Dnešní datum: 06. 07. 2020     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z konference KCHK ČR 1927 27.11.2015
Vydáno dne 23. 03. 2016 (1290 přečtení)Přítomni: viz prezenční listina

 

 1. Zahájení
 1. Schválení programu Konference – 22 pro, 0 proti
 2. Hlasování o přítomnosti p. Paulíka (není delegát ani nahlášený host konference) jako hosta konference  -  5 pro, 13 proti, 4 zdrželi
 •  pan Paulík nebyl připuštěn jako host na Konferenci

 

 1. Volba komisí: 22 pro, 0 proti
Komise budou pracovat v průběhu konference v tomto složení:
 
Mandátová komise  - Sakmarová
                                   Staniová
                                   Pencáková
 
Návrhová komise -   Fraňková
                                  Musilová
                                  Buňka
 
Volební komise -      Eret
                                 Blatoňová
                                 Drožová
 1. Schválení jednacího řádu – 22 pro, 0 proti
 2. Schválení volebního řádu – 22 pro, 0 proti

 

 1. Zpráva o činnosti klubu
 • Prezident klubu p. Škubal seznámil delegáty konference s činností KCHK ve volebním období 2011-2015
 • problémy OPCH, kopírování krycích listů atd., i přes proškolení někteří nepracují tak, jak mají
 • stabilizace členské základny
 • kritika i pochvala práce jednotlivých poboček
 • zhodnocení výcviku i výstav
 • informace o konání 26. MS ISPU v roce 2017 (90 let založení KCHK)
 • informace o odstoupení výcvikáře p. Vidrny z funkce, pí. Sakmarové z RK
 • informace ze zasedání ISPU
 • iInformace z jednání ČKS i ČMKU
 • informace o klubovém zpravodaji
 • informace o situaci kolem vyhodnocování DKK MVDR.Deckerem
 • informace o kauzách, které v průběhu volebního období prezidium řešilo
 • poděkování reprezentantům a pořadatelům výcvikových akcí

 

 1. Zpráva o hospodaření
 • ekonomka klubu pí. Dostálová informovala delegáty konference o přehledu finančních prostředků KCHK za volební období 2011-2015
 • informovala o příjmech z odvodů, z PK ČKS i z výstav
 • informovala o odvodech KCHK do ČKS a ISPU
 • informovala o poskytnutí mimořádného příspěvku od ČMKU za účast na Evropské výstavě psů v Brně v r. 2014

 

 1. Zpráva revizní komise
 • zprávu přednesla předsedkyně RK Ing. Kotalová
 • hospodaření KCHK je v pořádku
 • účetnictví vedeno správně a přehledně
 • kontrola plnění usnesení
 • podání stížností - 3.2. 2014 p. Zdeňkem Kratochvílem

              14.3. 2014 pí. Lenkou Jakubův

- obě stížnosti shledala revizní komise jako bezdůvodné

 

 1. Zpráva o výcviku
 • práva přednesena pí. Hanou Musilovou
 • informoval delegáty konference o odstoupení p. Vidrny z funkce výcvikáře KCHK

 

 1. Zprávy ÚPCH                   

ÚPCH MK pepř a sůl a černostříbřitý Miroslava Suchá

 • přednesena zpráva o chovu ve volebním období 2011-2015
 • statistiky vrhů a plemeníků
 • statistiky bonitací
 • informace o stavu chovu – rodí se čím dál méně štěňat, u barvy černostříbřité dochází k zužování chovné základny
 • informace o genetických testech na kataraktu
 • doporučení nepoužívat v chovu jedince s dědičnými nemocemi a vyvarovat se množení bez rozmyslu

 

ÚPCH MK černý a bílý Andrea Zaoralová

 • přednesena zpráva o chovu ve volebním období 2011-2015
 • statistiky vrhů a plemeníků
 • statistiky bonitací

 

ÚPCH SK černý a pepř a sůl Ing.Arch. Martina Kaprálková

 • přednesena zpráva o chovu ve volebním období 2011-2015
 • statistiky vrhů a plemeníků a Statistiky bonitací
 • úspěchy českých chovatelů na výstavách

 

ÚPCH VK černý a pepř a sůl Helena Glänznerová

 • přednesena zpráva o chovu ve volebním období 2011-2015
 • statistiky vrhů a plemeníků
 • statistiky bonitací
 • výsledky vyšetření DKK

 

 1. Ocenění
Bronzová plaketa:      Drožová Jaroslava
                                    Stránská Jana
                                  Hofmann Jaroslav
                                   Zdražil Jaromír
                                   Fajkusová Lenka
                                   Lisová Světlana
 
 Stříbrná plaketa:         Glánznerová Helena
                                Pavelek Petr
                                Dostálová Jana
                                Škubal Jiří
 
 Zlatá plaketa:             Nesvadba Jan
                               Hlavatá Jana

Čestné členství:          Strouhal Jaroslav

Stříbrná plaketa ČKS:   Stránská Zdeňka
                                   Zaoralová Andrea
                                   Glänznerová Helena
                                   Škubal Jiří
                                   Suchá Miroslava
                                   Zdražil Jaromír
                                   Kotalová Danuše

                                                  

 1. Schválení a úpravy stanov klubu
Návrh č.1 – stávající
Návrh č.2 – stávající, doplněno o výcvikovou komisi
Návrh č.3/5 – stávající, doplněno o aktualizaci webu a vydávání zpravodaje
Návrh č.6 – doplněno o sídlo KCHK v sídle ČMKU
 • konference 1x za 2 roky
 • členové prezidia se účastní všech akcí KCHK
Návrh č.7- samostatný návrh Středočeském pobočky všech normativů KCHK
Návrh č.8 – stávající, doplněno o 3 delegáty za každou pobočku na konferenci
--------------------------
Hlasování o přijetí návrhu č.7 – 0 pro, 21 proti, 1 zdržel
Hlasování o přijetí návrhu č.6 – 0 pro, 22 proti, 0 zdržel
Hlasování o návrhu č.2 – doplněno o odst. o výcvikové komisi
 • 18 pro  - schváleno
Hlasování o návrhu č.5 – doplněno o formulaci:
 • Prezidium má povinnost informovat členskou základnu jednou ročně o chovu a výcviku prostřednictvím obecně přístupného media v tištěné nebo elektronické podobě
 • hlasováno: 22 pro, 0 proti
Hlasování o návrhu č.8 -  1 pro, 21 proti
------------------------------------------------------------------------
Úpravy Stanov poslat delegátům k vyjádření: 0 pro, 22 proti
Mandát Prezidia k formulačním, nikoliv obsahovým, úpravám stanov: 22 pro, 0 proti
 1. Zápisní řád
Návrh č.1 – stávající zápisní řád
Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 zdržel
 
 1. Bonitační řády
      Bonitační řád MK + SK
Návrh č.1 – stávající
Návrh č.4 – vypustit článek 6.2. o střelbě
 • hlasováno: pro 8, proti 12, zdržel 2
V platnosti zůstává původní návrh
 
            Bonitační řád VK
Návrh č.6 – návrh, který vzešel z chovatelské sekce
 • hlasováno: 17 pro
 
 1. Ostatní klubové řády
           Specifické podmínky
 • změnit u knírač střední: tolerují se chybějící 2x M3, 1 jedinec v páru musí být plnochrupý
 - hlasováno: 18 pro, 4 proti
 
 1. Připomínky
       Jihomoravská pobočka:
 1. nedostatečná informovanost ze strany prezidia na pobočky
-pozdní zasílání podkladů pro registraci pobočky na spolek
-neinformovanost, zda již přeregistrace proběhla
-aktualizace internetových stránek klubu (podklady pro chov, bonitace, chovná a nechovná zvířata)
-pozdní zaslání podkladů na konferenci
b)    návrh na změnu loga – změnit kupírovaného psa
                                         hlasováno o změně loga: 18 pro, 4 zdrželi
 
           pověření prezidia vypsáním veřejné soutěže o nové logo
                                             Hlasováno: 21 pro, 1 proti
 
 1. OPCH je povinen napsat na krycí list psa, kterého si chovatel vybere, i když s tím nesouhlasí
 1. zrušeny svody dorostu – tam byl zachycen větší počet jedinců, i těch, kteří dál nechtějí chovat i těch, kteří neprošli s dobrou známkou z výstavy
-požadavek na obnovení povinných svodů dorostu
 
Ostatní připomínky:
 1. Zpráva výcvikáře - p. Škubal, vyjádření k přednesené zprávě
 1. p. Kratochvíl – nahrávka rozhovorů o praktikách prezidia KCHK a ÚPCH, informace se nezakládá na serióznosti
 1. Středočeská pobočka nepracuje – pí Havlínová
-byla uspořádána výstava i Den knírače
-pí Havlínová nesouhlasí s tím, že nepracují
-budou dodány nové kontakty prezidiu
 1. Pí. Blatoňová – kauza MVDr. Decker a vyhodnocování DKK
- prezidium bude tuto situaci řešit
- p. Škubal a pí. Glänznerová navštíví MVDr. Deckera osobně
 
 1. Volby do Prezidia KCHK
 • vydáno 22 hlasovacích lístků
 • odevzdáno 22 hlasovacích lístků
 • platných 17 hlasovacích lístků
 
Delegáty konference bylo zvoleno Prezidium KCHK ČR 1927 na volební období 2016-2019
v následovném složení:
Prezident KCHK:Jiří Škubal (17 hlasů)
Viceprezident:Jan Struska (9 hlasů)
Jednatel:Martina Zemanová (17 hlasů)
Ekonom:Jana Dostálová (17 hlasů)
Výcvikář:Veronika Staniová (15 hlasů)
ÚPCH MK č+b:Andrea Zaoralová (15 hlasů)
ÚPCH MK čs+ps:Miroslava Suchá (17 hlasů)
ÚPCH SK:Martina Kaprálková (17 hlasů)
ÚPCH VK:Helena Glänznerová (16 hlasů)
Revizní komise:Danuše Kotalová (17 hlasů)
                       Ladislav Eret (17 hlasů)
                       Magdalena Ludíková (15 hlasů)
 • předáno mandátovou komisí komisi návrhové k usnesení
 
Usnesení konference KCHK ČR 1927 – viz příloha
 
Souhlas s usnesením Konference KCHK ČR 1927
 • 22 pro, 0 proti, 0 zdržel
 
Revizní komise zvolila za předsedu Ing. Danuši Kotalovou
 
Zapsala Martina Zemanová


( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )