Dnešní datum: 30. 05. 2024     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Jak na to?
Dokumenty k vrhu
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté
Statistiky z Plemenné knihy

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce 2024
MR KNÍRAČU STOPAŘŮ 2024
Podmínky nominace na MS ISPU 2024

Přehled vykonaných zkoušek
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři
Coursing ČR

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis ze schůze výcvikářů 11.května 2019, Zbraslav u Brna
Vydáno dne 24. 05. 2019 (1477 přečtení)přítomni:

Veronika Staniová, Kateřina Zwillingová, Andrea Zítková, Alena Vondrová, Pavlína Hýbnerová, Daniel Damm,Renáta Sakmarová, Jana Krouman, Kateřina Řepišťáková, Kateřina Davídková, Zuzana Rozová, Michaela Doležalová,Monika Olmrová, Radoslav Parolek

Hlavní výcvikář Veronika Staniová přivítala všechny zúčastněné a předem poděkovala za účast a podněty k výcviku v klubu

 

1 . za rok 2018 byla zpracována zpráva výcvikáře, uveřejněna na webu KCHK i FB

 

2. Mládež v KCHK – podmínky k motivaci mládeže byly schváleny P KCHK a vyvěšeny na webu.

    Je potřeba mládež podporovat v jakékoli činnosti i výcviku, v účasti na akcích at už výcvikových 

    či chovatelských

 

3. MR stopařů – již proběhlo v dubnu, ve Šternberku, výsledové listiny odeslány. Na akci v začátku vznikly ze strany organizátorů chyby, které se postupně zkorigovaly, samotný průběh disciplín byl korektní,pro všechny závodníky stejné. Závěr akce a ceny byly kladně hodnoceny

 

4. MR agility   urgován pořadatel, o dodání propozic a konzultaci k úpravám pro sjednocení kategorie pro SK a VK

 

5. MR kníračů v Rudníku – organizátor spolupracuje, propozice na webu KCHK, FB, přítomna

p Zítková přiblížila přípravy,poděkovala za podporu,která již od některých poboček byla přislíbena, osvětlila vizi tréninku a celkových příprav. 1. trénink 29-30.6.2017,info přes p Zítková

 

6. Soustředění kníračů – snaha o změnu a maximální vylepšení akce Německým reprezentantem Dennise Bernsee byla zprvu s velkým ohlasem. Ovšem v době urgence o platby se z 90%  zájemci odhlašovali. K přihlédnutím na předešlé roky ,kdy se museli účastníci i odmítat je tato situace smutná a k zamyšlení. Z počtu a složení  zúčastněných bylo jasné,že došlo k rozdělení mezi psovody u VK, vlivem spolku ČKVK

V závěru byla všemi účastníky akce nadmíru kladně hodnocena, dokonce bylo slyšet,že Dennise  předčil očekávání některých. Velký dík za zorganizování a překlad je Heleně Glanznerové a na obranách Pavlu Soukopovi.

 

7. MS ISPU Maďarsko – dle momentálních dat se jeví cca 10-15 psovodů s VK, kteří by se mohli ucházet o start na MS.  Vedoucí družstva pro IGP 3 Veronika Staniová, pro stopaře P KCHK podalo návrh, aby se stanovil TL při počtu 4 a více reprezentantů, v opačném případě by byl zvolen jeden ze závodníků.

Výcviková komise podala návrh,aby se klub snažil mít pro reprezentanty vedoucího družstva i při menším počtu závodníků.

Výcvikář využil přítomnost p Krouman a p Sakmarové a zeptal se na vizi ČKVK k účasti na MS ISPU. Byla předána informace, že ČKVK obdržela z ISPU korespondenci ,že mohou postavit druhý tým za ČR, a v případě vítězství bude jejich reprezentantu přiznán titul Mistra světa. ČKVK pro svou reprezentaci dodržuje podmínky stanovené KCHK ČR. Vyzve své členy,aby se rozhodli, za který klub budou chtít startovat.

V. Staniová ukončila tuto diskuzi názorem, že je přesto velká škoda psovody s VK dělit, i tak je VK malý počet, a žádná jiná země nemá ve vrcholové reprezentaci 2 týmy, i se stopařema by to byly 4…

 

8. KCHK v součatné době hledá pořadatele MR kníračů v agility, stopařích i všestranných. Hlavní výcvikář je kdykoli nakloněn vysvětlení podmínek, odměn, případné diskuzi ke změnám.

 

9. Bonitace VK – ve velké většině výborně zorganizované akce, zkušení pořadatelé i figuranti, na bonitacích je 98-100% zařazených jedinců.  Zhruba 30-40% z nich úspěšně splní výkonnostní bonitaci.

 

10. Konference 2019

diskuze o konferenci, případné návrhy pro sekci výcvik.

- zvážení , zda z hodnocení povah, nevyjmout kod 6, ponechat 7,5,4,3. Často se tento kod stává diskutabilním, někdy jde o náhodu,jak se pes předvede, nízký věk a nevyspělost jedince a podobně

- na dotaz ,zda Veronika Staniová bude kandidovat na pozici výcvikář , odpověděla: že je ochotna pokračovat v rozdělané práci, vždy nový výcvikář se delší dobu zorientovává v podmínkách na této pozici. Ovšem velmi důležité pro ni je podpora členů, a zejména pochopení a podpora P KCHK. Výcvik jako takový je specifická sekce a skupina v klubu a je nutné ji takto i vnímat. Důležitou částí je,aby výcvikář mohl pracovat a čerpat a využívat stanovenou částku z rozpočtu KCHK pro výcvik!!

- důležitým podnětem pro výcvik, P KCHK a konferenci je, zde samostatně pracovat s penězi, s přiděleným bagetem, chcete-li rozpočtem v sekci výcvik. P KCHK by mělo být obeznámeno s financemi ve výcviku , se kterýma se pracuje, ale nemělo by ovlivňovat či „zadržovat“ finance pro činnost výcviku. Taktéž dotace  za reprezentaci( ČKS, sponzor), odměny vedoucím družstev .

- určitým pokrokem by bylo i řešení v KCHK ČR  tzv Výcviková komise při P KCHK, minimálně o 2 členech, zkušených výcvikářích. Kteří by spolupracovali s hlavním výcvikářem,podávali návrhy a koordinovávali je k P KCHK, dohlíželi na manipulaci s financemi ve výcviku. Scházeli by se 2x ročně - schůze výcvikářů, MR kníračů , další komunikace elektronickou formou. Tím by se odlehčilo P KCHK řešit výcvikové a  odborné podněty. Výcvikové komise pracují i v jiných, pracovních a odborných klubech,jakým bezesporu KCHK je

- Schůze výcvikářů dává na zváženou pobočkám, aby před konferencí požadovaly buď provést audit nebo zveřejnit na stránky KCHK výpis z účtu

 

Po třech hodinách účastnění ukončili toto setkání, jako v minulých letech se ukázalo setkání výcvikářů a členů KCHK na Soustředění kníračů mnohem klidnější, s velkým časovým prostorem a  významnější komunikací. Na MR už není v závěru tolik času , je určitá nervozita, cesta domů.

V. Staniová popřála všem mnoho úspěchů v sezoně, přípravě na nominované MR IGP3, MR kníračů a co největší počet účasti na MS ISPU 2019  a novým psovodům hodně sil a pevného odhodlání pracovat se svými kníratými kamarády.

 

22. 5. 2019( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )