Dnešní datum: 25. 01. 2021     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z jednání předsednictva KCHK 29.11.2008
Vydáno dne 05. 01. 2009 (3320 přečtení)Zápis z jednání předsednictva KCHK 29

Zápis z jednání předsednictva KCHK 29.11.2008 - Praha

______________________________________________________________________________

Přítomni: p. Škubal, Ing. Ander, pí Zemanová, pí Dostálová, pí Suchá, pí Glänznerová, pí  

                Zaoralová, Ing.Arch. Kaprálková, p. Vidrna

Revizní komise: Ing. Kotalová

Omluveni: MVDr. Pavelek, Doc.MVDr. Procházka

 

  1. Zahájení, doplnění podkladů k jednání

 

  1. Kontrola zápisu P KCHK ze dne 6.9. 2008

a)      neidentifikovaná platba VAKUS - vyřešeno, peníze převedeny Liberecké pobočce

b)      aktualizace adresáře jednotlivých poboček - splněno, uveřejnit na www.kchk.cz                                                                                       

                                                                                                     - zajistí pí Zemanová

c)      žádost p. Vidrny na ČMKU o rozšíření druhů zkoušek - bod trvá

d)      smlouva s ČKS o vedení Plemenné knihy - splněno

e)      zaplacení výstavních poplatků pobočkami - splněno

f)        vyúčtování MR v agility - splněno

g)      zaplacení závazně objednaných chovatelských normativů pobočkami - bod trvá

h)      zaslání seznamu hospodářů ekonomovi KCHK - splněno

i)        zaslání zprávy z výcvikové komise - splněno

j)        žádost na ČKS o změny nebo proškolení rozhodčích z výkonu ohledně

      změny posuzování výkonů MK - bod trvá       - zajistí p.Vidrna ve spolupráci s p.Vyčítalem

k)      vystavení PP po zahraničním krycím psovi Minuteman Natural Talent - splněno

l)        záležitost Liberecké pobočky - administrativní zrušení názvu a její obnovení

      - splněno

m)    vypracování vzorových propozic na chovatelské akce a jejich zaslání pobočkám  -  bod trvá 

                                                                                                              - zajistí pí Zemanová

n)      zaslání CD s plemennou knihou na adresu KCHK - bod trvá

 

3.   Plénum ČKS - za KCHK se zúčastnil prezident klubu p. Škubal

a)   přednesena zpráva o činnosti KCHK ČR za rok 2008

b)   návrh KCHK na vyznamenání doc. Procházky za dlouholetý přínos kynologii

      - ČKS zamítnuto s odůvodněním

c)   přednesen návrh na zapisování výkonnostního vrhu do PP

d)   přednesena stížnost na nevystavení certifikátu na zkoušku pí Fialové - došlo 

      ke špatnému překladu ze strany ČKS z regulí FCI - certifikát bude vystaven.

e)   p.Karbanem (ČMKU) přednesen návrh na povinné čipování psů u kterých 

      bude zjištěno nečitelné tetovací číslo od 1.1.2010, doporučení na přechod k 

      čipování

 

4.   Hospodaření

a)   ČP do ISPU - je nutné aktualizovat počet členů KCHK ke konci r.2008, p. Škubal

kontaktuje prezidenta ISPU s dotazem na číslo účtu na které je možno uhradit příspěvky                                 

                                                               - zajistí pí Zemanová, pí Dostálová, p. Škubal

b)   Staniovou bylo požádáno o dotaci 3.000,-Kč na Stanios Cup - P KCHK dotaci

zamítá s odůvodněním, že ač jsou z tohoto závodu započítávány body na MS ISPU,

jedná se o soukromý závod který není pořádán pod záštitou KCHK

c)   kniha „Naši knírači“ Doc.MVDr. Zdeňka Procházky

                              - faktura na 7.140,- Kč zaslaná na adresu pí Dostálové za grafickou         

                                úpravu a sazbu knihy bude zaslána zpět, předsednictvo KCHK nebude  

                               faktury proplácet. Bude vyhotovena sponzorská smlouva Doc. Procházkovi 

                               na 40.000,- Kč                            - zajistí pí Dostálová, pí Suchá, p. Hrabák

                            - všechny náklady na distribuci knihy uhradí příjemce - pobočky

                            - distribuci na pobočky  - zajistí pí Dostálová

d)   v seznamech členů KCHK od jednotlivých poboček na r. 2009 musí být u

      jednotlivých členů uvedeno, jsou-li členem ZKO                         - zajistí p.Škubal

 

5.   Výcviková činnost

a)   Stanios Cup - nejedná se o závod pod záštitou KCHK ČR, podmínkou pro

      započítávání bodů do nominace na MS je svazový figurant. Pořadatel vypustí

      z propozic formuli „pod záštitou KCHK“                                    - zajistí p.Vidrna

b)   KCHK ČR přišla od pořadatelů MS ISPU 2009 v Rakousku nabídka na ubytování       

                                                                      - odpověď a poděkování zajistí p. Škubal

c)   MR ve výkonu kníračů 2009 uspořádá ZKO Přelouč v Březích u Přelouče

-         ubytování zajištěno v kempu Buňkov nedaleko stadionu

-         v jednání terény na stopy - požadována tráva

-         do konce r.2008 je nutné vyhotovit vzorové propozice

-         návrh figurantů - v jednání, rozhodčí - Jánský, Babička

d)   hodnocení MS ISPU 2008, Itálie

-    velmi špatná organizace

-         bylo poděkováno účastníkům za reprezentaci KCHK ČR

-         výsledky jsou na www.kchk.cz

e)   návrh z pléna ČKS na spojení MR ve výkonu s kluby chovatelů boxerů a

dobrmanů - stanovisko KCHK je takové, že v současné době je dostatek

kníračů zúčastňujících se MR a  není tedy nutno tuto akci ze strany našeho klubu spojovat

f)   žádost na ČKS o rozšíření podmínek na získání malého certifikátu o zkoušky:

FH1, FH2, IPO-FH, ZPS1, ZPS2                                                  - zajistí p.Vidrna

          

 

     6.   ÚPCH MK

        a)   MVDr. Pavelek stále nedodal jméno testovače na barvu pro Moravu na rok 2009

        b)  odstoupení OPCH pro Jesenickou pobočku pí Melcrové ze zdravotních důvodů

              - ÚPCH žádají o zaslání seznamu všech krycích listů vydaných OPCH 

              Melcrovou v  roce 2008                                                         - zajistí p. Ander

c)      vystavení PP v ch.st. Aida Réna p.Geidla - P KCHK nesouhlasí na základě poskytnutých

      dokumentů s vystavením PP a postupuje celou věc k vyjádření orgánům ČMKU (komise pro chov a zdraví)

       a ÚKOZ spolu s uvědoměním chovatele o celé věci       - zajistí p.Škubal

- originál přihlášky k zápisu vrhu do PK je u prezidenta klubu p. Škubala

 

7.   ÚPCH SK - nemá připomínek

 

8.   ÚPCH VK

o)      stížnost pí Volné - nevydání PP u štěňat VK v chovu pí Volné z důvodu

nesplnění podmínek kontrolovaného vrhu (zkouška z výkonu u obou rodičů)

- pí Volná kontaktovala revizní komisi - RK po prostudování platných normativů KCHK ČR  a

   souvisejících řádů nenalezla jednoznačnou odpověď na problém, proto bod stále trvá

- vzhledem k nejednoznačnému výkladu ve stanovách, bude v únoru 2009 svoláno rozšířené předsednictvo,

   které k věci zaujme konečné stanovisko

-         fena zůstává nadále chovná dle předchozích normativů, štěňata však díky absenci zkoušky

      u jednoho z rodičů (feny)  nelze zapsat pod druh chovu, neboť u obou druhů chovu je podmínkou

      k zápisu zkouška (dle schválených Normativů) chovatelka bude vyrozuměna o jednání    

                                                                                           - zajistí p. Škubal

9.   Různé

a)   delegace rozhodčích na výstavy v r. 2010 - nejpozději do 15.6.2009

      (do posledního zasedání P KCHK před prázdninami) předsednictvo vypracuje  

      návrh na delegace rozhodčích na r. 2010 -  z důvodů zasílání písemných souhlasů

 od delegovaných rozhodčích na ČMKU, je nutné vypracovat delegace se 

 značným předstihem. Delegace rozhodčích dle návrhů bude schvalovat 

 předsednictvo

b)   časopis Knírač: 

                        -  předsednictvo  vyzve nové zájemce o práci v redakční radě

-  prezidentovi KCHK bude před odesláním do tisku zaslán redakcí 

   zpravodaj k nahlédnutí z důvodu vyloučení duplicitních článků, do

   textového obsahu, za který zodpovídá redakce, nebude zasahováno

          -  do příštího předsednictva budou vypracována pravidla na 

             uveřejňování příspěvků v časopise - zpravodaj je informativním 

             periodikem, stížnosti a spory se budou řešit na předsednictvu, nikoliv 

             prostřednictvím časopisu Knírač                             - zajistí p. Škubal

 

c)   internetové stránky www.kchk.cz : - je nutné udělat úpravy vedoucí k

     zpřehlednění webových stránek a lepší orientaci.

- vypracovat samostatnou rubriku ve které bude seznam posuzovatelů 

  očních vad  a DKK tak aby nebyl součástí rubriky „Jak na to“

- na levé liště v rubrice „výcvik“ uveřejnit výcvikové akce KCHK na 

   rok 2009                                                           - zajistí pí Zemanová

                   d)   bonitace pořádaná Zpč. pobočkou 8.5.2009 - vzhledem k tomu, že toto datum je

                          chráněným termínem ČKS na MS ve výkonu plemene Malinois, mění se termín 

                         akce na 1.5.2009.                   - změnu v tisku a na internetu zajistí pí Zemanová          

                  e)   nově vytisknuté upravené bonitační karty budou rozeslány na pobočky, vzhledem

                         k přidané kolonce „ocas“ a úpravám v hodnocení povahy doporučujeme       

                         pobočkám používat tyto nové formuláře

f)        rozšířené předsednictvo se uskuteční 21. února 2009

setkání rozhodčích a poradců chovu se uskuteční 22. února 2009 v Pardubicích. program na proškolení OPCH                

                 - zajistí pí Suchá, pí Glänznerová, pí Zaoralová, Ing.Kaprálková

program pro školení rozhodčích                                       - zajistí MVDr. Pavelek

prostory pro jednání                                                          - zajistí p. Škubal

pozvánky na obě akce                                                       - zajistí pí Zemanová

 

 

 

 

 

Příští zasedání P KCHK – 21.2.2009, Pardubice

 

                                                                                      Zapsala Martina Zemanová

                            

 

 

 

     

 

 

 ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )