Dnešní datum: 30. 05. 2024     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Jak na to?
Dokumenty k vrhu
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté
Statistiky z Plemenné knihy

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce 2024
MR KNÍRAČU STOPAŘŮ 2024
Podmínky nominace na MS ISPU 2024

Přehled vykonaných zkoušek
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři
Coursing ČR

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Jednání o pořádání MS ISPU 2022
Vydáno dne 03. 08. 2021 (1514 přečtení)Dne 13.7. ,Cvikov

Zúčastnění: KCHK Veronika Staniová hlavní výcvikář KCHK, Silvie Kany -překlad 

                     ISPU Dietmar Keck   , Olga Klepišová -překlad

                     ČKVK Jana Krouman

Omluven předseda KCHK Pavel Soukop

 

  • Jednání začalo v 9,30h, Dietmar Keck zahájil jednání a nechal si představit jaké mají vize v pořádání MS obě strany. P Krouman uvedla, že místo mají zajištěno v H. Bříze za plné organizace p J. Škubala a ZKO H Bříza, na otázku peněz a sponzorů uvedla, že sponzory a přislíben Brit Care mají, garance částky 150 000,- nyní nemůže potvrdit, mají v jednání.

V Staniová uvedla, že tím, že členové ČKVK jsou řádnými členy KCHK a nechceme v ČR rozdělování klubu, navrhuje, aby všichni MS pořádali společně, pod řádným členem ISPU – KCHK ČR, a řádným členem ČMKU a ČKS. Místo konání přijme i H Břízu, dále Vratimov nebo Suchdol nad Odrou-velmi hezké fotbalové stadiony s výbornou dojezdností od dálnice. Nyní má KCHK několik silných sponzorů, od krmiv, svazů , Měst. úřadů  a ihned garanci 150 000,-Kč ,které má KCHK na svém účtu. Má připraveny návrhy rozhodčích i figurantů. Moravská oblast je dlouholetými a velmi zkušenými pořadateli MR kníračů, VZ , CACT a CACIT závodů. P Keck návrh na spolupořádání také navrhoval a kvitoval. 

p. Krouman nebyla s touto cestou jistá,  překážkou jsou osobní záležitosti p Škubala ke klubu a pak osobní problém p J. Krouman k V. Staniové.  V této fázi p J Krouman uvedla, že tedy se vzdává pořádání MS a ať si KCHK – MS uspořádá. Obě další strany se snažili najít cestu, jak situaci vyřešit a s J Krouman jednat.

 

  • Návrh p D. Kecka : jednání, které bude vést ČKVK J Krouman , KCHK Pavel Soukop. Z tohoto podají informaci. 

Byl by rád, aby se strany dohodly a spolupracovali, byla diskuze i jak pracovat, aby bylo možné v KCHK s výcvikovou skupinou v klubu být stabilnější. V Staniová připomněla, že před konferencí a na schůzkách s výcvikáři už tuto cestu navrhovala, avšak nikdo z dalších poboček, ani členové ČKVK se k tomu nepřidali, nepodpořili a nesnažili se o možné řešení. Bylo vysvětleno, jaká je situace v ČR s přijetí dalších( ČKVK) chovatelsko-sportovních klubů, nebo-li rozdělení plemene/klubu. Dle stanov ČMKU toto není možné a KCHK ČR je 3 největším a plně fungujícím klubem. A jak funguje spolupráce KCHK - ČKS - ČMKU - FCI.  

D. Keck po informaci ze setkání obou stran rozhodne, kdo bude pořadatelem MS, pokud se nedomluvíme mezi sebou.

  • D. Keck navrhl rozdělení úkolů pro obě strany, kdy KCHK: ekonomika, administrativa, přihlášky, návrh rozhodčích, a catering. Pro ČKVK – místo konání, návrh figurantů, kladečů, organizační tým, stánky

KCHK s tímto nemělo problém, ČKVK: zdrženlivá reakce, opět názor, že takto to nebude fungovat, ať si MS dělá KCHK …..!

  • Docházelo ke klamavým informacím p D. Kecka, kdy bylo tvrzeno, že KCHK drží členy ČKVK v klubu a to z důvodu chovatelství, byl opět předložen zápis z 7/2017 ,kde se píše o pořádání MS a podmínek. K tomuto zápisu bylo několikrát vyjádření P KCHK, pod zápisem je podepsán p Škubal, který upozorňoval na ne ideální podmínky pořádání MS, které chtělo KCHK řešit, byl opět tento zápis použit, jako důvod založení ČKVK. V Staniová se vyjádřila a upozornila na výklad smyslu této věty, na to, že členům KCHK byl osobně i písemně několikrát vysvětlen a omluvila se i ISPU, za ne ideálně definovanou část zápisu. Bylo velmi smutné, že p Krouman při této schůzce a to i z pozice jednatele JM pobočky KCHK, prezentovala p Keckovi to, že v reprezentační smlouvě má KCHK uvedeno, že - se nesmí bavit/ stýkat se členy ČKVK- …. na otázku p Staniové, zda tyto dohody viděla, četla, či jí zapůjčili k vidění někteří ze závodníků, se vyjádřila, že ne. Samozřejmě, nic takového KCHK v dohodách nemá a to taky může kdykoliv svým členům předložit. Opět došlo k vyjádření zástupce ČKVK, abychom si tedy MS udělali sami….. 
  • Ze setkání bylo evidentní, že cokoliv KCHK vydá za názor, návrh, prohlášení, námitku, jak tomu chceme říkat, Jana Krouman toto použije proti KCHK, proti P KCHK nebo přímo proti výcvikáři Veronika Staniové.  
  • Na závěr p D Keck ujasnil podmínky pořádání MS, finance, dotace z ISPU, startovné, weby a věci s tím spojené. Kladl důraz, abychom našli společnou cestu, že je nám i osobně nápomocen a že věří, že v České republice se opět uskuteční kvalitní a pěkné MS a abychom mu ze schůzky s předsedou KCHK podali informace.

 

Ukončení Cvikov v 12,30h

Zapsala pro KCHK ČR Veronika Staniová

 

 

Dne 27.7. Vyškov

Zúčastněni: KCHK předseda Pavel Soukop, P KCHK vyslaná V Staniová, jakožto účastník předchozího jednání a koordinátor informací z předešlé schůzky, ČKVK Mgr Jana Krouman

 

  • Jednání začalo v 17h. Pavel Soukop vyzval p Krouman k vyjádření celé situace a zda se tedy připojí k návrhu, abychom společně organizovali MS.
  • J Krouman se vyjádřila : pro p Škubala je pořádaní s KCHK neakceptovatelné, popř by pořádal MS plně on a KCHK se může jako spoluorganizátor přidat, tou garantovanou částkou 150.000,-Kč a z toho bude platit např rozhodčí, figuranty, kladeče, ubytování apod.   

P Soukop znovu ujasnil, že finance v KCHK budou garantovány pouze klubem, že KCHK ČR je v ČR plnohodnotný a řádný klub, že máme podporu svazů, jsme silný partner i v chovu a výcviku, jsme přímým a řádným klubem, kterému jsou delegování Mezinárodní rozhodčí a figuranti, jsme klubem, který žádá při Mezinárodních akcích ISPU nebo FCI o další delegaci rozhodčích a figurantů. Velmi zdůraznil, že by byl rád, aby MS se pořádalo a lidi se nerozdělovali, že ve své funkci je i z tohoto důvodu a toto je jeho cíl. Jako dlouholetý chovatel a mezinárodní figurant zejména chce podpořit výcvikovou část a sjednotit tuto neideální atmosféru. 

P Soukop navrhl, jako další krok, tedy bez spoluúčasti p J Škubala, že využijeme prostoru na Moravě, pořadatel bude KCHK ČR , rozdělíme si zcela všichni úkoly a pozice, splníme návrh  p Kecka a J Krouman doplní tým a obsazení. 

Zde došlo k radikální informaci, že p Krouman nemá nikoho, kdo by toto obsadil, zajistil, že v ČKVK  nemá  lidi a tým a  pro ČKVK může MS uspořádat J Škubal se svým týmem. Prohlásila tedy, že opakuje, ať si tedy MS uspořádáme my. Toto uvedla ještě asi 2x.

Na opakovanou reakci, zda si to ještě nechtějí probrat a řešit, nám odpověděla, že ne.

 

  • Při konfrontaci byla V Staniovou p. J Krouman několikrát požádána, aby nepoužívala naše slova, podněty, informace a materiály sebestředně, přetočené ve slova smyslu, a ověřovala si informace, které pak předkládá jako chybu KCHK .

Došlo na dotaz, zda je pravdou, že ČKVK nemá v podmínce nominace na MS ISPU rok 2021 účast na MR kníračů, přitom je to sportovní a vrcholový závod a jako i u jiných pracovních plemen stěžejním závodem ve své zemi pro prestižní nominace těch nejlepších na MS. Bylo nám toto potvrzeno a důvodem je, že se členové KCHK vyjádřili, že na akci pořádané KCHK, si sice členové KCHK napíší body na MS, ale pak jedou za spolek ČKVK. 

Toto má za následek opět jen nesváry v česku, znehodnocení takové letité akce jako je MR kníračů a KCHK je přesvědčeno, že je to chybná strategie u pracovního plemene.

 

Závěr : předseda KCHK ČR přijal tento výrok, abychom v KCHK ČR pořádali MS ISPU 2022, potvrdil, spolu s výcvikářem KCHK V Staniovou ,že je klub na tuto akci připraven, že jí bude pořádat a ihned se zaměří na prvotní přípravy akce a předání informací ISPU a Dietmar Keck. 

 

ukončení v 19h. 

 

 

předseda KCHK ČR Pavel Soukop

výcvikář KCHK ČR  Veronika Staniová ( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )