Dnešní datum: 05. 07. 2020     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce
MR KNÍRAČU 2020
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Konference KCHK 10.11.2007
Vydáno dne 28. 11. 2007 (3450 přečtení)

Usnesení řádné Konference KCHK v Pardubicích 10.11.2007. Kontakty na nově zvolené členy Předsednictva KCHK naleznete v Adresáři PKCHK.

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í

 

řádné konference Klubu chovatelů kníračů ČR o.s.,

která se konala v sobotu dne 10. listopadu 2007 v Pardubicích.

 

1)Konference schvaluje přednesené zprávy předsednictva klubu za uplynulé funkční období od řádné konference 5. a 6. dubna 2003    

– předsedy KCHK MVDr. Petra Pavelka

            - hospodářky KCHK Jany Dostálové

            - předsedkyně revizní komise KCHK Ing. Danuše Kotalové

 

Současně bere na vědomí zprávy za toto funkční období –

- hlavního výcvikáře KCHK Jaroslava Vidrny

- ÚPCH kníračů velkých Heleny Glänznerové

- ÚPCH kníračů středních Denisy Havelkové

- ÚPCH kníračů malých pepř a sůl Miroslavy Suché

- ÚPCH kníračů malých černých a bílých Andrei Horákové.

 

Zpráva ÚPCH kníračů malých černostříbřitých nebyla předložena. Bude předložena dodatečně tak, aby byla uveřejněna v klubovém zpravodaji Knírač.

 

2) Konference ukládá pobočkám –

- všemi formami podporovat aktivní výcvik kníračů všech velikostních rázů.

- v dostatečném množství  zajistit  pro své členy a předpokládaný počet chovatelů – nečlenů klubu, v okruhu jejich působnosti, novelizované klubové normativy.

 

3) Konference ukládá ústředním a oblastním poradcům chovu a chovatelským sekcím - 

- v průběhu roku 2008 provést proškolení všech poradců chovu pro provádění kontrol vrhu štěňat.

- pro novelizované Specifické podmínky pro zařazování kníračů do chovu stanovit do konce roku 2007 minimální rozměry vyřazujících bílých znaků pro všechny     velikostní a barevné rázy ve vazbě na stáří štěněte.

- věnovat maximální pozornost provádění a vyhodnocování svodů dorostu, které alespoň orientačně ukazují kvalitu odchovů.

- odpovědně hodnotit povahu kníračů při chovatelských akcích – svodu a bonitaci.

 

4) Konference ukládá výcvikářům

- aktivně se věnovat výcviku kníračů všech velikostních rázů a to jak pravidelným výcvikem, tak i pořádáním jednotlivých akcí – na př. výcvikových táborů,  výcvikových víkendů atd.

- podávat hlavnímu výcvikáři klubu pravidelné hlášení o všech složených zkouškách z výkonu členů pobočky a to v termínech k 30.06. a 31.12.

 

5) Konference ukládá předsednictvu klubu –

- dořešit urychleně- nejpozději však do 30.06.2008 - všechny stížnosti došlé na předsednictvo klubu v uplynulém funkčním období

- neprodleně projednat se zástupcem ČMKU možnost stažení návrhu komise ČMKU pro chov a zdraví týkající se posuzování kupírovaných ocasů u kníračů, který má vstoupit v platnost od 1.1.2008. Požadovat odklad minimálně o 3 roky, případně do doby počátku platnosti zákazu zákonem.

- pokračovat v pravidelných setkání rozhodčích exteriéru, předsednictva klubu, ústředních a oblastních poradců chovu s frekvencí nejméně 1x ročně, jinak dle potřeby.

- souhrnně vydat v klubovém zpravodaji „Knírač“ upravené normativy do 29. února 2008.

- předat upravené normativy na příslušný odbor ministerstva vnitra.

- urychleně vydat nový adresář předsednictva klubu včetně ÚPCH a telefonického a emailového spojení.

 

6) Konference schvaluje -

- výši odvodů z členské základny poboček na účet předsednictva klubu v rozmezí :

Pro rok 2008 činí výše odvodu 170.- Kč za člena. Do další konference (v roce 2011) je horní hranice 200.- Kč . Aktuální úpravu výše příspěvků na další období stanoví vždy do konce předcházejícího kalendářního roku předsednictvo KCHK na základě analýzy hospodaření a doporučení hospodářky předsednictva klubu.

- projednávanou úpravu klubových normativů. Upravené normativy – Stanovy, Zápisní řád, Bonitační řád, Specifické podmínky pro zařazování kníračů do chovu vstoupí v platnost

 1. dubna 2008.

 

-volbu nového předsednictva KCHK  ve složení:

                        předseda                      Jiří ŠKUBAL    

                        místopředseda               Ing. Roman  ANDER

                        jednatel                        Martina ZEMANOVÁ

                        hospodář                      Jana DOSTÁLOVÁ

                        výcviková činnost          Jaroslav  VIDRNA

                        ÚPCH    VK                   Helena  GLÄNZNEROVÁ

                                    SK                   Ing. Martina  KAPRÁLKOVÁ

                                    MK P+S  a ČS   Miroslava  SUCHÁ

                                    MK Č a B          Andrea  HORÁKOVÁ

 

-volbu revizní komise ve složení :

                                                           Ing. Danuše  KOTALOVÁ

                                                           Petr  HRABÁK

                                                           Renáta  SAKMAROVÁ

 

 

V Pardubicích  10.11. 2007  návrhová komise – Mgr. Dana Havlová, Ing. Jana Hlavatá, Jiří Škubal

 

                                                                      ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )