Dnešní datum: 10. 07. 2020     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis ze zasedání delegátů ISPU
Vydáno dne 14. 02. 2011 (2764 přečtení)

Zápis ze zasedání delegátů ISPU v srbském Kragujevaci 28.5.2010

Zápis

Zápis

Zasedání delegátů ISPU dne 28. 5. 2010, Kragujevac, Srbsko

Místo konání: Hotel Stari Grad, Karadjordjeva 10

BOD 1 Přivítání a zahájení

V 10:15 viceprezidentka ISPU paní Leonie Verbruggen přivítala všechny přítomné a zahájila schůzi. Jednalo se o řádné a včasné pozvání a zajištění usnášeníschopnosti.

Přítomni:

Paní Verbruggen (Nizozemsko) – viceprezidentka ISPU

Pan Yerusalimski (Rusko) – 1. předseda

Pan Otto (Německo) – jednatel Klubu pinčů a kníračů Německo (PSK)

Pan Poltrie (Itálie) – zástupce

Paní Ildiko Sandor (Maďarsko) – člen prezidia ISPU

Pan Chaba Petko (Maďarsko) – 1. předseda

Pan Škubal (Česká republika) – 1. předseda

Paní Kristýna Holubová (Česká republika) – tajemník

Paní Houwert – Hantzen (Belgie – BRSC) – 1. předseda

Paní Bodeux (Belgie – SCS) – sekretářka belgického klubu

Paní Durant (Belgie) - 1. předseda

Paní Trainin (Izrael) - 1. předseda

Paní Jelena Nikolić (Srbsko) - 1. předseda

Paní Kuldmaa (Estonsko) - 1. předseda

Pan Schneider (Německo) - člen prezidia ISPU

Paní Fon – Zidar (Slovinsko) - 1. předseda

Delegáti se jednotlivě představili a poskytli informace o jejich klubech, o současném stavu chovů a samotné klubové existenci.

Paní Verbruggen upozornila na změnu v předsednictvu PSK. Novým 1. předsedou se stal pan Michael Gosch a pan Gosch novým prezidentem ISPU. Bohužel nový prezident se nemohl jednání zúčastnit.

 Paní Verbruggen poděkovala panu Ahrendtsovi za mnohaletou funkci v ISPU a předala slovo. Pan Ahrendts poděkoval za vyslovenou důvěru v uplynulých letech a oficiálně se rozloučil jako člen prezidia.

Představitelé Srbska všem přítomným popřáli harmonický průběh schůze delegátů, úspěšnou výstavu a ještě jednou poděkovali za možnost pořádání výstavy o tomto víkendu.

Nejdříve paní Verbruggen poprosila o změny/dodatky k pořadí jednání. Podle programu – BOD 2a – schválení zápisu z Moskvy, BOD 9.1 volby prezidia: finance, sportovní činnost, chov a výstavy

BOD 2 Schválení programu

Program byl znovu přečten a paní Verbruggen požádala o hlasování o pozměněném pořadí programu. Delegáti neměli žádné námitky proti změnám. Tento pozměněný návrh byl jednomyslně přijat.

BOD 2a Schválení zápisu ze zasedání delegátů v Moskvě

Paní Verbruggen oslovila delegáty, zda mají nějaké dodatky nebo změny ohledně zápisu. Delegáti neměli připomínek a jednomyslně zápis schválili.

BOD 3 Výroční zprávy předsednictva – debata

Paní Verbruggen podala přehled o činnostech a aktivitách v rámci prezidia a o výměnách informací mezi zeměmi ISPU. Také upozornila, že by mělo dojít ke zlepšení komunikace. Jak členské subjekty ISPU, tak i domovská stránka ISPU, jsou základem na podporu vzájemných kontaktů. Spolu s tím by se měly aktualizovat adresy a emaily předsednictev jednotlivých členských subjektů.

Pan Schneider přečetl zprávu o finančním sektoru. Vysvětlil stávající majetek ISPU s tím, že sdružení je na velmi dobré ekonomické úrovni. Dokumenty s vyúčtovanými akcemi byly k nahlédnutí.

BOD 4 Přijímací řízení 

Přijetí ke členství je zatím nemožné pro Island, Španělsko, Rumunsko a Norsko. Bohužel nebyl přítomen žádný představitel ani delegát těchto zemí. Bylo rozhodnuto, že země budou znovu požádány o potřebné dokumenty k přijetí a na tomto základě jim bude umožněno prozatímní členství.

Paní Verbruggen je oprávněna na základě písemného souhlasu nizozemských klubů VFLD (trpasličí a opičí pinč) a DPVN (německý pinč, s výjimkou rakouského pinče) tyto kluby zastupovat a žádat o jejich přijetí. Delegáti jednomyslně hlasovali pro přijetí obou klubů.

BOD 5 Stanovení hlasovacího práva

Hlasovací právo bylo zajištěno v BODě 1 jako usnášeníschopné.

BOD 6 Volba dvou auditorů

Delegáti navrhli paní Fon – Zidar (Slovinsko) a paní Durant (Belgie) jako neutrální auditory. Obě funkci přijaly a audit byl proveden bezprostředně po přestávce.

BOD 7 Zpráva auditorů

Auditoři ověřili všechny hotovostní záznamy a dokumenty, které byly k dispozici. Záznamy byly v pořádku, přehledně a řádně vedeny. Veškeré účetní záznamy byly řádně vedeny a předloženy. Otázky ohledně účetních záznamů byly zodpovězeny okamžitě.

BOD 8 Schválení předsednictvem

Auditorky paní Fon – Zidar a paní Durant navrhly schválení předsednictvem. Delegáti hlasovali jednomyslně. Paní Verbruggen poděkovala jménem předsednictva za důvěru a auditorkám za spolupráci.

BOD 9 Volby

BOD 9.1 Členové prezidia – finance

Pan Hans – Karl Schneider byl nominován, delegáti jednomyslně hlasovali.

 

 

 

Členové prezidia – sportovní činnost

Paní Verbruggen přečetla emailovou zprávu, ve které pan Ralf Achilles potvrzuje svoji kandidaturu. Delegáti jednomyslně hlasovali pro pana Achillese jako člena prezidia pro sportovní činnost.

Členové prezidia – chov a výstavy

Paní Leonie Verbruggen byla navržena a delegáty jednomyslně zvolena.

Členové prezidia – administrativa

Navržen byl pan Michael Otto a delegáty byl jednomyslně zvolen.

Všichni členové prezidia poděkovali za projevenou důvěru.

BOD 9.2 Volba viceprezidenta/tky

Paní Leonie Verbruggen byla navržena jako viceprezidentka a delegáty byla jednomyslně zvolena.

BOD 10 Návrhy/udělení uspořádání akcí

BOD 10.1 Mezinárodní konference rozhodčích (návrh Německa)

Paní Leonie Verbruggen přečetla žádost z Německa. V podstatě byl návrh podpořen, ale je nutno uvést speciální rozhodčí ze členských zemí ISPU. Proto byli delegáti vyzváni, aby co nejrychleji předali seznamy rozhodčích. Dodací lhůta je jeden rok. Pan Schneider souhlasil, že tuto konferenci povede.

BOD 10.2 Komunikace v ISPU

Jak již bylo řečeno v BODě 3 delegáti a představitelé ISPU byli vyzváni, aby každý rok překládali aktuální informace jako je složení předsednictva, výsledky výstav, úspěchy atd.

BOD 10.3 Webové stránky ISPU

Paní Leonie Verbruggen představila nové internetové stránky a možnosti pro země ISPU, jak zůstat v kontaktu. Také ukázala, že aktuální informace je zpracována velmi rychle.

 

BOD 10.4 ISPU výstava 2011

Maďarsko ve své prezentaci orientačně ukázalo plán pro výstavu v roce 2011. Datum je stanoven na 23. /24. dubna 2011. Dějištěm bude Szilvásvárad (65 km od Budapeště). Jmenovaní rozhodčí: pan Yerusalimski, pan Machauer, pan Petko, paní Trainin, pan Dosena, pan Schneider.

BOD 10.5 a 10.6 ISPU výstava a shromáždění delegátů 2012

Zástupci estonského klubu kníračů a pinčů se krátce představili. V roce 2012 budou hostit ISPU výstavu a shromáždění delegátů. Dějištěm bude Tallinn,       7.–9. září 2012.

ISPU Výstava ISPU a shromáždění delegátů 2014

Zde je žádost rakouského klubu kníračů a pinčů. Vzhledem k tomu, že nejsou žádné jiné návrhy, bude rakouskému klubu umožněno pořádat obě tyto akce. Konečné hlasování bude provedeno na shromáždění delegátů v roce 2012, kde zástupci klubu budou moci předvést orientační prezentaci.

ISPU výstava 2013

Srbský klub se nabídl, pokud se nenajde jiný hostitel na ISPU výstavu pro rok 2013, že opět výstavu uspořádá. Seznam hostitelů je stále otevřený.

BOD 10.7 MS ISPU 2011

MS ISPU 2011 by se mělo konat ve Švýcarsku. Ještě není jasné, zda z důvodu právních předpisů, bude možno mistrovství uspořádat. Další informace budou zveřejněny, až se vše objasní.

BOD 11 Různé

BOD 11.1 Návrh 1 (Estonsko)

Vzhledem k tomu, aby byl splněn standard, na veškeré ISPU výstavy zákaz vpuštění kupírovaných jedinců.

O tomto návrhu nebylo hlasováno, protože odkazuje na právní předpisy jednotlivých zemí a ISPU nemůže dělat tak zásadní rozhodnutí.

 

BOD 11.2 Návrh 2 (Estonsko)

Na všech výstavách IPSU by psi měli být změřeni a velikosti uvedeny, aby se zabránilo vítězství příliš velkých psů.

Tento požadavek také neprošel hlasováním. V popisu funkce rozhodčích není nikde uvedeno, že jsou povinni přeměřovat psy. Toto ISPU nemůže přikázat, rozhodčí spadá pod určitou zemi a podléhá podmínkám FCI.

BOD 11.3 Návrh 3 (Estonsko)

Pro velké knírače možnost chovu pouze se složenou pracovní zkouškou.

Tento návrh neprošel k hlasování, protože ISPU nemůže určit zemím podmínky pro chov. V diskuzi se ukázalo, že výkonnostní chov v zemích ISPU klesá a knírač je stále známější jako rodinný pes. Negativní reklama v tomto směru je nežádoucí.

BOD 11.4 Změna stanov

Paní Verbruggen oznámila, že se den předtím konalo zasedání prezidia. Po přezkoumání stanov bylo několik bodů změněno. K tomu patří provázání místa prezidenta ISPU a místa předsedy PSK (německý klub pinčů a kníračů). Dále se mají v prezidiu rozdělit oblasti chovu a výstav. Nově byly zahrnuty některé redakční změny.

Shromáždění delegátů jednomyslně tyto změny schválilo, prezidium vypracuje nové stanovy.

BOD 11.5 Standart

Pan Yerusalimski ve své prezentaci uvedl několik připomínek ke standardu. Zde by mělo být zváženo, zda jsou nutné některé změny.

Vzhledem k tomu, že nebyly kladeny žádné další otázky, viceprezidentka v 16:00 shromáždění ukončila. Poděkovala všem delegátům a zúčastněným za jejich konstruktivní spolupráci, harmonické soužití a všem popřála krásný, stále zajímavý víkend, přátelské rozhovory a hodně úspěchů na ISPU výstavě

Kragujevac, 28. 5. 2010

Michael Otto (zapisovatel)                  Leonie Verbruggen (viceprezidentka ISPU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )