Dnešní datum: 25. 01. 2021     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání Prezidia KCHK
Vydáno dne 16. 10. 2015 (1814 přečtení)

Zápis z jednání 6.9.2015Jednání prezidia KCHK ČR 1927, 6.9.2015 – Praha

 

Přítomni: Škubal, Struska, Dostálovám, Zemanová, Glänznerová, Suchá

 

Omluveni: Kaprálková, Zaoralová, Vidrna

 

Revizní komice: Kotalová, JUDr. Eret

 

1. Kontrola zápisu

 

2a)       splněno

2b)       splněno

2d)      splněno

2e)       bude jednáno

2g)       splněno

3b)       splněno

6a)       bod trvá – MVDr. Decker stále nezasílá – kontaktovat MVDr. Deckera

6b)       splněno

 6c)      splněno

6d)      splněno

6e)       splněno

7a)       bod trvá

 

2. Hospodaření

           

a)      stav finančních prostředků KCHK ČR 1927 předán předsedům poboček, informace členské

            základně jejich prostřednictvím

 

      b)   návrh a zpracování požadavků ČKS na dotace 2016          - zajistí p. Škubal, pí. Zemanová

 

      c)   vyúčtování MČR 2014

-        stále chybí doručení finančních prostředků poskytnutých na tuto akci, zodpovědná osoba pí. Hanousková akci nevyúčtovala a údajně vše doručila,

následně tvrdí opak že posílá peníze na účet klubu, nekomunikuje, klub přišel o dotaci 20.000,- Kč

-        budeme požadovat finanční úhradu poskytnutých prostředků

-        bude zaslána předžalobní upomínka                            - zajistí p. Škubal, JUDr. Eret

-        hlasováno o souhlasu s postupem: 6 pro, 0 proti

           

     d)   stále není potvrzení od ISPU na platbu členských příspěvků, urgenci zajistí

                        - pí. Dostálová, pí. Glänznerová

 

3. Výcvik

 

a)   MR v agiliti

      - zveřejnit výsledky na webové stránky                                     - zajistí pí. Suchá, pí. Zemanová

           

b)   MR ve výkonu kníračů

-        proběhlo v pořádku, poděkování pořadatelům za úspěšnou akci

-        součástí MR byla schůze výcvikářů poboček, hlavním výcvikářem klubu byla navržena reprezentace ve složení:

-        Slowioczek, Vidrna, Zwilingová, vedoucí reprezentace Sakmarová

 

-        na návrh prezidia byla jako další účastník doplněna sl. Sobotková, která se zúčastní na vlastní náklady na základě výsledků z předchozí reprezentace

a dosaženého výsledku v letošním roce (nebyla účast na MČR). Výjimka byla udělena z důvodu  požadavku na doplnění družstva,

v případě neúspěchu jednoho závodníka ze tří je družstvo vyřazeno, na výsledku jsou závislé i dotace pro klub

-        hlasováno: 6 pro, 0 proti

 

            c)   kategorie IPO1 na MČR – zvýšit věkovou hranici na 4 roky

-   hlasováno: 1 pro, 5 proti

 

            d)   nominační podmínky na MS ISPU 2016

 

                        -   návrh hlavního výcvikáře - zůstávají stejné jako v roce 2015

                        -   vzhledem k požadavkům na reprezentaci v závislosti na dotacích pro klub bude 

                            jednáno na příští schůzi prezídia

 

-          hlasováno: 6 pro, 0 proti

 

            e)   výcvikové akce v r. 2016

-        MČR  2016            3.- 4.9. Zbraslav u Brna - Jihomoravská pobočka

-        MČR agiliti            LVT Louny nebo LVT Žamberk, bude jednáno

-        MČR stopaři          volný termín

 

            f)   MS ISPU 2017 se bude konat v České republice v rámci 90. let založení klubu

-        současně proběhne i 1. MS ISPU stopařů, určené pro všechny plemena zařazená v ISPU, kategorie FH 2, podmínka reprezentace

splněná zkouška v kratším období než jeden rok před konáním akce

-        vzhledem k dlouholetému navrhování a prosazení prezidentem klubu p. Škubalem, je schváleno místo konání v Horní Bříze,

termín poslední víkend v říjnu 2017

-        www.ISPUWM2017.cz

 

-        hlasováno: 6 pro, 0 proti

 

      4. ÚPCH MK

 

            a)   prodloužení chovnosti MK bílý Zarra Švarcava, chovatel Hedvika Marková

-        hlasováno: 6 pro, 0 proti

            b)   rozhodčí na MVP a NVP

-        výstavy neposuzují specialisté

-        pro zachování standardu by měli posuzovat rozhodčí specialisté

-        pořadatelům akcí zasílat delegace rozhodčích doporučeně poštou

 

     

       5. ÚPCH SK

-        bez připomínek

 

      

 

 

 

       6. ÚPCH VK

              a)   bonitace VK na podzim 2015 – 28.10. v Horní Bříze, místo a termín určeno na základě

                    nezájmu poboček o uspořádání akce

                    - vzhledem k tomu, že ZPČ pobočka o bonitaci nežádala a pořadatelství se zhostila z

                    důvodů nezájmu ostatních poboček, P KCHK doplatí prokázané náklady na akci

-        hlasováno: 6 pro, 0 proti

 

               b)   razítko „Výkonností chov“

                     -  kdo splňuje podmínky pro získání, může zpětně požádat za rok 2015 u ÚPCH VK pí.

                       Glanznerové, následně bude udělování při podání přihlášky vrhu

 

               e)   stížnost na p. Paulíka – prodal nakrytou fenu pí. Černé, nepředal u této feny PP, který

                     fena má, údajně v držení slovenského majitele, p. Paulík a pí. Černá budou

                     vyzváni k doložení dokladů, štěňata bez PP, bude dále jednáno

 

5.      Různé

                a) založení facebookové stránky KCHK ČR 1927          - zajistí pí. Suchá, pí. Zemanová

           

                b) webové stránky na MS ISPU 2017                                            - zajistí pí. Glänznerová

 

                c) změna emailového kontaktu na pí. Konrádovou (Olomoucká pobočka) na

                    arxfortunae@seznam.cz                                              - stránkách zajistí pí. Zemanová

 

                d) výstavy se zadáváním CAC v r. 2016

-        Klubová se zadáváním Klubový vítěz – 23.4. 2016 Mladá Boleslav – pobočka Praha-město

-        Speciální se zadáváním Vítěz CSV – 3.9. 2016 Zbraslav u Brna – Jihomoravská pobočka

-        Speciální se zadáváním CAC, BOB – 18.6. 2016 Nový Bor – Liberecká pobočka

           

                e) Středočeská pobočka: její výbor nefunguje, členové nemají stále průkazky, odcházejí

                      do jiných poboček

               f) registrace poboček – nutné registrovat pobočky dle nového Občanského zákoníku,

                  dokumenty byly zaslány předsedům jednotlivých poboček

 

                g) žaloba na Jesenickou pobočku p. Kratochvílem, právní kontakt

                                                                                                              - zajistí p. Škubal, JUDr. Eret

 

                h) testování srsti – pí. Lisová vyhotovila manuál pro testovače srsti, nový zájemce o 

                    testování Karolína Škubalová – bude proškolena pí. Suchou

                    aktuální seznam testovačů srsti bude umístěn na stránkách klubu včetně podmínek pro

                    jejich využití

 

i)        zprávy ÚPCH za rok 2014, stále není schopný zájemce o vydání ročenky zpravodaje,

     bude řešeno Konferencí klubu

 

 

      6. Konference klubu

          a) počet delegátů konference 1:40, pozvánky do konce října                  - zajistí pí. Zemanová

 

          b) konference proběhne v sobotu 21.11. 2015 od 11:00 v Pardubicích, penzion Šenk

 

          c) delegační lístky budou vydávány přímo na konkrétní jméno, hlasovací lístky budou s

              číslem pobočky

          d) Program: zahájení konference a prezentace, volba komisí, zpráva prezidenta klubu o  

              činnosti, oběd, předání ocenění, zpráva o výcviku, zpráva o hospodaření a revizi, zprávy  

              ÚPCH, změny normativů dle předložených návrhů, volby do prezidia klubu.

 

 

                                              

                                                                                              Zapsala: M. Zemanová

 

 

 

           

 

 

           

           

 

 

 

 

 ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )