Dnešní datum: 25. 01. 2021     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

PKCHK 4.5.08
Vydáno dne 07. 07. 2008 (3093 přečtení)

Zápis z jednání předsednictva KCHK

Zápis z jednání předsednictva KCHK 4

Zápis z jednání předsednictva KCHK 4.5. 2008, Praha

 

Přítomni:   Škubal, Zemanová, Kaprálková, Suchá, Glänznerová

Omluveni: Vidrna, Horáková, Ander, Dostálová, Pavelek, Procházka

Revizní komise: Hrabák

Hosté: zástupci Liberecké pobočky – Stikarovská, Hofman, Zajptová

 

Program: 1.     zahájení, doplnění bodů k projednání

    2.     kontrola zápisu z Konference KCHK – usnesení

    3.     kontrola zápisu z P KCHK ze dne 16.2.2008

    4.     projednání záležitosti Liberecké pobočky s jejími zástupci

    5.     hospodaření

    6.     výcviková činnost

    7.     ÚPCH MK

    8.     ÚPCH SK

    9.     ÚPCH VK

    10.   různé

 

 

1. Zahájení

    Předseda p.Škubal zahájil jednání předsednictva a seznámil přítomné s programem. Proběhlo doplnění

    bodů k jednání.

 

2. Kontrola zápisu z Konference KCHK – usnesení

    a)   dořešení stížností z minulého funkčního období - splněno

    b)   jednání se zástupcem ČMKU ohledně stažení návrhu na posuzování kupírování ocasů - splněno

    c)   setkání rozhodčích exteriéru - splněno

    d)   vydání klubových Normativů - splněno

    e)   předání Normativů na MV - splněno

    f)   vydání nového Adresáře předsednictva - splněno

 

    Úkoly uložené předsednictvu byly splněny ke dni dnešního jednání.            

 

3. Kontrola zápisu z P KCHK 16.2.2008

    a)   problematika neidentifikovatelné platby VAKUS na účet KCHK - viz bod jednání s hosty z

          Liberecké pobočky

    b)   změna podpisového vzoru, zajištění platební karty - splněno

    c)   změna v bonitační kartě - byl vytvořen návrh (doplnění kolonky na posouzení nekupírovaného  

          ocasu, zrušení kolonky na posouzení kupírovaného ucha a přidání čísel 4 a 6 pro popis povahy)

                                                                                                                                  - tisk zajistí pí.Dostálová

    d)   aktualizace adresáře výborů jednotlivých poboček - bod trvá

    e)   distribuce Normativů - splněno

    f)   členské příspěvky - splněno

    g)   sponzorský příspěvek od firmy Calibra - 5.000,- Kč v hotovosti na účet KCHK ČR, 5.000,- Kč ve  

          zboží, které bude použito na akce KCHK ČR

 

4. Projednání záležitosti Liberecké pobočky s jejími zástupci

 

    Liberecká pobočka se obrátila na předsednictvo KCHK se žádostí o dohledání finančních prostředků a

    jejich případné navrácení

    -  dne 10.5.2007 byla na účet KCHK ČR poukázána částka 21.539,50 Kč bez uvedení odesílatele

    - zástupci Liberecké pobočky předložili P KCHK kopii složenky, kterou tato platba proběhla a která

      dokazuje původ doposud neznámé platby na účet KCHK ČR

 

    Další postup k převodu finanční hotovosti na účet Liberecké pobočky:

-   kopie této složenky bude zaslána předsedovi KCHK ČR p. Škubalovi a hospodářce KCHK ČR

     pí. Dostálové

    -   v momentě, kdy bude zaslána kopie složenky a číslo účtu Liberecké pobočky, bude tato

         částka zaslána na účet Liberecké pobočky                                            - zajistí p.Škubal, pí.Dostálová

    -   vzhledem k tomu, že nedošlo k zániku Liberecké pobočky, nelze dle právního názoru dělit finanční

         částku ze žádného důvodu do jiné pobočky, tak jak tomu bylo v tomto případě (část finančních

         prostředků byla poukázána Ústecké pobočce KCHK ČR jako poměr za odcházející členy). Dělení je

         možné pouze po zániku pobočky a to výhradně mezi osoby, které jsou v době zániku jejími členy    

    -   P KCHK zašle doporučení Ústecké pobočce o vrácení neoprávněně zaslaných peněz za přešlé členy  

         na účet Liberecké pobočky     

    -   v případě nevrácení finanční částky smírem bude toto dále řešeno

 

5. Hospodaření

    a) odvody ČKS - v zápisu z jednání ČKS byl KCHK zařazen mezi subjekty, kteří neuhradily členské

                                 příspěvky - splněno, ČKS se omluvil za nedorozumění

                              - je nutné vyřešit tzv. „dvojité členství“ a odvody v roce 2009 zaplatit pouze na členy,

