Dnešní datum: 25. 01. 2021     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání předsednictva KCHK 27.11.2010
Vydáno dne 10. 01. 2011 (2874 přečtení)Zápis z jednání předsednictva KCHK 27

Přítomni: Škubal, Ander, Dostálová, Zemanová, Glänznerová, Kaprálková, Kotalová, Hrabák

 

Omluveni: Suchá, Zaoralová, Pavelek, Nytrová, Zajíčková

 

 

Program:

1)      Kontrola zápisu 11.9. 2010

2)      Hospodaření

3)      Výcvik

4)      ÚPCH MK

5)      ÚPCH SK

6)      ÚPCH VK

7)      Různé

8)      Zpravodaj

9)      Konference

 

 

1) Kontrola zápisu

 

            zápis 26.6. 2010

-         3. b) – na zasedání ISPU v Kragujevaci zaplaceny poplatky do ISPU, stále bez odezvy a

                  přislíbeného dokladu o zaplacení - nutno kontaktovat prezidenta ISPU se žádostí

                  o vystavení dokladu o  zaplacení                                                 - zajistí p. Škubal

                                                     

zápis 11.9. 2010

 

2.b) – bod trvá, je podána žaloba na Českou spořitelnu, do 31.12. 2010 bude vyřešeno  

           s definitivní  platností                                                                       - zajistí Ing. Ander

            2.c) – bod trvá, ze strany pořadatele splněno, ale platba neprošla účetnictvím - urgovat ČKS

                     o zaslání dokladu nebo potvrzení o zaplacení                                      - zajistí p. Škubal

            6.a) – splněno, bez odezvy chovatele

            6.b) – bod trvá, připomínkovat na plénu ČKS                                               - zajistí p. Škubal

            7.c) – splněno, bude umístěno ve Zpravodaji a na internetových stránkách

                                                                                           - zajistí pí. Nytrová, pí. Zemanová

7.d) – splněno

7.e) – bod trvá

7.g) – bude dále jednáno

7.h) -  bod trvá

7.ch) – bod trvá, nedodány podklady

7.i) – bod trvá, nedodány podklady

7.j) – splněno

7.k) – splněno

7.l) – bod trvá

7.m) – delegaci provádí P KCHK, předseda sboru rozhodčích dostává k nahlédnutí

 

2) Hospodaření

 

a)      hospodářem byl předán přehled stavu finančních prostředků

b)      nedoplatek 480,- Kč za odvody členů má Liberecká pobočka

                                                                                                   - vyřešení zajistí pí. Dostálová

c)      členské příspěvky do ISPU - viz kontrola zápisu z 26.6. 2010

d)      kniha „Naši knírači“ - stále zůstává 730 neprodaných knih, zájem ze strany členské základy je téměř nulový, kniha bude nabídnuta prodejci, případně nabídnuta pobočkám za sníženou cenu

e)      na P KCHK byla zaslána smlouva od pořadatele MVP Praha (ČKS) o podílení se            

nákladů 50ti % na delegaci zahraničního rozhodčího. Dle názoru P KCHK se jedná o jednostranně výhodnou smlouvu. Na jednání ČKS bude požadována změna smlouvy na oboustranně výhodnou - KCHK bude požadovat 10% z ceny každého přihlášeného knírače, proti tomu zajistí také personál do kruhu. Nebude-li ze strany ČKS akceptováno, nevýhodná smlouva bude podepsána z důvodu odmítnutí delegace zahr. rozhodčí na výstavu, dále budeme tuto situaci přešit přes ČMKU

                                                                                                                  – zajistí p.Škubal

 

3) Výcvik

 

            a)   z ČKS byl zaslán zpracovaný návrh na ZŘ pro malá plemena, řád bude projednán na

                 plénu ČKS 3.12. 2010 ve Slaném                                                              – zajistí p.Škubal

b)      výcvikové akce na r. 2011

MR kníračů stopařů: 14.5. 2011 - pořádá ZKO č. 207 %České Budějovice

MR Agility : 6.-7.8. 2011 - Louny

MR ve výkonu: 26.-28.8. 2011 - ZKO Ostrava-Kunčice

                                                     delegovaní rozhodčí: Košťál, Vychodil, Beneš

                                                     delegovaní figuranti: Kupka, Soukup

MS ISPU : 28.-30.10.2011 – Švýcarsko

 

P KCHK schválilo výcvikové akce 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

c)      MS ISPU 2010

-  prezidentem KCHK bylo zhodnoceno a poděkováno za reprezentaci KCHK

 

 

4) ÚPCH MK

a)      DNA testy rodičovství u chovatele J. Paulíka: vše provedeno dle zápisu z 11.9. 2010

      bod 4.a)

Z firmy Genservis přišly ověřené protokoly o rodičovství s kladným výsledkem. Po dodání všech dokladů o zaplacení budou štěňatům vydány PP - doklady o zaplacení

                                                                                        - zajistí pí. Suchá a pí. Dostálová

KCHK zašle chovateli vyrozumění                                                           - zajistí p.Škubal

b)      byl vznesen dotaz ÚPCH pí. Suchou na laboratoř ohledne možnosti vyšetření DNA na

                  Myotonii congenia u psů s kladnou odpovědí

c)      na upozornění majitele opravit na www platnost vyšetření DOV u psa MK čstř. Endless

Love z Dácie                                                                                             - zajistí pí. Suchá

d)      vznést dotaz na Srbský kynologický svaz ohledně registrace ch.st.z Dixie v Srbsku

                                                                                                                       -  zajistí p. Škubal

 

5) ÚPCH SK - nemá připomínek

 

6) ÚPCH VK

a)      občansko právní spor pí. Rohlenová vs pí. Sobotková o fenu VK - proběhla informace o stavu soudního jednání

 

7) Různé

 

a)      od 3.7. 2011 cestováním psů po EU pouze s čipem

b)      žádost pí. Poláčkové o poskytnutí podkladů k bakalářské práci - informace o DKK u VK, pí. Poláčková může informace čerpat na www.kchk.cz a od  MVDr. Deckera

c)      11. valná hromada ČMKU proběhne 12.3. 2011 - počet kandidátů bude stanoven

d)      zápis výboru Beskydské pobočky -  žádost o posunutí OKV ze 7.5. 2011 (termín rozšířeného předsednictva KCHK) na 11.6. 2010 - na ČMKU        - zajistí pí. Zemanová

e)      internetové stránky www.kchk.cz

-         na základě zápisu 26.6. 2010 byly zrušeny komentáře k článkům, KCHK jako vlastník a provozovatel stránek zodpovídá za jejich obsah a nebude za diskutující přebírat odpovědnost za možnost spáchání trestných činů šíření poplašné zprávy a pomluvy tak jak bylo náplní některých textů

-         kniha návštěv zůstává zachována v neměnné podobě, v případě zneužívání bude nutno řešit dále

-     vytvořit hlavní menu v AJ a NJ

-         probíhá aktualizace seznamu šampiónů

                                                       - zajistí pí.  Zemanová, Ing. Zajíčková, Ing. Kaprálková

-         aktualizace zpráv ÚPCH

-         zajistí pí. Suchá, pí. Glänznerová, pí. Zaoralová, Ing. Kaprálková, pí. Zemanová,           

      Ing. Zajíčková

-         zkoušky - vznést dotaz na ČKS, není li možno aktualizovat na základě jejich seznamů   

                                                                                                                         - zajistí p.Škubal

-         žádost ing. Kaprálkové o uvádění kontaktů na krycí listy (telefony, maily, webové stránky)

-         aktualizovat seznam chovatelských stanic - opravit duplicity atd.   - zajistí pí. Zemanová

f)    požádat pobočky o aktualizaci jednotlivých výborů                        - zajistí pí. Zemanová

g)    delegace rozhodčích na speciální výstavy s CAC:

       Celostátní klubová Mladá Boleslav 25.6. 2011 - Juraj Frey (SK), Eva Vádocz (HU)

       Celostátní speciální Úvalno 10.9. 2011 - Ing,Danuše Kotalová, Marcel Horváth (SK)

       Celostátní speciální Plzeň 24.9. 2011 - Edith Schön, Vladimír Adlt

   

      P KCHK schválil delegaci 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

 

ch)  rozšířit seznam rozhodčích specialistů o Zuzanu Jandovou, která bonitace dlouhodobě

      posuzuje                                                                                         - zajistí MVDr. Pavelek

 

 

8. Zpravodaj

 

a)      předsedkyní redakční rady bylo telefonicky přislíbeno do 20.12. 2010 vydání č. 3 Knírače  + speciálu tak, aby byly připraveny k okamžité distribuci na jednotlivé pobočky

                                                                                                           - zodpovídá Ing. Nytrová

b)   poštou doručeny na adresu prezidenta KCHK ČR diskety od doc. MVDr. Procházky

      s archivací zpravodaje Knírač, obsahují pouze vydaná čísla, dosud nepublikované a  

      redakci odeslané články a texty autorů nepředány k otištění

 

b)      po dohodě a dle názorů by zpravodaj Knírač měl obsahovat mimo další a nezávisle na www stránkách

-         zápis z předsednictva a z komisí

-         adresář předsednictva a předsedů poboček, kontakty

-         výsledky aktuálních výstav + fotky

-         životní jubilea

-         rozhovory s Mistry ČR, reprezentací

-         veterinární téma

-         zprávy z poboček

-         výcvik

-         seznam rozhodčích na bonitace

 

Bohužel jakákoliv pomoc nebo rada ze strany bývalé RR nové RR nebyla poskytnuta.

Klubový zpravodaj vychází tak jak je uvedeno dle potřeby klubu (zpravidla 4x do roka), a vzhledem k nedodání textů a nezájmu členské základny o tvorbu této tiskoviny se předsednictvo a RR domnívá , že otiskovat již publikované je plýtváním klubových prostředků (ročně cca 100.000,- Kč).

 

10. Konference KCHK

 

a)      v návaznosti a po projednání RK k dopisu zaslaného p. Struskou a pí. Havlínovou:

-         návrhy na konferenci zaslané prostřednictvím pobočky - není v rozporu se stanovami

-         postup navržený v zápisu 11.9. 2010 je zcela legitimní a není v rozporu se stanovami

-         z hlediska RK je celý postup časové přípravy Konference zcela legitimní

 

Informace o časovém postupu zpracování připomínkování:

 

                                                                                  termín do

uzávěrka připomínkování normativů                             20.12. 2010

 

zpracování a projednání na P KCHK ČR                    23.1. 2011

odeslání zpracovaných podkladů na pobočky  10.2. 2011

doporučený termín pro členské schůze poboček          od poloviny února do konce února 2011

vyjádření poboček k podkladům                                 31.3. 2011                             

rozšířené předsednictvo KCHK ČR                            7.5. 2011

zkompletování připomínkování                         31.8. 2011

P KCHK ČR, předložení zpracovaných změn  17.9. 2011

 

Termín příštího jednání P KCHK je v sobotu 22.1. 2011 v 10:00 v Praze

 

Předpokládané datum školení poradců chovu a rozhodčích je 26.2. 2011 v Pardubicích - bude jednáno 22.1. 2011.

Program pro školení rozhodčích připraví                                                                   - MVDr. Pavelek

 

                                                                                 

                                                                                                                      zapsala Martina Zemanová

 

                                                                                                                kontrola zápisu: Jiří Škubal( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )