hlavní výcvikář klubu Veronika Staniová uvítala a zahájila schůzku, zároveň přivítala předsedu KCHK Pavla Soukopa

Zhodnocení akcí 2020

MR kníračů v Liblíně – kvitování ještě výborně obsazené kateg IGP 3 než např letos,což vede k zamyšlení a není to správné pro další výcvikový vývoj plemene. MR má být prestižní a vrcholovou akcí pracovního plemene, z něhož se také skládá reprezentace na MS.

Pěkná účast SK a tradiční MK s otevřenou 1 kategorií ZMP1.

 Jinak pěkná akce ,za kterou děkujeme organizátorům a týmu.

Jen zástupci MK podali později připomínku o zajištění přiměřeně vysokého terénu pro malé plemeno.

Podzimní Bochovice se zkouškou – akce díky COVID situaci, zrušena

CACIT Všestary – pro klub nápad jako náhrada za zrušené MS ISPU. Podpora KCHK závodníkům, kteří měli nominaci na MS -1000,-Kč.Předala osobně v neděli V Staniová. Startovalo nakonec celkem 12 VK, Giom - podpořil bílými tričky s KCHK logem, Calibra krmivem, krásné kokardy obdrželi závodníci KCHK, všichni knírači dostali věcné ceny, byly zajištěny videa i fotografie. Děkujeme za spolupráci na této akci, a Jarce Sobotkové, že po celý víkend se ujala pozice team leadra závodníků. Alice Zelinková reagovala, že velmi za závodníky děkuje za přístup klubu a Jarky za péči na této akci a skvělému nápadu za zrušené MS, a že nám tento krok a nápad jiné plemena v dobrém záviděli. Poděkovala i klubu i výcvikáři za celkovou podporu, kterou od klubu závodníci měli.

Nominaci pro MS ISPU stopaře by bez komplikací splnili a reprezentovali 4 psi

MS ISPU 2020 - zrušeno

2021

-Dle požadavků členů KCHK byly zpracovány a COVID situaci přizpůsobeny Podmínky k reprezentaci na MS kníračů 2021, vyvěšeny na webu i FB KCHK ČR.  Jádro Podmínek nechce ani hlavní výcvikář měnit, nepřišly ke změnám požadavky a náměty z poboček ani členů klubu.

-Pavel Soukop – rád by P KCHK podal návrh na vyšší odměnu a podporu reprezentantům, lepší systém v odměnách.

              Kvitoval přístup P KCHK, kdy vzešel loni návrh od pořadatelů MR kníračů a P KCHK                   

              odsouhlasilo zvýšení odměny za pořádání této akce.

              Vyzdvihl, že členové P spolupracují a reagují, podporují podněty z výcviku. Vždy je třeba

             jednat a návrhy si předávat. Všechny jsou vždy na P KCHK předány.

-MR ČKS – 5 VK , nominace  bez VZ. Nejvyšší úspěch fenky Hanky Solarové. Zde už je potřeba se i pozastavit nad věkem startujících psů(průměr 7-8let),že nám psi ,kteří několik let závodili stárnou .

-MR kníračů a Speciální závod v Ostravě – zklamání z počtu psů zejména v IGP 3, a u SK. Podnět k diskuzi, se ale nerozvinula, jak třeba SK a MK pomoci a přizpůsobit kategorie.

      U VK IGP3 se připomněla informace, že ČKVK ve svých podmínkách MR KCHK nemá a tím i ztrácíme několik závodníků, přitom vlastních členů. V. Staniová zdůraznila výše zmíněný postoj pracovního plemene  k takové akci, jako je MR ČR kníračů, a plnění nominačních podmínek a taky připomněla, že tento postoj měl před ní ve funkci i J Vidrna. 

      V Staniová poděkovala pobočkám a sponzorům, kteří se přidali k MR kníračů, realizačnímu týmu a

Rozhodčím i figurantům. Vysvětlila posun harmonogramu v sobotu z organizačních důvodů.

-MS ISPU – Německo - věříme, že nedojde ani ke zrušení či radikálním změnám, upozornila na  zdravotní podmínky a věci spojené s COVID situací ve světě. Nominace jsou otevřeny, v neděli proběhne, po ukončení schůzka se repre z IGP3 . Zde doplňuji dnes 11.9.: , že p Leona Sosnová nechce letos s mladým psem startovat a p Jiří Solar oznámil, že bude reprezentovat spolek ČKVK.  Vznikne opět na FB skupina MS ,kde budou závodníci čerpat informace.

-Stopaři – v době schůzky reprezentanti posílali mailem splněné body. Splněné : p H Konrádová, M Lohrerová a E Zelinková. H Glanznerová 1x FH 2 a P Žižka také 1x FH 2 , takže toto družstvo je v jednání s reprezentanty a P KCHK.

- Lukáš Slowioczek předal Pavlu Soukopovi čestné plakety, vyzvednuté na Valné hromadě ČKS pro další oceněné členy KCHK za jejich reprezentaci

 

Tím byla ukončena část předání informací od výcvikáře a předsedy KCHK a předáno slovo k diskuzi a vyzvání všech přítomných, aby se ujali slova, otázek, protože je potřeba se ptát a mít informace přímo od členů P KCHK. Po celou dobu s námi byla i p Ing Danuše Kotalová – předseda kontrolní komise KCHK.

DISKUZE

P. Hýbnerová – liga malých plemen, započítávat body za zkoušky, závody, MR, M, i z disciplín

      Odpovídal P Soukop – KCHK rádo podpoří rozumný návrh a rozvoj pro MK, ale nutno předat a zpracovat podmínky, poslat výcvikáři a určitě ta předá jako vždy P KCHK.

P. Hýbnerová se pokusí předat návrh již pro rok 2022

R. Nováková – komplikace s pořádáním a účastní na MR kníračů agility. Stále řešená podmínka - člen KCHK. Připomínka, že i u výstav a bonitací KCHK -není nutno být členem KCHK. U jiných akcí plemen, mohou být i nečlenové klubu. Jen kvůli účasti na MR agility, si nebudou platit poplatky v KCHK. Také finanční nákladovost převyšuje dotaci z KCHK

     Odpovídal P Soukop – k financím – je nutno předložit takové vyúčtování, kde je toto jasné. P KCHK tak může přistoupit ke stejnému vyřešení, jako u MR kníračů. Ke členství – podat písemný návrh na P KCHK. Je ale jasné, že pokud chci být Mistrem daného klubu a ten akci podporuje, jako i jinde, musím být jeho členem. Řešení je, přidružená akce při této akci, např  zkoušky či závod agility a tam může mezi ostatními  startovat. Doposud nepřišel písemný návrh, aby se tím P KCHK mohlo zabývat.

M. Lohrerová – pořadatelství MR kníračů stopařů – v kateg FH2 je malý zájem kníračů, účast a startovné, i když došlo k navýšení, nepokryje náklady na tuto akci.

      Odpovídá V Staniová – doporučení doplňkové kateg FPr, popř dvou. V případě, že budou alespoň 3 knírači v kategoriích, je ocenění v pořádku, ostatní může pokrýt náklady. Pozor na podmínku CACT kateg a titulu, zde je podmínkou dle řádů -5 psů v kategorii.

                       P Soukop – popř organizovat MR stopařů jen FH 2 a spolu s jen Mistrovskými kategoriemi MR kníračů, společně. Bez přidruženého závodu. Otázkou je, zde je toto ve finále  přínosné, se setkat a závodit v tam velkém počtu jako doposud, a zda je pak organizátor schopen zajistit terény na FH 2 + IGP 3 i s kladeči atd

 

V Staniová – téma pořadatel MR kníračů 2022. Momentálně nemáme pořadatele. V případě otázek neváhejte se obrátit přímo na V Staniovou

-Zpět diskuze podmínka MR kníračů pro MS ISPU.  V Staniová si stojí za tímto názorem, pokud, ale přijde jiný, rozumný podnět, je možné se nad ním pozastavit. Evidentně, když nám zestárne závodní populace a máme mladé psy, kteří nezávodní ani v IGP 1, která se letos ani neotevřela, a ještě budeme reprezentace dělit na družstva na samotném MS, není to nic přínosného ani pro plemeno a už vůbec ne pro ČR . Je třeba se zamyslet nad tím, že když na MS bude startovat např 3 a na druhé straně 3 dvojice, ale každý za jiný klub či spolek a jednomu závodníkovi se nepodaří výkon, ztrácí tím ČR družstvo. Není potřeba dělit klub a reprezentace, je potřeba jednat, říkat si věci a problematiku otevřeně a spolupracovat.

KCHK ČR se stále uchází a jednalo o pořádání MS ISPU 2022. Mělo snahu pořádat MS se všemi členy

Pavel Soukop i Veronika Staniová ještě opakovaně vyzývali k dalším otázkám, nikdo, ani ti, kteří se dostavili třeba později, se na nic neptali, témata se neopakovala. Bez reakce, že by bylo někomu cokoliv nejasné nebo byl opačného názoru nebo měl nějaký námět v oblasti výcviku cokoliv řešit.

 

Závěr

Setkání bylo hojně zastoupeno závodníky s MR kníračů, členů KCHK, aktivně i mezi sebou diskutovali, než vzešel přímo návrh dané osoby k diskuzi. Nálada byla přátelská.

Přítomni byli i ti, kteří zastupují spolek ČKVK. Nevzešla ani jedna otázka, podnět, doplnění či ujasnění si toho, o čem jsme po cca hodinu a půl jednali. Pouze diskutovali mezi sebou …

Pro KCHK v bodech zapisovala Hanka Konrádová

 

Dne 11.září 2021 , Ostrava

Zpracovala Veronika Staniová( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )