Dnešní datum: 06. 07. 2020     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání P KCHK 21.11. 2009 - Praha
Vydáno dne 17. 12. 2009 (2911 přečtení)Zápis z jednání P KCHK 21

 

Přítomni: Škubal, Ing. Ander, Dostálová, Zemanová, Suchá, Glänznerová, Zaoralová, Vidrna, 

                MVDr. Pavelek, doc. Procházka

Revizní komise: Ing. Kotalová, Hrabák, Sakmarová

Omluveni: Ing. Arch. Kaprálková

 

Program:          1.         zahájení, doplnění bodů k jednání

2.         kontrola zápisu 3/2009 ze dne 5.9. 2009

3.         hospodaření

4.         výcvik

5.         ÚPCH MK

6.         ÚPCH SK

7.         ÚPCH VK

8.         návrh na odvolání redakční rady

9.         kárné jednání

10.       různé

 

 

1.         Zahájení, doplnění bodů k jednání

Prezident klubu p. Škubal zahájil jednání předsednictva a požádal přítomné o doplnění bodů k dnešnímu jednání předsednictva. Současně přivítal členy revizní komise KCHK ČR.

 

 2.        Kontrola zápisu 3/2009 ze dne 5.9. 2009

            2)         připomínky k zápisu MVDr. Pavelek

b) nezaslání vyrozumění JM pobočce, stížnost p. Geidla - splněno, první odesláno  23.3. 2009, opětovně odesláno dle termínu ze zápisu 3/2009 a dále předáno s oskenovanou  kopií na dnešním jednání

                        c) nedodání jmen testovačů srsti JM pobočkou - splněno, testovač na

barvení srsti určený JM pobočkou - Ing. Olejníková. Bude zajištěna sada na testování,  proškolení provede doc.Procházka                        

- zodpovídá MVDr. Pavelek

 

            3)         a) příloha o hospodaření KCHK - splněno

                        f) zaslání vyúčtování na MR agility Ing. Rozová - splněno  

g) počet knih „Naši knírači“ které JM pobočka odebrala před převzetím  

    k uskladnění - splněno

                   h) nabídka knihy „Naši knírači“ Klubu chovatelov bradáčov, inzerce 

                       knihy - bod trvá

 

            4)         c) plán výcvikových akcí na r. 2010 - splněno

                        d) návrh na změnu NZŘ pro MK - bude projednáno

                        e) smlouva s firmou Giom - splněno

 

            5)         a) vydání PP CHS Aida Réna p. Geidla - splněno, PP vydány se záznamem

                            NESTANDARD

                        b) stížnost pí. Šindelářové na nevystavení PP vrhu E - uzavřeno

                        c) uchovnění feny MK černostř. Freeda Lee Carboneum z černých rodičů

                            - splněno

                        d) porušení Zápisního řádu chovatelkou Ing. Rezkovou - bude projednáno

          6)           a) návrh na ocenění na VI. sjezdu ČKS za dosažení výsledků a propagaci  plemene  p. Vidrnovi, p. Kyšákovi a pí Havelkové - splněno

                        b) plán akcí KCHK na rok 2010 zaslán pobočkám - splněno

                        c) Zásady přetetování a přečipování, uveřejnění na www.kchk.cz - splněno

                        d) žádost pí Roubalové o rozšíření aprobace na knírače - splněno

                        g) kontroloa propozic na akce KCHK, názvosloví a zadávání titulů dle

                            nového výstavního řádu - bod trvá

                                           - zajistí p. Škubal

h) žádost Liberecké pobočky o zasílání zápisů z jednání P KCHK písemně  - bude projednáno

                      ch) organizace výstav - bod trvá

i) klubový zpravodaj Knírač, požádat na www o přispěvatele do zpravodaje

                            - bude jednáno

 

Doplnění zápisu 3/2009 ze dne 5.9. 2009 - viz bod Připomínky k zápisu od MVDr. Paveleka

                        b) RK pouze dáno na vědomí

                                 

Připomínky k programu: MVDr.Pavelek - zaslání delegací rozhodčích na r. 2010

                                                                                               - zajistí pí Zemanová

 

3.         Hospodaření

a) distribuce členských průkazek na r. 2010 - způsob distribuce bude stejný,  legitimace se budou vystavovat na konkrétní počet členské základny                 členský průkaz je platný s vypsaným jménem a razítkem pobočky  

                                                                           - zodpovídají předsedové poboček

            b) bylo vystaveno vyúčtování za zpravodaje Knírač

c) firma Sazka neposkytne dotace tak, jak tomu bylo v minulých letech, což se negativně projeví v rozpočtu KCHK ČR

d) navrženo navýšení odvodů z členských příspěvků na částku 190,- Kč/člen (z důvodů neposkytnutí dotace od Sazky, původně pro ČKS 4,8 mil. Kč - poskytnuto 1,4 mil.  Kč) toto je momentálně jediný způsob jak zajistit finanční prostředky na činnost klubu

                odsouhlaseno (8 pro, 0 proti, 0 zdržel,1 nepřítomen), informaci poboček

                                                                                     - zajistí pí Dostálová

4.         Výcvik

            a) MR kníračů stopařů 2010 se koná 17.4. 2010, Horní Bříza

b) MR kníračů proběhne ve Šluknově 27.-29.8. 2010, odsouhlaseno (9 pro, 0 zdržel, 0 proti)

               - oficiální dopis o schválení pořádání MR             - zajistí p. Škubal

              - rozhodčí na MR - Beníšek, Vyčítal

              - figuranti na MR - Kubec, Vyhnal

            c) MR agility 7.-8.8. 2010 Louny

            d) MS ISPU velkých kníračů 29.- 31.10. 2010 Haren-Ems, Německo

                výcvikové akce na rok 2010 schváleny (9 pro, 0 zdržel, 0 proti)

e) Stanios cup - viz zápis z výcvikové komise P KCHK ČR podpoří tento závod v otázce delegace rozhodčích a figurantů dle požadavku nominačního závodu na MS ISPU pro VK, použití spojení  „pod záštitou“ nelze tak jak bylo uvedeno již v minulosti (pod záštitou jsou jen  MR na které klub používá dotace)

             - získané bodové hodnocení se budou započítávat do nominace na MS

            f) návrh změny zkušebního řádu pro malá plemena

 - p.Vidrna zpracoval návrh na změny dle dohody na jednání výcvikové komise při MR 2009 - vyhotoveno do výše ZMP2 včetně spec. požadavků, toto rozeslal výcvikové  komisi a zainteresovaný výcvikářům MK

 - z důvodů názorové rozpolcenosti předkladatelů nebude zatím NZŘ vypracován. Vznikly oproti původní shodě dva názorové proudy, formou ankety bude hlasováno o vyjádření podpory těmto dvěma názorům na NZŘ malých plemen - součástí musí být jméno  psovoda, adresa, plemeno a tetovací číslo psa.

 NZŘ bude vypracován podle toho názoru, který získá větší podporu v konečné

podobě včetně metodiky a kriterií aby mohlo být postoupeno výcvikové komisi ČKS.

                                                                                                    - zajistí p. Vidrna

 

5.         ÚPCH MK

            M.Suchá:

a) zřízení databáze kníračů - oslovit ČMKU, kde v současné době vzniká nová databáze tak, aby databáze kníračů byla v návaznosti na databázi ČMKU                   

- podání informací o možném vzniku databáze a o momentálním stadiu vývoje databáze  na ČMKU bude provedeno na jednání P KCHK v Pardubicích    

                                                                                        - zajistí pí Suchá                                                     

 

6.         ÚPCH SK

a) žádost o prodloužení chovnosti na 1 vrh feny Rendy Rawena ze Záhrabské - ÚPCH doporučuje, všechny potřebné doklady přiloženy, odsouhlaseno (9 pro, 0 zdržel, 0 proti)

 

7.         ÚPCH VK

a) stále není splněno ustanovení v ZŘ o výkonnostním chovu ze strany PK ČKS - není ani  po jednání a urgenci na ČKS v PP nikde zapisováno. Přednesení problému na jednání  ČKS                                                                                                                                                             - zajistí p. Škubal

 

8.         Návrh na odvolání redakční rady časopisu Knírač

- osloveno několik potencionálních redaktorů a přispěvatelů na spolupráci při tvorbě zpravodaje Knírač, oslovení odmítli pracovat pod vedením doc. Procházky z osobních důvodů a zásahů do článků autorů. Tímto považuje prezident klubu redakční radu jako  nefunkční a podal návrh na její odvolání.

- MVDr.Pavelekem přednesen protinávrh projednat odvolání red.rady na rozšířeném jednání předsednictva v únoru v  Pardubicích – hlasováno (1 pro, 1 zdržel, 7 proti),  protinávrh nebyl schválen

- doc. Procházka využil možnosti k vysvětlení situace s konstatováním, že je připraven předat redakci zpravodaje na CD nosiči. Mimo jiné sdělil, že úmyslně porušil  rozhodnutí předsednictva k otištění článku s názorem pouze jedné strany, čímž mohlo dojít k mediálnímu poškození strany druhé

            - hlasováno o odvolání redakčního rady doc. Procházky (8 pro,1 proti, 0 zdržel)

v souladu se Stanovami KCHK ČR proběhlo tajné hlasování o personální změně, do redakční rady navržena s písemným souhlasem Ing. Zajíčková, Mgr. Lisová a Ing.  Nytrová, hlasovací lístky předány RK

   RR zvolena počtem šesti hlasů Ing. Nytrová ( z 9 hlasovacích lístků 8 platných,  

   hlasovací lístky uloženy v dokumentech předsednictva)

- výbor JM pobočky zaslal otevřený dopis prezidentovi KCHK, dopis byl vzájemně

   konfrontován s MVDr. Pavelkem, jako otevřený dopis je k dispozici i s reakcí u 

   prezidenta klubu

     

9.         Kárné jednání

            - Ing. Rezková a OPCH Jaroslava Drožová byly pozvány na kárné jednání

            - proběhlo seznámení ze strany ÚPCH pí. Zaoralové - v r. 2006 se v CHS Rezlark 

uskutečnilo spojení, ze kterého se narodila jinobarevná štěňata. V r. 2009 bylo toto  spojení zopakováno, čímž byl porušen Zápisní řád KCHK, který takovéto opakované spojení zakazuje

            - OPCH pí. Drožová vydala krycí list na žádost chovatele a svůj postup odůvodnila

   nedostatečnou evidencí jinobarevných vrhů a dlouhým časovým odstupem od 

   obou krytí

- za správnost vydání krycího listu zodpovídá OPCH a nese všechny důsledky, OPCH  pí Drožová si svůj omyl uvědomuje a lituje ho

- chovatelka Ing. Rezková požádala OPCH o vystavení krycího listu s volbou krycího psa  na žádost chovatele, chovatelka si provinění uvědomuje a lituje tohoto přestupku, vzhledem ke své dosavadní beztrestnosti požaduje písemné napomenutí v souladu s platným Kárným řádem

- RK kvituje názor chovatelky a upozorňuje na skutečnost, že se jedná o první přestupek chovatele, předložena kniha odchovů - kniha vedena v pořádku

Na základě projednání kárného provinění a uznání pochybení bylo postupovánu v souladu  s Kárným řádem, který umožňuje v §3 bod 4, upuštění od kárného potrestání, hlasováno     (9 pro, 0 proti, 0 zdržel)

                                       vyrozumění - zajistí p. Škubal, pí Zemanová

 

- paní Barbora Melcrová, CHS z Barokamu, byla pozvána na kárné jednání (v zastoupení  Ing. Ander), došlo k nedodržení časové lhůty krytí jedinců při plnopočetném vrhu

- jmenovaná sama na případ upozornila s vysvětlením, omluvou a návrhem případného kárného postihu  Na základě projednání kárného provinění, upozornění na pochybení s omluvou a návrhem  na případný kárný postih bylo postupováno v souladu s Kárným řádem §3 bod 4, upuštění od kárného potrestání, (nutno dodržet časovou prodlevu tak jak požaduje ZŘ)

            hlasováno (9 pro, 0 proti, 0 zdržel)

                                               vyrozumění  - zajistí p. Škubal, pí. Zemanová

 

10.       Různé

            a) schválení akcí KCHK na rok 2010 a delegací rozhodčích na výstavy s CAC

               delegovaní rozhodčí JM pobočkou na CSV 15.5. 2010 – MVDr. Pavelek, Parylová

Olomoucká pob. KV 26.6. 2010 - Frey, Slačková, Drožová, Zapletal

                                      pob.Praha-východ CSV 30.10 2010 delegace nedodala

               odsouhlaseno (9 pro, 0 zdržel, 0 proti)

b) hospitace nové rozhodčí pí Roubalové, předseda sboru rozhodčích MVDr. Pavelek pí Roubalovou bude kontaktovat s návrhem termínů, o termínech bude vyrozuměn  prezident klubu, který zajistí další na ČMKU        

- zajistí MVDr. Pavelek, p. Škubal

-          pozvánku na školení rozhodčích a poradců chovu

                                        - zajistí pí Zemanová

c) požadavek Pražské pobočky na urychlené proškolení pí Snížkové ve funkci OPCH  mimo řádný termín školení poradců chovu - bude postupováno dle harmonogramu  školení, pí Snížková bude proškolena v řádném termínu školení rozhodčích a poradců  chovu v Pardubicích

            d) doporučení kandidátů do předsednictva ČKS a zástupců CHK v ČMKU: byli  

nominováni dva kandidáti, p. Karban a p. Janda. P KCHK doporučuje p. Karbana, 

                hlasováno (9 pro p. Karbana, 0 pro p. Jandu)

            e) ISPU diplom - Ing. Kaprálková nevydává diplomy za titul ISPU vítěz z důvodů

neexistence tohoto diplomu pro ČR, bude přeložen originál diplomu ISPU Sieger a bude používán v české verzi, vystavení diplomu je zpoplatněno poplatkem do ISPU,  

 tisk   - zajistí p. Škubal

    - uveřejnění podmínek zisku titulu na www a v časopise knírač - zajistí pí Suchá

f) Mgr. Lisová provedla test srsti na žádost předsedy RTW klubu na přítomnost barviv u  plemene rotwailer s pozitivním výsledkem, výsledek předán prezidentem klubu

g) doručen dopis od p. Geidla s poděkováním a  návrhem na soudní spor neznámo s kým

h) žádost Liberecké pobočky na písemné zasílání zápisů z P KCHK, dle slov zástupců Liberecké pobočky nikdo o tomto způsobu zasílání zápisů nežádal, zápisy z jednání předsednictva budou dále zasílány elektronickou poštou, odpověď předsedovi Liberecké pobočky                                                                                                                  - zajistí p. Škubal

ch) předání podkladů souvisejících s funkcí prezidenta KCHK proběhne na žádost MVDr. Paveleka na jednání P KCHK v Pardubicích                            

- zajistí MVDr. Pavelek

            i) opravy v adresářích na www.kchk i časopise Knírač:

     Andrea Zaoralová - nová adresa: Zberaz DS č.4, Sedlčany, 264 01

oprava telefonu na www.kchk.cz v sekci „předsedové poboček“ u Ing.Kotalové a u MVDr. Paveleka                                                                                            - zajistí pí Zemanová

            j) návrh na ocenění na VI. sjezdu ČKS za dosažení výsledků a propagaci plemene

               p.Vidrnovi, p. Kyšákovi a pí. Havelkové - ČKS návrhy schválil

            k) rozhodčímu Karlu Hořákovi bylo uděleno napomenutí ČMKU

l) návrh p. Strusky na pořádání soutěže „Nejlepší knírač roku“ - není v možnostech P KCHK tento návrh akceptovat z personálních i finančních důvodů

            m) Termíny jednání P KCHK na první pololetí 2010:

      20.2. 2010 - jednání P KCHK Pardubice

      21.2. 2010 - setkání předsednictva, rozhodčích, poradců chovu se školením Pardubice              pozvánky   - zajistí pí. Zemanová

      prostory pro jednání, stravování a ubytování  - zajistí p. Škubal

      5.6. 2010 - jednání P KCHK Praha

            n) zaslání normativů KCHK na Ministerstvo zemědělství      - zajistí pí. Suchá

o) připomínkovat vypracované směrnice na testování barvy Mgr. Lisové do 20. ledna 2010

p) žádost o umístění a setrvání důležitých odkazů do termínu konání na akce na 

    www.kchk.cz                                                                                 - zajistí pí. Zemanová

 

 

 

            Zapsala M. Zemanová

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

           ( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )