Dnešní datum: 25. 01. 2021     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání předsednictva KCHK 11.9.2010 – Praha
Vydáno dne 15. 11. 2010 (3237 přečtení)Zápis z jednání předsednictva KCHK 11

 

Přítomni: Škubal, Dostálová, Zemanová, Zaoralová, Glänznerová, Ander, Pavelek, Kaprálková

 

Omluveni: Vidrna, Suchá

 

Program: 1. Kontrola zápisu

               2. Hospodaření

3. Výcvik

                4. ÚPCH MK

5. ÚPCH SK

6. ÚPCH VK

7. Různé

8. Konference KCHK

 

1. Kontrola zápisu

                 3. – bod trvá – zatím žádná reakce z ISPU

                4. a – splněno

                7. d – bod trvá (je předmětem občansko-právního sporu)

                9. c – nesplněno, zatím nebylo řešeno

                9. f – splněno formou zápisu

                9. h – bude dále řešeno

                9. ch – splněno

                9. k – bod trvá

 

Připomínky k zápisu MVDr. Pavelek:

7. a – místo UPCH VK pí. Glänznerové přijel na bonitaci VK JM pobočky prezident    

          KCHK

-          dle Normativů může ÚPCH VK za sebe delegovat jinou osobu, prezident KCHK byl delegován z důvodu posuzování ÚPCH VK v zahraničí

-          do Konference tento bod připomínkovat

 

Předání materiálů a archivu od MVDr. Paveleka p. Škubalovi

-          dle MVDr. Paveleka proběhlo v Pardubicích, předány roky 2005-2007

-          další dokumenty budou předány na dalších jednáních P KCHK

-          roky 2003-2004 předány na jednání předsednictva 11.9.2010

 

Špatné zaslání pozvánky na Śkolení rozhodčích a jednání P KCHK v Pardubicích v únoru 2010

 

Připomínky k zápisu Ing.Ander:

                - předseda redakční rady Ing.Andrea Nytrová nemá žádné materiály ke zpravodaji.

-          Předání materiálů (CD, staré výtisky)                                - zajistí MVDr.Pavelek

 

 

2. Hospodaření

a)        Předán přehled hospodaření KCHK členům předsednictva

b)       Na účet nedošly členské příspěvky od Jesenické pobočky – platba byla provedena, odepsána z účtu Jesenické pobočky, avšak nebyla připsána na účet KCHK

-          je bráno jako zaplacené, další kroky                                      - zajistí pí. Dostálová

c)        nejsou zaplaceny dotace na MR ve výkonu kníračů, bylo uvedeno špatné číslo účtu  pí.Hanouskovou, dotace byly vráceny bankou – bude zasláno znova

                                                                                                            – zajistí pí. Dostálová

 

d)       poslány dotace na MR kníračů v agility

 

e)        každá pobočka může požádat předsednictvo o dotaci na hlavní Klubovou výstavu ve výši 5.000,- Kč (nelze žádat zpětně)

 

f)        byly připsány neznámé platby na účet KCHK ve výši 560,- a 380,- Kč ze stejného účtu: 8057145096/0800

 

3. Výcviková činnost

 

a)        na výcvikovou komisi ČKS byl zaslán p. Vidrnou upravený zkušební řád pro malá

plemena., byla stanovena komise schválená předsednictvem ČKS, která upraví NZŘ pro malá plemena do definitivní podoby

 

b)       MR kníračů v agility – zatím nepřišlo žádné info od pořadatele

 

c)        MR ve výkonu kníračů Šluknov

 

-          výborná organizace závodu a vysoká účast

-          při MR proběhla výcviková komise

-          na základě výsledků MR byla nominována reprezentace na MS ve složení

J.Vidrna – vedoucí reprezentace

R.Sakmarová – tlumočník

účastníci: Rohlena David

                   Rohlenová Petra

                   Musilová Hana

                   Tušová Karla

                   Sobotková Jaroslava

 

                Reprezentace schválena P KCHK (7 pro, 0 proti)

                  

-          přhlášky na MS ve výkonu VK podány a potvrzeny

-          ubytování je v jednání

-          kombinézy budou použity z loňského roku

-          firma Giom dodá dle smlouvy mikiny a čepice

 

d)       žádost o MR na rok 2011 byla podána pí. Staniovou – musí být podána písemně

 

e)        vznést dotaz na plénum ČKS proč byla snížena dotace pro MR a reprezentaci MS

 

4. ÚPCH MK

a)        - chovatel Juraj Paulík požádal dodatečně o vystavení KL na již narozená štěňata

  MK čstř.

                 - návrh na řešení celé situace P KCHK tak, aby mohla štěňata dostat PP:

                   KL bude vystaven pouze po shodném výsledku DNA testu, náklady na test DNA

                  bude hradit chovatel. 10.9.2010 byly vzorky odebrány, odeslány do firmy

                     Genservis a zaplaceny chovatelem. Na základě výsledků bude postupováno dále.

 

b)       – chybějící doklady od OPCH a chovatelů byly dodány

 

c)        – obnovení chovat.činnost pí Aleně Janečková, CHS. z Jan-Ru

chovatelka měla porušit v r.2005 Zápisní řád tím, že kryla 3x za sebou fenu,

prostřední vrh byl předčasně narozený a uhynul, doloženo knihou odchovů, dle záznamu v tomto nedošlo k porušení

P KCHK souhlasí s obnovením chovatelské činnosti. (7 pro, 0 proti)

 

d)       – vytvořit pro poradce chovu neveřejnou databázi problematických vrhů a chovů

např. jinobarevná štěňata, pozastavené činnosti atd.

 

5. ÚPCH SK

a)        objevil se SK s RTG, které bylo vyhodnoceno veterinářem který není vyhodnocovatelem klubu (MVDr. Doškář). RTG bylo předáno a vyhodnoceno MVDr. Dekrem se shodným výsledkem

 

6. ÚPCH VK

a)        záměna tetovacích čísel s rodokmeny u štěňat VK, ÚPCH navrhuje provést identitu zaměněných t.č. jedinců OPCH a po kladném výsledku požádat PK o opravu dle skutečnosti                                                                                – zajistí pí. Glänznerová

b)       KCHK nesouhlasí s vydávání „velkého certifkátu“ na  zkoušku ZM a IPO V – je nutno podat protest na ČMKU proti Výstavnímu řádu a zadávání titulu Český šampión pro pracovní plemena – hlasováno 7 pro 0 proti           - zajistí pí. Glänznerová, p. Škubal

 

7. Různé

a)        Plán akcí KCHK na r. 2011 – Beskydská pobočka přesunuje výstavu + svod a bonitaci

z 21.5. (chráněný termín MVP Litoměřice) na 7.5. 2011

 

b)       Výstava + svod a bonitace Jesenické pobočky podzim 2010 – delegován rozhodčí

Oldřich Zapletal, který se ze zdravotních důvodů omluvil z posuzování, na výstavu byla delegována Ing.Kotalová, která však nemůže posuzovat bonitaci (posuzovala zde již 2x za sebou) – je třeba najít náhradního rozhodčího specialistu pro plemeno

 

c)        V návaznosti na bod 7. b) umístit seznam rozhodčích-specialistů na internetové

stránky i do zpravodaje               – zajistí MVDr. Pavelek, pí. Zemanová, pí. Nytrová

 

d)       Předání plakety ČKS a dárkového koše pí. Havelkové – plaketa bude předána na CSV

v Mladé Boleslavi 30.10.2010                                                       – zajistí pí Zemanová

 

e)        Nabídka reklamy v inzertním časopise Planeta zvířat – KCHK bude na nabídku  

reagovat                                                                                               – zajistí p.Škubal

 

f)        Zveřejňování jakýchkoliv reklam na www.kchk.cz může proběhnout pouze na základě podepsané smlouvy mezi KCHK ČR a zadavatelem reklamy

 

g)        Zpravodaj „Knírač“ – RR nemá dostatek příspěvků k uveřejnění, proto žádá členskou základnu o poskytnutí podkladů

               

h)       na žádost MVDr. Paveleka vypracovat přehled účasti na jednání prezídia KCHK ČR

                                                                                                                         – zajistí pí Zemanová

 

ch) do 31.10.  vypracovat koncepci zpravodaje ve spolupráci s redakční radou

                                                                                                                 – zajistí Ing. Ander

 

i)          zkušební zaslání elektronické verze zpravodaje                               - zajistí Ing. Ander

 

j)         umístit na internetové stránky KCHK platnou verzi přihlášky     – zajistí pí Zemanová

 

k)        aktualizovat webové stránky (zprávy ÚPCH,  šampionáty atd.) – na příští jednání pozvat Ing. Zajíčkovou a najít cestu jak aktualizovat informace  - zajistí pí. Zemanová

l)         delegace rozhodčích na výstavy – delegovat pouze jednoho rozhodčího na MVP a NVP

                                                                                                                     - zajistí MVDr. Pavelek

m)      do příštího předsednictva dodat delegace rozhodčích na CACové výstavy KCHK

                                                                                                                     - zajistí MVDr. Pavelek

n)  termín příštího jednání předsednitva KCHK je 27.11.2010 od 10:00 v Praze

 

 

8) Konference KCHK

               

a) zasílání podkladů k úpravě nebo změně Normativů pouze prostřednictvím pobočky, a to ve formě : řád, článek + název článku, bod a odstavec v původním znění a navrhovanou změnu zapracovanou do textu.

 

Takto upravená změna bude odeslána pobočkou na adresu:

Jiří Škubal, Lipová 607, Horní Bříza 330 12 nebo e-mail tazmansky.cert@seznam.cz nejpozději do 20.12. 2010 (datum doručení). Na později doručené připomínky nebude brán zřetel.

 

b) Informace o časovém postupu zpracování připomínkování:

 

                                                                                              termín do

uzávěrka připomínkování normativů                                    20.12. 2010

 

zpracování a projednání na P KCHK ČR                             23.1. 2011

odeslání zpracovaných podkladů na pobočky                      10.2. 2011

doporučený termín pro členské schůze poboček  od poloviny února do konce února 2011

vyjádření poboček k podkladům                                          31.3. 2011                                             

rozšířené předsednictvo KCHK ČR                                     7.5. 2011

zkompletování připomínkování                                           31.8. 2011

P KCHK ČR, předložení zpracovaných změn                     17.9. 2011

 

 

c) Předsedové poboček zajistí mandáty členské základny k jednání o změnách návrhů k Normativům na P KCHK ČR dne 7.5. 2011.

 

 

 

                                                                                                                             Zapsala M. .Zemanová

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )