Dnešní datum: 25. 01. 2021     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání Prezidia KCHK 15.12.2013
Vydáno dne 29. 01. 2014 (2216 přečtení)

Zápis najdete uvnitř článku.

Zápis z jednání Prezidia KCHK ČR 1927 4/2013

Zápis z jednání  Prezidia KCHK ČR 1927                                 4/2013

ze dne15.12. 2013

 

Přítomni: Škubal, Ander, Zemanová, Ing.Arch. Kaprálková, Suchá, Glänznerová, Vidrna

RK: Sakmarová

Omluveni: Zaoralová, Dostálová, Ing. Kotalová

Program:         1.         kontrola zápisu 3/2013

                        2.         hospodaření

                        3.         výcvik

                        4.         ÚPCH MK

                        5.         ÚPCH SK

                        6.         ÚPCH VK

                        7.         různé

 

 

1. Kontrola zápisu 3/2013

    1.f   - splněno

    2.c   - splněno

    2.f    - splněno

    3.a    - bod trvá

    4.a   - bod trvá

    4.d    - bude dále jednáno

 

Nově bude vytvořen a rozeslán zápis Prezidiu KCHKČR 1927  ke schválení a poté uveřejněn na www a zaslán předsedům poboček.

 

2. Hospodaření

    a)   ekonomkou KCHK ČR 1927 byl Prezidiu zaslán přehled finančních prostředků klubu

    b)   návrh p. Andera na zvýšení částky za cestovní náhrady na 3,5 nebo 4,- Kč / km

          hlasováno: 1 pro, 6 proti - částka na cestovní náhrady se nebude zvyšovat

c)      rozdělení položek v přehledu finančních prostředků na přehled přidělených dotací pro činnost klubu a na sport pro rok 2014 - zajistí p. Škubal, pí. Dostálová

d)     příspěvek reprezentaci klubu na MS ISPU ve výkonu - v řešení, bude proplacen po vyúčtování

e)      žádost o dotaci od KÚ Plzeňského kraje    - zajistí p. Škubal

f)       byla poskytnuta záloha 6.000,- Zpč. pobočce na MR stopařů 2013 (místo r. 2012), doúčtování        - zajistí p. Škubal

Jesenická pobočka pořádala v r.2013 MR stopařů, bude proplaceno 6.000,-Kč  - zajistí pí. Dostálová

g)      upozornění ekonomky klubu - je nutné dodržovat termíny zasílání vyúčtování za akce (je bezpodmínečně nutné vyúčtování odevzdat do 30ti dnů od konání akce, rovněž tak daň příslušnému FÚ)

 

3. Výcvik

     a)   P. Vidrna zhodnotil MČR stopařů pořádané Jesenickou pobočkou - organizačně bez 

           připomínek

     b)   MS ISPU Itálie

            -  z organizačního hlediska hodnoceno s drobnými chybami, zmatek při vyhlášení

               výsledků, záměna výsledků, nesprávné vyhodnocení družstev - ČR 2. místo, ve

               skutečnosti 3. místo

            - výkony a vystupování reprezentace KCHK ČR 1927  hodnoceny kladně, poděkování

              sponzorovi klubu fy. Giom za desetiletou spolupráci a podporu akcím našeho klubu

     c)   termíny výcvikových akcí KCHK ČR 1927

           MČR stopařů - 19.4. 2014, Dolní Přím - Probluz

           MČR agility - 9.-10.8. 2014, Louny

           MČR KCHK ČR 1927 - 30.-31.8. 2014, Šluknov

           23. MS ISPU VK - 23.-26.10. 2014, Götzis, Rakousko

           - zveřejnění na www                                                                     - zajistí pí. Zemanová

     d)   zajistit na ČKS delegaci rozhodčích a figurantů na MČR ve výkonu dle výběru klubu

                                                                                                                         - zajistí p. Škubal

     e)   podmínky nominace na MS ISPU:

           - dosažení min. 260 b na výběrových závodech v kategorii IPO3 a povinná účast na 

          MČR KCHK ČR 1927 v kategorii IPO3 (důvody případné neúčasti na MČR klubu při 

          splnění bodů bude řešit P KCHK ČR 1927 individuálně)

          - výběrové závody:          VS ČKS a MSKS

                                                   MČR ČKS, MSKS a KCHK ČR 1927

                                                   CACIT konaný pod záštitou ČKS

                                                   Mistrovství Rakouska a Německa

          Nominováno bude 5 závodníků podle dosažených bodů, kterým budou hrazeny náklady

          dle finanční situace klubu v daném roce. Ostatní nominovaní si budou MS hradit sami 

          v plné výši (včetně reprezentační soupravy). Při neobsazení družstva 5ti závodníky

          bude družstvo doplněno závodníky s nižším počtem bodů v rozmezí 250-259b (bude   

          řešeno individuálně). S každým účastníkem bude uzavřena smlouva (práva, povinnosti

          vůči sponzorům apod.)

          Přihlášky pro MS se provádějí prostřednictvím národního klubu, tedy KCHK ČR 1927.

          Reprezentační družstvo a další účastníky na MS ISPU schvaluje PKCHK ČR 1927.

 

    f)   na ČKS byla zvolena nová výcviková komise, předseda p. Jaroslav Hodek, další info na ČKS

 

 4. ÚPCH MK

 

a)      žádost o prodloužení chovnosti MK P+S Shakira Astronaut chovatelky pí. Suché, potřebné doklady doloženy

      - hlasováno 7 pro, 0 proti

b)      cestovní náhrady při kontrole vrhu

- minimální částka je 150,- Kč, u MK od 4 a dalšího štěněte ve vrhu se částka 

  navyšuje o 50,- Kč za každé další štěně

                           - hlasováno 7 pro, 0 proti

 

5. ÚPCH SK

 

         - bez připomínek

 

6. ÚPCH VK

 

a)      kontrola vrhu u sl. Fialové, chovatelská stanice Ve-Fi

2 štěňata VK P+S, váha 6,5 a 7 Kg, 1x silný podkus

- chovatelkou byla do přihlášky k zápisu před příjezdem vyplněna jiná, vyšší váha, 

  která nesouhlasila s váhou naměřenou veterinárním lékařem

 

- předchozí kontroly vrhů - většina štěňat pod běžnou váhou, další v zápise o 

  kontrole vrhů, vše podepsané chovatelkou

 

V případě dalších problémů a nesrovnalostí nebude dále poskytován chovatelce chovatelský servis.

 

7. Různé

       

a)      žádost o pořádáni bonitace VK pob. Praha-město - schváleno, přidáno do kalendáře

akcí

b)      VII. sjezd ČKS - do 30.7.2014 je třeba zaslat na ČKS složení výboru KCHK ČR

1927, delegáti dle klíče určeného ČKS (jeden delegát na 750 členů)

                                                                                                     - zajistí p. Škubal

c)      změny ve Výstavním řádu ČMKU - uveřejnění na www       -  zajistí pí.  Zemanová

d)     seznamy členů na rok 2014, emailové kontakty na členy poboček

-          zaslat nejpozději do 1.3. 2014 jednatelce KCHK ČR 1927 na oficiálním formuláři ČKS (pobočkám bude zaslán).

-          Pokud nebude v termínu seznam zaslán, členové poboček nebudou členy klubu a veškeré z toho plynoucí důsledky plně přebírá předsednictvo pobočky                                                  - zajistí předsedové poboček

- aktualizovaný adresář výboru poboček do 15.1. 2014, viz. průvodní dopis prezidenta klubu  - zajistí předsedové poboček

e)      nové posudkové listy zajistit do 20.2.. 2014   - zajistí pí. Dostálová

f)       rozhodčí na MVP a NVP

-          kluby zasílají návrh na jednotlivé pořadatele, ale poslední slovo ve výběru má pořadatel, který ve většině případů nedeleguje rozhodčí specialisty

-          řešit i s ostatními chovatelskými kluby  - zajistí p. Škubal

g)      Speciální výstava 13.9. 2014 Chrastava

- Liberecká pobočka bude pořádat výstavu pouze pod podmínkou, že se nebude 

   konat v Chrastavě na kynologickém cvičišti, ale zajistí vyhovující prostory  

   pro konání výstavy, a to tak jak bylo domluveno při podání žádosti

                    -  kontakt Liberecké pobočky                                                      - zajistí pí. Suchá

h)      klub obdržel dopis od právní zástupkyně pí. Fialové JUDr. Klenovské o opětovném

přijetí pí. Fialové za člena - platí zákaz činnosti v KCHK ČR 1927, nepřijata

                                                                                                         - odpověď zajistí p. Škubal   

        ch)  žádost o založení Moravskoslezské pobočky od p. Kratochvíla

- z geografického pohledu působí v dané oblasti pobočky tři a z důvodů nízkého počtu členů v pobočkách obecně shledává prezidium

   založení pobočky jako zbytečné, doporučujeme vstup do stávajících poboček v regionu

                                                                                     - odpověď zajistí p. Škubal

i)        testování srsti - proškolení pí. Valentové proběhne na CKV v Pardubicích 21.6. 2014

- hledáme zájemce o testování srsti z těchto regionů - západní, jižní nebo

  východní Čechy, zájemci se mohou hlásit u pí. Suché uveřejnění na www  

                                                                                                         - pí. Zemanová

j)        zpravodaj Knírač - oslovení stávající redaktorky p. Anderem  bez reakce

- návrh na vkládání článků, komentářů z výstav, závodů a další přímo členy klubu 

  prostřednictvím klubových webových stránek

  technické podrobnosti                                     - zajistí pí. Suchá a pí. Zajíčková

 

k)       zpravodaj Speciál - vzhledem k tomu, že doposud redakce toto nezpracovala,  

 zprávy ÚPCH za rok 2011 a 2012 budou obratem zaslány k rukám prezidenta 

 klubu, který zajistí vytištění tak, aby speciál vyšel v první polovině února 2014, 

 součástí budou i termíny klubových akcí na rok 2014, pokud ÚPCH nedodá, bude

 zveřejněno v čísle

l)         školení  OPCH, jednání rozšířeného P KCHK ČR 1927 -  15.2. 2014 v Pardubicích

předběžný program: od 10:00 školení poradců chovu, zprávy ÚPCH

                                 od 14:00 jednání rozšířeného P KCHK ČR 1927

- podklady pro školení OPCH je třeba zaslat pí. Suché nejpozději do 30.1.2014

- podklady pro jednání rozšířeného P KCHK ČR 1927 zaslat p. Škubalovi 

  nejpozději do  10.2. 2014

m)     kontrola razítek KCHK ČR 1927 - po konferenci došlo ke změně názvu klubu a  doposud se používají razítka s názvem,

       který neplatí již 7 let, info předsedům  v průvodním dopise, dále nebudou podklady a doklady se špatným razítkem  akceptována 

                                                                                                       - zajistí předsedové poboček

c)      změna tel. čísla výcvikáře klubu - 777 042 960 - změnu na www

                                                                                                   - zajistí pí. Zemanová

 

 

         Příští jednání P KCHK ČR 1927 se koná 15.2. 2014 v Pardubicích

 

 

 

                   

 

 

 

 

                                                                                                          Zapsala: Martina Zemanová

 ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )