Dnešní datum: 18. 11. 2019     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání | PŘIHLÁŠENÍ  
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Formuláře ČMKU
Přihláška k vrhu - zadní *.pdf, *.doc
Jak na to?
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Rozhodčí specialisté

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce KCHK 2019
Podmínky nominace na MS
MR kníračů ve výkonu 2019
Klubový šampion práce
Články, výsledky
Složené zkoušky MK, SK

Zkušební řády
Agility
Záchranáři

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zápis z chovatelské sekce velkých kníračů 5.11.2005
Vydáno dne 29. 11. 2005 (4251 přečtení)Přítomni: Helena Glänznerová, manž. Struskovi, Josef Kydlíček, Jitka Potůčková, Marcela Šedivá, Veronika Staniová, Jiří Škubal, Kateřina Borunská, Petra Árvaiová

1. úvod
2. zpráva ÚPCH o chovu VK v roce 2005
3. poznámky a doporučení ÚPCH
4. návrhy přítomných
5. diskuse
6. ukončení schůze sekce

ad. 1. :
- Současná situace v chovu: štěňata se neprodávají, zůstavají u chovatelů. K 3.11.2005 bylo zapsáno do PK 160 štěňat (za celý rok 2004 to bylo 159), nabídka evidentně převyšuje poptávku.

- Na stránkách ÚPCH je k nahlédnutí průběžně aktualizovaný seznam nakrytých fen, který pomůže zájemcům s odhadem vhodnosti krytí.

- ÚPCH předkládá seznam vyhodnocených RTG DKK za rok 2005 k 3.11. Vyhodnoceno 71 snímků (za celý rok 2004 – 54): procento negativních jedinců opět klesá – v roce 2003 bylo negativních 64% snímků, v roce 2004 50%, v roce 2005 zatím 44% (18% stupeň 1, 24% stupeň 2, 13% stupeň 3, 1% stupeň 4)

- ÚPCH konstatuje, že OPCH nadále nezasílají svodové karty k celorepublikovému vyhodnocení.

- Informace o bonitacích:
I. Mladá Boleslav – pobočka Praha – posouzeni 2 jedinci
II. Morava – Třinec – posouzeno 9 jedinců (3 odstoupili)
III. Weidhaus – Německo – Západočeská pob. – zatím poslední bonitace kupírovaných jedinců
IV. Starý Plzenec – Západočeská pob. – posouzeno 14 jedinců

Ad. 2.
- Zápis z minulé sekce VK bude z technických důvodů uveřejněn až v čísle 1/2006 Knírače.

- ÚPCH vypsala na ČKS zkoušky z výkonu za rok 2004. Apeluje na přítomné moraváky, aby se pokusili zajistit vypsání zkoušek z MSKS a KJ Brno.

- Informace o MR kníračů v Ostravici a o MS ISPU 2005

- Na jaře 2007 se bude opět konat konference klubu. ÚPCH navrhuje přítomným, aby si na příští schůzi chovatelské sekce připravili návrhy pro tuto konferenci. Po projednání a případné úpravě je možné podat návrh jménem ch. sekce. ÚPCH se pokusí prosadit povinnost jmenovitého (nikoli anonymního) podávání návrhů a zapracování jmen autorů do kompletních soupisů návrhů, které se následně budou rozesílat pobočkám. Domnívá se, že návrh podaný chovatelskou sekcí může mít větší váhu, jelikož vyjadřuje názor více chovatelů VK.

- Příští chovatelská sekce VK se bude konat 7. 5. 2006 současně s bonitací VK v Pardubicích !!!

Ad. 4.
- K.Borunská předkládá sekci první návrh na změnu ch. stanov: nadále nezařazovat do chovu jedince s DKK třetího stupně, dále povinnost spojovat jedince s DKK 2 stupně pouze s negativními jedinci.

- Sekce se shoduje, že je vhodné znovuzavedení tří druhů chovu VK (kontrolovaný, výkonnostní, exteriérový) a upravení podmínek zařazování jedinců do těchto chovů. Domnívá se, že se tak zlepší podmínky pro chovatele zejména pracovních VK.

Ad. 5.
- Přítomní se shodují, že jednotlivé bonitace nejsou srovnatelně náročné (zejména v obraně). ÚPCH apeluje na dodržování přesného znění bonitačního řádu. Sekce se shoduje na myšlence zavedení jedné bonitační komise pro všechny bonitace VK. Vzhledem k malému počtu bonitací (max.4) je toto možné, ideální by bylo určit i konkrétní figuranty.

- Sekce dává podnět k projednání výcvikové komisi: Pro zviditelnění výcviku je třeba mnohem větší propagace všech akcí (v Knírači, na webu klubu, na klubových výstavách), formou rozdávání propozic, zveřejňování pozvánek a článků o akcích, fotografií atd… Jsou pořádány dny kníračů, 3 mistrovství, tábory a další akce. Výcviková komise (resp. výcvikář) ve spolupráci s ch. sekcí (resp. ÚPCH) musí vyvíjet tlak na předsednictvo, aby se na výcvikovou činnost uvolnilo ještě mnohem více peněz. Finance jsou základem konání akcí a podpory výcviku. Sekce žádá výcvikovou komisi o prosazení konání víkendových soustředění reprezentantů nominovaných na MS ISPU (které by mělo hradit předsednictvo alespoň z určité části).

- Sekce žádá předsednictvo KCHK o projednání a následné nařízení povinnosti pořadatelům jednotlivých mistrovských závodů kníračů, zapisovat mistrovský titul do výkonnostních knížek nebo PP, pokud jedinec splní podmínky pro zapsání (limit bodů apod.)

- Dále sekce žádá o projednání návrhu, aby se mistrovský titul zadával pouze občanům ČR.
Ad. 6.

zapsala: Petra Árvaiová( Autor: -mš- | Informační e-mailVytisknout článek )