                                 kteří nejsou členy ZKO - na základě seznamu členské základny KCHK a podkladů 

                                 z poboček o členství jednotlivých členů KCHK v ZKO

                                                                                                               - zajistí pí. Zemanová, pí. Dostálová

    b) odvody ISPU - bod trvá, nutno vyřešit do 21.6.2008 a připravit částku na předání p.Laumannovi

                                                                                                              - zajistí pí.Glänznerová, pí.Dostálová

 

6. Výcvik

    a)   dotaz Ing.Rozové - zda může na MČR v agility kníračů startovat člen Slovenského klubu chovatelů 

                                          kníračů  - zúčastnit MČR kníračů nejen v agility se může pouze člen KCHK

                                          nebo ISPU

 

    b)   pořádání zkoušek (3x) na LVT kníračů Cvikov - klub zažádá o delegaci rozhodčích ČKS,

          odpovědná osoba za zkoušky je p.Vidrna

    c)   MČR kníračů stopařů - Horní Bříza proběhlo, výsledky jsou uveřejněny na www.kchk.cz

    d)   propozice na MČR ve výkonu kníračů                                          - za správnost zodpovídá p.Vidrna

    e)   žádost p.Vidrny na ČMKU o rozšíření druhů zkoušky platných pro přihlášení do třídy pracovní   

          bylo vráceno, KCHK musí podat oficiální žádost na ČMKU                                    - zajistí p.Škubal

 

7. ÚPCH MK

    -   bylo objednáno 20 souprav na měření velikosti psů, OPCH si musí míru zaplatit, VS pro platbu je 80  

        (ÚPCH SK Ing.Arch.Kaprálková si převzala míru na dnešním jednání)

 

8. ÚPCH SK

    -  vyhodnocovatel DKK MVDr. Decker nazasílal ÚPCH vyhodnocení DKK - po dohodě s ÚPCH bylo

        toto vyřešeno a vyhodnocení bude zasíláno

    -  všichni, kteří mají DKK vyhodnocené v Německu, musí posílat kopii ÚPCH. Platí i pro VK.

 

9. ÚPCH VK

    -  dotaz p. Strusky na povinnost zkoušky u feny s kupírovanýma ušima

       p.Struska žádá P KCHK o výjimku u této feny. Stanovisko P KCHK - na základě platných normativů

       schválených konferencí KCHK 10.11.07 jsou tyto závazné pro všechny členy KCHK a proto nelze

       výjimku udělit. Předsednictvo doporučuje složit zkoušku v zahraničí, tak jak tomu bylo při 

       mimořádné bonitaci KCHK ČR v Německu, kterou tato fena na základě výjimky absolvovala

 

10. Různé

    a)   diplom za titul ISPU klubový vítěz bude použit oficiální, nebude se tvořit nový návrh

    b)   p.Škubal informoval ČMKU na jejich výzvu o změně vyhodnocovatele DKK z MVDr. Kuncla na

          MVDr.Deckera od 1.1.2007

    c)   chovatelka p.Livoncová zažádala o opakování problémového spojení u SK (nepřístupná kombinace

          DKK) - v případě žádosti o vystavení krycího listu na zvířata s DKK vyhodnocené Dr.Kunclem,

                        které nesplňují podmínky DKK dle platných normativů, budou snímky přehodnoceny

                        MVDr.Deckerem

         - vyhledání zápisu z P KCHK, kde byl stanoven jako vyhodnocovatel DKK MVDr.Kuncl

                                                                                                                                       - zajistí pí.Zemanová

    d)   setkání poradců chovu - viz zápis z 17.2. ze setkání PCH a rozhodčích

          - na příštím setkání zajistit školení OPCH spojené s praktickou částí, eventuelně s videoprojekcí, 

            ÚPCH musí přesně definovat co je od OPCH požadováno

    e)   žádost Olomoucké pobočky na změnu rozhodčích na OKV 31.5.2008 - vyřešeno

    f)   návrh na zakoupení čteček el.čipů pí Rohlenovou - je reálná možnost zakoupení ze strany KCHK

          pobočkám čtečky zakoupit, eventuelně zakoupit čtečky a jednotlivým pobočkám zapůjčovat.

    g)   pověřit p.Laumanna z Německa (člen Západočeské pobočky), aby zastupoval KCHK ČR na  

          zasedání ISPU v Moskvě 23.5.2008 na vlastní náklady (cca 25.000,- Kč). Pověřovací listiny zajistí                      

                                                                                                                               - p. Škubal a pí.Zemanová

    h)   předat Normativy KCHK na ČMKU a ČKS                                               - zajistí pí.Zemanová

    ch) vypadlá mezitřída v Řádu pro zadávání titulu Šampión KCHK ČR – jedná se o tiskovou chybu a 

          pro zadávání titulu platí i ČKŠ v mezitřídě - opraveno na www.kchk.cz

 

 

 

Termín  následujícího předsednictva:   6.9. 2008, Praha

 

 

 

 

 

                                                                                                                              zapsala Martina Zemanová

                                

   

 

 

 

          

           

 

   

 ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )