Dnešní datum: 13. 04. 2024     | Hlavní stránka | Dokumenty ke stažení | Odkazy | Rozšířené vyhledávání   
  Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 z. s.
  IČO: 62931661
HLAVNÍ MENU
AKTUALITY
TOP články
Seznam témat
Kniha návštěv

Historie KCHK
Adresář PKCHK
Adresář předsedů poboček
Adresář poradců chovu
Přihláška
Klubové normativy
Zápisy z předsednictva

CHOVATELSTVÍ
Chov. stanice
Krycí psi
Nakryté feny
Seznam krytí
Nezabřezlé feny
Přehled vrhů
Zdravotní výsledky MK
Zdravotní výsledky SK
Zdravotní výsledky VK
Výsledky bonitací
Výsledky svodů
Termíny akcí KCHK
Standardy
Jak na to?
Dokumenty k vrhu
Posuzovatelé očních vad
Posuzovatel RTG DKK
Zdraví kníračů
Genetika zbarvení srsti
Rozhodčí specialisté
Statistiky z Plemenné knihy

VÝSTAVY
Seznam šampionů
Český junioršampion
Český šampion
Interchampion
Grand šampion
Veteran šampion
Klubový šampion
Klubový šampion - řád pro udělení
Výsledky výstav

VÝCVIK
Výcvikové akce 2024
MR KNÍRAČU STOPAŘŮ 2024
Podmínky nominace na MS ISPU 2024

Přehled vykonaných zkoušek
Klubový šampion práce
Archiv - výcvik

Sponzoři

Zkušební řády
Agility
Záchranáři
Coursing ČR

INZERCE
Inzerce - štěňata
Inzerce - dospělí
Pomáháme si

FOTOGALERIE

Galerie
Přidat obrázek
Videa

Chovatelství - archiv
Knírač malý č., b. Knírač malý čstř. Knírač malý p+s Knírač střední
Knírač velký

LITERATURA
Zpravodaj KNÍRAČ
Knírač 2012->
Knírač 1995-2010
Články

OSTATNÍ
Chov psů
Naši knírači

Zpráva o chovu za rok 2003 - KMB
Vydáno dne 28. 05. 2004 (4124 přečtení)

Zpráva ústřední poradkyně Andrey Horákové o chovu malých bílých kníračů v uplynulém roce

2001

2003

KNÍRAČ MALÝ BÍLÝ

 

 

            V roce 2003 bylo zapsáno 115 štěňat z 25-ti vrhů knírače malého bílého a 3 importovaní psi – Made in Spain Kalium, Karwish Strut Your Stuff a Euro Snowwhite v.d. Spikke, přičemž poslední jmenovaný byl původně jen zapůjčen do ČR na krytí a teprve na konci roku byl přeregistrován jako import - do té doby po něm byly zapsány 4 vrhy. Uskutečnila se 2 zahraniční krytí psem Mátraszépé Karate Kid a po jednom psy Black Beatle’s Karlsson-Supergirl a Erythro Trigenimus. Počty vrhů po českých plemenících jsou zřejmé z následující tabulky. Celkem bylo v roce 2003 použito 14 plemeníků.

           

Plemeník

Počet

vrhů

Počet

štěňat

Z toho

p/f

Průměrně

štěňat/vrh

Počet

uhynulých

Black Beatle’s Karlsson-Supergirl

                                                   (zahr.)

 

1

 

6

 

1/5

 

6

 

Cid White Švarcava

1

4

2/2

4

 

Denis od Bastera

1

6

3/3

6

 

Emil Uličník

1

5

4/1

5

 

Erythro Trigenimus                   (zahr.)

1

6

4/2

6

 

Euro Snowwhite v.d. Spikke     (zahr.)

4

21

9/12

5,2

 

Frykas Samantino Polonica

2

14

9/5

7

 

Idol NGB Bianco Olgas

1

1

1/0

1

 

Ista v.d. Spikke

5

20

10/10

4

 

Joshua BPA Bianco Olgas

1

5

4/1

5

 

Mátraszépé Karate Kid              (zahr.)

2

9

4/5

4,5

 

Orin Bianco Olgas

1

2

1/1

2

 

Sarin Fluid Bianco Olgas

2

7

4/3

3,5

 

Zappa v.d. Spikke

2

9

6/3

4,5

 

 

25

115

62/53

4,6

0/0

 

 

Svod

            V roce 2003 bylo na svodu předvedeno 19 jedinců – 7 psů a 12 fen. Z hlediska počtu loňských zapsaných štěňat je to účast zhruba čtvrtinová.

Výborná, stejně jako loni, se jeví situace u vad skusu (pouze 1x těsné nůžky), v barvě oka (3x hnědé, 1x  sv.hnědé) a letos i v absenci zubů 2xP1 ( po rodičích Zappa v.d. Spikke x Iluze Bianco Ogas a Ista v.d. Spikke x Cinderella Cora z Malé Štěpánské ) , 2xP2 ( Zappa v.d. Spikke x Iluze B. Olgas, úraz po Frykas Sam. Polonica x Zarzadilla B.Olgas ), 1xM3 ( Alpat´s  It´s Kind of Magic x Heather v.d. Spikke).

Vady pigmentace se vyskytly 7x (37%). Dále se 3x vyskytl žlutý nádech srsti. Měkká srst byla zaznamenána sice jen 1x, ale domnívám se, že u bílých kníračů je tento nedostatek hodnocen mnohem mírněji než u jiných barev, přestože standard je v tomto bodě shodný.

Stejně jako v minulých letech zápasí bílý knírači stále s nedostatky v utváření hřbetní linie - byly zaznamenány celkem 11x, což je více než polovina předvedených jedinců. 

Přestože nebyly zaznamenány žádné vady v pohybu ani v postavení předních končetin (!), při hodnocení prostornosti chodů byl zaznamenán 2x přešlap vpředu a 6x úzké chody vpředu. U hodnocení zadních končetin je situace obdobná : jen 3x vady v postavení a pohybu zadních končetin, ale 13x přešlap vzadu při hodnocení chodů, a to není zrovna povzbuzující.

Vyšší kohoutková výška (kód 7) byla naměřena u 4 zvířat (3x 36, 1x 36,5),  2x byl zadán kód 4. Je vidět mírný posun kohoutkové výšky směrem nahoru, pravděpodobně díky působení importovaných psů Zappa a Ista v.d. Spikke, kteří mají 36 cm.

Situace ve vadách ucha se viditelně zlepšuje  z nekupírovaných bylo zaznamenáno pouze 1x ucho stojící a 2x vadně nesené, 4 jedinci byli kupírovaní.

Celkově je situace stejná jako v minulých letech nebo se jen pozvolna zlepšuje. Průběhu hřbetní linie, správné pigmentaci a korektnímu postavení a pohybu zadních končetin malých bílých kníračů bude bezesporu nutno věnovat intenzivní pozornost ještě dlouhou dobu.

 

Bonitace

            Na bonitaci bylo v roce 2003 předvedeno 7 psů a 11 fen. Vzhledem počtům zapisovaných štěňat je to účast dosti nízká.

 Všechna předvedená zvířata měla nůžkový skus, což je vynikající. Rovněž absence zubů nebyla nijak vysoká, pouze 1xM3 ( import. Fena, která byla i na svodu) a 1xP1 ( po Zappa v.d. Spikke x Miss Matylda B. Olgas) . Hnědé oko se vyskytlo 2x, sv.hnědé 1x. Špatná situace ve vadách pigmentace stále přetrvává (8x). Rovněž stabilní jsou nedostatky v barvě (1x žlutý nádech) a struktuře srsti (2x měkká).

            Na rozdíl od svodu byly vady v utváření hřbetní linie zaznamenány dokonce 13x, což je 72%, tedy ¾ jedinců, kteří jsou nově zařazováni do chovu! Za těchto okolností se dá jen těžko dosáhnout nějakého výraznějšího zlepšení této vady v dalších generacích tak, jako se to podařilo u KMČ v průběhu 90. let.

Vady v úhlení předních končetin se vyskytly celkem 5x, přešlap vpředu 6x, úzké chody vpředu 3x. Vady v úhlení a postavení zadních končetin se vyskytly 4x, přešlap vzadu 8x a úzké chody vzadu 4x. To celkově budí dojem značných problémů s korektním pohybem, jehož předpokladem je samozřejmě vždy i správné úhlení a postavení končetin.

Kohoutková výška 36 cm byla naměřena u 3 jedinců, nižší výška (kód 4) pak u 2 jedinců. To je celkem uspokojivá situace, která naznačuje mírné zvýšení kohoutkové výšky.

Bylo předvedeno 8 jedinců (44%) s uchem kupírovaným, ze zbylých nekupírovaných bylo 1x ucho stojící a 1x vadně nasazené.

Ne zcela ideální se jeví situace v  povahách – pouze 13 jedinců mělo žádoucí povahu, 3x se vyskytla povaha nervózní a 4x reakce na střelbu.

Z jedinců předvedených na bonitaci bylo 67% hodnoceno na výstavách známkou „výborný“ a 33% známkou „velmi dobrý“.

 

 

Celková situace v chovu KMB je jeví jako téměř nezměněná oproti předchozím rokům, případná zlepšení jsou buď velmi pozvolná nebo jen krátkodobá. Průběhu hřbetní linie, správné pigmentaci a korektnímu postavení a pohybu zadních končetin malých bílých kníračů bude bezesporu nutno věnovat intenzivní pozornost ještě dlouhou dobu.

 ( Autor: -mz- | Informační e-mailVytisknout článek )