Dnešní datum: 25. 01. 2021     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápisy z jednání předsednictva a školení rozhodčích a poradců chovu
Vydáno dne 25. 03. 2009 (3604 přečtení)

V článku naleznete zápis z jednání P KCHK a z jednání rozšířeného předsednictva ze dne 21.2.2009 v Pardubicích a ze Školení rozhodčích a poradců chovu ze dne 22.2.2009 v Pardubicích.

Zápis z jednání Předsednictva KCHK 21

Zápis z jednání Předsednictva KCHK 21.2.2009 – Pardubice

 

Přítomni: Škubal, Ander, Zemanová, Kaprálková, Suchá, Glänznerová, Vidrna

Předseda redakční rady: doc.Procházka

Omluveni: Zaoralová, Dostálová, Kotalová, Pavelek

 

1.    Zahájení, doplnění podkladů k jednání

 

2.    Kontrola zápisu z P KCHK 29.11.2008

 

4.a)      členské příspěvky do ISPU - z Německa byly zaslány faktury, do konce dubna

                                                      bude zaslán počet členů

-         způsob platby bude dohodnut během dubna 2009 (možnost platby v hotovosti na výstavě v Dortmundu)

 

4.d)      zaslání seznamů členů KCHK kteří jsou zároveň členy ZKO - bod trvá

            5.f)      žádost na ČKS o rozšíření podmínek na získání malého certifikátu o

      zkoušky: FH1, FH2, IPO-FH, ZPS1, ZPS2 - bod trvá

           6 a)       MVDr.Pavelek stále nedodal jméno testovače na barvení srsti pro Moravu - bod trvá

           6.b)      odstoupení OPCH pro Jesenickou pobočku pí Melcrové ze zdravotních

            důvodů - ÚPCH žádají o zaslání seznamu všech krycích listů vydaných

            OPCH  Melcrovou v  roce 2008 - bod trvá

6.c)      vystavení PP v ch.st. Aida Réna p.Geidla - bod trvá

8.a)      vystavení PP u VK - bod trvá

 

3.   Hospodaření

Prezidentem KCHK ČR p.Škubalem byla přečtena zpráva o stavu hospodaření KCHK za rok 2008.

Rovněž byla přečtena zpráva předsedkyně Revizní komise - účetnictví KCHK je vedeno 

            průkazným způsobem, revizní komise nemá připomínek.

 

4.   Výcviková činnost

a)   do 3 týdnů budou vyhotoveny propozice na MČR ve výkonu kníračů, terény na stopy 

jsou v jednání. Rozhodčí - probíhá jednání s p.Hodkem, vše závisí na počtu přihlášených psů, mohlo by dojít k eventuelnímu

 předelegování rozhodčího.

b)      žádost na ČKS o rozšíření podmínek na získání malého certifikátu o zkoušky: FH1, 

      FH2, IPO-FH, ZPS1, ZPS2                                                                     - zajistí p.Škubal

            c)   byly zpracovány a předány p.Hodkovi změny v hodnocení posuzování zkoušek

            d)   doručen výpis dotace ČKS na reprezentaci na MS ISPU ve výši 12.500,- Kč na dva 

účastníky a jednoho psa - bude  nutné neoficiálně zjistit na ČKS  způsob vyúčtování,je-li možno dotaci rozšířit na reprezentační družstvo             

                                                                                                                                                              - zajistí p. Škubal, pí Suchá

            e)   zaslat na ČKS vzor členské legitimace KCHK pro rok 2009                 - zajistí pí Suchá

 

5.   ÚPCH MK

a)   vystavení PP vrhu MK p+s v ch.st. Aida Réna - ÚKOZ ani ČMKU se k problému

      nevyjádřily, P KCHK nesouhlasí s vystavením PP u tohoto vrhu na základě doložené 

      dokumentace jednoznačně prokazující oční vadu,hlasováno 0 pro vystavení PP,7 proti

                  -  vyrozumění majiteli ch.st. panu Geidlovi se všemi dokumenty

                                                                                                                 - zajistí p. Škubal, pí Suchá

            b)   stížnost chovatelky sl.Šindelářové na problém vydání PP u vrhu MK čstř. se odkládá na

                  příští P KCHK, předsednictvo zajistí podrobnosti před vyjádřením ke stížnosti

 

6.   ÚPCH SK

a)   žádost o prodloužení chovnosti na 1 vrh u SK Doreen Bohemia Kardinál,přiloženy   

      všechny potřebné doklady, P KCHK nemá připomínek a doporučuje prodloužení 

      chovnosti této feny

 

7.   ÚPCH VK - viz jednání rozšířeného předsednictva

 

8.   Zpravodaj Knírač

            a)   zaslání zpravodaje ke kontrole prezidentovi p.Škubalovi před odesláním do tisku bylo      

                  splněno

b)       formou zápisu z P KCHK, výzvou v zpravodaji Knírač i na internetových stránkách  

                  KCHK budou členové vyzváni ke spolupráci v redakční radě Knírače

c)       do příštího předsednictva budou vyřešeny pravidla pro zveřejňování příspěvků 

ve zpravodaji nikoliv formou cenzury. V časopise se do budoucna nebudou zveřejňovat osobní útoky a napadání. Časopis

 by měl být informativním periodikem, pokud bude podána jakákoliv stížnost v tomto zpravodaji, bude zveřejněn i názor druhé

strany nejpozději v následujícím čísle                                                -zodpovídá redakční rada

 

9.  Různé

            a)   žádost Podbrdské pobočky o změnu termínu svodu a bonitace z 3.10. na 27.9. z důvodu 

                  duplicitní akce-P KCHK souhlasí

            b)   žádost Olomoucké pobočky o změnu místa konání Celostátní klubové výstavy 30.5.2009         

                  z důvodu změny majitele pozemku, výstava se bude konat v Horce nad Moravou-areál

                 "Lovecká chata" . V případě nepřízně počasí možno výstavu přesunout do haly.

                 Rozhodčí beze změny. P KCHK souhlasí, oznámení změny na ČMKU

                                                                                                                           - zajistí pí Zemanová

            c)   úkol do příští konference KCHK - při zpracování a úpravě stanov je potřeba zahrnout
                  pravomoci konference, předsednictva, rozšířeného předsednictva atd.

 

            d)   byla přijata pozvánka za zasedání ČKS -předsednictvo zvolilo dva delegáty ve složení

                  p.Škubal, pí Suchá

 

    

 

 

 

 

 Příští jednání P KCHK - 9.4.2009 v Praze.

 

                                                                                                                      zapsala M. Zemanová

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání rozšířeného předsednictva KCHK 21.2.2009 – Pardubice

 

Přítomni: předsednictvo KCHK - Škubal, Ander, Zemanová, Suchá, Glänznerová, Kaprálková,

                                                       Vidrna

               předseda redakční rady - doc. MVDr. Procházka

               předsedové poboček - Škubal, Ander, Havelková, Rohlenová, Parylová (zástup za

                                                   MVDr.Paveleka), Hofman (zástup za Ing.Švorce), Stránská

Omluveni: Dostálová, Zaoralová, Kotalová, Janišová, Pavelek, Struska, Švorc, Vondrová,

                  Vrchotová, Želiborová

 

Zahájení, seznámení s programem

  

    Program: 1)   vydání PP v ch.st.Sluneční veranda, pí Volná

                    2)   čipování
                    3)   kupírování ocásků

                    4)   činnost poboček

                    5)   barvení srsti

                    6)   různé, diskuse

 

 

1.   Vystavení PP v ch.st. Sluneční veranda chovatelky pí Volné

            -  za JM pobočku seznámila s problémem pí Parylová

 

Návrh P KCHK - cílem klubu není rozšiřování kníračů bez PP je vydat PP pouze tomuto. Po projednání všech příslušných řádů a směrnic

rozšířené předsednictvo navrhuje vydání PP tomuto vrhu. Po právním rozboru je názor na řešení vzniklé situace ve prospěch obou stran,

tj. schválený Zápisní řád může mít zpětnou platnost i když o tom ve svém ustanovení nehovoří.

-   bude nutné reagovat na stížnosti ostatních chovatelů v podobné situaci a přijmout     

                opatření na příští konference KCHK, aby se tato nebo jiná situace nemohla opakovat

            -   bylo hlasováno o vydání PP pro tento vrh: 12 pro, zdržel se 0, proti 0

 

            Závazný prováděcí pokyn k vydávání krycích listů:

-   za správnost vydání krycího listu zodpovídá příslušný OPCH a nese celou zodpovědnost i 

    důsledky

 

O tomto pokynu bylo hlasováno: 11 pro, 1 se zdržel, 0 proti

 

-   v tomto sporu se nejedná o chovnost feny, ale o problém nemožnosti zapsání štěňat do 

     určitého druhu chovu podle platného Zápisního řádu. Protože krycí list pro tuto fenu byl 

     vydán před účinností tohoto platného Zápisního řádu, budou PP štěňatům vydány.

            -   závazný prováděcí pokyn bude projednán na školení OPCH v neděli 22.2.2009

            -   do Konference KCHK je nutné vypracovat a právně prověřit návrh na opatření, které by 

                 těmto situacím předcházelo.

            -   návrh pí Stránské - do konference zapisovat na jednáních P KCHK všechny připomínky 

                 ke všem Normativům jedním z členů předsednictva

 

2.   Čipování

            -   návrh Podbrdské pobočky na zrušení povinnosti tetování a dát chovatelům možnost  

                výběru zda štěňata jednotně ve vrhu tetovat nebo čipovat

            -   přechodu k těmto dvěma možnostem brání směrnice ČKS o jednotném značení celého

                 Plemene

-   v návaznosti na tento návrh vstoupí P KCHK v jednání s ČKS o povolení dvojího                                    

     značení psů (čip i tetování). P KCHK připraví tento požadavek. O bodu bylo hlasováno     

     11 pro,1 zdržel, 0 proti

             -   v případě nečitelného tetování a následného přečipování je povinností majitele mít

                  v PP potvrzení PK razítkem ČKS, že pes je registrován u ČKS pod číslem mikročipu

 

3.   Kupírování ocasů

            -   P KCHK předneslo na základě požadavku ČMKU v roce 2008 návrh na stanovení

                 přechodného období do 1.1.2010

            -   ČMKU o návrhu p.Karbana o zapsání dodatku NESTANDARD do PP u štěňat

                 narozených po 1.1.2008 vůbec nejednala! A označila tento požadavek jako soukromou 

                 aktivitu

            -   platnost předchozího rozhodnutí o přechodném období se na základě tohoto zjištění

                 posouvá k platnosti nadřízených právních norem, klub bude nadále doporučovat 

                 nekupírování ocasů, chovatel musí dodržovat standard se všemi dalšími důsledky

 

4.   Činnost poboček

            a)   termín zasílání seznamů členských základen na ČKS - je proto nutné zasílat

                  informace o členství v ZKO u členů jednotlivých poboček, za tyto členy KCHK 

                  neodvádí poplatky za členství v ČKS (prostřednictvím ZKO jsou již členy ČKS), z toho 

                  plynou finanční úspory KCHK

            b)   neobjednávání knih „Naši knírači“ od Pražské pobočky i přesto, že členové této pobočky

                  o ni mají zájem a objednávají si ji individuelně za zbytečný příplatek poštovného.

                  P KCHK doporučuje všem pobočkám, aby pracovaly aktivně pro své členy

c)   povinnost výcvikářů jednotlivých poboček dodávat pololetně hlavnímu výcvikáři KCHK

                  p.Vidrnovi seznamy složených zkoušek a výsledků ze závodů v dané pobočce

            d)   návrh Podbrdské pobočky na uveřejňování zkoušek u malých a středních kníračů na

                  internetových stránkách KCHK stejně, jak je to u velkých kníračů.

 

5.   Barvení srsti

            - návrh Jihomoravské pobočky - pozitivně testovaný pes na akci pořádané KCHK by v další

                   sezoně nesměl být účastníkem na akcích pořádaných KCHK a jméno majitele uveřejnit 

                   v časopise Knírač

            - stanovisko rozšířeného P KCHK - v případě pozitivně testovaných psů budeme nadále

                                                                    postupovat dle stanov KCHK

6.   Různé

            a)   návrh JM pobočky: po problému s nejasným protokolem o vyšetření na DOV 

                  doporučovat chovatelům nevyužívání MVDr.Trnkové k vyšetření na DOV

                  klub nemůže nedoporučovat, může však doporučit oficiální vyšetřovatele DOV,

                  konference KCHK stanoví seznam oficiálních vyšetřovatelů DOV

            b)   na návrh Podbrdské pobočky je nutné aktualizovat přihlášku ke členství v KCHK na

                  internetových stránkách KCHK                                                       - zajistí pí Zemanová

c)   na žádost Podbrdské pobočky zaslat pobočkám adresáře výborů jednotlivých poboček

                                                                                                                          -  zajistí pí Zemanová

            d)   prezident klubu navrhl na základě mimořádných výsledků k ocenění na sjezdu ČKS

                  p. Vidrnu (2x Mistr světa ve výkonu) a pí Denisu Havelkovou (získání několika titulů   

                  Světový vítěz)

e)   členské průkazky KCHK platí do 30.4.2009

 

 

                                                                                                                             Zapsala M.Zemanová

 

Zápis ze setkání rozhodčích a poradců chovu 22.2.2009 – Pardubice

   

       Přítomni: viz prezenční listina

 

       Program: 1)   zahájení

           2)   zpráva o činnosti KCHK za rok 2008

                       3)   hospodaření KCHK v r.2008

                       4)   zprávy UPCH

                       5)   školení poradců chovu

                       6)   oběd

                       7)   školení rozhodčích

                       8)   různé

 

1)   Zahájení

-   prezident klubu p.Škubal přivítal účastníky a seznámil je s programem setkání

            -   po zahájení byla předána plaketa a dárkový koš k významnému životnímu

                 jubileu 80. let doc. MVDr. Zdeňkovi Procházkovi a zároveň mu bylo uděleno čestné 

                 členství KCHK ČR

      

2)   Zpráva o činnosti KCHK za rok 2008

-   prezident klubu p.Škubal seznámil přítomné se zprávou o činnosti za uplynulý rok

 

3)   Zpráva o hospodaření KCHK za rok 2008

            -   ekonomka klubu pí. Dostálová informovala o finančním stavu KCHK ČR

 

4)   Zprávy ÚPCH

            a)   zprávu ÚPCH pro MK pepř a sůl a černostříbřité přednesla Miroslava Suchá

-   ve zprávě upozornila na problém ch.st.Aida Réna s upozorněním, že KCHK  

     nemůže podporovat chov nemocných zvířat

            b)   zprávu ÚPCH pro MK černé a bílé přednesla Andrea Zaoralová

                        -   ve zprávě upozornila na problém častého zadávání čistých bonitačních a 

                            svodových kódů

            c)   zprávu ÚPCH pro SK přednesla Ing. Arch. Martina Kaprálková

            d)   zprávu ÚPCH pro VK přednesla Helena Glänznerová

-    ve zprávě upozornila na problém častého a neoprávněného zadávání známky   

      „výborný“ na výstavách

 

5)   Školení poradců chovu

Pí Suchá předala desky přítomným poradcům chovu s důležitými dokumenty potřebnými k

            jejich činnosti:

Chovatelský řád FCI - je závazný

            Zápisní řád ČMKU - závazný, odvolává se za ZŘ KCHK

                        Řád ochrany zvířat při chovu - je závazný

                        Kontakty na sekretariát Plemenné knihy ČKS

                       Adresář předsednictva KCHK

                       Adresář ÚPCH - upozornila na povinnost zasílání kompletních  přihlášek k vrhu,

                                                   povinnost zasílání výsledků svodů a bonitací pobočky

                        Adresář OPCH

                        Kontakt na posuzovatele DKK MVDr. Deckera

                        Kontakty na posuzovatele DOV - s upozorněním na nedoporučování MVDr. Trnkové

                        Směrnice + formulář na registraci chovatelské stanice

                       

                         Vzor platného oftalmologického vyšetření

                                                          - s upozorněním, že cokoliv bude chybět, nebude uznáno jako

                                                            platné. Pokud nebude formulář kompletní, veterinář musí údaj

                                                            doplnit a opatřit datumem, razítkem a podpisem.

                        Vzor krycího listu - povinnost 2x vystavit

                                                     - do kolonky vyšetření zapisovat, do kdy je vyšetření DOV platné

                                                     - v krycím listu musí být uvedeno místo a datum, kde se krytí

                                                        uskutečnilo (např: .Praha, 1.1.2009)

                                                     - kvůli inzerci na www.KCHK.cz přiložit papír s názvem ch.st.,

                                                        kontaktem na chovatele, webové stránky eventuelně tituly

                                                        uvedených psů.

                        Vzor žádanky o tetovací čísla

                        Vzor tetovací pásky - v případě tetování tužkou je nutné napsat do pásku čísla ručně

                        Směrnice pro označování štěňat

                        Smlouva o zapůjčení feny na 1 vrh - smlouva se odesílá na Plemennou knihu

                                                                                   nejpozději 14 dní před očekávaným vrhem

                        Žádost o vystavení duplikátu PP

                        Přihláška k zápisu štěňat - je povinné vyplňovat druhou stranu, zapisovat průběh

                                                                  porodu, zapisovat mrtvá štěňata, vývojové vady, kýly,

                                                                  paspárky, bílé znaky, zálomky na ocasech

                                                                - nestandard a jinobarevná štěňata se zapisují na první

                                                                  stranu přihlášky k vrhu

                        Vzor bonitační karty - přibyla kolonka pro ocásek, doporučení využívat nových

                                                            karet. U svodu dorostu je nutné vyznačovat naměřenou

                                                            výšku předvedeného jedince

 

            Pí.Zaoralová upozornila na skutečnost velmi častých neúplně vyplněných přihlášek k zápisu

            Pí Suchá upozornila na povinnou účast OPCH na těchto školeních - dle Zápisního řádu

            čl.4 bod 4 a bod 6

Parylová seznámila s praktickou částí kontroly vrhu:

                        1. kontrola vrhu:

 -   provádět 1. kontrolu vrhu u prvního vrhu feny a u začínajících chovatelů - poučit 

     chovatele o starosti o fenu a štěňata

                        -   poučit chovatele o možnosti výskytu eklampsie

                        -   informovat chovatele o přikrmování, odčervení, očkování

                        -   sledovat paspárky na zadních nohách, sledovat bílé znaky a vyznačovat

     v přihlášce vrhu

                        -   sledovat zálomky na ocáskách

                        -   sledovat vývojové vady a anomálie, rozštěpy, protokol o utracení štěněte přikládat

                            k přihlášce k zápisu

                        2. kontrola vrhu

                        -   při kontrole důsledně počítat řezáky, kontrolovat skusy

                        -   na druhou stranu přihlášky k zápisu důsledně zapisovat váhu štěňat, nesestouplá

                            varlata, tvar ocasu, ucha, přítomnost fontanely

                        -   zálomky na ocasu kontrovat pečlivě, hmatem obratel po obratli

-   všímat si výrazně bázlivých štěňat

                        -   sledovat přítomnost pupečních a tříselných kýl.

                        -   při kontrole vrhu musí být štěňata tetovaná

 

Pí Glänznerová upozornila na skutečnost u VK, kdy rostou spodní špičáky do horního patra

            - toto je nutné zaznamenávat při kontrolách vrhu  

     

P KCHK doporučuje pobočkám, aby svody dorostu prováděli rozhodčí exteriéru.

 

6.   Oběd

 

7.   Školení rozhodčích

 

Pí Jana Parylová provedla školení rozhodčích v zastoupení za předsedu sboru rozhodčích MVDr.Paveleka.

            -   upozornila na nový výstavní řád ČMKU

            -   vhodnost zapisovat do posudku počet posuzovaných jedinců ve třídě

            -   rozhodčí mohou posuzovat dané plemeno na MVP a NVP pouze 2x do roka

            Povinnosti rozhodčího - posuzovat dle standardu FCI

                                      -   hodnotit výšku, barvu, kvalitu srsti, nasazení a nesení ocasu, hodnotit

                                           vydatnost pohybu, rovnoběžnost lebečních partií

                                      -   prostudovat výstavní řád ČMKU

 

Připomínka MUDr. Beneše - doporučovat organizátorům výstav, aby rozhodčí neposuzovali příliš velké, nezvládnutelné množství psů

Připomínka doc.Procházky - účast na školení je pro rozhodčí a poradce (-kyně) chovu povinná. Podle rozhodnutí předsednictva KCHK

bude dvojí neúčast za sebou (byť omluvená) považována za ztrátu odborné způsobilosti s následkem zastavení delegací na výstavy roku 2010.

 

8.   Různé

            a)   zápis z P KCHK a ze setkání rozhodčích a poradců chovu k uveřejnění v Knírači 2/09 

                  zaslat nejpozději do 31.3.2009

b)      zprávy ÚPCH zaslat nejpozději do 30.4.2009

 

 

Na základě schváleného Zápisního řádu KCHK ČR, o.s. 1927 článek 4. bod 4.6. a následně bod 4.4. nebude KCHK ČR

akceptovat práci OPCH, kteří se nezúčastnili tohoto odborného školení dvakrát po sobě, byť se omluvili.

Rovněž tak rozhodčí pro posuzování exteriéru, kteří dvojí neúčastí na tomto školení ztratili odbornou způsobilost, nebudou v roce 2010 delegováni k posuzování.

 

Seznam bude uveřejněn v zpravodaji Knírač a na www.kchk.cz                                                  .                                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                                        Zapsala M.Zemanová( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )