Dnešní datum: 25. 01. 2021     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání P KCHK 1/2017
Vydáno dne 06. 04. 2017 (1446 přečtení)

 Uvnitř článku najdete zápis z jednání Prezidia KCHK ze dne 25.2.2017

 Zápis z jednání P KCHK 25.2.2017

 

Přítomni: Škubal, Deverová, Struska, Dostálová, Staniová, Suchá, Glänznerová, Kaprálková

RK: Kotalová

Omluveni: Zaoralová

Hosté: pí Krouman a pí Musilová z JM Pobočky

 

1.      Kontrola zápisu

2.e – bod trvá

3b – splněno

3c – delegování rozhodčí Tichý, Chmurová, Markschleger, Majtas, Ryneš, Benz

3d – bude jednáno

 

2.      Hospodaření

 a.      Výkaz hospodaření za rok 2016 zaslán ekonomkou mailem členům prezidia

 b.      Zpráva o hospodaření za rok 2016 přednesena – zaslání na pobočky zajistí Škubal

 c.      Návrh rozpočtu na rok 2017 – hlasováno, 8 pro, 0 proti – schváleno

 d.      Proplacení nákladů na jednání ISPU ve výši 150,- € – 0,30 €/Km – bude proplaceno

 e.      Zažádáno o proplacení pohárů  na Celostátní výstavu konanou 22.4.2017 pobočkou Praha-město – bude proplaceno na základě zaslání faktury

 f.       Statistika členské základny ČKS byla zaslána ekonomce klubu

 

3.      Výcvik

a.      Propozice na akce

   Chybí propozice na MR Stopařů 2017

 -        Kategorie FH1, FPr1

 -        Zajistí Škubal, Staniová

 b.      MR KCHK Agility

 -        Výcvikář je v kontaktu s pořadatelem, propozice jsou v přípravě

 c.      MR KCHKCHK ve výkonu 2017

 -        Schválena delegace rozhodčích, termín i místo konání zajištěny, 16-17.9.2017

 d.      MS ISPU 2017

 -        Nahlásit termín konání na ČMKU – zajistí Škubal

 e.      Podmínky nominace na I.MS ISPU stopařů

 -        Informovat také kluby chovatelů pinčů

 -        Nominace bude předložena k odsouhlasení do 5.3.

 -         Zajistí Škubal, Staniová, Glänznerová

 f.       Podbrdská pobočka vznesla dotaz na změnu termínu MR ve výkonu – bylo odpovězeno výcvikářem KCHK

 g.      Soustředění kníračů

 -        Instruktorem, který se bude věnovat metodice výcviku MK a SK bude paní Zděňka Stránská

 -        Odsouhlasen příspěvek ve výši 2000,- Kč

 h.      Žádost o dotaci podaná na MSKS – žádost byla odsunuta na další jednání jejich předsednictva

 i.       Žádost o dotaci ČKS – byla podána žádost ve výši 50.000,- Kč, dostali jsme dotaci ve výši 40.000,- Kč

 j.       Žádost pí Kučerové o ukázku výcviku MK na MS ISPU 2017

 -        Bude jednáno na příštím prezidiu po dodání časového harmonogramu a náplně žadatelkou, zajistí Staniová

 

4.      UPCH MK

 a.      Problém s diskvalifikací za kupírované ocasy na některých výstavách

 -        Upozornění na webu KCHK zajistí Suchá, Deverová

               UPCH SK – bez připomínek

               UPCH VK

 

 b.       Žádost ing.Hany Pospíchalové o přezkoumání správnosti rozhodnutí o nevydání krycího listu UPCH Helenou Glänznerovou

 ·         UPCH pro VK Helena Glänznerová obdržela dne 19.12. mailovou poštou žádost o vydání KL na zapůjčení feny z Maďarska na 1 vrh

 ·        Jedná se o fenu českého chovu VK jménem Catherine Narsilion, CMKU/KV/6932/13

                Předložené doklady:

 ·         Exportní PP feny vystavený dne 3.10.2013 na jméno Miklos Szep, Hungaria – na PP chybí podpis majitele, fena není zapsána do maďarské plemenné knihy (nemá maďarské číslo zápisu)

 ·         Výstavní ocenění ze dne 9.10.2016 v Komárom z výstavy se zadáváním CAC a ISPU čekatelství ze třídy pracovní

 ·        Doklad o zařazení do chovu v Maďarsku ze dne 9.10.2016

 ·         Doklad o RTG na DKK a ED, obojí s výsledkem 0/0, jako jméno psa uvedeno pouze „Cathy“, uvedený čip souhlasí s PP feny Catherine Narsilion

 

Na doplňující dotaz jakou má fena složenou zkoušku z výkonu bylo dopovězeno písemně  ing.Hanou Pospíchalovou, že fena NEMÁ žádnou složenou zkoušku

UPCH odmítla na základě těchto dokladů vydat KL s odůvodněním:

 -        Není dokončen export (fena nemá maďarské číslo zápisu)

 -        I zapůjčená fena na 1 vrh ze zahraničí musí mít alespoň jednu zkoušku z výkonu aby štěňata po této feně mohla být zařazena minimálně do kontrolovaného nebo řízeného chovu

 -        Ocenění z výstavy nemůže být platné, když bylo získané ve třídě pracovní a fena v termínu výstavy neměla žádnou složenou zkoušku

Rozhodnutí prezidia KCHK:

 -        P KCHK neuznává ocenění z výstavy ze dne 9.10. ze třídy pracovní, když fena v termínu konání výstavy neměla složenou žádnou zkoušku

 -        Fena musí splňovat veškeré podmínky dané Zápisním řádem KCHK, nejen bod 3.9 ZŘ jednající o zapůjčení feny

 -        Pokud nebude mít splněné tyto podmínky, nemůže být vystaven krycí list

 -        I v případě, že by zapůjčená fena splňovala podmínky chovnosti v zemi majitele, je třeba, aby přinejmenším splňovala podmínky pro řízený chov (viz čl.5 Zápisního řádu). V daném případě nebylo hodnověrným způsobem doloženo, že v zemi současného majitele fena splňuje podmínky chovnosti. Navíc z předložených podkladů se podává, že nedošlo k dokončení exportu, tedy zápisu do plemenné knihy v zemi současného majitele. Využití pro chov v ČR je z tohoto důvodu nepřípustné z důvodů uvedených ve čl.VII odst.18 Zápisního řádu KCHK.

 -        Hlasováno – 8 pro, 0 proti

 

 c.       P.Tomek

 -        řešení přestupku proti zápisnímu řádu KCHK ( krytí bez vystaveného krycího listu u feny velkého knírače AETNA Černá Zulu , nezařazené do chovu ) bylo uzavřeno . Pozastavení členství pana Jiřího Tomka v KCHK se ruší . 

 -         Vrhu "A" Rafanes chovatele pana Tomka po feně AETNA Černá Zulu byly vystaveny PP s poznámkou "štěňata nebyla odchována dle Zápisního řádu KCHK ČR 1927."

 -          u matky štěňat AETNA Černá Zulu byl zrušen výsledek základní a výkonnostní bonitace a výsledek výstavy ze dne 14.5.2016

 -         přestupek ( účast nakryté feny v 2. polovině březosti na bonitaci a výstavě) byl oznámen na veterinární správu. Dle sdělení Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj nelze podle zaslaného oznámení zcela jednoznačně konstatovat, že by v případě feny knírače velkého černého Aetna Černá Zulu (CMKU KV/7095/14) došlo k jejímu týrání ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

 

5.      Různé

 a.      Delegace rozhodčích na NVP a MVP

 -        Na NVP a MVP neposuzují rozhodčí specialisté, ale mnohem častěji tzv. allround rozhodčí

 -        KCHK každý rok v termínu do 15.8. zasílá jednotlivým pořadatelům výstav delegace za klub, je na pořadateli výstavy, zda ji akceptuje, nebo ne

 -        Pro lepší dohledání budou delegace rozhodčích zasílány poštou doporučeně s dodejkou – zajistí Deverová

 b.      Titul vítěz roku

 -        Od r.2017 bude na Celostátní speciální výstavě se zadáváním BOB navíc zadáván titul Vítěz roku, Vítěz roku Junior, Vítěz roku Veterán

 -        Jedná se o čestný titul a jeho udělení neopravňuje ke vstupu do třídy vítězů

 -        Podmínky zadávání jsou stejné, jako u titulu Klubový vítěz

 c.      Žádost JM pobočky o distribuci zápisů z Prezidia na pobočky

 -        Zápisy budou doručovány na pobočky a zveřejněny na webu KCHK vždy do 14ti dnů od jednání Prezidia

 d.      Registrace pobočných spolků

 -        Požádat pobočky o zaslání všech dokladů – zajistí Škubal

e.      Nová razítka KCHK

-        Razítka jsou ve výrobě, distribuci zajistí Škubal

f.       Na přihlášce do KCHK uvedené na webu KCHK zrušit zasílání zpravodaje Knírač

– zajistí Deverová

g.      Na všechny přihlášky (výstavy, výcvikové akce, chovatelské akce) + přihlášku KCHK by měla být doplněna formulka o zpracování osobních údajů v souladu Zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

Zapsala Deverová

 

   

 

 ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )