Dnešní datum: 30. 05. 2024     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Jak na to?
Dokumenty k vrhu
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté
Statistiky z Plemenné knihy

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce 2024
MR KNÍRAČU STOPAŘŮ 2024
Podmínky nominace na MS ISPU 2024

Přehled vykonaných zkoušek
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři
Coursing ČR

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Podmínky pro zařazení do třídy pracovní (v ČR)
Vydáno dne 03. 03. 2005 (13666 přečtení)Závazné pokyny ČMKU k zařazování psů neloveckých plemen do pracovních tříd na výstavách v ČR

Závazné pokyny ČMKU k zařazování psů neloveckých plemen do pracovních tříd na výstavách v ČR

Vydání těchto pokynů je zdůvodněno :
1. FCI nomenklaturou plemen psů u kterých je požadována zkouška z výkonu.
2. Určením druhů zkoušek, které se jako jediné v rámci FCI uznávají pro vstup pracovních plemen psů do třídy pracovní na výstavách.
3. Vydáním směrnic FCI pro mezinárodní šampionát.
4. Nevyhovujícími a neúplnými směrnicemi ČMKU, dle nichž se až do současné doby provádělo zařazování psů do tříd pracovních na výstavách.

A.
Psi neloveckých pracovních plemen u kterých dle nomenklatury FCI je požadována zkouška z výkonu

1. Seznam určených pracovních plemen psů nelovecké kynologie:
(skupina/sekce/číslo standardu/název plemene)
1/1/2(15) Belgický ovčák
- groenendael
- laekenois
- malinos
- tervueren
1/1/3(332) Československý vlčák
1/1/5(166) Německý ovčák
1/1/7(44) Beauceron
1/1/7(113) Briard
1/1/7(176) Pikardský ovčák
1/1/1(293) Australská kelpie
1/1/7(141) Pyrenejský ovčák s dlouhou srstí v obličeji
1/1/7(138) Pyrenejský ovčák s krátkou srstí v obličeji
1/1/8(297) Border Collie
1/2/3(191) Flanderský bouvier
2/1.1/1(143) Dobrman
2/1.2/1(181) Velký knírač
2/2.1/5(144) Německý boxer
2/2.1/5(147) Rotweiler
2/2.2/3(190) Hovawart
3/1/2(7) Airedale terier

2. Účast plemen psů uvedených v bodě 1. na všech druzích výstav v ČR ve třídě pracovní a tím i umožnění ocenění CACIB či CAC, je podmíněna vystavením dokladu o splnění předepsané zkoušky - tzv. VELKÉHO CERTIFIKÁTU.

3. Velký certifikát se vystavuje po prokázaném složení jedné z následujících zkoušek v ČR:

a) dle národního zkušebního řádu ČR (ČKS a MSKS)
- ZVV 1 - každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body
- SchH - každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body

b) dle zkušebního řádu ovladatelnosti a pracovní upotřebitelnosti psů (KJ Brno) ZPÚ 2 - každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body

c) dle mezinárodního zkušebního řádu FCI pracovní kynologie (ČKS a MSKS)
- IPO 1 - každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body
- IPO FH - každý ze dvou oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70 body

d) dle mezinárodního zkušebního řádu IRO pro záchranné psy (SZBK ČR)
RH-F A, RH-FL A, RH-T A, RH-L A, RH-W A
- každý ze tří oddílů zkoušky musí být hodnocen minimálně 70% bodů

e) dle řádu zkoušek a soutěží v ovládání ovčáckých psů (KJ Brno)
- ZPOP 1 - dosažením nejméně 61 bodů této jednooddílové zkoušky

4. Svazy uvedené v závorce za názvy zkušebních řádů v bodě 3 a), b), c), d), e) jsou jejich garanty a současně i vystavovateli velkých certifikátů (na požádání) po předložení dokladu o úspěšně složené zkoušce a fotokopie průkazu původu.

5. Velké certifikáty vystavené jinými zemskými organizacemi FCI mimo území ČR se rovněž uznávají, pouze však pro majitele psů ze zahraničí. Ze zkoušek provedených členy ČMKU mimo území ČR se pro vystavení velkého certifikátu v ČR uznávají pouze zkoušky uvedené v bodech 3c) a 3d).

6. K získání titulu "Mezinárodní šampion krásy" musí psi plemen uvedených v bodě 1. prokázat :

a) v době nejméně 1 roku a jednoho dne získání 2 čekatelství na mezinárodního šampiona krásy (CACIB) ve dvou rozdílných zemích, posuzované dvěma rozdílnými rozhodčími, bez ohledu na počet účastníků.

b) stanovenou dobou mezi získáním prvního a druhého CACIBu se rozumí ku příkladu 1. leden 1996 až 1. leden 1997. Datum zkoušky není rozhodující.

c) na výcvikové akci, pří níž je zadáváno čekatelství národního šampionátu práce (CACT) získání zkoušky :

- u akcí dle mezinárodního zkušebního řádu záchranných psů u zkoušek uvedených v bodě 3 d) a vyšších s hodnocením nejméně "dobrý"

- u akcí dle mezinárodního zkušebního řádu IPO u zkoušek uvedených v bodě 3 c) a vyšších s hodnocením každého oddílu zkoušky nejméně 70 body

- u akcí dle národního zkušebního řádu u zkoušek uvedených v bodě 3 a) a 3 b) a vyšších získání minimálně 70% z celkově dosažitelných bodů v oddílech A i B a 80% z celkově dosažitelných bodů v oddíle C.

B.
Psi neloveckých nepracovních plemen u kterých dle nomenklatury FCI není požadována zkouška z výkonu

1. Účast nepracovních plemen psů na oblastních, krajských, klubových a speciálních výstavách v ČR ve třídě pracovní je podmíněna vystavením dokladu o splnění předepsané zkoušky- tzv. MALÉHO CERTIFIKÁTU.

2. Vystavování tzv. velkého certifikátu platného pro účast ve třídě pracovní na všech typech výstav včetně národních a mezinárodních nebude pro tato plemena psů prováděno.

3. O umožnění zřízení třídy pracovní na nižších typech výstav (oblastních, krajských, klubových a speciálních) a tím i vystavování malého certifikátu pro psy nepracovních plemen rozhoduje P ČMKU na základě žádosti příslušného chovatelského klubu.

4. V žádosti mohou být doporučeny druhy a stupně zkoušek platné v ČR a schválené ČMKU- Předsednictvo ČMKU si vyhrazuje právo doporučené druhy a stupně zkoušek pozměnit.

5. V případech více kubů pro jedno plemeno musí být podáno stejné stanovisko jak k umožnění zřízení třídy pracovní, tak i k doporučeným druhům a stupňům zkoušek k vystavování malého certifikátu od všech klubů sdružujících dané plemeno.

6. Seznam neloveckých nepracovních plemen psů, u kterých je možné až do současné doby na nižších typech výstav (oblastních, krajských, klubových a speciálních) v ČR otevírat třídu pracovní a současně stanovení druhů a stupňů zkoušek jejichž úspěšné splnění nutno prokázat pro vystavování malého certifikátu je přílohou těchto pokynů. Svazy uvedené v závorce u zkratky příslušné zkoušky jsou garanty příslušného zkušebního řádu a současně i vystavovatelé malých certifikátů (na požádání) po předložení dokladu o úspěšně složené zkoušce a fotokopii průkazu původu.


C.
Ustanovení společná a závěrečná

1. Tyto Závazné pokyny ČMKU vycházejí z předpisů a směrnic FCI v podmínkách ČR (nomenklatura plemen, řády pro šampionáty a jiných).
2. Až dosud vydané velké i malé certifikáty zůstávají i nadále v platnosti.
3. Tyto Závazné pokyny byly schváleny P ČMKU dne 4.11.2004 a vstupují v platnost dnem 1.1.2005. Mohou být na základě rozhodnutí P ČMKU doplňovány.
4. Podmínky vydané FCI pro vstup chrtů do třídy pracovní při mezinárodních výstavách zůstávají beze změny.Příloha k Závazným pokynům ČMKU

Seznam neloveckých nepracovních plemen psů, u kterých je možno otevírat třídu pracovní na nižších typech výstav (oblastních, krajských, klubových a speciálních) v ČR a současně stanovení druhů a stupňů zkoušek, jejichž úspěšné splnění nutno prokázat pro vystavení malého certifikátu.

skupina/sekce/číslo standardu 

název plemene

 

2/1.2/1(182)

střední knírač

- ZM, ZVV 1, IPO 1, (ČKS, MSKS )
- ZPU 2 (KJ Brno )
- Všechny zkoušky dle ZŘ ČR záchranných psů mimo zkoušky vytrvalostní, všechny zkoušky dle MZŘ IPOR mimo zkoušky RH E (SZBK ČR)

2/1.2/1(183)

malý knírač

- ZMMP, ZMP 1 (ČKS MSKS)
- ZPU 2 (KJ Brno)
- Všechny zkoušky dle ZŘ ČR záchranných psů mimo zkoušky vytrvalostní, všechny zkoušky dle MZŘ IPOR mimo zkoušky RH E (SZBK ČR)

 ( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )