Dnešní datum: 25. 01. 2021     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání kárné komise 28.2.2012
Vydáno dne 29. 03. 2012 (4200 přečtení)

Jednání kárné komise proběhlo dne 28. 2. 2012 od 18.00 v salonku hotelu Victoria, Borská ulice, Plzeň.

Přítomni: kárná komise ve složení předseda Mgr. Jiří Tyc, člen Ing. Hana Pospíchalová, člen Jaroslav Vyhnal; kárný žalobce Jiří Škubal, kárně obviněná Věra Fialová

Zápis z jednání kárné komise

1)     Předseda kárné komice Mgr. Jiří Tyc vyzval kárného žalobce Jiřího Škubala, aby přečetl kárnou žalobu. Kárná žaloba byla přečtena ve znění:
Dle platného kárného řádu KCHK ČR 1927 na Vás podávám jako určený kárný žalobce Klubu chovatelů kníračů ČR 1927 kárnou žalobu v následujících bodech. Kárnému provinění jste se dopustila dle Kárného řádu § 2, bod 1, písm. a).

 

a)      Na základě zjištěných skutečností došlo u psa KV p+s Jack Věčný rival, nar.dne 15. 6. 2008, č. zápisu CMKU/KV/6063/08, t. č. 6063, majitelka Věra Fialová, Volárna 13, Kolín, k dalšímu neoprávněnému RTG DKK s naprosto odlišným výsledným ohodnocením.
Odůvodnění:
Výše jmenovaný pes byl dne 3. 7. 2009 rentgenován na DKK
MVDr. Herynkem se zápisem o provedení rentgenu do PP. Následně jste nechala dne 14. 9. 2011 psa opětovně rentgenovat na DKK
 u MVDr. Pánka, výsledek HD 1/1.
KCHK ČR 1927 nechal vyhodnotit první a jediný platný snímek RTG DKK od MVDr. Herynka u posuzovatele MVDr. Deckera, výsledek HD 4/3. U tohoto psa dokonce na svých www stránkách uvádíte HD 0/0!

b)      Na základě zjištěných skutečností došlo u feny KV černý Kianga vom Horren, nar. dne 13. 2. 2010, č. zápisu VDH10RS61009769, čip 27609720203318, majitelka Věra Fialová, Volárna 13, kolín, k dalšímu neoprávněnému RTG DKK s odlišným výsledným vyhodnocením.
Odůvodnění:
Výše jmenovaná fena byla rentgenována na DKK dne 15. 2. 2011 v Německu se zápisem do PP, vyhodnocení HD/C1 je uvedeno i na stránkách PSK. Následně jste nechala dne 8. 10. 2011 fenu opětovně rentgenovat na DKK u MVDr. Deckera, výsledek HD/A.

c)       Jako chovatelka jste doposud neodevzdala krycí list vystavený dne 16. 6. 2011, což je v rozporu se Zápisným řádem KCHK ČR 1927, čl. 7, odst. 7. 8. Fena KV jménem Fellon Věčný rival byla dle Vašeho sdělení krytá dne 26. 7. 2011 psem Skansen s Rasputin Ignorant a porodila dne 25. 6. 2011 šest štěňat, která následně měla uhynout, což však není z Vaší strany chovatelky prokázáno. Vzhledem k tomu, že je naopak prokázáno narození štěňat bez potvrzeného krycího listu, jedná se o produkci štěňat bez PP, což je v rozporu s řády FCI, ČMKU, ČKAS a KCHK ČR 1927. Krycí list se odevzdává do 7 dnů po krytí.
 

2)      Předseda kárné komise vyzval kárného žalobce, aby předložil důkazy     

      k obvinění.
      K bodu a) a b)

Byly předloženy kopie průkazů původů a vyhodnocení rtg DKK k jedincům uvedeným v bodě a) a b).

Byly předloženy rtg oba snímky DKK ke psu VK p+s s tetovacím číslem 6063.

Bylo předloženo písemné prohlášení MVDr. Pánka i MVDr. Deckera  tom,  že rentgeny do PP označili tak jak požaduje Směrnice veterinární komory pro postup při vyhodnocování DKK.

Bylo předloženo písemné sdělení o porovnání dvou snímků s tetovacím číslem 6063 ke psu Jack Věčný rival, kde se uvádí, že se jedná o snímky dvou různých jedinců.


K bodu c)

Dále je doloženo čestné prohlášení majitelky psa Skansen s Rasputin Ignorant, paní Dominikou Žočkovou, Nad Roklí 550, Vrané nad Vltavou, že pes nekryl fenu Fellon Věčný rival majitelky Věry Fialové.

Bylo přečteno sdělení od jednatelky Yorkshire terrier klubu chovatelů a jeho přátel pani Martiny Grolbertové. Uvádí v něm, že paní Věra Fialová byla z klubu vyloučena z důvodu porušování chovatelského řádu, podvodů při prodeji štěňat, falšování očkovacích průkazů a poskytování lživých informací zájemcům o odchovy.

Rovněž je doložena další korespondence v otázce ohlášení porodu včetně uvedení jmen obou rodičů, oznámení o náhlém úhynu a o vyhození krycího listu na toto spojení jako nepotřebné.

Je přečteno rovněž vyjádření ÚPCH VK paní Glänznerové o časovém sledu korespondence a požadavků na odebrání DNA k určení skutečných rodičů, z kterého vyplývá, že štěňata uhynula bezprostředně po vznesení tohoto požadavku.

 

3)     Předseda kárné komise požádal obviněnou Věru Fialovou, aby se k žalobě vyjádřila. 

K bodům a) i b) paní Věra Fialová uvedla, že si prvních rentgenů, které byly zapsány do PP, nevšimla, a proto psa i fenu nechala zrentgenovat znovu. Proč razítka druhých rentgenů nejsou v PP, neví, je názorem, že je to věc a chyba veterináře.

K boru c) se vyjádřila, že úhyn štěňat nahlásila ÚPCH paní Glänznerové s tím, že krycí list vyhodila jako nepoužitelný. Tvrdí, že chová 30 let a krycí list nikdy neposílá, ale dává ho do ruky ÚPCH při kontrole vrhu. K čestnému prohlášení majitelky psa Skansen s Rasputin Ignorant řekla, že paní Žočková tak tvrdí kvůli osobním sporům. Ohledně vyloučení z Yorkshire terrier klubu chovatelů a jeho přátel uvedla, že se jí problém netýká, že na její chovatelskou stanici v té době chovala dcera.

     4)  Návrhy

Panem Škubalem bylo navrhnuto, aby se u psa KV p+s Jack Věčný rival, nar.dne 15. 6. 2008, č. zápisu CMKU/KV/6063/08, t. č. 6063 provedl na náklady klubu opětovný rentgen.

Paní Fialová uvedla, že již není majitelkou psa a nový majitel psa s rentgenem souhlasit nebude. Pes byl darován. Adresa nového majitele: Gábór Pelle, Petrovice 156, Rimavská Sobota, Slovensko.

Pan Škubal podotkl, že když paní Fialová darovala psy dceři, provedla zápis na PK, při darování tohoto psa známému však tak neučinila.

Pan Škubal chce dohledat, zda jedno ze zmíněných uhynulých štěňat žije. Navrhl paní Fialové, aby došlo k odebrání DNA feny a následnému porovnání s DNA štěněte. Paní Fialová souhlasila.

 

5)  Závěrečné řeči

Pan Škubal: Zdůraznil, že je minimálně podivné, že v případě nezaznamenání provedení rtg snímků do PP u obou případů je natolik shodné, byť se jedná o dva různé veterináře, a to vždy s tím výsledkem, který vedl k výraznému a do chovu zařazujícímu zlepšení o několik stupňů HD. Připomenul, že bylo provedeno porovnání obou snímků s písemným vyjádřením posuzovatele DKK, že se jedná dle odborného posouzení evidentně o dva různé psy. Rovněž uvedl, že dle Zápisního řádu KCHK ČR 1927 a Směrnice veterinární komory ČR pro posuzování a vyhodnocování DKK je jasně napsáno, že mimo jiné zde uvedené platí pouze zhotovení prvního rtg snímku bez rozlišení, zda v ČR nebo v tomto případě v Německu, případný další snímek je neplatný. Případné odvolání proti výsledku HD zhotoveného v Německu se musí rovněž uplatňovat v této zemi.

Dále uvedl, že v případě narozených a uhynulých štěňat bylo porušeno hned několik řádů a předpisů nejen KCHK ČR 1927 a že na základě doložených skutečností se jednoznačně jedná o chov psů bez PP. K sdělení o podvodech a falšování údajů v jiném klubu řekl, že se zde neuvádí jméno její dcery, ale jméno její. Že se jedná o ni a nikoliv o dceru Veroniku potvrdili i činovníci tohoto klubu.

Připomněl, že na otázku, proč darovala a přepsala některé jedince na dceru, když je nevinná, nedokázala odpovědět. Rovněž tak na dotaz, proč darovala psa na Slovensko k cizímu člověku bez úkonů jako u dcery neznala odpověď.

Dále uvedl, že kárně obviněná se na základě obvinění měla vyvinit a doložit důkazy, které by potvrdily její nevinu. Nepředložila však ani jediný a neučinila tak ani v jednom z výše uvedených bodů.

Na závěr uvedl, aby kárná komise jednala plně v souladu s kárným řádem a vzala na vědomí všechny předložené důkazy.

 

Paní Fialová: Myslí si, že zápis do PP si musí kontrolovat veterinář, nikoliv ona jako majitelka psů. Chce, aby jí bylo dokázáno, že se jedná o rozdílné snímky. Ohledně krytí trvá na tom, že žádný řád neporušila, že se jí paní Žočková mstí za neshody. Ke krycímu listu uvádí, že jej odevzdávala až při kontrole vrhu a podle ní tak činí každý chovatel.

 

V 19.00 byl kárný žalobce a obviněná požádáni, aby odešli a kárná komise se tak mohla dohodnout na rozsudku. Porada byla ukončena ve 21.10 hodin a následovalo rozhodnutí kárné komise. Po přednesení rozsudku byla vyzvána kárně odsouzená Věra Fialová k vyjádření. Uvedla, že s tímto počítala, že v klubu stejně podvádějí všichni a následně opustila místo jednání.

 

 

 

 

 

 

 

      Rozhodnutí kárné komise

 

Dnešního dne 28. 2. 2012 ve 21.10 hodin bylo kárnou komisí ve složení:

 

předseda Mgr. Jiří Tyc

člen Ing. Hana Pospíchalová

člen Jaroslav Vyhnal

 

rozhodnuto

 

o kárném provinění podaném kárným žalobcem určeným prezidiem KCHK ČR 1927 panem Jiřím Škubalem, proti kárně obviněné paní Věře Fialové, bytem Volárna 13, Kolín, nar. 30. 4. 1962, člence KCHK ČR 1927.

 

Jednání o kárném provinění a vyhlášení rozhodnutí proběhlo v Plzni, v hotelu Victoria, Borská 19.

 

Kárně obviněná byla obviněna z následujících provinění:

 

citace kárné žaloby:

 

a)   Na základě zjištěných skutečností došlo u psa KV p+s Jack Věčný rival, nar. dne 15. 6. 2008, č. zápisu CMKU/KV/6063/08, t. č. 6063, majitelka Věra Fialová, Volárna 13, Kolín, k dalšímu neoprávněnému RTG DKK s naprosto odlišným výsledným ohodnocením.
Odůvodnění:
Výše jmenovaný pes byl dne 3. 7. 2009 rentgenován na DKK
MVDr. Herynkem se zápisem o provedení rentgenu do PP. Následně jste nechala dne 14. 9. 2011 psa opětovně rentgenovat na DKK
u MVDr. Pánka, výsledek HD 1/1. KCHK ČR 1927 nechal vyhodnotit první a jediný platný snímek RTG DKK od MVDr. Herynka u posuzovatele MVDr. Deckera, výsledek HD 4/3. U tohoto psa  dokonce na svých www stránkách uvádíte HD 0/0!

 

b)   Na základě zjištěných skutečností došlo u feny KV černý Kianga vom Horren, nar. dne 13. 2. 2010, č. zápisu VDH10RS61009769, čip 27609720203318, majitelka Věra Fialová, Volárna 13, Kolín, k dalšímu neoprávněnému RTG DKK s odlišným výsledným vyhodnocením.

 

Odůvodnění:
Výše jmenovaná fena byla rentgenována na DKK dne 15. 2. 2011 v Německu se zápisem do PP, vyhodnocení HD/C1 je uvedeno i na oficiálních webových stránkách Pinscher-Schnauzer Klubu v Německu. Následně jste nechala dne 8. 10. 2011 fenu opětovně rentgenovat na DKK u MVDr. Deckera, výsledek HD/A.

 

c)   Jako chovatelka jste doposud neodevzdala potvrzený krycí list vystavený dne 16. 6. 2011, což je v rozporu se Zápisným řádem KCHK ČR 1927, čl. 7, odst. 7. 8. Fena KV jménem Fellon Věčný rival byla dle Vašeho sdělení krytá dne 26. 7. 2011 psem Skansen´s  Rasputin Ignorant a porodila dne 25. 6. 2011 šest štěňat, která následně měla uhynout, což však není z Vaší strany chovatelky prokázáno. Vzhledem k tomu, že je naopak prokázáno narození štěňat bez krycího listu, který potvrzuje spojení uvedených rodičů, jedná se o produkci štěňat bez PP, což je v rozporu s řády FCI, ČMKU, ČKS a KCHK ČR 1927. 
 

Kárná komise uznala po projednání a vyhodnocení předložených důkazů kárně obviněnou vinnou dle kárné žaloby a to většinou hlasů a rozhodla o uložení trestu dle § 3 odst. 2 písm. c) kárného řádu KCHK ČR 1927

 

trvalým zákazem chovatelské činnosti

 


Odůvodnění:

 

1)      Kárně obviněná u psa Jack Věčný rival porušila Zápisní řád KCHK ČR 1927 (dále Zápisný řád) v bodu 5. 7. Kárně obviněná uvedla, že si průkaz původu řádně nezkontrolovala před provedením rentgenu na DKK a ani následně po provedení výše zmiňovaného rentgenu.  Posouzením vyhodnocovatele DKK pro plemeno knírač MVDr. Deckera bylo zjištěno, že RTG snímek ze dne 3.7.2009 zhotovený MVDr. Herynkem není totožný s druhým RTG snímkem od MVDr. Pánka. Z obsahu  odborného vyjádření MVDr.  Deckera je tedy zřejmé, že jde o rentgenové snímky dvou různých jedinců. Kárně obviněná byla komisí vyzvána k přerentgenování zmiňovaného psa z důvodu objasnění situace, což odmítla s tvrzením, že pes je darovaný na Slovensku panu Pellé a ten údajně s tímto nebude souhlasit. Vzhledem k tomu, že první snímek ze dne 3.7.2009 zhotovený MVDr. Herynkem, objednaný původním majitelem psa je vyhodnocen HD 4/3, není možná záměna rentgenovaného jedince. Dále je  předpoklad, že kárně obviněná darovala tohoto psa z důvodu znemožnění znovu zrentgenování na DKK.

Z obsahu vyjádření MVDr. Deckera je tedy prokázáno, že kárně  obviněná porušila ustanovení bodu 5.7 Zápisního řádu, když zajistila neoprávněný další rtg. DKK psa ve svém majetku. Zejména pak v rozporu s ustanovením bodu 6.2 a bodu 6.2  f) Zápisního řádu nechala zařadit do chovu psa s dědičně podmíněnou vadou, jež ho z chovu vylučuje (HD 4/3), porušila tak závažným způsobem podmínky pro zařazení psa do chovu.

 

2)       Kárně obviněná u feny KV černý Kianga vom Horren, nar. dne 13. 2. 2010, č. zápisu VDH10RS61009769, čip 27609720203318, majitelka Věra Fialová, Volárna 13, Kolín, nepostupovala dle Zápisního řádu, resp. dle bodu 5. 7. Kárně obviněná uvedla, že si průkaz původu řádně nezkontrolovala před provedením rentgenu DKK a ani následně po provedení výše zmiňovaného rentgenu. Výše jmenovaná fena byla oficiálně rentgenována na DKK dne 15. 2. 2011 v Německu se zápisem do PP a vyhodnocena HD/C1, což je uvedeno i na  www stránkách PSK. Kárně obviněná následně nechala dne 8. 10. 2011 fenu opětovně rentgenovat na DKK u MVDr. Deckera, výsledek HD/A. Porušila tak ustanovení bodu 5.7. Zápisního řádu.

 

3)      Dle zjištěných skutečností, tzn. čestného prohlášení paní Dominiky  Žočkové, držitelky krycího psa Skansen´s Rasputin Ignorant, písemné komunikace mezi kárně obviněnou a ústřední poradkyní chovu pro VK a písemným vyjádřením ústřední poradkyně chovu pro VK paní Glänznerové je zřejmé, že nedošlo ke krytí psem paní Žočkové. Kárně obviněná nedoložila svá tvrzení o krytí, nepředložila krycí list, který dle Zápisního řádu KCHK ČR 1927 bodu 7. 8. musí být potvrzený majitelem krycího psa. Dále nezaslala do sedmi dnů ode dne krytí  kopii i originál krycího listu poradkyním chovu (originál OPCH, kopii ÚPCH). Z komunikace mezi kárně obviněnou a ústřední poradkyní chovu pro VK paní Glänznerovou je prokázáno narození 6-ti štěňat, kde obviněná uvádí rodiče a to svoji fenu Fellon Věčný rival a psa paní Žočkové Skansen´s Rasputin Ignorant. Vzhledem k tomu, že došlo k nejasnosti ohledně otce štěňat byla obviněná paní Fialová upozorněna, že bude u štěňat okamžitě provedena kontrola vrhu a současně budou odebrány vzorky na test DNA profilu. Druhý den po tomto oznámení podle sdělení obviněné štěňata uhynula. Na výzvu ÚPCH k odevzdání krycího listu obviněná této sdělila, že jej už nemá a při jednání uvedla, že krycí list ihned po úhynu štěňat vyhodila. Z provedeného dokazování je tedy zjištěno, že kárně obviněná ve své chovatelské stanici vyprodukovala štěňata bez průkazu původu a závažným způsobem tak porušila Zápisní řád v bodě 3.8, neboť produkce štěňat bez průkazu původu je neslučitelná s chovatelskou etikou a vede k zastavení chovatelské činnosti.

 

     Po provedeném dokazování a s přihlédnutím k vyjádření Yorkshire terrier klubu z 22.2. 2012 o tom, že kárně obviněná se v tomto klubu chovala obdobným způsobem a byla proto z klubu vyloučena, neuvěřila kárná komise výše uvedeným tvrzením paní Fialové a uznala ji vinnou ze závažného porušování Zápisního řádu  v článku 3, bodu 5.7 a 6.2. a za tato provinění jí uložila trest zákazu chovatelské činnosti dle ustanovení  § 3 odst. 2 písm.c) Kárného řádu.

 

Proti rozhodnutí se lze písemně odvolat, a to ve lhůtě 15-ti dnů od doručení rozhodnutí, a to k předsedovi kárné komise, dle § 13 kárného řádu KCHK ČR 1927. Včas podané odvolání má odkladný účinek.

 

 

                 V Horní Bříze  dne 9.3. 2012      

 

 

                                                                                                                      Mgr. Jiří TYC

                                                                                                               předseda kárné komise( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )