Dnešní datum: 06. 07. 2020     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání P KCHK 23.2.2018
Vydáno dne 29. 03. 2018 (477 přečtení)

Uvnitř článku najdete zápis z jednání Prezidia KCHK ze dne 23.2.2018.



 

 

Zápis

z jednání Prezídia KCHK ČR 1927

ze dne 23. února 2018 v Pardubicích

Přítomni: Škubal, Struska, Kotalová, Dostálová, Kaprálková, Suchá, Zaoralová, Staniová, Glänznerová

Omluveni: Deverová

Program:         1. kontrola zápisu

2. hospodaření

3. výcvik

4. ÚPCH MK

5. ÚPCH SK

6. ÚPCH VK

7. Různé

 

ad. 1. Kontrola zápisu        

Při tvorbě zápisu je nutno jmenovitě zadávat úkoly.

Opatření ke zveřejňování zápisu na webových stránkách – zápis bude do 7 dnů odeslán prezidentovi klubu k doplnění, do dalších 7 dnů bude odeslán všem členům Prezídia k doplnění a kontrole, nejpozději do 3 týdnů bude uveřejněn.

Kontrola zápisu:

bod 2 – hospodaření:

2a – nesplněno – vyúčtování MR v Suchdole

2b – splněno - vyúčtování MR agility

2c – splněno – vyúčtování MR stopařů

2e – splněno – vyúčtování dotace ČKS pro MS ISPU

2f – splněno – vratka za platbu členského příspěvku ČKS

2g – bude jednáno

2h – splněno

2ch – odesláno

bod 3 – výcvik:

3a – trvá - podnět o snížení výšky překážky pro malá plemena

3b – trvá – motivace pro mládež 2018

3c – splněno

3e – splněno – výcvikové akce

3f – splněno – soustředění kníračů

3g – splněno – kvalifikace IPO-FH

3h – splněno

3ch – splněno

3i – bude jednáno – cestovné Ing. Petrů

3j – splněno

bod 4 – ÚPCH MK

4a – splněno – pan Raclavský

4b – trvá

4c – splněno

 

 

bod 5 – různé

5a – splněno

5b – splněno

5c – trvá

 

ad. 2. Hospodaření

a) Vyúčtování MS ISPU je neúplné. Západočeská pobočka zkompletuje vyúčtování této akce do podoby, které bude zaúčtováno do účetní uzávěrky roku 2017 za Západočeskou pobočku, termín 12. 3.                                                                                                                                                                                                                                                    zajistí p. Škubal

b) Karolína Makovská musí pro získání motivační dotace doložit členství v klubu za rok 2017.                                                                                                             zajistí pí. Staniová

c) Ekonomka klubu seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2018.

d) Byla navrženo navýšení pro výcvik o 5.000,- Kč, celkem tedy 60.000,- Kč (7.000 MR stopařů, 5.000 MR agility, 30.000 MR kníračů, 2.000 soustředění kníračů, 16.000 MS ISPU), hlasováno PRO 7, PROTI 1

e) Bylo navrženo navýšení rozpočtu o 5.000,- Kč na nákup pohárů ICH, Ch. KCHK, celkem tedy 20.000,-. Hlasováno 7 PRO, 1 PROTI.

Ing. Kotalová přednesla zprávu revizní komise, kde se hovoří o tom, že účetnictví je vedeno řádně, pečlivě a bez chyb.

 

ad. 3. Výcvik

a) Karolína Makovská – zaplacen členský příspěvek do JM pobočky, platba pro klub neodvedena, vzhledem k tomu, že nebyla v roce 2017 vedena v seznamu členské základny, nebude poskytnuta motivační odměna.

b) Zpracovaný přehled výcvikových akcí 2018.

c) Výcvikářka přednesla návrh na podporu mládeže v roce 2018, hlasováno 6 PRO, 1 PROTI, 1 nepřítomen

d) Požadavek Podbrdské pobočky – bude jednáno na rozšířeném Prezídiu

 

ad. 4.   ÚPCH MK bez připomínek

ad. 5.   ÚPCH SK bez připomínek

ad. 5.   ÚPCH VK – prodloužení chovnosti u feny Zenta Hanno Veto. Podklady dodány, schváleno, 8 PRO, 0 PROTI

Pozn. - dle nových normativů se může fena nakrýt v prodloužení chovnosti, maximálně do věku 9 let.

 

ad. 6.   Různé

a) 24. března 2018 od 10.00 hodin TOP Hotel Praha – setkání chovatelských klubů v rámci ČMKU, delegát Staniová

b) stížnost pí. Pospíchalové – zápisní řád je nutno brát jako celek, nelze upřednostňovat jednotlivé body bez návaznosti na další

c) zapsání poboček do spolku stále trvá, některé pobočky jsou nezařazeny, chyby v registraci, bude konzultováno a sjednána náprava, termín byl do 31. 12. 2016.                                                                                                                                               zajistí p. Struska

d) žádost pana Roškoty o rozšíření aprobace na rozhodčího z výkonu, hlasováno 8 PRO, 0 PROTI, odpověď                                                                                       zajistí p. Škubal

Termín dalšího jednání je dne 2. června 2018.

 

dne 23. února 2018 v Pardubicích

Zapsala: Ing. arch. Martina Kaprálková

 



( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )