Dnešní datum: 30. 05. 2024     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Jak na to?
Dokumenty k vrhu
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté
Statistiky z Plemenné knihy

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce 2024
MR KNÍRAČU STOPAŘŮ 2024
Podmínky nominace na MS ISPU 2024

Přehled vykonaných zkoušek
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři
Coursing ČR

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

ZPRÁVA HLAVNÍHO VÝCVIKÁŘE KCHK ZA ROK 2018
Vydáno dne 14. 04. 2019 (1826 přečtení)Dobrý den, dovoluji si Vám,členům KCHK předat shrnutí za sekci výcvik za rok 2018.

 

- první akcí bylo MR stopařů, poprvé v kategorii FH2 a FPr1. Akce se v FH 2 zúčastnilo 7 závodníků,byl zadán titul CACT p M.Lampart s VK Jeff Pro Marii a res CACT Ing J. Radovesnický s Sashimim. V kateg Fpr 1-  6 závodníků. 2 z nich se zápisem zkoušky z výkonu a všichni splnili limit zkoušky. Závod byl moc hezky připravený KK Ostrava Kunčice

 

- Soustředění kníračů ve Zbraslavi u Brna se zúčastnilo cca 22 psů a psovodů, dokonce 5 MK. Přizván byl figurant následujícího MR kníračů Josef Neužil a druhý den Lukáš Čejka. Účastníci byli spokojeni, příjemná atmosféra. Při této akci ,v sobotu v podvečer proběhla schůze výcvikářů, viz zápis z této schůze. Zde vzniklo spoustu podnětů k výcviku,vše předloženo P KCHK,vysoká účast, otevřená diskuze, spoustu nápadů.

 

- MR agility – při letní akci OSA Hloubětín, pěkný závod, výborně připravená akce. Podnět z této akce od sl. Kvasničkové,která byla jediným účastníkem s VK a absolutním vítězem,ale dle propozic se nemohla stát MR kníračů v agility. Úprava pro rok 2019 ,aby bylo možno spojit kategorii pro SK a VK,když se nenaplní  minim počet závodníků v kategorii

 

- dohoda s Fa D4M o spolupráci v oděvech, vesty pro KCHK a jejich členy. Fa D4M tak poskytla oděvy závodníkům na MS ISPU 2018 a vedoucím družstva, figurantovi. Na web KCHK a FB dodán odkaz a logo Fa,kde je možné si vestu objednat

 

- MR ve výkonu kníračů – Písek, organizovala JČ pobočka KCHK. Ke kategoriím mistrovským se podařilo zachovat i tzv Speciální závod kníračů,celkem zde bylo okolo 60 závodících psů!!! Naplnila se 1 kategorie pro MK, SK bylo 7!.  Mistrem ČR KCHK IPO 3 se stal Karel Kieweg s Cis Hano Veto,VK. I přes snahu organizátorů došlo k malým,ale řešitelným komplikacím. Organizace tak velké akce není snadná,je potřeba si i z uvedených čísel uvědomit,že se zde setká  větší počet účastníků než na výstavě, akce je třídenní, a psi se v soutěžních disciplínách nepohybují jen v areálu ale, i na stopách apod. Při MR kníračů proběhla druhá schůze výcvikářů, opět je zápis na webu i FB KCHK, byly utvořeny dvě družstva na MS ISPU 2018, IPO 3 a IPO FH 2. Jeden závodník start na MS z osobních důvodů odmítl. A později dva závodníci ze stopařů.

 

- MS ISPU, Itálie – v kateg IPO 3 za KCHK a českou republiku startovalo 7 závodníků, velkým úspěchem je dosažení vícemistra MS Lukáš Slowioczek s Frenklinem, dále pak tvořili družstvo na 2 místě spolu s Davidem Rohlenou a Jessem a Helenou Glanznerovou s Hannibal R.. V kateg stopařů IPO FH 2 startovalo 5 závodníků, největším úspěchem bylo 4m Jiřího Radovesnického s Sashimim a s Erikou Zelinkovou a Kristýnou Vodrážkovou tak dosáhli 3m v družstvech. Za českou republiku a klub opět startoval i MK E Zelinkové a fenka dosáhla nejlepší stopy dne. Vedoucí týmu se snažily o informace a nápomoci všem závodníkům,figurant byl po celou dobu k dispozici, terény byly v Itálii velmi náročné,ale i tak bylo o ČR a KCHK opět slyšet a vidět. Děkujeme také těm,co vážili cestu a přijeli fandit. 

 

Tímto bych ukončila shrnutí z výcviku, jakož to akcí za loňský rok

 

Na každém P KCHK předkládám podněty od poboček, schůzí výcvikářů i členů. Musím říci,že zrovna rok 2018 mi přišel jako stabilizující se,co se výcviku týče, akcí, podpory sponzorů jako je dlouholetý Giom a nyní D4M, účastí všech velikostních variant kníračů na akcích, ochotou klubů, pro KCHK zorganizovat závody. Dobře nastaveny podmínky pro reprezentace, i mládežníky KCHK.

 Jako velký benefit jsem cítila navýšení rozpočtu v únoru 2018, na částku 60.000,-Kč. Zdálo se, že rozdělení odměn za uspořádání akcí organizátorům jsou také dobře a přiměřeně naplánovány, že způsob vyúčtovaní s ekonomkou KCHK je také správně nastaven a organizace je v časové době dokázaly zpracovat, odevzdat a vše bylo proplaceno. Že bude možnost lépe pracovat s penězi na reprezentaci MS.

Je třeba i připomenout,že v časové tísni,ale přece ,jsme společně odevzdaly na ČKS žádost o dotaci na reprezentaci MS ISPU, a dotace byla klubu předána.  V této době ,jsem ovšem ,jako hl. výcvikář a člen P KCHK opakovaně  chtěla vědět, jak se v sekci výcvik jeví finance spolu s rozpočtem a zda na obou stranách se dostáváme ke stejným částkám. O tom,že finance z ČKS byly na účet KCHK za reprezentaci  MS jsem věděla. Ovšem získat tyto informace, a vůbec spolupráce a komunikace se stala náhle složitá a neakceptovaná. V této době, jsem P KCHK navrhovala odměnu,za opakovanou reprezentaci za KCHK na MS ISPU a nadstandartními výkony celkem 6 závodníkům/ členům KCHK, + odměnu vedoucím družstev, a dalším dvěma úspěšným psovodům v KCHK. Vycházela jsem z „ušetřené“ částky z rozpočtu, v sekci výcvik a také z minulých P KCHK odsouhlasené částky 16 000 na MS ISPU (7 bylo PRO)

 Mé obrovské zklamání následovalo, kdy jsme s ekonomkou nemohly najít společný krok,abychom se k částkám dostaly, kdy na návrh na odměny odpověděli pouze 2 členové P KCHK, a kdy mi bylo později odkázáno,že věci vyřešíme na únorovém P KCHK 2019.

Upřesňuji ,že v době od konce října,kdy bylo MS ISPU až do února 2019 se P KCHK řádně nesešlo, a řešily se,pokud se vůbec řešily, záležitosti mailovou formou.

V únoru na P KCHK se k rozdělení a řešení návrhu na odměny ze sportovních akcí a reprezentace vůbec neřešilo,každoročně stejná odměna pro vedoucí družstev byla odkázána na to,že jsme si měly s někým sednout do auta nebo,že jsme si tam jely za vlastní zálibou pomáhat českým reprezentantům (ne,že bychom to takto necítily!). Tyto finance byly utnuty tím,že se mělo čerpat v roce 2018, zpětně nikoli, že z rozpočtu a zbylých peněz nelze čerpat,tudíž propadá KCHK a snaha s bagetem konečně a viditelně zapracovat byla nedosažitelná. 

Velkým zklamáním po 4 letech na pozici výcvikáře je , objasňovat, vysvětlovat a obhajovat rozdíl mezi reprezentantem za KCHK, závodníkem a psovodem a vystavovatelem. Z mého pohledu toho,co jsme byli schopni za uplynulé období ve výcviku a sportu dosáhnout,posunout a vylepšit, se během jednoho jednání degradovalo.  

Jsem zklamaná z takového přístupu, z toho,že jsme mohli společně ukázat,že umíme ocenit a spolupracovat ve všech sférách P KCHK a vážit si našich výjimečných členů, reprezentantů i lidí okolo nich. 

Nechci opomenout velmi úspěšné české vystavovatelé kníračů,ale podávám informace z výcviku a sportu….

Protože je před námi poslední období před konferencí, a přístup P KCHK k věci mnou předložených a jednáním a argumentacích až nevhodných k lidem z výcviku se nesnoubí s mou odhodlaností, práci, empatii ke členům, zůstanu na své pozici do nových voleb, splním posuzování bonitací pro VK, všechny zorganizované akce, předložím P KCHK návrhy od členů a poboček.

Ovšem zůstanu v pozadí

Věřím,že si členové KCHK uvědomí závažnost v odvětví výcviku v klubu a připomenou si,že jsem již druhý výcvikář na pokraji rezignace ( Hl výcvikář v minulém období rezignoval) , že stanovy nám ukládají brát v potaz chov, výstavy i výcvik, a v reprezentaci jsme jedni z nejlepších zemí,že naši psovodi a výcvikáři, figuranti dosahují výjimečných výsledků,naši členové jsou žádanými lektory v zahraničí a my bychom s tímto faktem měli umět zacházet a pracovat,cenit si toho, a to proto, že si to stále ještě můžeme dovolit a máme na to. 

 

zpracovala

Veronika Staniová( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )