Dnešní datum: 07. 06. 2023     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté

Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Evidenční list vrhu štěňat
Převodní list štěněte

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce 2023
Přehled vykonaných zkoušek
MR KNÍRAČU 2023
MS ISPU 2022
Zkoušky z výkonu
Den s kníračem
Podmínky nominace na MS ISPU 2023
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři
Coursing ČR

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zpráva o chovu MK černý a bílý za rok 2005
Vydáno dne 24. 05. 2006 (4085 přečtení)2001

2005

KNÍRAČ MALÝ ČERNÝ

 

 

 

            U plemene knírač malý černý bylo v průběhu roku 2005 zapsáno 170 štěňat z 33 vrhů narozených v ČR a 3 importy – pes a fena ze Slovenska a pes z Kanady po psu  Skansen . Celkem bylo zapsáno 86 psů a 87 fen, v tomto počtu jsou i 2 jedinci pepř a sůl, oba ze zahraničních krytí - pes ze spojení Kelly’s Yessie  Yames a Genius Girl Androis a fena ze spojení Bowsers Flying High a Utopia Rezlark.

V roce 2005 bylo uskutečněno dosti zahraničních krytí, z 19 použitých plemeníků je jich 6 zahraničních. Nejvíce vrhů – 5 – měli Ebony Albert Black Samba a Inter Leader Rezlark. Podíl ostatních plemeníků není tak významný, jak je zřejmé z následující tabulky (zahraniční plemeníci kurzívou).

 

Plemeník

Počet

vrhů

Počet

štěňat

Z toho

p/f

Průměrně

štěňat/vrh

Beefeater Black Nelor

1

3

1/2

3

Birli’s I’m Still Standing

2

14

4/10

7

Bodie Brněnský drak

1

3

0/3

3

Bouvbear’s Boggie May Way Back Home

1

4

2/2

4

Bowsers Flyin High         

2

12

5/7

6

Cassidy Brněnský drak

3

16

6/10

5,3

Da Vinci v.d. Brunnengarten

1

6

2/4

6

Ebony Albert Black Samba

5

27

15/12

5,4

Chelines Black Balduino 

2

12

5/7

6

Inter Leader Rezlark

5

28

18/10

5,6

James Bond Rezlark

1

7

2/4

7

Kelly‘ Yessie Yames

2

12

10/2

6

Made in Spain Xerxes

1

7

2/5

7

Omar Sharif Androis

1

2

1/1

2

Playboy Rezlark

1

4

3/1

4

Skansen’s Tod V Thankyou

1

4

2/2

4

X-fiel N del Gervasio

1

1

0/1

1

X-Magicman v.d. Havenstad

1

2

2/0

2

Yeoman Nelson Androis

1

6

3/3

6

 

33

170

84/86

5,2

 

 

Svod

            V roce 2005 bylo na svodu předvedeno 44 jedinců – 20 psů a 24 fen, což je účast odpovídající minulým rokům.

Barva oka byla pouze 3x „hnědá“, jinak vždy „tmavě hnědá“, tedy celkově dobrá situace. Skus se vyskytl 40x nůžkový, 2x těsný nůžkový, 1x nepravidelný nůžkový přípustný a 1x alveolární výkon  – tedy opět situace dobrá. Trochu horší byla situace v absenci zubů, kdy se 3x chybělo 1xM3, 1x P1, 1x 2xM3 (vyřazující vada) a 1x 2xP1 (rovněž vyřazující vada). 1x M3 vybočen (?).  Více najdete v tabulce výsledky svodů za rok 2005

Situace u kohoutkové výšky se také na první pohled poněkud zhoršila – 1x fena „nedorostlá“, tedy 29cm (přípustné) – a 8x kód „7“ – 3x 36cm, 3x 38cm (z nich dokonce jedna fena!) a 2x neuvedeno.

V roce 2005 byly na svodech se nejčastěji vyskytující vady v postavení a pohybu pánevních končetin, a to u 9 jedinců (20%). 

Se vzrůstajícím počtem jedinců s nekupírovaným ocasem máme stále dost jedinců s vadami ocasu. Tato vada byla zaznamenána 4x (9%).

Vady v utváření hřbetní linie a zádi vykazovali pouze 4 jedinci (9%), což je proti minulým letům mírné zlepšení.

Pouze 1x byla zaznamenána vada ucha a 1x vadné postavení uší..

Stále je patrný mírný nárůst vad ve kvalitě a zbarvení srsti – 5 jedinců (11%). Nejspíše se na tom podílí i fakt, že část majitelů není ochotná se příliš srsti kníračů věnovat a místo trimování volí jednodušší a rychlejší variantu ostříhání srsti strojkem. Bohužel se lze s tímto nešvarem setkat i u chovatelů, kteří mají knírače mnoho let. Uvést stříhanou srst do původní kvality může trvat značně dlouhou dobu.

 

 

Bonitace

            Na bonitaci bylo v roce 2005 předvedeno 34 jedinců - 10 psů a 23 fen.

Výborná situace je ve výskytu vadných skusů (2x těsný nůžkový skus) a ve vadách v  utváření horní linie (pouze 3x), velmi dobrá pak v absenci zubů (2x 1 M3, sestrám z jednoho vrhu „ P „  Black Belis po James Bond Rezlark a Jasmina Black Belis a 1xP1 neprořezána feně po Quandary Androis a Zeta Jones Androis) a barvě oka (1x světle hnědé).

Za zcela neuspokojivou by se dala považovat situace ve vadách v postoji a pohybu zadních končetin – celkem 14x (41%), i když „jen“ 6x popsáno přímo v kódu a 8x v poznámce. U vad postavení a pohybu předních končetin je situace lepší, tyto byly zaznamenány jen 3x. 

Co se týče kohoutkových výšek naměřených na bonitacích, 4x byl zadán kód „4“, 24x kód „5“, 5x kód „7“ (4x 36cm, 1x 38cm) a 1x kód „3“, tj. lehký při výšce požadované standardem. Tedy situace obdobná jako v minulých letech.

Vady v nasazení a nesení ocasu se vyskytly 2x.

Stejně jako na svodech, je na bonitacích patrný výskyt zhoršené kvality srsti (3x jemná, 1x vlnitá). Příčina může být stejná jako u svodu. Je třeba zdůraznit, že malé černé knírače, kteří vedou krev jedinců ze zámoří, je bezpodmínečně nutné trimovat a nikoli stříhat.

Situace v povahách je dobrá – 33 jedinců obdrželo kód „5“, 1 kód „7“ a 3x byla zaznamenána reakce na střelbu.

Z předvedených jedinců bylo 32 ohodnoceno na výstavách známkou „výborný“ a 2 známkou „velmi dobrý“.

 

 

2005

KNÍRAČ MALÝ BÍLÝ

 

 

            V roce 2005 bylo zapsáno 100 štěňat knírače malého bílého z 21 vrhů narozených v ČR, 1 importovaný pes. Narodil se 1 černý pes. Celkem tedy bylo zapsáno 48 psů a 53 fen. Bylo použito 13 plemeníků, jejich využití je uvedeno v tabulce. Rekordních 9 štěňat bylo odchováno v CHS Bianco Star ze spojení Denis od Bastera a Doris z Malé Štěpánské.

           

Plemeník

Počet

vrhů

Počet

štěňat

Z toho

p/f

Průměrně

štěňat/vrh

Arboc Ignorant

1

4

0/4

4,0

Bestiárius Ignorant

1

7

5/2

7,0

Cerridwens Finndream    

4

16

9/7

4,0

Denis od Bastera

1

9

3/6

9,0

Euro Snowwhite v.d. Spikke

3

17

8/9

5,7

Frykas Samantino Polonica

1

2

0/2

2,0

Josua BPA Bianco Olgas

1

4

2/2

4,0

Mercury Švarcava

1

3

0/3

3,0

Nero z Če-Slu

1

6

2/4

6,0

Orin Bianco Olgas

2

9

3/6

4,5

Sarin Fluid Bianco Olgas

1

4

2/2

4,0

Zacharias of Bianco Olgas

1

7

4/3

7,0

Zappa v.d. Spikke

3

12

9/3

4,0

 

21

100

47/53

4,8

 

 

Svod

            V roce 2005 bylo na svodu předvedeno pouze 26 jedinců - 2 psi a 24 fen. Zjevný nepoměr mezi pohlavími je až zarážející.

            Jako výborná se jeví situace u vad skusu (25x nůžkový, 1x nepravidelný přípustný) i v barvě oka (22x tmavě hnědé, 4x „hnědé“) a proti minulým rokům i v absenci zubů (1xM3, import fena Made in Spain Topten), nebýt sourozenců ze spojení Zappa v.d Spikke a Blondy Plašan, kde chybělo 3x 2xP1.

Vyšší kohoutková výška (kód 7) byla naměřena u 4 zvířat (2x 36cm,  2x nezaznamenáno, ale ve 3 případech se jednalo o feny!).

            Nejčastěji se vyskytly vady v postavení a pohybu zadních končetin (opět uvedeno buď přímo v kódu nebo v poznámce) – u 13 jedinců (50%) – a v utváření horní linie (6x dlouhý hřbet, 1x klenutá bedra). Vady v postavení a pohybu předních končetin se vyskytly jen 2x.

            Měkká srst byla zaznamenána 5x a špatná barva srsti (většinou hnědý nádech) 4x. To je ovšem u bílých kníračů problémem už řadu let.

Uspokojivá je momentálně situace ve vadách ucha, bylo zaznamenáno 2x ucho vadně nesené a 1x ucho stojící, vady ocasu byly zaznamenány 2x.

 

 

Bonitace

            Na bonitaci bylo v roce 2005 předvedeno 21 jedinců - 5 psů a 14 fen.

            Všechna předvedená zvířata měla nůžkový skus. Stejné feně jako na svodu chyběla 1x M3,  „Hnědé oko“ bylo zaznamenáno u 4 jedinců.

Kohoutková výška s kódem „7“ byla naměřena u 3 jedinců, což se jeví jako velmi uspokojivá situace.

Nejčastěji zaznamenaný nedostatek je opět u postavení a pohybu zadních končetin, tentokrát ovšem u všech 11 jedinců pouze v poznámce…

4x byl zaznamenán úzký postoj předních končetin, 3x strmé přední končetiny.

Nekorektní utváření hřbetní linie a zádi vykazovalo 10 jedinců (48%) – písmena T, U nebo X. Vady v pohybu  končetin se vyskytly celkem 9x.

Dalšími častými a nijak výrazně se nelepšícími problémy jsou vady ucha (5x) a vady pigmentace (6x). Vady ocasu byly zaznamenány 2x.

Jemná srst se vyskytla 2x.

Stále není úplně dobrá situace v povahách – 1x byl zadán kód „7“, 1x kód „4“, dokonce 2x kód „3“ a 3 zvířata měla reakci na střelbu.

Z předvedených jedinců bylo 17 ohodnoceno na výstavách známkou „výborný“ a 4 známkou „velmi dobrý“. Jedna fena má složeny zkoušky ZZO, ZMMP a ZOP.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )