Dnešní datum: 06. 07. 2020     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání Prezidia KCHK
Vydáno dne 15. 10. 2014 (1193 přečtení)

Zápis ze dne 20.9.2014 najdete uvnitř článku~~Zápis z jednání Prezidia KCHK 20.9.2014 v Praze

 

Přítomni: Škubal, Struska, Zemanová, Ing.Arch. Kaprálková, Vidrna, JUDr. Eret 

 

Omluveni: Glänznerová, Suchá, Zaoralová, Dostálová

 

1. Kontrola zápisu 2/14

  

   4.c) - bod trvá

   5.a) - splněno                                            -zvěřejnění na www.kchk.cz zajistí pí. Zemanová

   5.b) . splněno

   5.c) - bod trvá

   5.e) - bod trvá  (bude osloveno více firem)

   5.f) - splněno

   5.h) - splněno

   5.ch) - splněno

 

2. Hospodaření

 

a)            - zaplaceny členské příspěvky do ISPU za rok 2014, doklad zašle p. Otto, ekonom

  ISPU

b)            - správa o hospodaření KCHK zaslána členům prezidia, bude odeslána rovněž

  předsedům poboček                                                                           - zajistí p. Škubal

   c)      - schválení nákupu pohárů na MR malých plemen - pořadateli mistrovství 

              byla zaslána položka 1200,- na nákup pohárů pro umístěné knírače

   d)      - bylo uhrazeno startovné na MS ISPU 5ti nominovaným závodníkům, podle finanční

              situace bude na konci roku řešeno cestovné

hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

3. Výcvik

    a)     - hodnocení MR stopařů: - výkony psů velmi ovlivnil silný vítr

                                                     - vyúčtování bude zasláno ekonomce klubu

 

b)         - MR Agility - proběhlo tradičně v Lounech, prezident klubu p. Škubal zajistil

  organizátorům ceny

 

    c)     - MR ve výkonu proběhlo v bez problému, hodnoceno velmi kladně

            - na základě výsledků byla nominována reprezentace KCHK ČR na MS ISPU

 

           Reprezentace: Rohlena David

                                  Musilová Hana

                                  Sobotková Jaroslava

                                  Vidrna Jaroslav

                                  Tala Jan

           Vedoucí družstva: Rohlenová Petra

                   hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

          Žádost o doplnění reprezentace po splnění limitu 250 bodů - tito účastníci si hradí 

          náklady z vlastních prostředků

                                  Zwilingová Kateřina

                                  Staniová Veronika

                                  Tomek Jiří

               hlasováno: 4 pro, 0 proti, 1 zdržel

 

             Podmínky reprezentace pro rok 2015 zůstávají stejné jako

c)        - vrácená cena z MS ISPU 2013 pí. Zwilingové - byla dodána rozbitá, bylo zažádáno

    o dodání nové prostřednictvím pořadatele a výcvikáře ISPU            - zajistí p. Škubal

 

   e)     - MR ve výkonu malých plemen - knírači se zúčastnili ve všech kategoriích, ve všech

             kategoriích se umístili na stupních vítězů

 

   f)       výcvikové akce na rok 2015: MR stopařů - Horní Bříza, 25.4. 2015

                                                       MR Agility - Louny

                                                       MR ve výkonu - zatím není pořadatel

 

                                                      výzvu pobočkám na www                  - zajistí pí. Zemanová

                                  

 

4. Zprávy ÚPCH

 

    ÚPCH MK:

a)      žádost o prodloužení chovnosti MK čstř. Scedir Geenadavis, majitelka pí Fáberová, podklady doloženy

             hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

b)      žádost o bonitaci MK čstř. Jacobina Rezlark - fena pochází z černých rodičů

             schváleno na 3 vrhy

             hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

   ÚPCH SK:

c)      žádost o prodloužení chovnosti SK černá Christine od Dalajského potoka, majitelka Ing.Arch. Kaprálková, doklady doloženy

             hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel

 

   ÚPCH VK:

d)      žádost o prodloužení chovnosti VK černá VooDoo Hano-Veto, majitelka Jarmila Kadlecová, doklady doloženy

             hlasováno: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel

5. Různé

a)        stížnost na ÚPCH VK

uzavřena ústní dohodu o krytí, přiloženo vyjádření obou stran, dohoda je případným předmětem občanskoprávního sporu

KCHK ČR 1927 tyto spory neřeší

b)        ÚPCH VK kontaktoval vítěz MS ISPU 2012 v Horní Bříze o doložení certifikátu 

  CACIT, který mu byl udělen, FCI doposud nemá doloženo přiznání z ČMKU, 

  kontaktován ČKS i ČMKU o rychlé zjednání nápravy. ČMKU neohlásil FCI tuto akci, 

  bude dodatečně schváleno na předsednictvu ČMKU, žádost posílal p. Šiška z ČKS

-                                                                               zajistí p. Škubal, pí. Glänznerová

c)        žádost pořadatelů Krajské výstavy v Charvátově o souhlas s vystavováním kníračů

            prezidium klubu souhlasí, vyrozumění                                               - zajistí p. Škubal

d)        oprava bodu z minulého zápisu, delegát a náhradní delegát za klub pro VII. sjezd 

  ČKS, nikoliv VI. sjezd

e)        žádost Veroniky Fialové, CHS Ve-Fi o smlouvu o poskytnutí chovatelského servisu,

            smlouva byla potvrzena na 10 měsíců, v případě dalšího zájmu bude možno uzavřít  novou

f)          pobočky Olomoucká a Jesenická byly vyzvány ke změně jednoho z plánovaných

  termínů chovatelských akcí na rok 2015, obě pobočky zvolily stejný termín

                                                                                                        - zajistí pí Zemanová

g)        na www.kchkcz přidat seznam rozhodčích-specialistů, kteří mohou posuzovat knírače 

  i na bonitacích a seznam testovačů srsti                                       - zajistí pí. Zemanová

h)        tisk diplomů pro Šampiony KCHKČR 1927

-                                                                                                          - zajistí p. Škubal

i)          žádost o ocenění členů KCHK ČR za zásluhy

bude předneseno na plénu ČKS

v zápise z jednání ČKS se objevilo, že se tato věc bude projednávat na předsednictvu ČKS, na kterém však bylo vše zamítnuto

-                                                                                                             zajistí p. Škubal

   ch)   výzva k připomínkování stanov ČKS - návrh na zvukový záznam z jednání ČKS,

           odeslání - zajistí p. Škubal

j)          VII. sjezd  ČKS - byli navrženi kandidáti na předsedu ČKS p. Šmolík, p. Kejř,

  p. Kratovchvíl

            p. Kejř se vzdal kandidatury

            KCHK podpoří sdohodnutého kandidáta prostřednictví zvoleného delegáta VII.   

            sjezdu ČKS

k)        vypracovat podklady k dotacím od MŠMT               - zajistí p. Škubal, pí. Zemanová

l)          oznámení Podbrdské pobočky - z důvodů dlouhodobé nemoci poradkyně chovu pí.   Drožové bude v její funkci vypomáhat předsedkyně pobočky Bc. Petra Rohlenová,   popřípadě ÚPCH

m)      žádost pí. Jendřejčíkové o doporučení na funkci rozhodčího exteriéru – pí. 

  Jendřejčíková splňuje podmínky, doložené potřebné doklady dle požadavku, 

  prezídium na základě dodaného doporučuje adepta na čekatele rozhodčího exteriéru

                                                                                             - zajistí p. Škubal

n)        24.- 26.9. 2014 proběhne jednání ISPU ve Vídni - za KCHK ČR 1927 se zúčastní 

  prezident KCHK p. Škubal, náklady hradí ISPU

o)      Konference KCHK ČR 1927 - rok 2015

do konce 2/2015 je nutno odevzdat připomínky ke stanovám a řádům tak, aby do 30.3. 2015 měly pobočky návrhy k projednání

-          bude ještě jednáno na prezídiu v prosinci 2014

p)      ÚPCH zajistí schůzky chovatelských sekcí, kde se vytvoří jednotlivé návrhy

                                                                                     - zajistí všichni ÚPCH

Příští termín jednání P KCHK ČR 1927   -   7.12. 2014

Zapsala:

Martina Zemanová( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )