Dnešní datum: 25. 01. 2021     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání P KCHK
Vydáno dne 14. 02. 2011 (2715 přečtení)

Zápis z jednání předsednictva Klubu chovatelů kníračů ze dne 22.1.2011

Zápis z jednání Předsednictva KCHK 22

Zápis z jednání Předsednictva KCHK 22.1.2011 v Praze      

                                                       

Přítomni: Škubal, Ing. Ander, Dostálová, Zemanová, Vidrna, Glänznerová, Suchá, Ing. Arch. 

                Kaprálková, Zaoralová, Ing. Nytrová

                RK: Ing.Kotalová

Omluveni: MVDr. Pavelek

 

Program: 1. Kontrola zápisu

               2. Hospodaření

               3. Výcvik

               4. ÚPCH MK

               5. ÚPCH SK

               6. ÚPCH VK

               7. Různé

               8. Časopis Knírač

               9. Konference

 

 

1. Kontrola zápisu

 

    11.9. 2010: 2.     – splněno

                       2.c   – bod trvá

                       6.b   – splněno, ze strany ČKS je v řízení

                       7.c    – kontaktovat pí. Jandovou, která nesouhlasí s posuzováním bonitací

                                                                                               - zajistí pí Zemanová

 

  27.11. 2010: 2.b   – splněno

                       2.e   – splněno, ČKS odstupuje od poplatku

                       3.a   – bod trvá

                       4.c   – splněno

                       4.d   – bod trvá, Srbský kynologický svaz bez odezvy

                       7.d   – splněno

                       7.e   – splněno VK, SK, bod trvá MK

                       7.f   – bod trvá, zažádat po členských schůzích poboček  - zajistí pí. Zemanová

                       7.ch – splněno

                       8.a   – splněno

                      10.a  – splněno

 

2. Hospodaření

 

a)      úhrada členského příspěvku do ISPU a poplatku za certifikáty ISPU za rok 2010

                                                                                                                     - zajistí pí. Dostálová

b)      byla předána účetní statistika a přehled o stavu finančních prostředků k 30.12. 2010

c)      překlad nového německého Chovatelského řádu - za profesionální překlad bude uhrazeno překladateli 4.500,- Kč -         

      hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

hotový překlad bude uveřejněn na webových stránkách KCHK          - zajistí pí. Zemanová

d)      Sazka dluží ČKS 5,5 mil. Kč na dotacích, v letošním roce bez dotací pro kluby, v jednání je náhradní zdroj. Na základě této

      skutečnosti je nutné provést úsporná opatření:

1.      snížení cestovného na minimální a únosnou mez 3,- Kč/km, neproplacení dálniční 

      známky využívané cca 10x ročně, úspora cca 15.000,- Kč

2.      klubový zpravodaj vyjde v roce 2011 3x + speciál v termínech uvedených zápisem, část v elektronické podobě,

       úspora cca 15.000,- Kč

3.      zrušeno únorové školení Sboru rozhodčích

      dle sdělení ČMKU Sbor rozhodčích neexistuje - pouze komise pro rozhodčí při   

      ČMKU, jiné info v klubu nelze dohledat. ČMKU jednou za dva roky v únoru pořádá 

      školení  pro rozhodčí, je v zájmu každého rozhodčího pro vykonávání odborné 

      činnosti se jej zúčastnit, klub pořádal v rozpětí 14 dnů školení své, dle sdělení 

      duplicitní, rozhodčí musí při posuzování postupovat dle standardu plemene, úspora

      cca 10.000,- Kč

                              hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

            e)   školení OPCH proběhne 18.9. 2011 v Horce u Olomouce

e)      byla podepsána smlouva o vedení Plemenné knihy

f)        pohledávky za neproplacené faktury - Podbrdská pobočka 247,- Kč a Ústecká pobočka 293,- Kč

      oběma pobočkám bylo připomenuto -  zajistí pí. Dostálová

 

3. Výcvik

 

a)      ČKS změnil rozhodčí na MČR ve výkonu kníračů - je nutné požádat o změnu hlavního

rozhodčího na p. Vychodila                                                                        - zajistí p. Vidrna

b)      NZŘ pro malá plemena – návrhová skupina byla rozšířena o p. Hodka

-         prezident klubu požádal o přizvání společně s výcvikářem klubu do VK ČKS a to 

      tak, aby se mohl ZŘ pro malá plemena schválit na jednání Pléna ČKS v březnu

c)      firma GIOM poskytne čepice a mikiny pro reprezentaci MS ISPU 2011

-         prezident klubu v jednání s firmou Happy Dog o poskytnutí souprav pro reprezentaci MS ISPU 2011

d)      výcvikářem p. Vidrnou bylo předneseno hodnocení reprezentace na MS ISPU 2010

e)      bonitace VK pořádaná Libereckou pobočkou bude v případě nedostatečného zájmu

nabídnuta z finančních důvodů jiné pobočce, nezávazné přihlášky do 15.2. 2011

 

4.  ÚPCH MK

a)      dopis pí. Kučerové ohledně nevydaného ISPU certifikátu – pí. Kučerová se musí obrátit

přímo na pořadatele výstavy

b)      žádost o prodloužení chovnosti  MK černý Luciana Androis - P KCHK souhlasí po doložení potřebných dokladů                                                     

                                                                                                                                         - zodpovídá pí. Zaoralová

c)      na základě změn v Chovatelském řádku Německého PSK - povinnost DNA testu na myotonii u MK p+s,

      ÚPCH uveřejní formou doporučení na webových stránkách možnost testování v ČR firmou Genservis.                                                              

                                                                                                                                           - zajistí pí. Suchá

 

5. ÚPCH SK

            - bez připomínek

 

6. ÚPCH VK

            - bez připomínek

 

7. Různé

a)      P KCHK seznámeno se zápisem ze zasedání ISPU v Kragujevaci (doručeno jednatelem ISPU koncem prosince 2010)  

                                                                                                                       - uveřejnění na www zajistí pí. Zemanová

b)      reakce na dopis předsedy JM pobočky MVDr. Paveleka ohledně zpravodaje Knírač – Zpravodaj JM pobočky byl nabídnut

      jako centrální zpravodaj - odpověď zajistil Ing. Ander,

      pro opakovanou neúčast p. Paveleka, byť omluvenou, nebylo vysvětleno proč nebyla 

      pomoc a spolupráce nabídnuta RR klubu a tato včetně předsednictva byla obejita

c)      předsedovi redakční rady bylo předáno CD s archivem již vytištěného časopisu Knírač, články přispěvatelů k tisku stále nepředány,

      bez jakékoliv reakce Doc. Procházky

d)      pí .Fairaislová zažádala o rozšíření aprobace na posuzování kníračů – hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

e)      odsouhlaseni delegáti na Valnou hromadu ČMKU 12.3. 2011 – Škubal, Suchá, náhradník Zemanová,

       hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

f)        odsouhlaseno zadávání ISPU certifikátu a „velkého“ ČKŠ na všech Klubových a Speciálních výstavách se zadáváním CAC

        hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel   

-  změnu na www u CSV Rokycany zajistí pí. Zemanová

g)      kartička pro „velké“ ČKŠ musí být vždy modrá, na kartičkách ČKS a ISPU certifikát musí být razítko výstavy,

      datum konání, katalogové číslo a podpis rozhodčího, jinak nebude kartička při žádání o šampionát uznána jako platná

h)      kniha Naši knírači – kontaktovány Levné knihy, bez zájmu, z důvodu nasycení poptávky

      bude kniha dle zájmu rozeslána (za úhradu poštovného a balného) nebo předána dle 

      domluvy na akcích klubu zdarma pobočkám k dalšímu prodeji

ch) p. Pavelek doposud nepředal část písemného majetku klubu včetně smlouvy a práv ke knize 

      Naši knírači (odůvodněno tím, že je třeba si některé věci na památku ofotit), předání trvá již

      déle než tři roky!!! termín pro předání do konce března 2011            - zodpovída p. Pavelek

 

8. časopis Knírač

a)      budou vydána 3 řádná čísla + 1 Speciál, je nutné dodržovat termíny a časopis vydávat pokud možno vždy po jednání

      předsednictva tak, aby každé číslo obsahovalo aktuální zápis.

-         uzávěrka pro číslo 1/11 : do 18.2. zaslat příspěvky, vydání do 15.3. 2011

-         uzávěrka pro číslo 2/11: do 27.6. zaslat příspěvky, vydání do 15.7. 2011

-         zprávy ÚPCH dodat do konce června 2011

-         číslo 3/11 vydat do konce listopadu 2011

V době internetu a rychlého předávání informací klubový zpravodaj Knírač již neslouží jako aktuální zdroj informování členské základny,

ale spíše jako kronika dění v klubu. Jak je uvedeno výše, nedošlo k předání neotištěných podkladů nové RR a proto JM pobočkou

kritizované nevydání 4 čísla zpravodaje (zpravodaj vychází dle potřeb klubu,  zpravidla 4x ročně -doplněno RR Doc. Procházkou)

 s převzatou tématikou mimo klub se jeví jako plýtvání klubovými prostředky. Hlavní náplní klubu není vydavatelská činnost, ale

chovatelská a sportovní aktivita.

 

9. Konference KCHK

a)      termín Konference 26.11. 2011, místo konání Pardubice, penzion Šenk, zahájení 10:00

b)      dle platného seznamu členské základny k 31.12. 2010 byl  stanoven klíč 1:25

      (1 delegát na každého 25 započatého člena pobočky) - hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

      průvodní dopis s informací pro předsedy ke konferenci                                 

                                                                                                                           - zajistí p. Škubal

 

                                                                                              Zapsala Martina Zemanová

 

                                                                                              Kontrola zápisu: Jiří Škubal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )