Dnešní datum: 25. 01. 2021     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání rozšířeného jednání Prezidia KCHK 24.2.2018
Vydáno dne 29. 03. 2018 (637 přečtení)Zápis

 z rozšířeného Prezídia KCHK ČR 1927

ze dne 24. 2. 2018

Přítomni: viz prezenční listina, včetně doložené plné moci zástupců poboček pro jednání

1.         Prezident klubu p. Škubal přivítal přítomné předsedy poboček, poděkoval jim
za dosavadní spolupráci a práci pro klub.

Seznámil předsedy se situací ohledně vyúčtování dotace pro MS ISPU 2017, podrobně seznámil s příjmy a výdaji tohoto mistrovství a doplnění finančních prostředků
do rozpočtu. Na základě požadavku Prezídia klubu o dodání dalších účetních dokladů mimo dotaci a použití vlastního bankovního účtu prezident navrhl svoji rezignaci
na funkci. Na toto reagoval MVDr. Pavelek a Ing. Švorc tím, aby prezident pokračoval ve funkci a do 12. března 2018 vysvětlil nebo dodal chybějící doklady k rukám revizní komise.

 

2.         Prezident seznámil přítomné s navýšením členských příspěvků pro chovatelské kluby v rámci ČKS z původních 30,- Kč na 50,- Kč a bylo navrženo zvýšení příspěvků
do KCHK ČR 1927 z poboček na 200,-Kč, tedy o 10,- Kč za člena. Bylo hlasováno, všichni přítomní souhlasili.

 

3.         Předsedové poboček byli seznámeni s přijatým opatřením ohledně včasného zveřejňování zápisu z Prezídia a to v termínu do 3 týdnů od jednání. Zápis umístí jednatelka na webové stránky a odešle k rukám předsedům poboček.

 

4.         Viceprezident pan Struska přednesl v zastoupení zprávu výcvikářky paní Staniové.

 

5.         K otázce MAC u malých kníračů bylo navrženo, že minimálně jeden v páru rodičů musí být N/N, druhý nemusí být vyšetřený. Bylo navrženo, že krycí list vystavený
od 1. června 2018 musí toto splňovat. Návrh byl schválen všemi přítomnými.

 

6.         Člen Jesenické pobočky pan Raclavský – OPCH paní Kucharčíková vystavila druhý krycí list po údajném neúspěšném krytí u psa na původním krycím listu. Proběhlo nakrytí druhým psem, ale po vyšetření paternity, se potvrdilo otcovství psa na původním krycím listu.

 

7. Různé

Stížnost Jesenické pobočky na nepřidělení pořádání CACT výstavy – po podání žádosti bude dále projednáno na Prezídiu.

Žádost Liberecké pobočky, pan Ing. Švorc - žádost o novou míru – původní byla ukradena – nabídku                                                                                                  zajistí pí. Suchá

Jihomoravská pobočka, MVDr. Pavelek – urgence včasného zveřejňování zápisu - reagováno, že bylo přijato opatření v rámci Prezídia, viz výše.

Aktualizace webu – přeřadit a aktualizovat krycí psy.

Vymazat pana Zapletala ze seznamu rozhodčích.

Aktualizace testovačů srsti na výstavách.

Dále je nutno zajistit naředění kyseliny na testování srsti,                          zajistí p. Škubal

Požadavek v příštím roce pozvat na školení rozhodčí specialisty, aby se řešily zálomky na ocase apod. stejným způsobem.

 

Dne 24. února 2018, Pardubice

 

Zapsala: Ing. arch. Martina Kaprálková

 ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )