Dnešní datum: 21. 06. 2024     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Jak na to?
Dokumenty k vrhu
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté
Statistiky z Plemenné knihy

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce 2024
MR KNÍRAČU STOPAŘŮ 2024
Podmínky nominace na MS ISPU 2024

Přehled vykonaných zkoušek
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři
Coursing ČR

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zpráva o chovu Mk černý a bílý za rok 2004
Vydáno dne 01. 01. 2005 (4447 přečtení)2001

2004

KNÍRAČ MALÝ ČERNÝ

 

 

 

            U plemene knírač malý černý bylo v průběhu roku 2004 zapsáno 133 štěňat z 27-mi vrhů narozených v ČR a 2 importované feny, obě původem ze Slovenska. Celkem bylo zapsáno 60 psů a 75 fen, v tomto počtu jsou i 2 feny pepř a sůl z vrhu po Super Star Moldau North a  Stad of Haven Xenia. Rekordních 10 štěňat bylo zapsáno v ch.st. Rezlark ve vrhu po James Bond Rezlark a Cornelia Bara Rezlark.

V chovu bylo ve sledovaném roce použito celkem 16 plemeníků, nejvíce vrhů – 5 – měli Da Vinci v.d. Brunnengarten a James Bond Rezlark. Podíl ostatních plemeníků je zřejmý z následující tabulky, ze které je rovněž zřejmé, že v roce 2004 se uskutečnila 2 zahraniční krytí.

 

Plemeník

Počet

vrhů

Počet

štěňat

Z toho

p/f

Průměrně

štěňat/vrh

Počet

uhynulých

Akym Black Nelor

1

4

2/2

4

 

Benett v.d. Spikke

1

5

3/2

5

 

Bousers Flyin High          (zahr.)

1

8

1/7

8

 

Da Vinci v.d. Brunnengarten

5

30

12/18

6

 

Dreyfus Xana’s Androis

1

6

3/3

6

 

Ebony Albert Black Samba

1

5

2/3

5

 

Chelines Black Balduino  (zahr.)

1

5

4/1

5

1/0

Ignacio Rezlark

1

4

2/2

4

 

Inter Leader Rezlark

2

7

3/4

3,5

 

James Bond Rezlark

5

26

11/15

5,2

 

Joker Black Belis

1

7

5/2

7

 

Playboy Rezlark

2

6

3/3

3

 

Super Star Moldau North

1

4

0/4

4

 

Tony-Quinn Mlsnofka

1

1

1/0

1

 

X-Magicman v.d. Havenstad

2

7

4/3

3,5

 

Yeoman Nelson Androis

1

8

4/4

8

 

 

27

133

60/73

4,9

1/0

 

 

Svod

            V roce 2004 bylo na svodu předvedeno 51 jedinců – 19 psů a 32 fen. Již delší dobu se svodů zúčastňuje více fen.

Velmi kladně hodnotím situaci u barvy oka (všichni „tmavě hnědé) a u vad skusu (3x těsný nůžkový). Rovněž situace u kohoutkové výšky se nijak výrazně nezměnila (5x naměřeno 36cm a 2x 37cm).

Zato se nám častěji vyskytla absence zubů – 2x 2P1, 4x M3, 2x 2M3 a 1x I2. Nejvýrazněji se na tomto počtu absencí podílel vrh „P“ Black Belis (James Bond Rezlark x Jasmina Black Belis), kde čtyřem jedincům chybí 1x nebo 2xM3, jednomu dokonce I2. U otce tohoto vrhu byla na výstavě v ČR zjištěna - údajně vyražená - chybějící 1xM3. Jeho bratru chybí rovněž 1xM3.

Se vzrůstajícím počtem jedinců s nekupírovaným ocasem nám přibývá jedinců s vadami ocasu. Tato vada byla zaznamenána 7x (14%).

Vady v utváření hřbetní linie a zádi vykazovalo pouze 8 jedinců (16%), vady v postavení a pohybu pánevních končetin dokonce jen 4 jedinci (8%), bohužel se nám ale nečekaně vyskytlo 16 jedinců (32%), kteří vykazovali nedostatky pohybu.

6x byly zaznamenány nedostatky ve zbarvení srsti, což představuje mírný nárůst této vady.

 

 

Bonitace

            Na bonitaci bylo v roce 2004 předvedeno 28 jedinců - 11 psů a 17 fen.

Výborná situace je ve výskytu vadných skusů (2x těsný nůžkový skus) a ve vadách v  utváření horní linie (pouze 4x), velmi dobrá pak v absenci zubů (1xM3, 1x2M3 - odstoupil) a barvě oka (1x hnědé, 1x světlé). Za uspokojivou by se dala považovat i situaci v kvalitě srsti (2x měkká, 2x špatná barva) a vadách v postoji a pohybu zadních končetin (3x), kdyby se ovšem u 11-ti jedinců nevyskytovala poznámka „úzké chody vzadu“. 

Co se týče kohoutkových výšek naměřených na bonitacích, 2x byl zadán kód „4“, 21x kód „5“ a 5x kód „7“. Tedy situace obdobná jako v minulých letech.

Jedinci s ocasem ponechaným v původní délce se objevují častěji, ne vždy však bývá nekupírovaný ocas ideálně nasazen a nesen. To je zřejmě přímou příčinou vzrůstu výskytu nedostatků v nasazení a nesení ocasu, neboť i vadné nasazení ocasu je více patrné u ocasu nekupírovaného.

Možná ne zcela ideálně se jeví situace v povahách – 26 jedinců sice obdrželo kód „5“, (zbylí 1x  „6“ a 1x „3“), ale 4x byla zaznamenána reakce na střelbu.

Z předvedených jedinců bylo 25 ohodnoceno na výstavách známkou „výborný“ a 3 známkou „velmi dobrý“.

 

 

 

2004

KNÍRAČ MALÝ BÍLÝ

 

 

            V roce 2004 bylo zapsáno 96 štěňat knírače malého bílého z 23 vrhů narozených v ČR, 1 pes importovaný z Holandska a 2 importované feny, jedna ze Španělska a jedna z USA. Celkem tedy bylo zapsáno 50 psů a 50 fen. Bylo použito 13 plemeníků, z toho 2 v zahraničí. Nejvíce vrhů – 6 – měl Ista v.d. Spikke. Využití dalších plemeníků je uvedeno v tabulce.

           

Plemeník

Počet

vrhů

Počet

štěňat

Z toho

p/f

Průměrně

štěňat/vrh

Počet

uhynulých

Andy Fraka Jílové

1

4

1/3

4

 

Arboc Ignorant

1

3

1/2

3

 

Cerridwens Finndream     (zahr.)

1

3

1/2

3

 

Denis od Bastera

1

5

3/2

5

 

Emil Uličník

1

6

4/2

6

 

Erythro Trigenimus          (zahr.)

1

4

2/2

4

 

Euro Snowwhite v.d. Spikke

3

11

4/7

3,7

 

Frykas Samantino Polonica

2

10

7/3

5

 

Ista v.d. Spikke

6

27

12/15

5,1

1/2

Karwish Strut Your Stuff

1

7

4/3

7

 

Orin Bianco Olgas

1

4

4/0

4

 

Sarin Fluid Bianco Olgas

1

1

1/0

1

 

Zappa v.d. Spikke

3

11

4/7

3,7

1/0

 

23

96

48/48

4,2

2/2

 

 

Svod

            V roce 2004 bylo na svodu předvedeno pouze 18 jedinců - 10 psů a 8 fen. Z hlediska počtu loňských zapsaných štěňat je to účast velmi slabá a velmi se tím snižuje vypovídací schopnost svodů, které při účasti okolo 20% odchovů nemohou reálně splnit funkci kontroly dědičnosti vad v populaci. 

Jako vynikající se jeví situace u vad skusu (100% nůžkový) i v barvě oka (1x „hnědé“) a proti minulým rokům i v absenci zubů (1x2P2).

Bílí knírači stále zápasí s vadami pigmentace – 3x světlý nos, 1x světlý nos i drápy.

Nedostatky v utváření hřbetní linie a zádi byly zaznamenány pouze 4x (22%), což by bylo výrazné a žádoucí zlepšení proti minulým rokům. Rovněž strmé úhlení končetin se vyskytlo pouze 2x (11%), sbíhavé chody vzadu 6x (33%).

Zlepšuje se snad i situace ve vadách ucha, bylo zaznamenáno 2x ucho vadné a 1x ucho stojící.

Vyšší kohoutková výška (kód 7) byla naměřena u 5 zvířat (2x 36cm, 1x 37cm, 1x 39cm, 1x nezaznamenáno).

 

Bonitace

            Na bonitaci bylo v roce 2004 předvedeno 18 jedinců - 7 psů a 11 fen.

            Všechna předvedená zvířata měla nůžkový skus. „Hnědé oko“ bylo zaznamenáno u 4 jedinců. 2x se vyskytlo vadné ucho.

Nekorektní utváření hřbetní linie a zádi vykazovalo 11 jedinců (61%). Vady v pohybu  končetin se vyskytly celkem 9x.

Kohoutková výška 36 cm byla naměřena u 2 jedinců, nižší výška (kód 4) také jen u 2 jedinců. To je velmi uspokojivá situace.

Řídká srst se vyskytla 3x , vlnitá srst 1x.

Pouze 2x byla zaznamenána nedostatečná pigmentace, což by ukazovalo na sice pomalé, ale snad skutečné zlepšování této vlastnosti.

Stále není úplně dobrá situace v povahách – 3x byl zadán kód „6“, 1x kód „3“ a 4 zvířata měla reakci na střelbu.

Z předvedených jedinců bylo 13 ohodnoceno na výstavách známkou „výborný“ a 5 známkou „velmi dobrý“.

 

 

Ráda bych upozornila na obtížnost zpracovávání této zprávy za situace, kdy ještě týden před její oficiální prezentací musí ústřední poradce chovu telefonicky upomínat krajské poradce chovu, aby mu laskavě dodali podklady nutné k jejímu zpracování, konkrétně výsledky svodů a bonitací!

 

 

 

Zápisy štěňat 2004 – knírač malý černý

 

 

D  z Plaského údolí, *9.2.2004

Ignacio Rezlark x Barcelona Lights Black

2/2: Delwin , Diego, Dasha Lee, Dona Isabella

 

A  Oric central, *26.2.2004

James Bond Rezlark x Donatella Androis

1/3: Adam, Amalie, Athena, Atlanta

 

C  Rezlark, *1.3.2004

Xmagicman van de Havenstad x Vinessa van de Havenstad

1/0: Cowboy

 

A  od Tří Grácií, *17.3.2004

Inter Leader Rezlark x Carrie z Habreku

1/3: Akim, Ajsa, Amanda, Arleta

 

A  Carboneum, *30.3.2004

Dreyfus Xana’s Androis x Genius Girl Androis

3/3: Absolute Alcoholic, Arctic Ice, Aurelius Marcus, Adara Lee, Altagracia, Aquamarine

 

C  z Anvesu, *10.4.2004

Yeoman Nelson Androis x Arka Almavo

4/4: Cap, Caky, Cedrik, Ciro, Cira, Cilka, Cedrika, Celesta

 

Z  z Hofjaru, *12.4.2004

Plyboy Rezlark x Violka z Hofjaru

3/2: Zero, Zesi, Zar, Zora, Zira

 

D  Malý kavalír, *13.4.2004

Playboy Rezlark x Annie Lenox Malý kavalír

0/1: Dancing in Black

 

E  Anairo, *15.5.2004

Da Vinci von den Brunnengärten x Oresta Androis

1/5: Endy Omar, Ejmy Cristina, Elisabeth Sara, Erna Klaudie, Emily Ornela, Enita Xenie

 

C  Flopáček, *22.5.2004

James Bond Rezlark x Beatrice Bohemia Borami

1/0: Curre

 

D  Rezlark, *12.5.2004

James Bond Rezlark x Cornelia Bara Rezlark

4/5: D’Artagnan, Diplomat, Domino, Dragon, Dark Primrose, Dessy, Dolly, Dolores, Doris, Drachma

 

O  Knight of Danian, *12.5.2004

Da Vinci von den Brunnengärten x Cheeky Beauty Knight of Danian

3/1: Oliver, Onyx, Orion, Ofelie

 

P  Androis, *15.5.2004

Chelines Black Balduino x Anna Antoinetta Androis

4/1: Pearl Diver, Peter Pan, Perry Mason, Pinkerton, Poppy Fay

 

Q  Androis, *16.5.2004

Xmagicman van de Havenstad x Royal Rapsodie Androis

3/3: Quentin Tarantino, Querulant, Quick Kiss, Queen of Night, Quendoline, Quo Vadis

 

D  Astako, *5.6.2004

James Bond Rezlark x Brenda Belina Anairo

2/3: Darny, Dinar, Delia, Dia, Dinara

 

D  Mlsnofka, *14.7.2004

Ebony Albert Black Samba x Urana Mlsnofka

2/3: Derrick, Dingo, Deborah, Devil, Drina

 

A  Plimar, *23.7.2004

Da Vinci von den Brunnengärten x Anka Arisa Morava

1/3: Adam, Adéla, Amálka, Apolena

 

N  od Modrého džbánu, *6.9.2004

Da Vinci von den Brunnengärten x Way z Hofjaru

5/3: Nadir, Neaty, Neck, Neil, Nurmi, Nancy, Nelly, Nessy

 

A  Bohemia Ness, *17.9.2004

Da Vinci von den Brunnengärten x Brooke Shields z Šardanu

2/6: Adrian, Artus, Amelia, Anastacia, Andalusie, Angelika, Annie Black, Audrey

 

E  Mlsnofka, *29.9.2004

Tony Quinn Mlsnofka x Drina Devil Black Samba

1/0: Elvis

 

A  z Kozince, *6.10.2004

Akym Black Nelor x Roxan Rezlark

2/2: Apolo, Amigo, Arwen, Arka

 

D  Valorian, *19.10.2004

Inter Leader Rezlark x Ave Maria Valorian

2/1: Daiko, Dazzling Dream, Deja-Vu

 

R  Androis, *21.10.2004

Super Star Moldau North x Xenia Stad of Haven

0/4: Rag Doll, Rosalia, Rosemary, Rosinanta

 

E  Malý kavalír, *1.11.2004

Benett v.d. Spikke x Annie Lenox Malý kavalír

3/2: Elisha Graves, Excellent Boy, Exclusive in Black, Easy in Black, Elizabeth Sissi

 

E  Rezlark, *6.11.2004

Bousers Flyin High x Issa-Prima Rezlark

1/7: Esquire, Elder Berry, Erotika of Manso, Esmeralda, Eurostar, Evening Star, Exclusive, Excuse Me

 

E  Astako, *26.11.2004

James Bond Rezlark x Adelaida Anairo

3/3: Eber, Elvis, Eddie, Estella, Eimy, Elma

 

D  Flopáček, *7.12.2004

Joker Black Belis x Beatrice Bohemia Borami

5/2: Dagg, Denny, Dipp, Dinno, Doby, Daisy, Debie

 

 

Zápisy štěňat 2004 – knírač malý bílý

 

O  Švarcava, *19.1.2004

Euro Snowwhite v.d. Spikke x Elegant Eleonor Švarcava

0/1: Ornella

 

Z Bianco Olgas, *3.2.2004

Erythro Trigenimus x Dakota Domina Bianco Olgas

2/2: Zahnior Trigenimus, Zacharias of, Zanny Zoe of, Zizi Scarlet of

 

I  Uličník, *12.2.2004

Ista v.d. Spikke x Emili Uličník

2/3: Iorik, Igor, Inez, Iris, Izabela

 

A  King Rascal, *16.2.2004

Zappa v.d. Spikke x Aigill Rejape

1/2: Aldo, Andy, Arris

 

A  z Krásenské rozhledny, *18.2.2004

Zppa v.d. Spikke x Arabela Cinda z Malé Štěpánské

1/1: Asterix, Andy

 

B  Ignorant, *8.4.2004

Orin Bianco Olgas x Aipom Ignorant

4/0: Belides, Brennus, Bestiarius, Bucefalos

 

E  Olympia Albra, *10.4.2004

Ista v.d. Spikke x Arthemis Olympia Albra

1/3: Euripides, Elektra, Eureca, Euridike

 

F  Olympia Albra, *16.4.2004

Denis od Bastera x Adeona Bonni Ardnaxela

3/2: Faiton, Fenix, Filon, Falla, Fatima

 

B  Queen Alebana, *11.4.2004

Andy Fraka Jílové x Bryaxis Olympia Albra

1/3: Bodie, Beauty, Brenda, Britany

 

C  pod Koldumem, *19.4.2004

Ista v.d. Spikke x Angelina Jolie pod Koldumem

1/3: Coudy Crowe, Casiopea, Celine Dion, Cindy White

 

P  Švarcava, *22.4.2004

Euro Snowwhite v.d. Spikke x Afrodita Švarcava

1/3: Pluto, Penelope, Porsche, Princess

 

Q  Švarcava, *14.5.2004

Euro Snowwhite v.d. Spikke x MatraszepeWjite Pearl for Švarcava

3/3: Quality Boy, Quartino, Quattro, Qwendy, Quarissa, Queen of Hearts

 

A  Vasata, *18.5.2004

Zappa v.d. Spikke x Bllondy Plašan

2/4: Adonis, Alow, Aimy, Alba, Anis, Ariska

 

C  Bianco Vera, *30.5.2004

Ista v.d. Spikke x Artemis Bianco Vera

4/2: Candy, Cassidy, Cipísek, Colt, Casey, Cindy

 

A  Drakobijce, *10.6.2004

Ista v.d. Spikke x An-Flora Bílá Amálka

2/0: Arogorn, Artus

 

F  Rey Prag, *22.6.2004

Ista v.d. Spikke x Mikes-Uti Apple

2/4: Flop, Fantastic, Funny, Fiesta, Fantasie, Flora

 

B  z Krásenské rozhledny, *16.8.2004

Frykas Samantino Polonica x Arabela Cinda z Malé Štěpánské

3/1: Bernie, Bleky, Brian, Bellisa

 

C  Ignorant, *30.8.2004

Emil Uličník x Zarzadilla Bianco Olgas

4/2: Calchas, Castor, Consus, Cyrus, Camenna, Carmenta

 

A  Bianco Olgas, *7.9.2004

Cerridwens Finndream x Mysteria Liza Bianco Olgas

1/2: Apollo Rino of, Andra of, Apocalypsa of

 

A  Well Fair, *1.10.2004

Sarin Fluid Bianco Olgas x New Orange Bianco Olgas

1/0: Alistair

 

R  Švarcava, *20.10.2004

Karwish Strut Your Stuff x Cherry Chance Švarcava

4/3: Riccardo, Ralph, Rex, Rusty, Rose, Rachel, Romance

 

B  Bianco Olgas, *1.11.2004

Frykas Samantino Polonica x Enay Bianco Olgas

4/2: Bizardo Halloween, Bozetto Halloween, Bredley Halloween, Britanic Halloween, Babeta Halloween, Britany Halloween

 

G  Rey Prag, *10.11.2004

Arboc Ignorant x Constance Ayrin Švarcava

1/2: G-Man, Greasy, Gama

 

           

 

 

 

 ( Autor: -mze- | Informační e-mailVytisknout článek )