Dnešní datum: 25. 01. 2021     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání Prezidia KCHK ČR 1927 – 27.2.2016 – Pardubice 1/2016
Vydáno dne 23. 03. 2016 (2297 přečtení)Přítomni:

Škubal, Struska, Zemanová, Dostálová, Staniová, Suchá. Glänznerová

Revizní komise: Ing. Kotalová

Omluveni: Zaoralová, Ing. Kaprálková

 

 1. Kontrola zápisu ze 6.9.2015
2b - splněno
2c- splněno
2d - bod trvá, stále nemáme potvrzení o platbě odvodů do ISPU, bude urgováno, platby za
rok 2014 a 2015 jsou zaplaceny
3a - splněno
5a - splněno
5b - bod trvá
5c - splněno
5g - splněno

 

 

 1. Hospodaření
 1. přehled hospodaření a finančních prostředků, bylo zasláno ekonomkou klubu, rozesláno předsedům poboček k informaci
 2.  účetní doklad za M ČR 2015 ve výkonu stále nebyl doručen- urgenci        - zajistí p. Škubal
 3. 20.000,- od pí Hanouskové jako pohledávka za nevyúčtované MČR 2014 – pod hlavičkou ZKO Císařský -9.9.2015 byly peníze údajně odeslány na účet klubu, ale připsány nebyly, jejich zaslání zajistil p. Konůpka, tyto prostředky se použijí na výcvik v dalších letech
 4. Rozpočet na sport v roce 2016, celková částka 50.000,- bude rozdělena následujícím způsobem:
 • 5.000,- MČR stopařů
 • 7.000,- MČR v agility
 • 30.000,- MČR ve výkonu
 • 8.000,- MS ISPU
 • finanční prostředky budou zaslány pořadatelům po podpisu smlouvy a obdržení účetního dokladu na danou částku

Hlasováno: 7 pro, 0 proti

 1. Žádost p. Buňky -předseda  Jesenické pobočky - o bezúročnou půjčku v částce cca 14.000,- Kč, hlasováním zamítnuto z důvodu, že klubový majetek je majetkem všech poboček a členů a muselo by toto projít schválením všech členů klubu

Hlasováno: 3 pro, 4 proti

 1. Žádost o finanční dotaci na CKV 2016

pořadateli budou na základě doložené faktury proplaceny poháry v částce do 5.000,- Kč

 1. Zvýšení cestovních náhrad na 4,- Kč/km, na návrh ekonomky klubu v souladu s dalšími předpisy, dle ČMKU je náhrada 6,- Kč za km

Hlasováno: 7 pro, 0 proti

 

 1. Výcvik
 1. Podmínky reprezentace byly projednány a zveřejněny na klubových stránkách
 2. Smlouva o reprezentaci, do příštího prezidia zajistit znění smlouvy (konzultovat s

 p. Eretem za použití Kodexu reprezentanta ČKS)      - zajistí pí. Staniová, p. Škubal

 1. MS ISPU 2016 - Švýcarsko
 • zajištění sponzora pro reprezentaci 2016           - zajistí pí. Staniová
 • info o možnosti sponzorování na webu a fcb profilu                                                                     - zajistí pí. Suchá, pí. Zemanová
 •  reprezentační oblečení                                   - zajistí pí. Staniová
 • ubytování pro reprezentaci, případně další zájemce                                                                                            - zajistí p. Škubal
 • vedoucí družstva, tlumočník, figurant, bude řešeno v následujících měsících

                                             - zajistí pí. Staniová, p. Škubal

 1. Příprava na MR ve výkonu 2016, info a propozice od pořadatele

                                                  - zajistí pí. Staniová, p. Škubal

 1. MR ve výkonu 2017
 • předsedkyně chovatelských klubů ČKS navrhuje uspořádat společné MR ve výkonu málopočetných plemen  s plemeny DOB, RTW, BOX
 • prezidium bere nabídku na vědomí, nicméně bude reagovat dále podle podmínek a dalších informací po jednání 4. Dubna, kterého se zúčastní prezident klubu
 1. Požadavek ISPU na delegaci rozhodčích a figurantů na MS ISPU pro potřeby ISPU                                                                                                                               

                                                   - zajistí pí. Staniová, p. Škubal

 1. MS ISPU 2017 Švýcarsko
 • MS ISPU stopařů bude dle zkušebního řádu FH2, je snaha o změnu ze strany výcvikáře ISPU, akce by byla náročnější, klub požaduje písemné vyjádření a potvrzení
 • vytvořit webové stránky až po té, kdy bude oficiálně schválen závod stopařů dle FH2

- zajistí p. Škubal, pí. Glänznerová

 1. MR Stopařů 2016
 • změna kategorie ZVV1 na FPR 1 se zápisem zkoušky
 • Návrh kategorií FH1 + přidat FH2

Hlasováno: 0 pro, 7 proti

 

 

 1. MR v agility- žádost  Ing. Rozové
 • byl stanoven pořadatel (ZKO Žamberk), který si podal písemnou žádost pro pořádání akce, vše uvedeno v kalendáři akcí ČKS
 • kontaktovat pořadatele (ZKO Žamberk) o propozice závodu a upřesnění termínu     

                                                          - zajistí pí. Staniová, p. Škubal

 

 1. MČR  ve výkonu 2016 Zbraslav u Brna
 • pořadatel zveřejnil kategorie ve svých propozicích, které nebyly schváleny, otevření nových kategorií klub nepodpoří, informovat pořadatele bude                                                                   - pí. Staniová
 • možné problémy při organizaci MČR a CSV ve stejný den ve stejném areálu, střelba by mohla rušit účastníky výstavy, přihlížející účastníci výstavy by mohli rušit účastníky MR ve výkonu, pořadatel po telefonické informaci potvrdil, že tomu tak nebude

 

 1. Otevření kategorií na MČR kníračů
 • vyhlášená kategorie bude otevřena, pokud se přihlásí nejméně 3 účastníci
 • kategorie ponechat stejné jako v loňském ročníku, pouze s úpravou pro SK

 

 1. ÚPCH

ÚPCH MK

 1. ÚPCH Prodloužení chovnosti:
 • Chilli z Agova dvora a Charky z Agova dvora, MK černostříbřitý manž. Dřímalovi
 • doklady doloženy ÚPCH, prodloužení chovnosti  na 1 krytí

Hlasováno: 7 pro, 0 proti

 

 1. Kopie KL u chovatele p. Paulíka, chs Chov Pauli
 • p.  Paulík nedoložil u přihlášek k zápisu štěňat originál KL ale pouze jejich kopii, originál KL vystavovala OPCH příslušné pobočky pí. Havlínová, kopie KL přiložené k přihlášce k zápisu štěňat však byly vystaveny p. Struskou (pob.Praha)
 • U p. Paulíka nebudou akceptovány KL vystavené pobočkou Praha!!!
 • P KCHK pošle písemné upozornění a napomenutí p. Paulíkovi a p. Struskovi za nesrovnalosti v KL a za porušování zápisního řádu KCHK
 • p.  Paulík uhradí pobočce Praha - město poplatek za vystavení KL
 • PP u vrhů kterých se toto týká  budou vydány, pokyn PK ČKS                                                                                            - zajistí p. Škubal
 • ÚPCH znovu apeluje na chovatele: k přihlášce k zápisu štěňat je nutné přikládat vždy ORIGINÁL KL, bez originálu nebude přihláška akceptována a štěňata nebudou zapsána do PK ČKS, veškeré finanční náhrada a problémy s tímto vzniklé jdou plně za chovatelem

ÚPCH SK

 • bez připomínek

ÚPCH VK

               a)   Prodloužení chovnosti:
                      -    Xara Hanno Veto, majitelka pí. Šimůnková
                      -    Enigma Black Dvomaro, majitelka pí. Fraňková
                      -    Eyka v.Teufelshof, majitelka pí. Malinská
               Všechny doklady u všech žádostí byly ÚPCH doloženy, prodloužení chovnosti na jeden vrh

               Hlasováno: 7 pro, 0 proti

 

 1. Různé
 1. Změna znaku KCHK
 • dle požadavku konference klubu byla vypsána na návrh nového znaku klubu, podmínky na www stránkách, uzávěrka soutěže byla 20.2.2016, do té doby byl k rukám jednatelky zaslán pouze jeden návrh, a to návrh pí. Kaprálkové, který bude klub v souladu s výběrem používat od 1.4. 2016, zveřejnění          - zajistí pí. Zemanová
 1. Prodej nakryté feny VK p. Paulíkem
 • prezidium projednávalo stížnost a žádost pí. Černé  - p. Paulík prodal fenu VK, nová majitelka pí.  Černá nevěděla, že fena je březí, navíc  fena byla v době prodeje majetkem p. Horvátha (SK)
 • prezidium nebude kauzu  řešit, vše je věc občansko-právního sporu mezi majiteli
 • duplikát PP byl vystaven na zásah prezidenta klubu PK SK
 1. Středočeská pobočka prezentuje p. Paulíka jako OPCH
 • p. Paulík NENÍ řádným poradcem chovu pobočky a doklady jím nebudou akceptovány,

dle Zápisního řádu, čl. 4, bod 4.3.

 1. Žádost pí. Hadravové o nalezení majitele a psa MK čstř. Erny od Dejapo, klub odkazuje na majitele CHS a další řešení situace s ním
 2. Žádost Jihomoravské pobočky o změnu znaku klubu formou úpravy ucha ve znaku stávajícím, autor nereagoval, úprava firmou by stála několik tisíc korun, navíc není v souladu s vyhlášenou soutěží

Hlasováno: 0 pro, 7 proti

 1. Jednání  ISPU v roce 2016 proběhne ve španělském Alicante 2. 12.2016, zúčastní se prezident klubu
 2. Pobočka Praha -východ již právně i legislativně spadá pod KCHK ČR 1927 a ne pod Spolek chovatelů drobného zvířectva
 3. Pobočné spolky nemusí podávat daňové prohlášení, ale do konce 3/2016 musí podat tzv. rozvahu
 4. Stanovy KCHK ČR 1927
 • pro registraci pobočných spolků není potřeba přikládat stanovy, ty se odkazují na spolek, tedy hlavní klub (KCHK ČR 1927), stanovy hlavního klubu jsou na soudu řádně dodány
 • dokládá se pouze požadované soudem, každá pobočka potřebuje něco jiného podle způsobu původní registrace
 • v případě problémů, nejasností či dotazů při registraci pobočných spolků doporučujeme kontaktovat Ing. Kotalovou
 1. Stanovy KCHK a další normativy klubu
 • budou dány do tisku nejpozději do 15.3.2016, distribuce bude po jejich vytištění dle sdělení tiskárnou nejpozději do 27.3. 2016, dále k dispozici na www stránkách klubu od 1.4. 2016
 1. Pí. Jakubův není členem KCHK, klub nebude řešit její situaci
 2. Seznam rozhodčích specialistů pro ISPU                                                           - zajistí p. Škubal
 1. Nové složení RK KCHK, na příští zasedání P KCHK pozvat všechny členy RK

- zajistí pí. Zemanová

     n.  Školení poradců chovu

 • v roce 2017 uspořádat školení pro všechny PCH a rozhodčí - specialisty
 • pokud se PCH školení nezúčastní, bude si muset školení doplnit na nejbližším jednání P KCHK, školení bude platné 2 roky
 • příští školení PCH proběhne 25.2.2017 v Pardubicích

 

Zápis z Konference KCHK

 • zápis bude zveřejněn po schválení stanov klubu ministerstvem vnitra z důvodů souladu se změnami, kterým dala mandát konference

 

 1. Zápisy z jednání prezídia  zasílat mailem i předsedům poboček          - zajistí pí. Zemanová

 

 1. Příští zasedání P KCHK ČR 1927 - 27-28.5. 2016 Zbraslav u Brna

Zapsala: Martina Zemanová( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )