Dnešní datum: 30. 05. 2024     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Jak na to?
Dokumenty k vrhu
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté
Statistiky z Plemenné knihy

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce 2024
MR KNÍRAČU STOPAŘŮ 2024
Podmínky nominace na MS ISPU 2024

Přehled vykonaných zkoušek
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři
Coursing ČR

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis ze schůze Prezidia KCHK, 2.7. 2018, Praha
Vydáno dne 24. 07. 2018 (2081 přečtení)presence:           Zaoralová, Struska, Glänznerová, Suchá, Kaprálková, Staniová, Škubal

  1. GDPR

Jednatelka M. Deverová má připravené podklady – rozešle na pobočky. V přihlášce na KCHK je už zaznamenána věta se souhlasem zveřejnění osobních údajů.

Všichni pořadatelé výstav musí formulaci zapracovat na přihlášky.

  1. REGISTRACE POBOČEK NA POBOČNÉ SPOLKY

Telefonicky jsme na schůzi požádali paní Mgr. Janu Krouman, aby toto vše pro klub zajistila a vyřešila, vše bude proplaceno z klubových peněz, včetně honoráře paní Krouman. Vše proběhne v součinnosti s panem Škubalem.

Termín do konce roku.

  1. VYÚČTOVÁNÍ MS ISPU

Předsednictvo žádá Západočeskou pobočku KCHK a ZKO Horní Bříza o předložení smluv o pověření pořádání MS ISPU ZKO Horní Břízu a Západočeskou pobočku a zároveň

hospodáře těchto dvou subjektů o prohlášení, že tato akce byla u nich proúčtována.

zajistí Struska, Deverová

  1. MS ISPU

Prezidium upozorňuje, že pořádání dalších MS ISPU může schválit pouze Prezídium. Za současných podmínek, které ISPU po pořadatelíchvyžaduje, je pro KCHK pořádání akce nepřijatelné. P-KCHK je proti pořádání MS ISPU 2022 v ČR.

  1. TERMÍNY AKCÍ 2019

Okamžitě žádáme pobočky o nahlášení termínů akcí na rok 2019

  1. ÚPCH

MK, SK – bez připomínek

VK – žádost o prodloužení chovnosti feny Kiss Hope Stanios – schváleno

Opět důrazně žádáme chovatele a OPCH o včasné zasíláni přihlášek vrhů, jejich správné a kompletní vyplnění, zaslání ve dvou kopiích a přiložení všech potřebných dokladů.

Jedná se hlavně o kopie vyšetření očí u malých kníračů, originálu krycích listů.

  1. FINANČNÍ ZPRÁVA HOSPODÁŘKY

Byla předložena Janou Dostálovou e-mailovou formou – v pořádku.

  1. VÝCVIK – zapsala Veronika Staniová

            - organizátoři MR kn. V agility i MR kníračů všestranných , mají podepsané a vrácené   smlouvy, splněno

                - jednání s Fa D4M o oblečení, vesty pro reprezentaci MS. Také je v jednání možnost oděvů    poze pro členy KCHK. S Fa D4M jedná p. V .Staniová. Po dohodě bude nutné uzavřít pravidla               a smlouvu pro obě strany

                - p KCHK žádá výcvikáře, aby dořešil a oslovil Fa Giom a ujasnili si letošní podporu MS ISPU.     Po telefonickém kontaktu p. Kateřinu Zwillingovou došly obě strany k závěru, že Giom v roce   2018 nebude podporovat oděvy pro tuto akci, avšak

                podporuje jiné akce KCHK, jako OV, MR a podobně. Výcvikář poděkoval Fa Giom za přízeň      , podporu a snadné jednání.

                - poděkování p Glanznerové a Zelinkové za reprezentaci kníračů při vrcholové sportovní akci   MR ČR všech plemen

                - podána informace o změně figuranta na MR kníračů, Zátaví. p. Vyhnal vrátil delegaci, s ČKS   dohodnut p. Vojtěch Filip. Organizátor již změnu prezentuje na webu akce

                - řešení p. Slowieczka do reprezentace za ČR na MS FCI. Vše dořešeno. Info předal J Škubal

                - návrh na Team leadry na MS ISPU 2018 – stopaři p. Petra Vodrážková, IPO 3 p. Veronika         Staniová. Vysvětlena důležitost těchto osob, vysoké náklady spojené s cestou do     Itálie,nutnost alespoň částečné úhrady (1cesta, nocleh). Navýšení závodníků o 100% o IPO           FH

                Závěr: P KCHK se neshoduje s požadavkem výcvikáře, domnívá se, že tato pozice je čestná,    momentálně doporučuje výcvikáři,aby TL odměnil z peněz z výcviku, tj 16.000,-Kč na celou reprezentaci

                - k 30.6. nominace k ISPU 2018 odevzdali:stopaři: Zelinková E, Vidrna J, M Pencáková, M            Lohrerová, J Radovesnický…

                IPO: D Rohlena, L Slowioczek(zel.karta.splněna IPO3 zk.)H Glanznerová, A Zelinková

                - dotazy ze schůze výcvikářů:

                1.SČ KCHK,p. Nováková: dodávání známek KCHK do konce února, rozhodčí a pořadatelé            akci v průběhu března neakceptují naše data na průkazkách,že platí do 30.30…..

                odpoví J škubal

                2. Praha, p. Rozová: návrh o snížení zkoušek pro SK do pracovních tříd z ZM např. na    ZZO,ZPU1,ZZP1

                vyjádření: P KCHK se neshoduje s požadavkem pobočky, degradace podmínek pro malé           plemena a MK, P KCHK s požadavkem nesouhlasí

                - řešení vyjádření ČKS a informaci p. J Škubala o zpětném proplacení startu závodníkům,           účastnících se MS ISPU 2018( Podmínky reprezentace 2018). Informace a zápisy nejsou   přímo k tomuto definovány, p. Škubal vyzván k zaslání zápisu.Z nich je patrné,že sice ČKS           schválilo dotace chov. klubům v rozpočtu, avšak J Škubal se zavazuje,že takto ČKS svůj              závazek splní a budeme tedy za KCHK zpětně uplatňovat tento bod.

                Po MS ISPU zajistí J škubal

 

  1. RŮZNÉ

Žádost o navýšení příspěvku KCHK pořadateli CACových výstav z 5.000,- Kč na 10.000,- Kč na zakoupení kvalitních věcných cen a pohárů.

Bude sepsána smlouva o pořádání mezi pobočkou a KCHK, kde se pobočka zaručí, že tyto peníze použije na nákup cen.

schváleno (6 pro, 1 se zdržel)

  1. VYJÁDŘENÍ P. ŠKUBALA  K DOTAZU pí. KROUMAN ze dne 14.5. 2018

odkazuji na bod 1 z jednání rozšířeného prezídia v Pardubicích, kde jsem navrhl svoji rezignaci.Na toto reagoval MVDr. Pavelek a Ing. Švorc tím, aby prezident pokračoval ve funkci a do 12. března 2018 vysvětlil nebo dodal chybějící doklady k rukám revizní komise.Toto bylo projednáno, byla provedena revize účetnictví o které se hovoří v tomto zápisu. Na základě výsledku a provedené revize jsem nic neporušil a zůstávám dále prezidentem klubu do konce volebního období

 

zapsala M. Kaprálková( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )