Dnešní datum: 21. 06. 2024     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Jak na to?
Dokumenty k vrhu
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté
Statistiky z Plemenné knihy

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce 2024
MR KNÍRAČU STOPAŘŮ 2024
Podmínky nominace na MS ISPU 2024

Přehled vykonaných zkoušek
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři
Coursing ČR

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zpráva výcvikáře, zhodnocení období 11/2015 - 11/2019
Vydáno dne 21. 02. 2020 (1663 přečtení)Dobrý den,

dovolte mi předat Vám krátké zhodnocení výcviku v KCHK za poslední volební období

2016

- plán výcvikových akcí byl splněn dle návrhu z roku 2015

- Soustředění kníračů podporováno P KCHK, uvolněno pro všechny velikostní varianty

- Velmi úspěšná a precizní akce MR ve Zbraslavi u Brna, spojena s výstavou, kterou pořádali členové JM pobočky. Schůze reprezentace a sponzorů, z finančních důvodů TL J. Škubal, zápis zveřejněn

Na akci hlavním výcvikářem navržena pro SK kateg ZZO 1,kde se zúčastnilo po mnoha letech 4 SK.

-MS - Švýcarsko, TL Jiří Škubal. České družstvo IPO 3 opět na stupních vítězů

- od členů KCHK vzešel a podpořen návrh pro doplnění kateg IPO 2 na MR kníračů 2017

- obnoveny Podmínky pro starty na MS, tak abychom mohli mít na závodech vyšší počet reprezentantů

2017

-dodatečně doplněn plán sportovních akcí na ČKS, nedokonale předány informace o termínech a zpracování mezi Prezidentem KCHK a Hl. výcvikářem. Vše kladně vyřízeno,s ujasněním si dalšího postupu pro následující sezony, otevřenější spolupráce s výcvikovou části ČKS

-Pozvání ČKS na ocenění nejlepších reprezentantů přidružených klubů, s týmem se zúčastnil Jirka Škubal

-v KCHK prosazena a odsouhlasena podpora pro mládež KCHK

-Soustředění kníračů v Suchdole nad Odrou, i s SK a MK knírači, P KCHK odsouhlasilo podporu na pronájem místa popř lektorů 2000,-Kč

-MR v Suchdole n Odrou s vysokou účastí ve všech kategoriích, opět i IGP 1-VK, obsazení MK i SK,jen snad  menší výtka zázemí při nepříznivém počasí ,MR v Suchdole. Kateg IGP2 byla pro nezájem zrušena. Schůze reprezentace,TL Jiří Pavlík, vydán zápis

-Organizace MS v Horní Bříze, po organizátorské stránce velmi výborná akce , pro Českou republiku po desítkách letech nejúspěšnější tím, že titul Mistr světa obdržel Lukáš Slowioczek s Frenklinem ze Sluneční verandy.Za výcvik KCHK a svou pozici, jsem požadovala schůzku s p Keckem-ISPU,nebylo mi vyhověno. Družstvo ČR ve složení L. Slowioczek, Hanka Slowioczková, David Rohlena Poprvé se v čechách také konalo MS ve stopařích. Také jediný MK na této akci byl český pes z CHS Astronaut.

-byly zajištěny organizátoři všech MR kníračů pro rok 2018, v řádném termínu předáno na ČKS. Návrh na ocenění a odměny závodníkům z MS nebyl přijat P KCHK.

-Oceněni mládežníci KCHK, vše v pořádku

-Opět vyladěny Podmínky pro Nominace na MS, i s kategorií pro stopaře

2018

-Soustředění kníračů, spolu se schůzí výcvikářů, ale i veřejností, kterou zajímá výcviková činnost v klubu, byla zde aktivní diskuze s otázkou ,zda neobměnit vedení KCHK, jak více prosadit podporu ve výcviku a ohodnocení závodníků. I přes dotazy, nebyla vznesena nespokojenost s výcvikářem či činností. Z každé schůze vzešel zápis, který je uveřejněn

-Pro členy KCHK zajistěn dlaší sponzor k Fa Giom - D4M v podobě výcvikových vest s logem KCHK a tricoloře. Všechny informace o sponzorech KCHK jsou na webu i FB klubu

-MR stopařů v Ostravě již s kategorií FH2-pro možnost nominace na MS pro stopaře

-MR v Písku, zajistila Jč KCHK, i při snaze o co nejlepší akci, se nám přihodily malé komplikace u administrativy a měli bychom lepší představu o reprezentatičnějším prostoru pro vykonávání disciplín, zejména jako je akce MR ČR. Nejvyšší počet SK 7 přihlášených!  Zde také proběhla 2há schůze reprezentace i výcvikářů, zřejmá už nespokojenost s podporou závodníků Předsednictvem, ovšem na řešení nedostačující práce výcvikáře ,či návrh, nebyl podán. Vysvětlen zápis z července a otázka, že KCHK se nevzdává organizace MS ISPU, jen je třeba postupovat s předáním informací vedení klubu. Diskuze byly vždy otevřené, až přátelské. Ze schůzky zveřejněný zápis.

-Opět řádně a v termínu předány rok dopředu všechny akce KCHK na ČKS - s pochvalou

-MS v Itálii, česko opět vysoké výsledky, Vícemistr L Slowioczek, 2m v družstvech, 3místo v družstvech stopařů, opět MK na startu za ČR, jednotné pěkné dresy od Fa D4M a Giom.

Konečně posun- schůzka s p Keckem vedení ISPU, bohužel, ale už v atmosféře zasahujícího spolku ČKVK. Věřím, že na závodníky ani české diváky nemělo toto negativní vliv.

  Otevřeně za KCHK ČR říkám a říkáme, že jsme se nevzdali pořádání MS ISPU v Čechách, došlo ke špatnému vyložení textu v zápisu z 7/2018 s ujasněním podmínek p. J. Škubalovi

-zpracované a předané odměny výcvikářem ,pro reprezentanty nebyly P KCHK schváleny

2019

-Pozvání od ČKS na vyhodnocení reprezentantů kolektivních klubů za KCHK v Pardubicích, s týmem se zúčastnila Veronika Staniová

-Soustředění kníračů ve Zbraslavi sice za vysokého ocenění od účastníků lektora Denisse Bernsee Německo- a překladu Heleny Glanznerová,ale slabší účast psovodů, zřejmě důvod - dvě akce obdobného charakteru -Zbraslav KCHK, pak aktivita ČKVK. I účast MK a SK byla nižší než v předchozích letech. Zde jsme poprvé zorganizovali zkoušky z výkonu, které se všem 7 zkouškařům podařily úspěšně splnit.

-Schůze výcvikářů, i členů KCHK, zápis zveřejněn. Aktivně probíráno odměňování reprezentantů, probírání postupů a práce výcvikáře, spolupráce se členy ,předávání P KCHK návrhy, vše toto kladně přijato a pochopeno. Bez námitek, jiných návrhů co by členům i veřejnosti od Hlavního výcvikáře scházelo! Naopak ocenění informací, snahy, i když není vždy kladně vyslyšena.

-MR v Čisté v Krkonoších - výborně zorganizovaná akce, výborná komunikace s vedením klubu,jedna z nejpreztižnějších za poslední roky jako MR ČR.

V sobotu v podvečer schůzka výcvikářů ,závodníků i veřejnosti, otevřeně probíhala konverzace, dotazy na návrhy, či řešení nějakých požadavků a nespokojeností k výcviku, akce se zúčastnili aktivní členové ČKVK, návrh ,abychom neoddělovali Soustředění 2020, řešení výcvikových vizí,či návrhů na konferenci. Zápis opět veřejně vyvěšen. Členové ČKVK následovali na svou členskou schůzi....

 Při závěru MR veřejně vyhlášená reprezentace a všichni psovodi,kteří jsou členy KCHK, ke schůzce. Připraveny reprezentační smlouvy. Někteří závodníci se osobně, telefonicky, omluvili z reprezentace KCHK na MS, na schůzku přišlo 9 závodníků. Pan Rohlena odmítl na závěr schůzky reprezentaci. Další dva závodníci i přes podepsání dohody, a tvrzením,že je vše v pořádku a nejsou členy ČKVK v průběhu týdne reprezentaci odmítli a to zprávou na messenger, další komunikaci nebyli nakloněni. Reprezentační dohoda KCHK byla odborně zpracována Mgr Pavlem Malým, a není sociálně omezující pro žádného reprezentanta.

-MS Maďarsko - opět pro reprezentanty uzavřená informační skupina na FB, s maximálními informacemi, která pak byla veřejnosti otevřena. Uzavřenost je z důvodu rychlého a přehledného informování závodníků,TL. Takto to mají i jiná plemena, rok před tím nebyl problém, nikdo se negativně nevyjádřil..

Podpora opět oděvů D4M, Giom, letos ještě podpořili fa RoJaMa, a CH VK Sluneční paprsek, Pobočky KCHK podpořili v různých finančních hodnotách své členy, všem závodníkům byl uhrazen start dle propozic MS ISPU. P KCHK byla odsouhlasena částka 17000,- k odměnám za úspěšnou reprezentaci. Reprezentace KCHK byla od ČKVK oddělena, a takto i vyhodnocena. Stále je vidět, že máme výborné psy a reprezentanty, že počet je čím dál větší a blížíme počtem k velmoci Německu. Jen škoda, že došlo k rozdělení reprezentantů a reprezentace, tak by síla ČR byla mnohem viditelnější a stabilnější.

Dovolte mi, se jen okrajově zmínit,že až na jedno Soustředění kníračů v roce 2016 , se pan Pavel Soukop-kandidát na Předsedu KCHK aktivně a v pozici figuranta, kynologického kolegy, závodníka i chovatele zúčastnil těchto akcí.

Závěrem chci poděkovat zcela všem členům KCHK za jejich starostlivost o své svěřence, těm,kteří se snaží vychovávat svého knírače a v této návaznosti s ním cvičit, že ani malá, začínající zkouška není bezpředmětná, že nemusím jen cvičit a kousat, mohu si vybrat i jiný kynologický sport. Chci s pokorou pogratulovat úspěšným reprezentantům ve vyšších soutěžích, ocenit jejich dřinu, vnímavost a týmovost se svým psem a také to,že v Čechách máme tak výborné psovody a psy. Také nesmíme opomenout chovatelé, protože bez chovu, by nebyl i ten nejlepší Mistr. Děkuji svým kolegům v předsednictvu, protože moje urputnost a prosazení pro sekci výcvik byly a jsou maximální, a věřím, že postupnou prací lze dosáhnout dalších posunů a výsledků. Také předem děkuji těm, kteří se nad těmito řádky zamyslí, popřemýšlejí , čím by mohli výcviku pomoci, a jak co nejvíce spolupracovat.

Touto formou zprávy z výcviku, jsem Vám chtěla přiblížit všechny zdary i nezdary, komplikace, které jsou součástí klubu/ výcviku. Aby jste se mohli sami a snadno vyznat v tom, že KCHK výcvik neodmítá, že velmi viditelné a prokazatelné, kladné výsledky se dostavily a že si svých závodníků, reprezentantů i všech členů vážíme a jsem ve své pozici výcvikáře nakloněna k jakékoli slušné komunikaci a řešení.

Jen si neodpustím poslední věty - že rozdělení kníračkářské společnosti není správná cesta a nevede, v tak malém počtu jedinců jako je VK k markantním výhodám, a co je nejsmutnější, dovedla nás k osobním konfliktům, které jsou pro mne nepřijatelné.

 

Hlavní výcvikář KCHK ČR

Veronika Staniová( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )