Dnešní datum: 25. 01. 2021     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání Prezidia KCHK 18.9.2016
Vydáno dne 06. 10. 2016 (1692 přečtení)

Zápis z jednání P KCHK najdete uvnitř článku.Zápis z jednání prezídia KCHK ČR 1927, Praha 18.9. 2016                                               3/2016

 

Přítomni:         Škubal, Struska, Dostálová, Staniová, Glänznerová, Suchá, Kaprálková, Zaoralová, Kotalová – RK

Omluveni:       Zemanová

Progam:          1. kontrola zápisu 2/2016

                        2. hospodaření

                        3. výcvik

                        4. ÚPCH MK

                        5. ÚPCH SK

                        6. ÚPCH VK

                        7. různé

 

Ad.1.   Proběhla kontrola zápisu 2/2016 ze dne 12.6. 2016.

            Bod 3a) splněno

                    3b) splněno

                    6a) trvá

                    7a) trvá

 

 

Ad.2.   Hospodaření

            a) Ekonomka klubu předložila finanční přehled za uplynulé období, členové prezídia   

                  berou na vědomí, rozeslání na pobočky                                                  zajistí p. Škubal

            b) Byla předána faktura za uspořádání MČR agility, tato nemá potřebné náležitosti,

                 pořadatel bude kontaktován s doporučením osobního jednání s ekonomkou klubu.

                                                                                                                zajistí p. Škubal, pí. Dostálová

            c) Od ČKS klub obdržel 29.000,- Kč na činnost, nutno vyúčtovat do 8.12. 2016.

                                                                                                                                   zajistí pí. Dostálová

             d) Navýšení finančních prostředků pro letošní MS ISPU o 5.000,- Kč

                  hlasováno 8 pro, 0 proti.

                 Všem závodníkům bude proplaceno startovné, zůstatek bude použit na cestovné,  

                  3x reprezentant, 1x vedoucí družstva,  vyúčtovat do 10.11. 2016 pro další použití.

                                                                                                                                          zajistí p. Škubal

            e) Dotace na pořádání 26. MS ISPU 2017 30.000,- Kč, hlasováno 8 pro, 0 proti. Dále   

                  bude žádáno o dotaci na tuto akci ČKS, ČMKU a MSKS                        zajistí p. Škubal

                 f) Navýšení rozpočtu na výcvik o 2.000,- Kč na soustředění kníračů,    

                  hlasováno 8 pro, 0 proti

 

Ad.3.   Výcvik

            a) Schválení reprezentace na 25. MS ISPU ve Švýcarsku ve složení :

     vedoucí družstva Jiří Škubal, Veronika Staniová 

                  figurant Lukáš Slovioczek

                 Dita SilberováLotr Stanios

                 MVDr. Hana Musilová – Franklin ze Slunečné verandy

                 Mgr. Kateřina ZwilingováDara Giom v. Elbefeld

                 Karla TaušováMad Max Strážce klidu

                 Hlasováno 8 pro, 0 proti

                 Podmínky reprezentace splnilo celkem 7 závodníků, tři se tohoto vzdali (Kyšák,

                  Vidrna, Ing. Radovesnický).

                 Reprezentaci podpoří sponzorsky firma Giom, se kterou klub dlouhodobě

     spolupracuje.

     Možnost startu po splnění podmínek má pí. Glänznerová a Staniová.

             b) Výcvikářka zhodnotila letošní MČR jako zdařilé a poděkovala pořadatelům za jeho

                             uspořádání. Je nutno kontaktovat obratem o zaslání výsledků a fotografií na ČKS                

                                                                                                                                      zajistí pí. Staniová

             c) Proběhla schůze výcvikářů poboček, které se zúčastnilo 9 zástupců, z tohoto       

                  jednání samostatný zápis                                                                  zpracuje pí. Staniová

 

d) Z jednání výcvikářů vzešel návrh na prodloužení věku pro kategorii IPO 1 junior na  

     čtyři roky, výcvikářka toto přednesla, bylo hlasováno 3 pro, 5 proti, návrh byl  

     zamítnut s odůvodněním, že VK je v tomto věku již dospělým psem nikoliv

     juniorem, a tato kategorie by tím postrádala smysl.

e) Jako protinávrh výše jmenovaného bylo navrženo doplnit MR o kategorii IPO 2,  

     hlasováno 5 pro, 3 proti, tato kategorie bude otevřena na MČR kníračů 2017.

f) Na MR bude otevřena kategorie, do které se přihlásí nejméně tři závodníci,

    hodnocena bude i při faktické prezentaci jednoho závodníka.

g) Vzorové propozice pro pořádání MČR kníračů zpracuje           p. Škubal, pí. Staniová

                h) Klub bude pořádat prostřednictvím výcvikářky soustředění před MR kníračů,

                  termín bude v dostatečném předstihu oznámen, bude zajištěn svazový figurant,  

                  pro SK a MK se hledá lektor pro zajištění akce.

i)  Od roku 2017 bude MČR kníračů vedeno jako mezinárodní, může se zúčastnit člen

     ISPU.

j)  MČR 2017 – Suchdol nad Odrou, 9.-10.9. 2017

    MČR kníračů stopařů – není pořadatel

    MČR agility – není pořadatel

    25. MS ISPU – Horní Bříza, 26.-29.10. 2017

    1. MS ISPU stopařů – Horní Bříza, 26.-29.10. 2017

            k) Podmínky pro reprezentaci klubu na rok 2017 zůstávají stejné jako uvedené, body

                 získané po MČR kníračů v podzimní době budou započítávány do kvalifikace na

                 následující rok, ve kterém musí navíc závodník toto obhájit složením zkoušky na

                 limit.

l)  Nahlášení MČR a akcí klubu z důvodu získání CACT a CACIT                zajistí p. Škubal

 

Ad.4.    ÚPCH MK

            a) Žádost o prodloužení chovnosti feny MK Cacao Bean Astronaut o jeden vrh, 

                 doklady doloženy, hlasováno 8 pro, 0 proti.

            b) ÚPCH doporučují revidovat kupní smlouvy na štěňata.

 

Ad.5.   ÚPCH SK

            Bez připomínek

 

 

Ad.6.   ÚPCH VK

            a) Pan Tomek doložil potvrzení o testech DNA, vše souhlasí. Přihláška k zápisu

odeslána na plemennou knihu k vystavení s poznámkou, že štěňata nebyla odchována

dle Zápisního řádu KCHK ČR 1927. Zapsání bylo pozastaveno PK do vyjádření Rady PK.

Oznámení o přestupku odeslat na Komisi pro chov a zdraví ČMKU a na vědomí předsednictvu                                                                                                   

zajistí p. Škubal

Pozastavené členství bude ukončeno k 31.12. 2016, pokud do té doby uzavřou dotčené orgány své jednání,

hlasováno 7 pro, 1 proti

 

Ad.7.   Různé

            a) V plánu akcí na rok 2017 je šest zájemců o bonitace VK, dle stanov jsou možné 

                  maximálně čtyři. Bylo hlasováno 7 pro, 0 proti následovně

                 22.4. 2017 – Mladá Boleslav

                 20.5. 2017 – České Budějovice

                 19.9. 2017 – Brno

                 21.10. 2017 – Horní Bříza

                 Plán chovatelských akcí narok 2017 byl schválen, hlasováno 8 pro, 0 proti

            b) Z rozhodnutí členské schůze Ústecké pobočky ze dne 14.9. 2016 bylo s okamžitou

     platností na vlastní žádost ukončeno členství a funkce OPCH pí. Ulrichové. Tímto  

     datem nebudou nadále akceptovány krycí listy a jakékoliv další dokumenty.

     Složení nového výboru pobočky: předseda Dita Koláčková, OPCH Lenka Fraňková, 

     pomocník OPCH Dita Koláčková, jednatel Pavel Malý, revizor Petra Lexová.

     Proškolení OPCH a pomocníka OPCH                                                       zajistí pí. Suchá

c) Vzhledem k neinformovanosti členů pobočkou budou dávány na stránky klubu

    informace o odeslání podkladů a zápisů na pobočky                     zajistí pí. Zemanová

 

 

Termín příštího jednání prezídia:   26.11. 2016, Praha

 

 

 

Zapsala: Miroslava Suchá

 ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )