Dnešní datum: 25. 01. 2021     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání PKCHK
Vydáno dne 27. 08. 2014 (1974 přečtení)

Zápis z jednání Prezidia KCHK dne 15.6. najdete uvnitř článku.Zápis z jednání P KCHK 15.6. 2014, Praha                                2/2014

 

Přítomni: Škubal, Ing. Ander, Kaprálková, Dostálová, Suchá

RK: Kotalová

Omluveni: Zemanová, Zaoralová, Glänznerová, Vidrna

Host: Struska

 

1. Kontrola zápisu

  

2. Výcvik

    a)   bylo jednáno o stavu příprav a zajištění MČR agility a MČR kníračů, opětovně  bude dotazováno u pořadatelů těchto akcí, obou MČR se zúčastní prezident klubu, zajištění drobných cen pro agility – zajistí p. Škubal

  

b)  proběhla informace o ukázce výcviku malých kníračů v rámci 100 let rakouského

     klubu, pravděpodobnost zařazení do programu oslav je v jednání

 

c)  zhodnocení MČR stopařů 2014, podrobné info podá výcvikář klubu na dalším jednání prezídia

 

    

     3. Hospodaření

 

  1. ekonomka klubu pí. Dostálová předložila požadavek doplacení na pobočku Praha, ta na místě dnešního jednání doplatila chybějící poplatek za testování srsti na jejich Klubové výstavě, který byl proplacen již dříve Ing. Anderovi

 

4. ÚPCH MK

 

  1. žádost o prodloužení chovnosti feny Andrey Zaoralové, doloženy potřebné doklady, hlasováno pro 5, proti 0

 

  1. žádost o prodloužení chovnosti feny Contessa Diablo z Barokamu paní Barbary Melcrové,

          nutno doložit výsledky odchovů této feny

 

  1. chovatelka M. Šindelářová ( ch.st z Dixie) informovala o zjištění katarakty u psa Ice Touch z Dixie ( maj. K. Holčapková ). Chovatelka žádá klub o pomoc při zajištění vzorků DNA pro zaslání na výzkumné účely do anglické laboratoře AHT                                                - zajistí pí. Suchá, p. Škubal       

 

5. ÚPCH SK

  

         bez připomínek

 

 

6. ÚPCH VK

      

    7.6. 2014 proběhlo v Praze setkání majitelů a chovatelů VK, kde byly projednávány  návrhy pro Konferenci 2015 (viz příloha)

     

 5. Různé   

 

          a)  nutno aktualizovat seznam rozhodčích specialistů   - zajistí pí. Zemanová, pí.Suchá

           b)  proškolení nového testovače srsti sl. Jany Filipové proběhne na KV v Pardubicích  21.6. 2014                                                                                 - zajistí pí. Suchá

    kyselina pro testování je k dispozici

                                                                                                                                 

         c)  zpráva z Pléna ČKS v otázce nového Občanského zákoníku - info podal prezident  klubu, podobného školení se zúčastnil i Ing. Ander - po konzultaci budou

    informováni předsedové poboček dopisem, je nutno připravit ve spolupráci s JUDr.  Eretem podrobnosti k další realizaci tak, aby vše bylo schváleno Konferencí 2015                            

                                                                                                               - zajistí p. Škubal

 

          d)  delegát na VI. sjezd ČKS - p. Škubal, náhradník pí. Suchá

 

  1. prezidium osloví firmu Bauer ohledně každoročního dodávání pohárů, které klub předává majitelům nových ICH a Klubových šampionů, za účelem získání lepší ceny a udržení stejných parametrů  pohárů                                - zajistí pí. Dostálová

 

  1. řešeny termíny a úroveň velkých klubových výstav, pořadatelé těchto klubových výstav se zadáváním CAC budou muset přiložit k žádosti také delegaci rozhodčích a testovačů srsti, aby nedocházelo k duplicitě delegací na tyto výstavy během jedné sezóny                                                                                       - zajistí pí. Zemanová

       

          h)  prezidium bylo seznámeno p. Struskou s personálními změnami ve výboru pražské  pobočky, opravu na www                                                          - zajistí pí. Zemanová

       

        ch)   na žádost předsedkyně Jesenické pobočky pí. Melcrové bylo jednáno o

                nesrovnalostech a nejasnostech v otázce financí a účetních dokladů bývalého  výboru této pobočky

                           - předložena přečtena revizní zpráva pobočky s konstatováním, že chybí účetní  doklady, doplatky a poplatky od některých členů, neoprávněné výběry z bankomatu  atd.

               - byl požádán o vyjádření Ing.  Ander jako bývalý předseda pobočky k celé

                 záležitosti a uznal, že došlo k pochybení

  • vzhledem k tomu, že Ing. Ander zastává funkci viceprezidenta klubu a tato záležitost je neslučitelná s jejím vykonáváním, byl prezidentem klubu p. Škubalem požádán o rezignaci, kterou přijal
  • dle výsledků hlasování Konference klubu byl na funkci viceprezidenta KCHK 1927 jmenován Jan Struska, který funkci přijal

                                - bude se podílet na bodu 5, písmeno c

 

 

Příští jednání P KCHK ČR 1927 se koná 20.9. 2014 od 10.00 hod v Praze

zapsala: Martina Kaprálková

 ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )