Dnešní datum: 30. 05. 2024     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Jak na to?
Dokumenty k vrhu
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté
Statistiky z Plemenné knihy

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce 2024
MR KNÍRAČU STOPAŘŮ 2024
Podmínky nominace na MS ISPU 2024

Přehled vykonaných zkoušek
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři
Coursing ČR

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

SCHŮZE VÝCVIKÁŘŮ 2. 9. 2018
Vydáno dne 10. 09. 2018 (1175 přečtení)MČR kníračů ve výkonu, ranč ESADERA Zátaví u Písku

 

Přítomní: Staniová, Kučerová (východočeský), Rozová (Praha-město), Adamovská, Rohlenová, Zwilingová, Zítková, Sakmarová, Krouman, Glanznerová, Solarová, Němečková, Švorcová, Tomek, Damm, Škubal, Škubalová,Zelinková Alice, Zelinková Erika, D Rohlena, Slowioczek,Slowioczková,

 

Poznámka zapisovatele: Zápis je uspořádán tématicky, na schůzi se ve skutečnosti k jednotlivým tématům mluvilo střídavě , v zápise by byl zmatek.

 

Hlavní výcvikářka klubu, Veronika Staniová, všechny přivítala. Požádala, aby se všechny výcvikové podněty adresované prezidiu posílaly prvotně a přednostně jmenovitě na její email . A to ze zásadního důvodu, že nikdo pak podněty nepředá, prezident klubu už vůbec ne !!! verka.cerv@seznam.cz

Kontrola minulého zápisu:

 • Teamleader – měly být upřesněny požadavky na team leadery na MS, úkol trvá, upřesnění :aktivita nebyla za Podbrdskou pobočku,ale člena Renáty Sakmarové
 • Další výcvikář v prezidiu (pro netradiční sporty, obedience, agility apod.) – podle současných stanov nelze, byla by nutná změna stanov, SPLNÈNO
 • otázky na členské známky KCHK, které jsou platné vždy do 31.3. následujícího roku, někteří pořadatelé na začátku roku nechtějí toto akceptovat jako dostatečné potvrzení členství:
 • doklad o zaplacení + loňská průkazka je dostatečný doklad o členství a měl by být akceptován zcela bez problémů
 • termín pro placení členských příspěvků je ve stanovách, 28. 2. daného roku je poslední termín odevzdání členů za pobočky prezidiu a následně se podle toho distribuuje počet známek na pobočky
 • pozdní distribuce známek může být problém pobočky
 • SPLNÈNO
 • příprava změny NZŘ pro malá plemena; Rohlenová, Podbrská pobočka – úkol ze září 2018, (konkrétně přizpůsobení překážky A, snížení metrové překážky a váha aportů, a to ve zkouškách ZZO1 – ZZO3)
 • Ve spolupráci s Alicí a Erikou Zelinkovými byl zpracován návrh změn, který by měl být předložen na ČKS
 • Návrh se neformálně projednával s rozhodčími, kteří malá plemena posuzují, s kladným ohlasem
 • Výcvikáři žádají, aby Prezidium schválilo na schůzi 15. 9. 2018 tento návrh a za klub jej poslalo výcvikové komisi ČKS, k rukám pana Lasíka, s průvodním dopisem a zápisem ze schůze prezidia. Rovněž, výcvikáři žádají, aby byl návrh přílohou zápisu.
 • SPLNÈNO
 • Opakovaný dotaz H. Slowioczková na dotace KCHK za mistra světa ISPU 2018 a II. místo ve družstvech
  • Podle informací od Dostálové a Škubala KCHK dostalo 40.000 CZK (dotace na MS ISPU 2017) a 37.500 Kč od ČKS jako příspěvek na činnost (dotace na členy a činnost pro rok 2018), tento příspěvek pravděpodobně zohledňuje výsledky dosažené za loňský rok, ČKS neuvádí konkrétní klíč
  • Dále Plénum ČKS schválilo, a do rozpočtu ČKS byla uvedena částka 160.000 Kč pro reprezentace všech klubů, nárok na příspěvek vzniká po předložení reprezentace, soupisky a fotek z akce. Za ČKS informovala Jiřího Škubala paní Bočanová Renata. Tyto prostředky budou poprvé využity v roce 2018.

 

Výcvikové akce na 2019:

 • již jsou zajištění organizátoři všech akcí
  • MR stopařů – Šternberk (Olomouc), duben
  • MR agility – Žamberk, srpen
  • MR ve výkonu – Rudník (Krkonoše), poslední víkend o letních prázdninách
  • MS ISPU 2019 Maďarsko

 

Otázka na pořádání MS ISPU 2022 v ČR, financování MS ISPU 2017 pořádané KCHK

 • Hana Slowioczková – dotaz na pořádání MS ISPU 2022: v zápise z minulého prezidia je uvedeno, že KCHK s organizování akce nesouhlasí ….
 • Veronika Staniová zcela konkrétně na žádost přítomných objasnila otevřeně atmosféru a detaily ohledně hlasování a diskuze P KCHK o pořádání ČR MS ISPU 2022, vysvětlila důvody a situaci,že lze o všem diskutovat. Otevřela situaci,že x krát požadovala schůzku s p Keckem, nebo na ČKS s podporou p J Škubala,ale nikdy jí to nebylo umožněno, spíše cítí omezování po dobu její práce v P KCHK . Také objasnila, že jí velmi překvapilo ,jakým stylem bylo vedeno účetnictví a nakládání s finančními dary pro organizování ISPU 2017 a věcmi s tím spojené.

Jiří Škubal k tomu uvedl:

Ze schůze prezidia vyplynulo, že není jasné, kdo a kdy MS ISPU 2022 v ČR za klub odsouhlasil.

Na dnešní schůzi výcvikářů bylo dodatečně doplněno, že se o tom jednalo v roce 2016 ve Španělsku na ISPU, a výsledkem jednání bylo, že se bude střídat uzavřený okruh pořadatelů „v srdci Evropy“, protože např. severské státy s málopočetnými kluby měly obavu o dostatečnou účast.V Horní Bříze 10/ 2017 přislíbil pořádání MS ISPU 2022 KCHK ĆR.

Rovněž problematika delegovaných rozhodčích byla v minulosti na ISPU projednávána, kdy členové ISPU navrhovali rozhodčí pro pořádání MS, jednotlivé země delegovaly svoje rozhodčí (např. ČR, Německo) nebo nedelegovaly (např. Slovensko), podmínkou byla vybavenost rozhodčího cizím jazykem. Nyní se rozhodčí na MS ISPU vybírají z tohoto seznamu, a svým způsobem to zvýhodňuje Německé, Rakouské a švýcarské rozhodčí.

 

Dále podle Jiřího Škubala proběhla diskuze předsednictva KCHK o pořadatelství, a v kontextu toho také o financování MS ISPU 2017.

Z diskuze vzešlo, že hlasování o pořádání, financování, podmínky ze strany ISPU, rozhodčí web figuranti, výběr figurantů na náklady pořadatele, otázky týkající se jazykových verzí webových stránek, rozpor pravidel nominace figurantů ČKS a ISPU, pokud jde o termín (ČKS vyžaduje rok dopředu); to vše jsou otázky, které nejsou z hlediska KCHK ze strany ISPU dobře nastaveny, a proto byl výsledek hlasování „nepořádat“.

 

Vysvětlení přítomných členů prezidia (Glanznerová, Staniová, Škubal) k minulému zápisu z prezidia:

 • Současné podmínky ISPU nejsou přijatelné pro klub, nešlo tedy o nesouhlas pořádání jako takového
 • zápis je tedy zavádějící, nešlo principielně o to nepořádat, ale pokud pořádat, tak za jiných podmínek, což však ze zápisu neplyne
 • Výcvikáři žádají, aby Prezidium na schůzi 15. 9. 2018 znovu projednalo pořadatelství MS ISPU 2022 v ČR, popř. rozhodnutí podrobněji zdůvodnit.

 

Dotaz Petry Rohlenové, zda byla diskuze o pořádání ISPU v Bříze, s pořadateli předchozích a následujících MS ISPU, zda dochází k nějaké výměně k výměně zkušeností mezi pořadateli?

Škubal: ne, bylo to ve Švýcarsku 2016, jiné země nemají s tím problémy

 • Rohlenová: měla se uspořádat schůze výcvikářů a team leaderů na ISPU 2018, nestalo se to.
 • Výcvikáři žádají, aby Prezidium připravilo podklady pro jednání s ISPU ohledně podmínek pro pořadatele.

 

Vyúčtování MS ISPU 2017, objasnění ze strany Jiřího Škubala

                Na prezidiu byl Škubal nařčen, že zpronevěřil cca 120.000 Kč ze strany Strusky

Toto vzniklo z nedorozumění ohledně rozsahu a podrobnosti vyúčtování pro KCHK, neboť podrobné vyúčtování pro KCHK není dle názoru Škubala povinností pořadatele dle smlouvy mezi klubem a pořadatelem.

 • V.Staniová   přiblížila atmosféru ,kdy ekonom  p.Dostálová, a p.Suchá, předložily nejasnosti v četných účtech, to bylo podkladem pro vyjasnění proúčtování MS, spolu s nejasnostmi se zakládanými a rušenými účty pro zahraniční platby. Kdy p Škubal sám přiznal nedokonalosti v přiložených dokladech.
 • p.Dostálová měla dle  J. Škubala na prezidiu dotaz na náklady na pořádání MS ISPU 2017, na to Škubal udělal stručný přehled nákladů a toto bylo nesprávně prezentováno jako vyúčtování
 • např. byl založen účet pro MS – pro zahraniční platby byl založen za špatných podmínek (vysoké poplatky za zahr. převod),tvrdí J Škubal
 • proto Škubalův účet, schválení „posvěceno“ z finanční správy, postup je v pořádku, pokud se transakce promítnou v peněžním deníku
 • 330.000 Kč celkem příjmy, 440.000 výdaje (cca) – ztráta doplacena ze vstupného, cateringu, parkovného „na účet“ pořadatelské ZKO Horní Bříza
 • Dietmar Keck – dal Škubalovi € 500 + € 400 na poháry a working dog,

toto předání bylo bez dokladů, byla přítomna H. Glanznerová

 

 • Revizní komise (západoč. pobočka kontrolní komise Veselá Renata) zjistila jen drobné formální nedostatky, kontrolovalo se vyúčtování dotací KCHK (30.000 Kč) a ČKS (40.000 Kč), přičemž tyto byly vyúčtovány včas. Dále byly dotace od MSKS a ČMKU, každá po 10.000 Kč. Byla dána doporučení opatření pro pořádání dalších akcí, aby se nedostatkům předešlo. Vyúčtování dotací je v souladu s metodikou Ministerstva financí.

 

 • Rohlenová – vyúčtování MS ISPU není věcí klubu, pokud nebyl klub pořadatelskou organizací, což bylo ZKO Horní Bříza a ZKO Přeštice.

 

Závěr:

 • Není dotaženo  vyúčtování ISPU 2017 s p.Škubala
 • nebyly předloženy smlouvy pobočky KCHK s pořádajícími ZKO, předsednictvo KCHK by mělo toto řešit, uvést na pravou míru a formulovat zápis tak, aby to bylo pochopitelné pro členy i veřejnost. Nařčení prezidenta KCHK, že zpronevěřil finance , není dobrou vizitkou vůbec pro nikoho

 

 

MS ISPU 2018 Itálie:

 • Sponzoři MS ISPU 2018 – Dog4me: vesty D4M, mají jednotný design a Giom

možnost si je koupit – členové KCHK za cenu 1.250 Kč

reprezentace ISPU – je v jednání, zda reprezentace dostane vesty sponzorsky, toto projednává Staniová se sponzorem, bude upřesněno

GIOM pro repre oděvy nebyl osloven, protože GIOM velmi přispěl na MS ISPU 2017.

 

               Reprezentanti k vestám doplní černé nebo tmavě šedé kalhoty (každý svoje, podle odstínu     vesty, ne světlejší)

Veronika Staniová dál jedná o vestách (rozsahu sponzorského daru od D4M) + tričkách s fa Giom

Bude založena FB skupina pouze pro team leadry a reprezentanty, popř. zástupci,všem předána,pro rychlou a snadnou komunikaci ,zajistí V Staniová

 

Reprezentace stopaři FH2

 • Michala Pencáková
 • Marie Lohrerová
 • Radovesnický
 • Zelinková Erika
 • Kristýna Vodrážková
 • Zdena Stránská
 • TEAMLEADER: Petra Vodrážková

Reprezentace IPO3

 • Slowioczek Lukáš
 • Rohlena David
 • Glanznerová Helena
 • Zelinková Alice
 • Karel Kieweg –zváží reprezentaci
 • Hana Slowioczková
 • Jiří Pavlík, Andrea Zítková – oba si zváží, zda budou reprezentovat, podmínky mají splněné
 • Želiborová Ludmila, Slatinský Leoš – mohou si doplnit podmínky, složit IPO3 na závodě do 15. 9. 2018
 • TEAMLEADER: Veronika Staniová, tlumočení Glanzner,Vodrážka,osloví kolegy z Itálie

 

Přihlášky posílá team leader na ISPU hromadně

Startovné se bude hradit na místě, podle podmínek reprezentace pro rok 2018 by mělo být startovné klubem proplaceno.

Aktuálně zbývá celkem 16.000 Kč na  výcvik v KCHK

 

Výcvikáři žádají, aby Prezidium schválilo vyšší dotace na výcvik, s ohledem na dlouhodobé výsledky na vrcholové úrovni, jak u jednotlivců, tak u družstev; reprezentace v zahraničí znamená desetitisícové náklady na každého reprezentanta a team leadera, i s ohledem na to, že závod je od středy, resp. od čtvrtka (losování) do neděle (vyhodnocení).

 

Podmínky nominace na MS ISPU 2019 do konce roku 2018

 • pokud jsou návrhy, dejte je k projednání listopadovému prezidiu
 • adresovat přednostně,v kopii na Veronika  Staniová,verka.cerveznam.cz

 

MS agility kníračů 2018

 • stížnost závodnice o neudělení mistrovského titulu se řeší na prezidiu, doposud výcvikáři NEPŔEDÁNA, a proto se k ní zde nelze vyjádřit

 

Na závěr výcvikářka poděkovala všem za účast a připomínky, popřála mnoho úspěchů na MS 2018,p. Slowieczkovi na MS FCI

 

 

Zapsala: Jana Krouman, 6. 9. 2018

 

 ( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )