Dnešní datum: 30. 09. 2020     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis ze schůze výcvikářů 12.5.2018
Vydáno dne 15. 08. 2018 (541 přečtení)

Uvnitř článku najdete zápis ze schůze výcvikářů KCHK.´z 12.5. ve Zbraslavi u Brna.Schůze výcvikářů – Zbraslav u Brna 12. 5. 2018

Schůzi svolala výcvikářka KCHK, Veronika Staniová.

Přítomní výcvikáři poboček:

Veronika Staniová           beskydská pobočka

Řepišťíková Kateřina       jesenická pobočka

Nováková Radmila          východočeská pobočka

Slowioczek Lukáš             jihomoravská pobočka

Sakmarová Renata          podbrdská pobočka

Nováková Pavlína            jihočeská pobočka

Zuzana Rozová                 pražská pobočka

Stránská Zdeňka              olomoucká pobočka

Klein Karel                         západočeská pobočka

 

Hosté:

Slowioczková Hana, Zítková Andrea, Hengeryč Petr, Doležalová Michaela, Jana Krouman, Kučerová Alena, Zwilingová Kateřina

 

Program:

1.      Informace o proběhlých výcvikových akcích 2018 (Veronika Staniová)

2.      Informace o přípravách akcí v roce 2018 a 2019 (Veronika Staniová)

3.      Podmínky reprezentace na MS ISPU, reprezentační oblečení (Veronika Staniová)

4.      Financování výcviku 2018 (Veronika Staniová)

5.      Diskuse

 

Projednávané body:

1.      Proběhlé akce 2018

MČR kníračů stopařů, Ostrava Kunčice, 14.4.2018 – 7 psů v kategorii FH2, nebyla otevřena kategorie FH1, přidružený závod FPR1

Průběh akce byl časově náročný, posuzoval jeden rozhodčí, pokud by se mělo hlásit více psů, je na uvážení, jak postupovat, příspěvek je 7 000 Kč, což je hraniční.

Doposud nebyla vyplacena odměna pořadateli.

K 15.6. bylo vše řádně proúčtováno a vyrovnáno, splněno

 

2.      Připravované akce 2018 a 2019

MČR kníračů v agility, 4.8.2018, proběhne při LVT Městec Králové, spolu se závodem v agility. Pořadatel má smlouvu s KCHK.

MČR všestranných + speciální závod, 31.8.-2.9.2018, Esadera Zátaví u Písku. Pořadatel má smlouvu s KCHK.

MČR kníračů stopařů 2019 přislíbeno KK Šternberk (Malín), Olomoucko.

MČR všestranných + speciální závod 2019 ZKO Rudník, Krkonoše

MČR kníračů v agility 2019 zatím není pořadatel, příslib Nováková Radmila, východočeská pobočka

Bonitace: bonitace VK jsou dobře zajištěny, figuranti jsou připravení, dobře spolupracují, pouze cca 10 % psů odstoupí nebo neprojde pro povahu

k 30.6. všechny smlouvy s pořadateli 2018 řádně předány , podepsány  a oraženy

 

 

3.      Podmínky reprezentace na MS ISPU IPO3 a IPO-FH, reprezentační oblečení

Podmínky reprezentace jsou na webu KCHK.

IPO3: Body ze závodů mají Glanznerová Helena, Zelinková Alice, Rohlena David, podmínky splní účastí na MČR kníračů, Slowioczek Lukáš – udělena výjimka prezidiem, nemusí se účastnit MČR, jakožto Mistr světa 2017, musí splnit zkoušku IPO3 v této sezoně, pro účast na MS ISPU (dle podmínek ISPU).

IPO-FH: Podmínky mají splněné: Pencáková Michaela, Radovesnický Jiří, Vidrna Jaroslav; celkem bude MS otevřeno pro 40 psů,čeští závodníci tak mají při splnění podmínek možnost startovat všichni

+ p Marie Lohrerová

Veronika Staniová jedná s HST a D4M o reprezentačním oblečení. Nejlépe pro celý tým

Výcvikáři poděkovali firmě GIOM za super oblečení v roce 2017.

Podle informace od J. Škubala, pro rok 2018 ČKS dotuje startovné na MS ISPU všem českým závodníkům ve startovní listině akce.Předpoklad je,že ČKS proplatí až po akci MS 2018

Úkol pro výcvikáře: stav informace je takový,že ČKS ve svých zápis má tento bod pod chovatelskými kluby,avšak vzhledem k MS není specifikováno doslovně. Zpětné proplacení a podklady s tím spojené po MS ISPU zaštítí p J Škubal

 

4.      Financování výcviku

Letos byly navýšeny finance na výcvik, z původních 55 000 Kč na 60 000 Kč.

Čerpání: MČR stopařů 7 000 Kč, MČR agility 5 000 Kč, MČR všestranných 30 000 Kč, 2 000 Kč je pro soustředění (Zbraslav), -pořadatelé si ponechávají startovné, a jeho výše je v kompetenci pořadatele.

Mládež dostává příspěvek 200-300 Kč za účast na akcích,výcvikář na konci roku zpracovává výsledky ze soutěží

Nyní zůstává 16 000 Kč z letošního rozpočtu.

Veronika Staniová navrhuje, že o rozdělení peněz na výcvik bude v její kompetenci.

Z posledního P KCHK 2.7. finanční komplikace s team leadry a jejich částečné úhrady, příspěvku na nocleh,popř cestu. Na celý tým IPO3,IPO FH 2 a figuranta, team leadry je částka z KCHK 16.000,-Kč

Výcvikář navrhuje k diskuzi výcvikářům,psovodům,členům KCHK,kde a jakým způsobem si zajistit příspěvky pro team leadry, zejména u cest do zahraničí

Financování soustředění Zbraslav

Veronika Staniová má z dřívějších let 4 000 Kč. Loňský příspěvek na soustředění 2 000 Kč byl využit pro mládež, z letošního příspěvku KCHK se hradí plac MSKS. V příštím roce budou na soustředění vybírány nevratné zálohy, aby se předešlo problému s financováním figurantů, když na poslední chvíli účastníci odřeknou. Z letošního Soustředění zbylo výcviku 2000,- Kč. Ponecháno u výcvikáře

k 30.6. 6000,-Kč

 

5.      Diskuse

Staniová Veronika – Komunikace s výcvikářem: žádá, aby se návrhy a podněty z poboček nebo i členů, posílaly jednak prezidentovi, ale také jí, aby se mohla na schůzi prezidia připravit k projednání. Předejde se pak nedorozuměním, popř. tomu, že se mění přijatá usnesení, protože se nedostaly všechny informace ke všem.

 

Staniová Veronika – Přítomnost na prezidiu: na prezidium můžou jezdit předsedové poboček, popř. osoby jimi pověřené, s hlasem poradním, je třeba respektovat stanovy KCHK, aby jednání na P KCHK bylo konstruktivní a pochopitelné pro všechny členy prezidia.

 

Nováková Radmila – členské známky: známka není k dispozici na začátku sezóny, dělá to problémy při závodech (agility), které probíhají celoročně. Někteří organizátoři neakceptují platnost klubové známky do 31.3. Navrhuje, aby se platily známky do konce kalendářního roku a vydávaly se hned v lednu. K tomu se připojuje i Hana Slowiczková, na výběrových závodech obvykle akceptují potvrzení o zaplacení členského poplatku, ale je to zbytečná administrativa, včasné vydání známek by to řešilo.

Úkol pro výcvikáře: projednat na prezidiu

Doporučení pobočkám: hlasovat o výši příspěvku vždy „o rok dopředu“

překopírováno z P KCHK 2.2.2018

 odpoví J škubal , bod nesplněn, odpoví dodatečně

 

Rozová Zuzana – změna podmínek pro  pracovní certifikát SK: za pobočku navrhuje úpravu podmínek pro malý pracovní certifikát středních kníračů, a to namísto ZM by postačila zkouška ZPU-1 nebo ZOP, Zkoušky záchranných psů 1st,

Úkol pro výcvikáře: projednat na prezidiu

překopírováno z P KCHK 2.2.2018

 P KCHK se neshoduje s požadavkem pobočky, degradace podmínek pro malé plemena a MK, P KCHK s požadavkem nesouhlasí

Kučerová Alena – úprava NZŘ pro malá plemena: dotaz na stav – zpracovává  Podbrdská pobočka,  doposud nebyl návrh předložen; je třeba změnit výšky překážek a u všech zkoušek pohlídat váhy aportů.

Úkol pro Podbrdskou pobočku, předá R Sakmarová, z P KCHK souhlasila P Rohlenová

úkol stále trvá, nedodáno, v přípravě

Sakmarová Renata – Speciální závod: již překonaná aktivita (původním záměrem bylo doplnit počty psů na MCŘ, kde jich bývalo málo v mistrovských kategoriích), není z toho efekt, organizačně i finančně náročné. Navrhuje ponechat jen IPO1, IPO3, ZMP1 a ZMP2.          FPR1-3 navrhuje připojit k MČR stopařů a ostatní kategorie zrušit.           Veronika Staniová vysvětlila a podala svůj pohled na věc- je pro ponechání speciálů, pořadatelé 2018 a 2019 souhlasili i se Speciálním závodem, tedy pro tyto roky se to již nebude měnit, vynechávají se pouze IPO2 a oddíly dle IPO2.Propozice 2018 již na webu, zaslaná smlouva organizátorům.
Nováková Radmila a Rozová Zuzana přidávají podnět k zařazení zkoušky ZMMP, jako jednodušší zkoušky pro psy, kteří nemají na ZMP1.

Návrh: P KCHK přistoupí ke zrušení Spec. závodu, pokud nebude organizátor, který by udělal speciály. Jinak dá přednost organizaci,která je ochotna původní záměr a závod pořádat

 

Kučerová Alena – dotace ČKS pro CACITové závody: ČKS snad dotuje závody CACIT,CACT ve smyslu příspěvků na rozhodčí, ubytování a stravné, dalo by se to využít pro MČR všestranných.

Úkol pro výcvikáře: ověřit tuto informaci

zjištěna informace,že dotace se nevztahuje na Klubové akce, jako je MR kníračů apod

 

Zwilingová Kateřina, Slowioczek Lukáš - finance reprezentantům 2017: není jasné, komu a co bylo vyplaceno, podle podmínek pro rok 2017.  Staniová Veronika – předala informaci, že vedoucí reprezentace stopařů pan Petrů teprve v těchto dnech by měl mít proplacen cestovní příkaz z MS ISPU
Všeobecná a bouřlivá diskuse všech účastněných
Mistr světa dostal 1 000 Kč což je k zamyšlení
Krouman Jana – peníze by mohly být rozděleny mezi členy družstva na MS, Hana Slowioczková podotýká, že družstvo nemusí být, pak tedy návrh na to, že by 3+3 nejlepší (IPO3 a IPO-FH) dostali větší příspěvek a ostatní na vlastní náklady. + informace k proplacení startovného z ČKS

Úkol pro výcvikáře: sepsat všechny účastníky 2017, porovnat podmínky 2017 a vyplacené peníze, předložit ve spolupráci s hospodářkou a prezidentem klubu vyúčtování výcvikářům / pobočkám; dále předložit výcvikářům informaci, z jakých všech organizací dostává KCHK dotace na výcvik (ČKS, MSKS, ISPU a případně další), a v jaké výši; zjištění z přehledu dotací ČKS. Kolik peněz dostal KCHK a od koho „za Mistra světa“. Projednat na prezidiu: tyto peníze by měly jít do výcviku a výcvikovou částku navyšovat, podobně, jako např. za Světovou výstavu dostanou účastníci příspěvek z dotace, kterou dostal klub.

Byly položeny hospodáři KCHK J Dostálové a prezidentu KCHK J Škubalovi tyto otázky, a předány odpovědi:

1. v jaké částce byla dotace z ČKS za rok 2017

Jana:Kč 40.000,-

Jiří:Dotace pro klub je na činnost v daném roce, neodvíjí se od výsledkú ani z výstav ani ze sportu.

2. Zda částka(dotace z ČKS) vzešla jen z výcvikových akcí,popř z čeho a nač je složena?

Jana:byla poskytnuta na pořádání MS bez bližší specifikace

Jiří:

3. zda za Mistra světa 2018, byla z ČKS částka navýšena, popř ví-li se jaká??

Jana:nebyla

Jiří:Výsledek  a titul teda nemá na dotaci vliv.

4.z čeho vycházíme(zápis, kopie textu,z ČKS) ,že by zpětně ČKS mělo hradit startovné všem účastníkům MS ISPU, i stopařům, kteří budou na startovní listině MS ISPU

Jiří:Proplácení startovného za MS je v zápise našem i ČKS, zajištovala předsedkyně pro chovatelské kluby při ČKS, bude vyplaceno na základě předložené výsledkové listiny.

Úkol splněn, děkuji kolegům z P KCHK, je možná další diskuzte a otázky

Sakmarová Renata – team leader: Klub by měl předem stanovit podmínky pro team leadera, požadavky na jeho práci, i finanční stránku. Předá návrhy písemně Veronice Staniové.

Úkol pro výcvikáře: dopracovat a předložit prezidiu

úkol nedopracován, nepředložen

Slowioczková Hana – výcvikář pro speciální sporty: Uvážit, zda nejmenovat druhého výcvikáře, který by měl na starosti agility / coursing / nosework a další sporty mimo sportovní kynologii, podobně, jako to má např. ČKS. Cílem je, aby klub byl i pro tyto lidi atraktivní, protože doposud jim nic extra nepřináší a mnohdy nejsou v klubu. Kromě toho by mel výcvik v prezidiu silnější

Úkol pro Janu Krouman: zjistit, co je ve stanovách o počtu členů prezidia a funkcích, zda je to za stávajících stanov průchozí.

Úkol nesplněn, doposud nepředložen

Krouman Jana – Konference 2019: komunikace s prezidiem je velmi obtížná, nejsou informovány pobočky, ani členové, pak vznikají dezinterpretace a různé fámy, hlavní dojem z toho je, že celá věc „jede ze zvyku“ a zřejmě to některé lidi už nebaví a nemají zájem pracovat pro klub. Např. ze zápisu prosto není jasné, co se stalo na prezidiu, kde Jiří Škubal nabídl rezignaci a co to vlastně znamená.
Na podzim roku 2019 bude konference, je na místě uvažovat o tom, kdo by z poboček mohl do prezidia kandidovat.

 

Staniová Veronika – trénink před MČR všestranných: Pokusí se zařídit trénink v Zátaví pro reprezentaci

Úkol: Krouman + Staniová zajistí termíny a figuranta.

Úkol splněn , trénink vyvěšen na webu MR, KCHK, FB , 19.8.,neděle , cca od 10h, figurant J Neužil od 15h, info přes L Želiborová, JČ pobočka, pořadatel MR kníračů

 

Veronika Staniová ukončila schůzi a všem poděkovala za otevřenost.

Další schůze výcvikářů : po ukončení MR kníračů v Zátaví, dnbe 2.9.2018, neděle, cca od 15h

 

Zapsala: Jana Krouman

otázky zpracovala k 25.7. Veronika Staniová( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )